Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Öğretmenlik (Pös) Alan Bilgisi Testi- KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Öğretmenlik (Pös) Alan Bilgisi Testi

Soru 1 - Aşağıdakilerden hangisi, iş hukukunun özel kaynaklarından biri değildir ?

Tüzük
Toplu iş sözleşmesi
İş sözleşmesi
İç yönetmelik
İş yeri uygulaması

Soru 2 - Aşağıdakilerden hangisi, sendikaların zorunlu organlarından biri değildir ?

Genel kurul
Toplu sözleşme kurulu
Denetleme kurulu
Disiplin kurulu
Yönetim kurulu

Soru 3 - Deneme süresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

İş sözleşmesi ile en fazla iki haftalık kararlaştırılabilir.
Toplu iş sözleşmesi ile en fazla üç aylık kararlaştırılabilir
Her çalışan için sözleşmeye, deneme süresi konusunda hüküm konulması zorunludur.
Deneme süresinde ücret ödenmez.
Deneme süresi içinde bildirim süresi tanımaya gerek olmadan sözleşme feshedilebilir

Soru 4 - Aşağıdakilerden hangisi, iş sözleşmesi türlerinden biri değildir ?

Sınırlı süreli iş sözleşmesi
Belirli süreli iş sözleşmesi
Tam süreli iş sözleşmesi
Kısmi süreli iş sözleşmesi
Belirsiz süreli iş sözleşmesi

Soru 5 - Bir iş yerinde haftalık normal çalışma süresi 42 saat olarak uygulanmaktadır. Bu iş yerinde Kasım ayının ilk haftası 47 saat çalışılmıştır. Buna göre, bu iş yerinde yapılan 3 saatlik fazla süreli çalışmanın ücretinin en az yüzde kaç oranında artırılarak ödenmesi zorunludur?

5
10
25
50
75

Soru 6 - Kısa çalışma ödeneği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Kısa çalışma ödeneği, aylık olarak ödenir.
Kısa çalışma ödeneği, sendika üyesi işçilere sendika tarafından ödenir
Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, işsizlik sigortası ödeneğinden farklıdır
Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülür.
Zorlayıcı sebeplerle iş yerinde faaliyetin kısmen geçici olarak durması hâlinde kısa çalışma ödeneği ödemeleri, İş Kanunu’nda öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.

Soru 7 - 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işverenin feshi geçerli sebebe dayandırma yükümlülüğünün uygulanabilmesi için aranan otuz işçi çalıştırma şartı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

İşverenin, aynı iş kolunda birden çok iş yerinin bulunması hâlinde otuz işçi sayısı iş yerlerindeki toplam işçi sayısına göre belirlenir.
Otuz işçi sayısı açısından, fesih bildiriminin tebliği tarihindeki işçi sayısı esas alınır
Otuz işçi sayısının tespitinde, işçilerin belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmaları bir farklılık oluşturmaz.
Otuz işçi sayısının tespitinde, iş yerinde çalışan çırak ve stajyerler dikkate alınmaz.
Otuz işçi sayısının tespitinde, asıl işveren ve alt işverenin çalıştırdıkları toplam işçi sayısı esas alınır.

Soru 8 - 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, gebelik hâlinde çalışma ve süt izni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Çoğul gebelik hâlinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye, iki hafta eklenir.
Sağlık durumu uygun olduğu takdirde doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir.
Hamilelik sırasında kadın işçiye, periyodik kontroller için ücretli izin verilir.
Analık hâlinde işçiye verilen ücretsiz izin, yıllık ücretli izin hakkı hesabında dikkate alınır.
Bir yaşından küçük çocuklarını emziren kadın işçilere, günde toplam 1,5 saat süt izni verilir.

Soru 9 - Sosyal güvenliğin gelir eşitleyici bir rol oynayabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisinin karşılanması gerekir?

Primlerin yükseltilmesi
Sosyal güvenlik karşılıklarının yükseltilmesi
Prim ve sosyal güvenlik karşılıkları arasındaki ilişkinin zayıflatılması
Prim ve sosyal güvenlik karşılıkları arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi
Primlerin düşürülmesi

Soru 10 - 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre aşağıdaki çalışanlardan hangisi, işsizlik sigortasından yararlanabilir?

Devlet memuru
Silahlı kuvvetler mensubu
Uzman erbaş
Hâkimler
İsteğe bağlı sigortalılar

Soru 11 - Hizmet borçlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Prime esas kazanç alt sınırının % 32’si üzerinden borçlanma yapılır.
Mevzuatta yazılı olan hâllerde borçlanma yapılır.
Borçlanma süresi, sigortalılıktan sayılır.
Mirasçılar, borçlanma yapabilir.
Yurt dışı hizmet borçlanması talebini Türk vatandaşları yapabilir.

Soru 12 - Aşağıdakilerden hangisi, ölüm sigortasından sağlanan haklar arasında yer almaz ?

Ölüm aylığı bağlanması
Ölüm toptan ödemesi yapılması
Cenaze ödeneği verilmesi
Aylık almakta olan kız çocuklara evlenme ödeneği verilmesi
Hak sahiplerine destekten yoksun kalma tazminatı ödenmesi

Soru 13 - İş sözleşmesiyle çalışan sigortalıya, hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az kaç gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olmalıdır?

