Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
KPSS Tarih Denemesi 1- KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
Yabancı Dil Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
KPSS Tarih Denemesi 1

Soru 1 - I. Yazı II. Bitki motifleri III. Hayvan resimleri IV. İnsan figürleri V. Geometrik şekiller Yukarıda verilen süsleme sanatlarından hangilerinin hem Türk İslam Devletleri döneminde hem de İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde yaygın şekilde kullanıldığı savunulabilir?

I ve II
III ve IV
II - III ve V
I - II ve III
III - IV ve V

Soru 2 - Aşağıdakilerden hangisinin Büyük Selçuklularla illgili olduğu söylenemez?

Abbasi Halifesini korumaları
Haçlı Seferlerini önlemeleri
Nizamiye Medreselerini açmaları
Anadolu Türk tarihini başlatmaları
Künbet mimarisini geliştirmeleri

Soru 3 - Türk İslam devletlerinin çoğunda; - Bilim dili: Arapça - Edebiyat ve resmi dil: Farsça - Konuşma dili: Türkçe’dir. Bu durumun sakıncaları arasında; I. Yönetimle halk arasında kopukluk olması II. Türkçenin gelişme dinamiğinin zayıflaması III. Ulusal birliğin sağlanmasının zorlaşması sonuçlarından hangileri sayılabilir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
I ve III
I, II ve III

Soru 4 - Osmanlı Devleti, timar sisteminden: I. Vergilerin toplanması II. Adaletin gerçekleştirilmesi III. Ülke güvenliğinin sağlanması IV. Ticaretin geliştirilmesi V. Asker yetiştirilmesi amaçlarından hangileri için yararlanmıştır?

I ve III
II ve IV
I - II ve III
III - IV ve V
I - III ve V

Soru 5 - I. Bedesten II. İmaret III. Medrese IV. Enderun V. Dâr-üşşifa Osmanlı Devleti’nde yukarıda verilenlerden hangilerinin giderleri vakıflar tarafından karşılanmıştır?

I ve III
II ve IV
II - III ve V
II - III - IV
I - II ve V

Soru 6 - XVIII. yüzyılda Avrupa Sanayi devrimini gerçekleştirip, Osmanlılardan hammadde almaya başlamıştır. Bunun üzerine Osmanlılardaki lonca sistemi çökmüştür. Bu durum Osmanlı Devletinde; I. Tarımda üretimin geçimlik düzeyden Pazar ekonomisi düzeyine gelmesi II. İhracatta sanayi ürünlerinin payının artması III. İpekli sanayinin ham ipeğe, sof sanayinin yapağıya dönüşmesi IV. Osmanlıların Batılı devletlerin açık pazarı olması sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?

I ve II
III ve IV
I ve III
II ve IV
I - III ve IV

Soru 7 - I. Tanzimat Döneminde II. 23 Nisan 1920'den - 1 Kasım 1922'ye kadar, görülen ikilikler aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru verilmiştir? (I/II)

Hukuk - Yönetim / Eğitim
Eğitim - Hukuk / Yönetim
Kültür - Sanat / Hukuk
Tarım - Ticaret / Sanat
İletişim - Ulaşım / Kültür

Soru 8 - XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşanan I. Kanun-i Esasi’nin ilanı II. Sened-i İttifak’ın imzalanması III. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi IV. Panosmanizm düşüncesinin savunulması V. Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi gelişmelerinden hangileri, toplumu oluşturan bireyler arasında eşitlik sağlamaya yöneliktir?

I - II ve III
III - IV ve V
I - III ve IV
I - III ve V
I - III - IV ve V

Soru 9 - Balkan Savaşlarının; I. Bab-ı Ali Baskını II. Hareket Ordusunun kurulması III. Arnavutluğun bağımsızlığı IV. İkinci Meşrutiyetin ilanı gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir?