30
60
90
120
180

Soru 14 - Aşağıdakilerden hangisi, isteğe bağlı sigortalı olmanın şartlarından biri değildir ?

Türkiye’de ikamet etmek
En az 1.080 gün uzun vadeli sigorta primi ödemek
Zorunlu sigortalı olmamak
18 yaşını doldurmuş bulunmak
Kuruma talepte bulunmak

Soru 15 - Sigortasız olarak çalıştırılan bir işçinin hizmetinin tespiti için açacağı tespit davası bakımından hak düşürücü süre kaç yıldır?

1
2
3
4
5

Soru 16 - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, başka birinin bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için malullük sigortasından yararlanma şartları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

En az 5 yıldan beri sigortalı bulunup 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması
En az 10 yıldan beri sigortalı bulunup 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması
En az 5 yıldan beri sigortalı bulunup 1.800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması
Sigortalılık süresi aranmaksızın 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması
Sigortalılık süresi aranmaksızın 1.800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması

Soru 17 - Sigorta primlerinin yükseltilmesi aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya çıkarmaz ?

Emek-yoğun işletmeler cezalandırılmış olur.
Sermaye-yoğun işletmeler kazançlı çıkar.
İşletmeler otomasyona gider.
İş gücünün verimliliği artar.
Sigortasız işçi çalıştırma eğilimi artar.

Soru 18 - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % kaçıdır?

5'i
10'u
15'i
20'si
25'i

Soru 19 - Dünyada çocuklara yönelik geliştirilen sosyal politikaların tarihî gelişimine ilişkin doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

Bırakınız yapsınlar - Devlet paternalizmi - Ebeveyn hakları - Çocuk hakları
Devlet paternalizmi - Ebeveyn hakları - Çocuk hakları - Bırakınız yapsınlar
Bırakınız yapsınlar - Çocuk hakları - Ebeveyn hakları - Devlet paternalizmi
Bırakınız yapsınlar - Ebeveyn hakları - Çocuk hakları - Devlet paternalizmi
Devlet paternalizmi - Çocuk hakları - Ebeveyn hakları - Bırakınız yapsınlar

Soru 20 - I. Fayda veya katkı esaslı programlardır. II. Dağıtım yöntemine göre finanse edilmektedir. III.Sektör veya firma ölçeğinde kurulabilmektedir. Tamamlayıcı nitelikli mesleki emeklilik programları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

Soru 21 - Türkiye’de uygulanan bireysel emeklilik sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Sisteme katılım gönüllüdür.
Sistemde devlet katkısı yoktur.
Sisteme, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip tüm kişiler katılabilir.
Sistemden, 56 yaşını tamamlamış ve en az 10 yıl sistemde kalmış olma şartıyla emekli olunabilir.
Sistemin dış denetimi, bağımsız denetleme kuruluşları tarafından yapılır.

Soru 22 - I. Vergilerle finanse edilmesi II. Yararlananların katkılarına göre yardım yapılması III. Hizmet sunumu veya parasal yardım olarak verilmesi Yukarıdakilerden hangileri, kamu sosyal güvenlik harcamalarının özelliklerindendir?

Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
II ve III

Soru 23 - TÜİK tarafından işsizlik ölçümünde kullanılan kriterler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

İşi yok, iş arıyor
İşi yok, işe başlamaya hazır
İşi yok, iş arıyor, işe başlamaya hazır
İş arıyor, çalışamayacak düzeyde engelli
İşi yok, iş arıyor, çalışamayacak düzeyde engelli

Soru 24 - Emek piyasaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

İş gücü piyasaları, istihdam ve işsizlerin toplamından oluşur.
İstihdam edilenlerin bir bölümü eksik istihdamdadır.
Tek bir merkezî fiyat yoktur.
Arz edilen emek büyük ölçüde homojendir.
Emek talebi, türetilmiş bir taleptir.

Soru 25 - Belirli bir ücret düzeyine kadar ikame etkisi daha kuvvetli olduğundan ücret yükselmeleri, çalışma süresinin artmasını sağlarken sonrasında gelir etkisinin daha kuvvetli olması, çalışma süresinin azalmasına neden olur. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Piyasa emek arz eğrisi
Kısa dönem emek talebi
Farksızlık eğrisi
Geriye kıvrımlı bireysel emek arz eğrisi
Uzun dönem emek talebi

Soru 26 - Bir sektörde diğer şeyler sabitken işveren sayısının azalması durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Piyasa emek talep eğrisi sola kayar.
Piyasa emek talep eğrisi sağa kayar.
Piyasa emek talep eğrisi üzerinde aşağıdan yukarıya bir hareket gerçekleşir.
Piyasa emek talep eğrisi üzerinde yukarıdan aşağıya bir hareket gerçekleşir
Piyasa emek talep eğrisinde bir değişim olmaz.

Soru 27 - Ücret fonu teorisine göre aşağıdakilerden hangisi, ücret düzeyinin düşmesine neden olur?

Çalışma koşullarının kısıtlanması
Enflasyonun düşmesi
Verimliliğin artması
İşçi sayısının artması
Sendikaların artması

Soru 28 - Aşağıdakilerden hangisi, emek talebini etkileyen ücret dışı unsurlardan biri değildir ?