I ve II
III ve IV
I ve III
II ve IV
I - II ve III

Soru 10 - Çanakkale Savaşlarının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

Mustafa Kemal’in ulusal ve evrensel boyutta tanınmasına
Rusya’ya yardım ulaştırılamamasına
Osmanlıların Balkanlar üzerinden müttefikleriyle bağ kurmasının zorlaşmasına
Birinci Dünya Savaşının uzamasına
Osmanlı aydın kadrosunun yok olmasına

Soru 11 - Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in yaptıklarına: - haklılık - yasallık - demokratiklik kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiği uygulamalardan biri olamaz?

Erzurum Kongresine, Doğu illeri delegelerinden birinin istifasıyla katılması
Erzurum’da çıkardığı üniformayı, Başkomutanlık yasasıyla giymesi
Ulusal kurtuluş hareketini belli bir siyasi hareket adına gerçekleştirmesi
Başkomutanlıkla birlikte Meclisin tüm siyasi yetkilerini de kullanması
Kararları heyet ya da halk temsilcileriyle birlikle alması

Soru 12 - Erzurum Kongresiyle, Sivas Kongresi’nin farkları arasında; I. Güdüm ve korumanın reddi II. Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesi III. Her türlü ayrıcalıklara karşı çıkılması IV. Kuvay-ı Milliye güçlerinin komuta altına alınması V. Temsilciler Kurulunun tüm yurdu temsil edecek şekilde yeniden yapılandırılması hangileri vardır?

I ve II
III ve IV
IV ve V
II - IV ve V
I - III ve IV

Soru 13 - Temsilciler Kurulunun Sivas Kongresini takiben gösterdiği siyasi başarılar arasında; I. Damat Ferit’in görevden alınması II. M. Kemal’in Erzurum’dan milletvekili seçilmesi III. Amasya Görüşmelerinin yapılması IV. İradey-i Milliye Gazetesinin çıkarılması hangileri sayılabilir?

I ve III
II ve IV
I ve II
III ve IV
I - II ve III

Soru 14 - Mustafa Kemal’in aşağıda verilen basın yayın organlarından hangisinin çıkarılmasında bir etkisi ya da katkısının olduğu söylenemez?

Minber
Anadolu Ajansı
İrade-i Milliye
Peyam-ı Sabah
Hakimiyet-i Milliye

Soru 15 - Misak-ı Milli’de alınan kararlar içerik ve nitelik olarak irdelendiğinde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olduğu söylenemez?

Ulusal bağımsızlıkla
Ulusal savunmayla
Ulusal hakimiyetle
Ulusal ekonomiyle
Uluslararası eşitlikle

Soru 16 - I. Sandler Raporu II. Amiral Bristol Raporu III. Kofi Annan Raporu IV. General Harbord Raporu V. Milne Raporu Yukarıdaki raporların hangilerinin Ulusal Kurtuluş Savaşıyla ilgili olduğu söylenemez?

I ve III
II ve IV
III ve V
II - IV ve V
I - III ve IV

Soru 17 - Aşağıdakilerden hangisinin Birinci TBMM’nin varlığını ve otoritesini korumaya, yönelik olduğusöylenemez?

Düzenli ordunun kurulmas
Meclis Hükümeti” sisteminin oluşturulmas
Hıyanet-i Vataniye Kanunun çıkarılmas
İstiklal Mahkemelerinin kurulmas
Ayaklanmaların bastırılması

Soru 18 - İlk TBMM açıldığında; - Bakanlar TBMM üyeleri arasından mutlak çoğun-lukla seçilmekteydi. - Daha sonra bu kural TBMM başkanının Meclis üyeleri içinden gösterdiği adaylar arasından, mutlak çoğunlukla seçilecektir şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikle; I. Hükümette görüş birliği sağlama II. Hükümetin denetlenmesini kolaylaştırma III. Hükümet bunalımlarını önleme IV. Ulus egemenliği ilkesini pekiştirme amaçlarından hangileri gerçekleştirilmek istenmiştir?