Verimlilik değişmesi
İşveren sayısı
Diğer üretim faktörlerinin fiyatları
Ürün talebindeki değişmeler
Emeğin akışkanlığı

Soru 29 - Eğitim süreci sonunda elde edilen bilginin kariyer planlaması başlangıcında ortaya konulan beklentileri karşılamaması nedeniyle istihdam arz ve talep dengesinin bozulması durumunu aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

Aşırı Eğitim
Bilgi Örümcek Ağları
Beşerî Sermaye Teorisi
Konar Kuralı
Sosyal Getiri Oranı

Soru 30 - Aşağıdakilerden hangisi, sendikaların verimlilik üzerindeki olumlu etkilerinden biri değildir ?

İşten ayrılma oranlarını azaltmaları
Çalışanlar arasında dayanışmayı artırmaları
Yönetimi daha iyi personel politikası seçmeye zorlamaları
Kısıtlayıcı çalışma kuralları koymaları
İş yerinde toplu ses oluşturmaları

Soru 31 - Mevsimlik işsizliği konjonktürel işsizlikten ayıran temel farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

Mevsimlik işsizliğin, gelişmiş ülkelerde yaygın olması
Mevsimlik işsizliğin, beklenen ve sistematik olması
Mevsimlik işsizliğin, ekonominin bütününü etkilemesi
Mevsimlik işsizliğin, daha uzun süreli olması
Mevsimlik işsizliğin, daha yıkıcı olması

Soru 32 - Aşağıdakilerden hangisi, pasif emek piyasası politikaları arasında sayılabilir?

Kendi işini kuranlara yardım programları
İstihdam sübvansiyonları
Bilgilendirme
Eğitim
İşsizlik sigortası

Soru 33 - Aşağıdakilerden hangisi, Özel İstihdam Bürolarının ortaya çıkış nedenlerinden biri değildir ?

Teknolojik gelişmelerin iş gücü piyasasına etkileri
Hizmetler sektöründeki daralmalar
İş gücünün çalışma biçimindeki değişmeler
Kamu İstihdam Bürolarının yapısındaki bürokratik merkeziyetçilik
Çeşitli nedenlerle artan işsizlik oranları

Soru 34 -  İnsanlar rasyonel değildir.  İnsanların tercihleri ve zevkleri birbirine bağlıdır.  Emek piyasaları rekabetçi değildir. Varsayımları verilen İktisat Okulu aşağıdakilerden hangisidir?

Neoklasik Okul
Feminist Okul
Kurumsal Okul
Avusturya Okulu
Chicago Okulu

Soru 35 - Aşağıdakilerden hangisi, karizmatik liderin takipçisi olan gruplarda rastlanan özelliklerden biri değildir ?

Normalden yüksek performans
Güçlü sadakat ve bağlılık
Yüksek düzeyde heyecan ve coşku
Bireysel çıkarlardan kolaylıkla vazgeçme
Grup kararlarının belirlenmesine yüksek düzeyde katkı

Soru 36 - Aşağıdakilerden hangisi, örgütsel sinizmin bilişsel boyutu içinde yer almaz ?

Örgütü hor görme
Örgütteki mevcut uygulamaları hakça bulmama
Örgüt yönetiminin samimi ve dürüst olmadığına inanma
Örgütteki insan davranışlarını tutarsız bulma
Örgütün amaçlarıyla alay etme

Soru 37 - Amirin, bir çalışanın performans düzeyindeki düşüklüğü sadece bu kişinin tembel oluşuyla açıklaması aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

Temel yükleme hatası
Pozitif yanılsama
İzlenim oluşturma
Ben merkezli düşünce
Yaygınlık yanılgısı

Soru 38 - Aşağıdakilerden hangisi, Taylorizm-Fordizm’in alternatifi olarak görülen Toyotizm’in özelliklerinden biri değildir ?

Ürün farklılaşması
Rotasyon
Vasıfsız işçiler
Grup çalışması
İçeriden kendi kendini kontrol

Soru 39 - Aşağıdakilerden hangisi, Frederick Taylor’ın “sıradan yönetim” olarak adlandırdığı yönetim biçiminin amaçlarından biridir?

İşçileri, inisiyatiflerini işvereni için kullanması amacıyla teşvik etmek
İşçileri, inisiyatiflerini diğer işçiler için kullanması amacıyla teşvik etmek
İşçileri vasıfsızlaştırarak işveren karşısındaki pazarlık gücünü azaltmak
İşçileri vasıfsızlaştırarak emek üretkenliğini artırmak
İşçileri vasıfsızlaştırarak yeni teknolojiler karşısındaki dirençlerini kırmak

Soru 40 - Aşağıdakilerden hangisi, Karl Marx’ın “yabancılaşma” kavramının tanımını verir?

İşçilerin, üretim süreçleri üzerinde daha fazla inisiyatif alarak kendi sektörleri dışındaki sektörlerde çalışan işçilerin sorunlarına duyarsızlaşmaları
İşçilerin, yaptıkları işin niteliği ile kendi emeklerinin ürünleri üzerindeki denetimi yitirmeleri
İşverenlerin, işletmelerini büyüttükleri oranda emek süreci üzerindeki denetimi yitirmeleri
İşverenlerin, rekabet süreci içinde diğer işverenlerin deneyimlediği organizasyonel sorunlara duyarsızlaşmaları
Kamuoyunun, kentleşme ile birlikte kırsal hayatın sorunlarına duyarsızlaşması

Soru 41 - Aşağıdakilerden hangisi, totaliter sistemlerin özelliklerinden biri değildir ?

Hâkim ideoloji doğrultusunda toplumu dönüştürmesi
Halkın siyasi otoriteyi etkileme şansının bulunmaması
Siyasi iktidarın eylem ve işlemlerinden sorumlu olması
İktidarın sınırının belirsiz olması
Siyasi iktidarın, tüm kurumları ve medyayı denetimi altında tutması

Soru 42 - Aşağıdakilerden hangisi, yasal-ussal otoritenin özellikleri arasında yer almaz ?

Akılcı kurallardan oluşması
Herkes için geçerli ve bağlayıcı normlara dayanması
Meşruluğunun biçimsel, resmî ve kişisellikten arınmış bir temele dayanması
Devrimci bir boyuta sahip olması
İtaatin, kişilerden bağımsız kurallara yönelmesi

Soru 43 - İdeolojilerin bir siyasi düzeni savunmaya hizmet ettiğini, buna karşılık ütopyaların baskı altında yönetilen grupların değişim iradesini yansıttığını söyleyen ve bu şekilde bu iki kavramı toplumsal değişim ekseninde karşılaştıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Althusser
Franklin
Gramsci
Marx
Mannheim

Soru 44 - Toplumsal bir olayın veya bir ilişkinin siyaset olup olmadığının belirleyici ölçütünün “dost-düşman ayrımı” olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Aristoteles
Carl Schmitt
David Easton
Michel Foucault
Niccolo Machiavelli

Soru 45 - Aşağıdakilerden hangisi, parti içi demokrasiyi belirleyen iç faktörler arasında yer almaz ?

Parti yöneticilerine yönelik lobicilik faaliyetleri
Parti üyelerinin siyasi bilinç düzeyi
Partinin tüzük, program ve ideolojisi
Parti liderlerinin ortaya çıkışı ve konumu
Yöneticilerin demokrasiye bağlılığı

Soru 46 - Aşağıdakilerden hangisi, siyasi partilerin işlevleri arasında gösterilemez ?

Profesyonel siyasetçilerin yetişmesini sağlamak
Seçmenlerin ve üyelerinin görüşlerini temsil etmek
Siyaset yapacak kitleyi parti üyeleri ile sınırlamak
Toplum içinde farklı çıkarların hayata geçirilmesini sağlamak
Toplumun ortak hedefler belirlemesini sağlamak

Soru 47 - Aşağıdakilerden hangisi, anayasanın bağlayıcılığı ilkesinin gereklerinden biri değildir ?

Anayasanın, halk oylaması ile kabul edilmesi
Anayasanın, idare makamlarını bağlayan temel hukuk kurallarını içermesi
Anayasanın, kişi ve kuruluşlar açısından bağlayıcı olması
Anayasanın, yasama ve yürütme organlarını bağlayan temel kurallar içermesi
Kanunların anayasaya aykırı olmaması

Soru 48 - Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın temel hak ve hürriyetlere ilişkin sınıflandırması dikkate alındığında diğerlerinden farklı bir bölümde düzenlenmiştir?

Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti
Eğitim ve Öğrenim Hakkı
Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı
Konut Hakkı
Sosyal Güvenlik Hakkı

Soru 49 - Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nda düzenlenen yasama bağışıklıklarına ilişkin yanlış bir ifadedir?

Yasama sorumsuzluğu, yasama çalışmaları ile sınırlandırılmıştır.
Dokunulmazlık, her durumda ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla kalkar
Dışarıdan atanan bir bakan, görev yaptığı süre içinde dokunulmazlıktan yararlanır.
Yasama dokunulmazlığı, kanun karşısında eşitlik ilkesinden kamu yararı gereği verilmiş bir ödündür.
Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin Genel Kurul kararının İçtüzüğe aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

Soru 50 - 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, Cumhurbaşkanı’nın yürütmeyle ilgili görevleri arasında yer almaz ?

Başbakan’ı atamak ve istifasını kabul etmek
Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak
Genelkurmay Başkanı’nı atamak
Gerektiğinde TBMM’yi toplantıya çağırmak

Soru 51 - Aşağıdakilerden hangisi, yürütme organına ilişkin olarak 1982 Anayasası’nın “İdare” kısmında düzenlenmiştir?

Bakanlar Kurulunun, kanunun uygulanmasını göstermek üzere diğer şartları da sağlayarak tüzük çıkarabilmesi
Bakanlıkların, kendi görev alanlarını ilgilendiren tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere yönetmelik çıkarabilmesi
Kamu Denetçiliği Kurumunun, idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri incelemesi
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilmesi
Yürütme görevinin, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından kullanılması

Soru 52 - Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nda Anayasa Mahkemesine verilmiş bir yetki/görev değildir ?