I ve II
III ve IV
II ve IV
I ve III
II ve III

Soru 19 - Ağustos 1921’de çıkan bir yasada “Başkomutan, ordunun maddi ve manevi gücünü büyük ölçüde artırmak ve yönetimi bir kat daha sağlamlaştırmak için TBMM’nin bununla ilgili yetkisini meclis adına fiili olarak kullanabilir.” denilmektedir. Bu yasa, Mustafa Kemal Paşa’ya hangi gücü sağlamıştır?

Devlet işlerinde tek başına hareket etme
Özlük haklarındaki kayıplarını giderme
Meclisteki farklı grupları birleştirme
Askeri politikadan soyutlama
Güçler ayrılığı prensibini uygulama

Soru 20 - Ulusal Kurtuluş Savaşı Sırasında TBMM Hükümeti'ni tanıyan devletlerin tanıma sırası, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

1-Sovyet Rusya 2-Fransa 3-Afganistan
1-Fransa 2-Afganistan 3-Sovyet Rusya
1-Sovyet Rusya 2-Afganistan 3- Fransa
1-Afganistan 2-Sovyet Rusya 3-Fransa
1-Fransa 2-Sovyet Rusya 3-Afganistan

Soru 21 - Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması ile sağlanan gelişmeler arasında gösterilemez?

Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi
Borçlar sorununun karara bağlanması
Batı sınırının belirlenmesi
Kapitülasyonların kaldırılması
Fener Rum Patrikhanesi’nin siyasi erk kazanması

Soru 22 - Çok partili hayat, I. Hükümetin denetlenmesi II. Her fikrin temsil hakkının olması III. Milletvekili sayısının artması IV. Hükümet kurmanın kolaylaşması gelişmelerinden hangilerini sağlamıştır?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
III ve IV
III ve IV

Soru 23 - Toplumsal olaylarda başarı sağlamak için, zamanlamanın uygun olması gerekir. Türkiye’de aşağıdaki olayların hangisinin zamanlaması bu ilkeye uygun olmamıştır?

Saltanatın kaldırılmasından sonra Cumhuriyetin ilan edilmesi
Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin kapatılmasından sonra TBMM’nin açılması
Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesinden sonra kadınlara siyasi haklar verilmesi
Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesinden sonra Millet Mekteplerinin açılması

Soru 24 - 1930 - 1938 yılları arasında ortaya çıkan gelişmelerle bu gelişmelerin sonuçları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir? (Gelişme / Sonuç)

Sadabat Paktı’nın İmzalanması / Doğu sınırlarının güvenliğinin sağlanması
Montrö Boğazlar Sözleşmesi / Boğazların kesin egemenliğinin Türklere geçmesi
Ankara Antlaşması’nın imzalanması / Musul Sorunun'un çözülmesi
Fransa’nın Suriye’ye bağımsızlığını vermesi / Hatay Sorunu’nun çözülme sürecine girmesi
Balkan Antantı’nın imzalanması / Batı sınırlarının güvence altına alınması

Soru 25 - Türk Devrimi’nde içte ulusal egemenlik dışta ulusal bağımsızlık mücadeleleri birlikte yürütülmüştür. Sözü edilen mücadeleler, aşağıdakilerden hangilerine karşı verilmiştir?

Sömürgeciliğe - Kapitalizme
Totaliter anlayışa - Özgürlüğe
Devletçiliğe - Liberalizme
Teokrasiye - Laikliğe
Saltanata - Emperyalizme

Soru 26 - Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’ndan önce Türkiye’nin uğraştığı sorunlardan biri değildir?

Kıbrıs Sorunu
Nüfus Mübadelesi
Boğazlar Sorunu
Yabancı Okullar Sorunu
Hatay’ın anavatana katılması

Soru 27 - Aşağıdakilerden hangisinin, bilim ve teknolojideki ilerlemeleri ve kültür alışverişini hızlandırmada diğerlerinden daha güçlü bir etken olduğu savunulabilir?

Türk Dil Kurumu’nun kurulması
Modern saat sisteminin kabul edilmes
Harf İnkılâbı’nın yapılmas
Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
Tekke ve türbelerin kapatılması

Soru 28 - I. Millet Mektepleri II. Köy Enstitüleri III. Üniversite reformu IV. Varlık vergisi Yukarıda verilenlerden hangileri İsmet İnönü döneminde gerçekleştirilmiştir?