Anayasa’da sayılı belli kişileri görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak
Bireysel başvuruları karara bağlamak
Kanunların, Anayasa’ya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetlemek
TBMM'nin tüm kararlarının Anayasa’ya aykırılığını incelemek
Siyasi parti kapatma davalarına bakmak

Soru 53 - “Örgütlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için teknik anlamda verimli olmaları yetmez. Kurumsal çevrelerinden gelen baskılara cevap vererek uyum sağlamaları ve varlıklarını sürdürebilmek için ---- kazanmaları gerekir.” Kurumsal kuramın temel teziyle ilgili bu paragrafta boş bırakılan yere gelmesi gereken ve bu kurama göre, bir örgütün varlığını sürdürmesinin temel koşulunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

yasallık
meşruiyet
marka değeri
kârlılık
kalite algısı

Soru 54 - Neo-Klasik Örgüt Kuramı'nın doğmasına neden olan Hawthorne araştırmalarının başlangıçtaki hedefi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Çalışanın tatminini artıracak yöntemleri bulmak
Sosyal faktörlerin üretim davranışının belirleyicisi olduğunu göstermek
Enformel örgütlerin ve liderlerinin, üretim davranışının belirleyicisi olduğunu göstermek
Çalışanı motive edecek beşerî unsurları tespit etmek
Fiziki koşullar ile üretim davranışı arasındaki ilişkiyi test etmek

Soru 55 - Aşağıdakilerden hangisi, durumsallık yaklaşımında yer verilen organik örgüt yapısının özelliklerinden biri değildir ?

Görev tanımlarının sınırlarının katı bir biçimde belirlenmesi
Bağlılığın esas olarak gruba yönelmesi
Beceri ve yeteneğin otorite ilişkisinde belirleyici olması
Değişken çevreye kolay uyum sağlayabilmesi
Karşılıklı danışma ve bilgi vermenin söz konusu olması

Soru 56 - Osmanlı Devleti’nin ihtiyaç duyduğu yöneticileri yetiştirmek amacıyla kurulan; çıraklık yapılarak ve hizmet edilerek dil, matematik, İslami ilimler, coğrafya, spor, müzik, dövüş sanatları gibi bilgi ve beceriler öğretilerek öğrencilerin yetiştirildiği, dünyanın ilk kamu yönetimi okulu olarak kabul edilen yüksek idare mektebi aşağıdakilerden hangisidir?

Darülfünun
Enderun Mektebi
Mekteb-i Mülkiye
Sultanî İdadi
Tercüme Odası

Soru 57 - I. İdâre-yi Umumiye-i Vilâyet Nizamnamesinin yayımlanması II. Takvim-i Vekâyî gazetesinin ilk yayımı III. İstanbul'da Şehremanetinin kurulması Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinde kronolojik açıdan oluş sırasına göre sıralanmıştır?

I - II - III
I - III - II
II - I - III
II - III - I
III - I - II

Soru 58 - Bir bakanlığın teşkilat kanununda yapılan değişiklikle; daire başkan yardımcılığı, şube müdür yardımcılığı, şef yardımcılığı gibi tüm yardımcılık makamlarının kaldırılması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilemez ?

Yönetici azaltma
Süreç iyileştirme
Kademe azaltma
Hiyerarşinin basıklaştırılması
Birim azaltma

Soru 59 - Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet’in kuruluşunu izleyen ilk on yıl içinde personel sistemine ilişkin getirilen düzenlemelerden biri değildir ?

Dâhiliye Memurları Kanunu
Belediye Memur ve Müstahdemleri Hakkında Nizamname
Genel Kadro Kanunu
Maaş Kanunu
Memurin Kanunu

Soru 60 - “Kim Yönetiyor?” başlıklı çalışmasında ortaya koyduğu çoğulcu demokratik örgütlenmeye ilişkin görüşleri ile kamu politikası alanında karar verme yaklaşımlarına katkı sağlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

R. Dahl
T. Parsons
A. Etzioni
H. Laswell
A. R. Michels

Soru 61 - Aşağıdakilerden hangisi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından biri değildir ?

Türk Kızılayı
Türkiye Barolar Birliği
Ankara Sanayi Odası
Minibüsçüler Odası
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Soru 62 - Türk Personel Sistemi içinde en çok sayıda memur, hangi hizmet sınıfında yer almaktadır?

Yardımcı Hizmetler
Teknik Hizmetler
Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri
Emniyet Hizmetleri
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri

Soru 63 - Türkiye, 2013 yılı itibarıyla hangi kalkınma planı dönemi içindedir?

VII. Kalkınma Planı
VIII. Kalkınma Planı
IX. Kalkınma Planı
X. Kalkınma Planı
XI. Kalkınma Planı

Soru 64 - 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun’da, yürütülen işlevin niteliği temel alınarak bakanlıkların ana hizmet, danışma-denetim ve yardımcı birimler şeklinde örgütleneceği öngörülmüştür. Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ?

Yardımcı birim – İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Danışma ve denetim birimi – Teftiş Kurulu Başkanlığı
Yardımcı birim – Personel Dairesi Başkanlığı
Danışma ve denetim birimi – Eğitim Daire Başkanlığı
Danışma ve denetim birimi – Hukuk Müşavirliği

Soru 65 - Osmanlı Devleti’yle birlikte ele alındığında bir idari birim olarak “kaza”, Türk Kamu Yönetimi’ne hangi yılda girmiştir?

1299
1842
1876
1921
1924

Soru 66 - Aşağıdakilerden hangisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun getirdiği yenilikler arasında yer almaz ?

Belediyelerin, Bakanlar Kurulu izniyle birlik kurabilmesi
Belediye kurulmasını asgari 5.000 nüfus ölçütüne dayandırması
Kurulu bir belediyeye 5.000 metreden kısa mesafede yeni bir belediye kurulamayacağını öngörmesi
Belediye meclisinin her ay toplanması
Herkesin, ikamet ettiği beldenin hemşehrisi sayılması

Soru 67 - Aşağıdakilerden hangisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan gelirlerden biri değildir ?