I ve III
II ve IV
I ve II
III ve IV
II ve II

Soru 29 - Dede; Burguru değirmenden şimden alalım, dedi. Torum Dede gidip körür getiririz. Yukarıda ağız özellikleri dikkate alınarak yazılmış olan diyalogda, I. Göçüşme, II. Ötümlüleşme, III. Hece düşmesi ses olaylarından hangisi ya da hangileri vardır?

Yalnız l
Yalnız lll
l lll
l ll lll
ll lll

Soru 30 - Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın Denizler ortasında yelkensiz bıraktın Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Sıfat tamlaması
isim tamlaması
Yapım eki almış sözcük
ilgi eki
Zamir ‘‘n”si

Soru 31 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

Süprizlerle karşılaşacağımı bilmiyordum.
Patlıyan mısırları Melikşah’a verelim.
Bitlis, Van Gölü’ne kıyısı olan bir ildir.
Nâbî, OsmanlI dönemi şairlerindedir
Aile bir araya geldi, fakat Ayşe Teyze yoktu

Soru 32 - Sıfat tamlamasında tamlayan ile tamlanan yer değiştirirse isim tamlaması olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uygun bir kullanım vardır?

Çocuğun yüzü ibik ibik kızarınca derhal annesinin eteğini tuttu
Yok canım, düpedüz perişan bu adam!
Ovanın nihayetsizinde yürümek. Nasıl bir fikir?
Fantastik bir kurmacanın etrafında şekillenir son kitabı
Şiirlerini mükemmeliyetçi bir anlayışla kaleme aldı.

Soru 33 - Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

Bacadan çıkan duman gökyüzüne yükseldi
Gelecek planları kurmayan biri, rotasız gemiye benzer.
Islanmamam için yanıma otur, dedi.
Burası ne güzel kokuyor.
Sonbaharda tabiat ölür.

Soru 34 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-mez, -maz” eki diğerlerinden farklı bir yapıda kullanılmıştır?

Gidilmez yolları aştık da geliyoruz
Ulaşır ulaşmaz beni ara
Hatırı sorulmaz bir adamdı
Dönülmez ki bu vakitte
Ödevi bitirir bitirmez teslim et

Soru 35 - Aşağıdaki dil bilim kavramlarından hangisi “taş” kelimesinin kendisini karşılar?

Gönderge
Gösterge
Gösteren
Gösterilen
Belirtke

Soru 36 - Aşağıdakilerden hangisi dil bilimin yöntemlerini ortaya koyan İsviçreli dil bilimcidir?

Humboldt
Wilhelm
Panini
Saussure
Martinet

Soru 37 - Çocuk edebiyatı öğretiminde üç öncelikli amaç arasında olan “edebiyat öğretimi” ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?

Okuma alışkanlığı kazandırmak
Türkçe öğretimini zenginleştirmek
Edebiyat tür ve niteliklerini kavratmak
Çocuk ve edebiyatı kuram ve uygulamalarını kavratmak
Edebiyat okuru yetiştirmek

Soru 38 - “Üç elma bölümü” de denilen ve kahramanların ödüllendirildiği masal bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

Döşeme
Gövde (Gelişme)
Sonuç
Tekerleme
Giriş

Soru 39 - Türk çocuk edebiyatımızda “başkahramanı çocuk olan” ilk roman hangisidir?

Küçük Sevgili
Küçük Paşa
Fadiş
Ben Büyüyünce
Tuhaf Çocuk

Soru 40 - Aşağıdaki halk edebiyatı şairlerinden hangisi diğerlerinden farklı dönemde yaşamıştır?

Dadaloğlu
Seyrani
Erzurumlu Emrah
Kaygusuz Abdal
Bayburtlu Zihni

Soru 41 - Aşağıdakilerin hangisi aruz ölçüsüyle şiir yazan halk ozanlarındandır?