Emlak vergisi
Motorlu taşıtlar vergisi
Yangın sigorta vergisi
Kaynak suları harcı
Tellallık harcı

Soru 68 - 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre, imar açısından belediyelerin denetim ve sorumluluğunda olan alan aşağıdakilerden hangisidir?

Sit alanı
Metropolitan alan
Mücavir alan
Özel çevre koruma alanı
Turizm gelişim alanı

Soru 69 - Aşağıdakilerden hangisi, küreselleşmenin kentler üzerindeki etkilerinden biri değildir ?

Güvenli sitelerin oluşması
Kent kimliğinin kaybolması
Yüksek katlı konut ve alışveriş merkezlerinin yapılması
Toplumsal ayrışmanın ortadan kalkması
Yeme içme alışkanlıklarının aynılaşması

Soru 70 - I. Devletin, konut ihtiyacını karşılarken şehirlerin özelliklerini gözetmesi II. Devletin, konut gereksinimini karşılarken çevre şartlarını gözetmesi III. Devletin, yalnızca kamu kesimindeki toplu konut girişimlerini desteklemesi IV. Konut ihtiyacını karşılarken yoksul ve dar gelirlilere öncelik verilmesi 1982 Anayasası’nın “Konut Hakkı”na ilişkin maddesinde konut politikasıyla ilgili yukarıdaki düzenlemelerden hangileri yer almaz ?

Yalnız I
Yalnız II
I ve III
II ve IV
III ve IV

Soru 71 - Aşağıdakilerden hangisi, kent planlarının ilkelerinden biri değildir ?

Genellik
Bağlayıcılık
Yerindenlik
Uzun Süreli Olma
Esneklik

Soru 72 - Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden biri değildir ?

Aarhus Sözleşmesi
Barselona Sözleşmesi
Cartagena Sözleşmesi
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
Ramsar Sözleşmesi

Soru 73 - “Ekoloji” kavramını ilk kez kullanan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

H. M. Enzensberger
Karl Marx
Aristoteles
Platon
Ernst Haeckel

Soru 74 - Aşağıdakilerden hangisi, çevre hakkının yalnızca yararlanıcısıdır?

Bireyler
Devlet
Gelecek kuşaklar
Halklar
Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri

Soru 75 - “Britanya’da aristokrat ailelerden gelen bireyler, servetlerini yitirmiş olsalar bile hatırı sayılır bir toplumsal saygı görmeyi sürdürürler. Buna karşılık yeni zengin olmuş kişilerin, oturmuş varlıklılar tarafından bazı aşağılanmalara uğratıldıkları görülmüştür.” Bu ifadeyle, toplumsal tabakalaşmayla ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

Elitizm
Kast
Servet
Statü
Sınıf

Soru 76 - “Türkiye’de birbiriyle rekabet eden farklı Türk milliyetçilikleri vardır. Bunları ‘millet’ konusunda temel tercihlerine ve diğer ideolojilerle bağlantılarına göre dört grupta toplamak mümkündür.” Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda bahsedildiği şekliyle dört farklı Türk milliyetçiliği kapsamı içinde yer almaz ?

Atatürk milliyetçiliği
Dönemsel milliyetçilik
Ilımlı (liberal-muhafazakâr) milliyetçilik
Sosyalist milliyetçilik
Türkçü-Turancı milliyetçilik

Soru 77 - Osmanlı tarihinde modern anlamda ilk muhalefet partisi olarak görülen oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

İttihat ve Terakki
İttihad-ı Osmani
Hürriyet ve İtilaf
Yeni (Genç) Osmanlılar
Vatan ve Hürriyet

Soru 78 - Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubuna verilen “Dörtlü Takrir”de aşağıdakilerden hangisinin imzası bulunmamaktadır ?

Adnan Menderes
Celâl Bayar
Fatin Rüştü Zorlu
Fuat Köprülü
Refik Koraltan

Soru 79 - I. Milliyetçi Cephe Hükûmeti’nin oluşumunda aşağıdaki siyasi partilerden hangisi yer almamıştır ?

Demokratik Parti
Milliyetçi Hareket Partisi
Adalet Partisi
Cumhuriyetçi Güven Partisi
Millî Selamet Partisi

Soru 80 - 1982 Anayasası’nın geçici maddeleri ile siyasi faaliyette bulunmaları yasaklanan siyasetçilere yönelik düzenlemeler hangi yılda yapılan referandum ile kaldırılmıştır?

1983
1984
1987
1989
1991

Soru 81 - “İki büyük gücün egemen olduğu iki kutuplu bir yapı, üç veya daha fazla büyük gücün egemen olduğu çok kutuplu bir yapıya göre daha istikrarlıdır.” Bu görüşü savunan biri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Eleştirel kuramı benimsemektedir.
Feministtir.
Konstruktivist yaklaşımı benimsemektedir.
Liberaldir.
Neorealist yaklaşımı benimsemektedir.

Soru 82 - “Teori her zaman birileri ve bir amaç içindir.” iddiası aşağıdakilerden hangisine aittir?

Andrew Linklater
Jürgen Habermas
Richard Ashley
Robert Cox
Thomas Kuhn

Soru 83 - Aşağıdakilerden hangisi, Postyapısalcılık veya Postmodernizm’in uluslararası ilişkiler teorisine yaptığı açılımlardan biri değildir ?