Âşık Veysel
Âşık Ömer
Âşık Ömer
Karacaoğlan
Dadaloğlu

Soru 42 - Aşağıdakilerden hangisi ortaoyunundaki karakterlerden birisi değildir?

Kavuklu
Balama
Pişekar
Kayarto
Frenk

Soru 43 - “Koçaklama” türünün tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Dede Korkut masallarındaki manzum bölümlerdir.
Koşma tarzında yazılmış yiğitlik şiirleridir.
Vatan sevgisini dile getiren şiirlerdir.
Tabiat güzelliklerini anlatan şiirlerdir.
Bir kimseyi taşlamak için yazılan şiirlerdir.

Soru 44 - 3. Uluslararası Balkan konferansı nerede yapılmıştır?

Brüksel
Atina
Saray Bosna
Varşova
Paris

Soru 45 - 2014 AB Dönem Başkanları hangi ülkelerdir?

Fransa/ Almanya
Yunanistan/ İtalya
Polonya/ Hollanda
İspanya/ Hollanda
Almanya/ İtalya

Soru 46 - 2014 G-8 zirvesi nerede yapılacaktır?

Fransa
Almanya
ingiltere
Rusya
Çin

Soru 47 - 2014 G-20 zirvesi nerede yapılacaktır?

Bulgaristan
Avustralya
Yugoslavya
Türkiye
Macaristan

Soru 48 - 2014 G-20 zirvesi nerede yapılacaktır?

Bulgaristan
Macaristan
Ermenistan
İran
Türkiye

Soru 49 - Türkiye'nin ilk otomotiv test merkezi nerede açılmıştır?

Kocaeli
İzmir
İstanbul
Malatya
Bursa

Soru 50 - Eylül 2013'te düzenlenen 1. Dünya Sulama Forumu hangi ilimizde yapılmıştır?

Mardin
Gaziantep
Urfa
Maraş
Diyarbakır

Soru 51 - 2014 yılı Türkiye'de hangi ülke yılı olarak kutlanacaktır?

Amerika Yılı
Suriye Yılı
İran Yılı
Irak Yılı
İngiltere Yılı

Soru 52 - 2014 Kültür Başkentleri hangileridir?

Diyarbakır/ Hong Kong
Malatya / Erzincan
Brüksel / Atina
Umea / Riga
Rio / Porto

Soru 53 - 1 Nisan 2013'ten itibaren Türk vatandaşlarına vize uygulaması başlatan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Brezilya
Suriye
Slovakya
Belçika
Hırvatistan

Soru 54 - 50 Uluslarası Altın Portakal Film Festivali ödülleri ulusal uzun metraj film yarışmasında en iyi film ödülünü hangi film almıştır?

Mavi Dalga
Cennetten Kovulmak ve Kusursuzlar
Yumurta
Çalgı Çengi
Eyvah Eyvah 3

Soru 55 - THK'nın ürettiği ilk yerli uçak olan ve bu yıl (kasım 2013)uçuş testlerine başlayacağı açıklanan uçağın adı nedir?

TÜRKÜNGÜCÜ
TÜRKÜNUÇUŞU
TÜRKKUŞU
TÜRKJETİ
TÜRKUÇUYOR

Soru 56 - Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Türkiye'nin notu ...?.. olarak belirlendi. Görünüm olarak durağan olarak korundu.

BBB-
BBB-+
BBB+x?x
BB+
BBB_|_+
Soru 1: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 2: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 3: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 4: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 5: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 6: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 7: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 8: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 9: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 10: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 11: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 12: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 13: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 14: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 15: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 16: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 17: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 18: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 19: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 20: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 21: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 22: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 23: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 24: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 25: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 26: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 27: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 28: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 29: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 30: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 31: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 32: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 33: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 34: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 35: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 36: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 37: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 38: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 39: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 40: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 41: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 42: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 43: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 44: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 45: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 46: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 47: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 48: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 49: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 50: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 51: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 52: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 53: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 54: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 55: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 56: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.