Anarşi kavramının ilk kez reddedilmesi
Bilgi ve iktidar ilişkisi
Ders kitaplarının ve metinlerinin yapısökümü
Egemen devletin sorunsallaştırılması
Uluslararası ilişkilerde kimliğin önemini vurgulaması

Soru 84 - Bilgi üretim sürecini bilişsel bir konudan çok, normatif ve siyasi bir mesele olarak görmektedir. Richard Ashley’in çalışmalarında görüldüğü gibi, uluslararası ilişkileri analiz ederken soy bilim, yapısöküm ve çifte okumalara başvuran bu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Eleştirel Kuram
Realizm
Postyapısalcılık
Feminizm
Yeşil Teori

Soru 85 - Uluslararası ilişkilerde Davranışçılar ile Gelenekselciler arasındaki temel ayrışma noktası aşağıdakilerden hangisidir?

Dış politika analizinde “iç ortam” ve “uluslararası ortam” ayrımı
Teori yapımında yöntem tartışması
Pozitivizm-Postpozitivizm tartışması
Uluslararası ilişkilerde analiz düzeyi tercihi
Uluslararası ilişkilerde güç ve ahlak etkisi

Soru 86 - Immanuel Wallerstein’in “Modern Dünya Sistemi” teorisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi geçersizdir ?

Modern Dünya Sistemi çok disiplinli bir analiz ile anlaşılabilir.
Modern Dünya Sistemi, kapitalist üretim tarzının bir sonucudur.
Modern Dünya Sistemi, neomarksist bir teoridir.
Modern Dünya Sistemi’nde, merkez ile çevre arasında hiyerarşik bir yapı vardır
Modern Dünya Sistemi’ndeki devletlerin yapısal konumunda değişim mümkün değildir

Soru 87 - Ernst Haas’ın Neofonksiyonel Bütünleşme Teorisi’ni David Mitrany’nin Fonksiyonel Bütünleşme Teorisi’nden ayıran temel kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Yükselme (take-off)
Sıçrama (spill-over)
Güvenlik toplumu (security community)
Güvenlik ikilemi (security dilemma)
Dallanma (ramification)

Soru 88 - Feminist yazar Jean Bethke Elshtain’in en çok bilinen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Kadın ve Savaş
Meraklı Feminist: Yeni İmparatorluk Çağında Kadınlar İçin Araştırmak
Muzlar, Plajlar ve Üsler
Postmodern Çağda Feminist Teori ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkilerde Cinsiyet: Küresel Güvenliğin Sağlanması İçin Feminist Perspektifler

Soru 89 - Aşağıdakilerden hangisi, geleneksel tek taraflı uluslararası hukuk işlemleri arasında yer almaz ?

Protesto
Tanıma
Diplomatik temsilcilik açma
Tek taraflı söz verme
Vazgeçme

Soru 90 - Uluslararası antlaşmalara çekince konulmasındaki temel ilke, aşağıdakilerden hangisidir?

Antlaşmayı onaya yetkili makam aracılığıyla ileri sürülmüş olma
Gerekçeli olma
Hazırlık aşamasından itibaren ileri sürülmüş olma
Konu ve amaca uygun olma
Tüm tarafların rızasını alma

Soru 91 - Aşağıdakilerden hangisi, antlaşmaların yorumlanmasında kullanılan teknikler arasında yer almaz ?

Tamamlayıcı yorum
Dar yorum
Benzetme yoluyla yapılan yorum
Belirli bir tarafın lehine yapılan yorum
Anlamlı yorum

Soru 92 - Aşağıdakilerden hangisi, bir devlet adına antlaşma yapmaya genel olarak yetkili olan kişiler arasında yer alır?

Büyükelçiler
Daimi temsilciler
Dışişleri bakanları
Kabine üyeleri
Parlamento başkanları

Soru 93 - Aşağıdakilerden hangisi, devletlerin ülkesel yetkisine kural dışılık oluşturmamaktadır ?

Kapitülasyonlar
Mülteci hakları
Diğer devletlerin diplomasi dokunulmazlıkları
Diğer devletlerin askerî üsleri
Askerden arındırma

Soru 94 - Ulusal hava sahası hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

Kara ve deniz ülkesinin üzerinde yer alan hava sahasıdır.
Ülke devletinin tam ve münhasır egemenliğine tabidir
Diğer devletlerin hava araçları ancak izin alarak girebilir
Uluslararası hava sahasından ayırmak için uçuş bilgi bölgesi (FIR) olarak ilan edilir
Sivil hava araçlarının bu bölgede uçuşu birçok antlaşmayla düzenlenmiştir

Soru 95 - 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre aşağıdakilerden hangisi, kara sularından zararsız geçişi bozan ve geçişi zararlı hâle getiren durumlar arasında yer almaz ?

Gemiden uçak uçurulması
Silahlı deneme yapılması
Ağır kirliliğe neden olunması
Balıkçılık faaliyetinde bulunulması
Deniz kazasına karışılması

Soru 96 - Kıyı devletine gümrük, maliye, sağlık ve göç alanlarında bazı denetleme yetkilerini kullanma hakkı sağlayan deniz yetki alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Balıkçılık bölgesi
Bitişik bölge
İç sular
Kara suları
Münhasır ekonomik bölge

Soru 97 - Devletler arasında diplomatik ilişki kurulmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

Diplomatik ilişki kuran devletler, başka bir işleme gerek olmadan birbirlerini tanımış kabul edilir.
Diplomatik ilişki kurmak, egemen devletlere tanınmış bir haktır.
Diplomatik ilişkilerin kurulabilmesi için devletlerin, karşılıklı olarak daimi diplomatik temsilcilik açması gerekir.
Diplomatik ilişkilerin kurulması, karşılıklı rıza ile olur.
Diplomatik ilişkilerin sürdürülmesi zorunlu değildir.

Soru 98 - Bireyin uluslararası cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Deniz haydutluğu (korsanlık), en eski uluslararası suçlar arasında yer alır
Korsanlık veya köle ticaretinin açık denizde yapılması hâlinde yargılama yetkisi yakalayan devlete aittir.
Köle ticareti yapmak, bir uluslararası suçtur.
Uluslararası alanda müstehcen yayınların izinsiz yapılması suçtur.
Uluslararası suçlar, devletlerin ceza kanunlarında belirlenir.

Soru 99 - Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin 1815 Viyana Kongresi’ne katılmamasının nedenlerinden biridir?

Rusya’nın, Eflâk ve Boğdan meselesini Kongre gündemine taşımasından endişe etmesi
Napolyon Bonapart’ı desteklemesi
Fransa’yla savaşan devletlerden biri olmaması
Kongreye yollayacak yeterli sayıda diplomatı olmaması
İngiltere’yle savaş hâlinde olması

Soru 100 - Aşağıdakilerden hangisi, ABD’nin Birinci Dünya Savaşı’na girme nedenlerinden biri değildir ?

Almanya’nın, Latin Amerika ülkelerini ABD aleyhine kışkırtma faaliyetleri
Alman denizaltılarının, İngiliz ve Fransız yolcu gemilerini batırması ve ABD vatandaşlarının ölmesi
Almanya’nın, Amerikan kamuoyunu Almanya tarafına yöneltmek için ABD içinde yoğun faaliyetleri
Osmanlı Devleti’nin, Almanya’nın nüfuzu altına girmesinden endişe duyulması
Rusya’da Çarlık rejiminin yıkılması

Soru 101 - İki Savaş Arası Dönem’de “savaşı millî politika aracı olarak kullanmaktan vazgeçme taahhüdü” aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Washington Deniz Silahsızlanması Konferansı
Paris Barış Kongresi
Milletler Cemiyeti Misakı
Cenevre Kara Silahsızlanması Konferansı
Briand-Kellogg Paktı

Soru 102 - Aşağıdaki ülkelerden hangisi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Filistin’in taksimini öngören 27 Kasım 1947 tarihli ve 181 sayılı kararında “hayır” oyu kullanmıştır?

SSCB
Türkiye
İngiltere
Fransa
ABD

Soru 103 - I. İran’da Şah rejiminin devrilmesi II. İran - Irak savaşı III. İsrail - Mısır Barış Antlaşması IV. İsrail’in Doğu Kudüs’ü ilhakı V. Enver Sedat’ın İsrail ziyareti Bu gelişmeler, aşağıdakilerin hangisinde kronolojik olarak doğru sıralanmıştır?

I - II - III - IV - V
II - III - I - IV - V
III - II - IV - V - I
V - I - III - IV - II
V - IV - III - II - I

Soru 104 - Aşağıdakilerden hangisi, son dönemde iki ayrı devlete bölünmüştür?

Sudan
Yemen
Irak
Somali
Libya

Soru 105 - Yürürlüğe girmesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru şartlarını yeniden düzenleyen belge aşağıdakilerden hangisidir?

6 nolu ek protokol
8 nolu ek protokol
13 nolu ek protokol
14 nolu ek protokol
15 nolu ek protokol

Soru 106 - Suriye’de ülke dışından gelip Kuseyr’deki çatışmalara katıldığı için BM Genel Sekreteri dâhil pek çok kişi ve ülke tarafından kınanan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

El-Kaide
Hizbullah
Liva el-Tevhid
Nusra
Taliban

Soru 107 - Suriye’deki çatışmalarda kimyasal silah kullanılmasını, müdahale için kırmızı çizgi kabul ettiğini ilan eden ülke aşağıdakilerden hangisidir?

ABD
Çin
Mısır
Rusya
Lübnan
Soru 1: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 2: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 3: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 4: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 5: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 6: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 7: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 8: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 9: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 10: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 11: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 12: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 13: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 14: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 15: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 16: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 17: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 18: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 19: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 20: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 21: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 22: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 23: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 24: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 25: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 26: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 27: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 28: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 29: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 30: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 31: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 32: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 33: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 34: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 35: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 36: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 37: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 38: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 39: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 40: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 41: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 42: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 43: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 44: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 45: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 46: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 47: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 48: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 49: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 50: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 51: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 52: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 53: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 54: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 55: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 56: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 57: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 58: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 59: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 60: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 61: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 62: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 63: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 64: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 65: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 66: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 67: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 68: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 69: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 70: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 71: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 72: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 73: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 74: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 75: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 76: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 77: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 78: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 79: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 80: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 81: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 82: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 83: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 84: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 85: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 86: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 87: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 88: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 89: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 90: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 91: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 92: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 93: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 94: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 95: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 96: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 97: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 98: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 99: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 100: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 101: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 102: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 103: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 104: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 105: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 106: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 107: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.