Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Genel Yetenek-Genel Kültür 2 - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Genel Yetenek-Genel Kültür 2

Soru 1 - Aşağıdakilerin hangisinde “çıkarmak” sözcüğünün başta verilen anlamıyla örnek cümle uyuşmaz?

Sonunu getirmek: Bu para ile ayı çıkarırız.
Bulmak, ortaya koymak: Ayşe yine senin yalanını çıkardı işte.
Gibi göstermek, bir davranış yüklemek: Sınıftakiler onu hırsız çıkardı.
Yapmak, üretmek: Senin güzelliğin, benimkine taş çıkarır.
Sunmak: Konuklara çerez çıkardı.

Soru 2 - “Bazı insanlar bulanık suda balık avlamayı fırsat bilirler.” Altı çizili deyimin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

Kimi insanlar, kolay olanla değil, zor olanla uğraşmayı sever.
Belirsizlik, insanlar için bir tür mutluluk kaynağı olabilir.
Bazıları kargaşa ortamından çıkar elde edebileceklerini zanneder
İnsan, zor durumda kalmamak için her şeyi önceden düşünmelidir.
Kişi, kötü duruma düştü mü ona yardım eden çıkmaz.

Soru 3 - Son zamanlarda, televizyon programlarındaki bayağılığın pis suları herkesin midesini bulandırıyor. Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Yozlaşma
Abartma
Duyarsızlık
Renksizlik
Taklitçilik

Soru 4 - Kimi insanlar, göze görünür bir iş yapmadıkları için, yapılan önemli bir işi kolayca, kendiliğinden oluvermiş gibi görür. Aşağıdaki sözlerden hangisi bu cümlede anlatılanı vurgulamaktadır?

İnsan, gönlünün artığını söyler.
Minareyi yaptırmayan, yerden bitmiş sanır.
Pilav yiyen, kaşığını yanında taşır.
Emek olmadan yemek olmaz.
Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin.

Soru 5 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumlu bir eleştiri vardır?

Öyküde cümleler birbiri üzerine yığılmış, anlatım sadelikten uzaklaşmış.
Dil konusunda titizlik gösterenler bile, yazılarında yanlışa düşmekten kurtulamamış.
Yazar, ele aldığı konunun gerektirdiği kadar gülmece unsurunu yerinde kullanmış.
Öyküleri, okurlar üzerinde, düşünceleri kadar etkili olamadı.
Böyle önemli bir konuyu, magazin yazarı gibi ele almış.

Soru 6 - Bu film son dönemde en çok sözü edilen filmlerden biri. (I) İzleyenler - ben izlemedim - güldüklerini söylüyorlar. (II) Okuduğum eleştirilere göre bu gülmeler, güleriz ağlanacak hâlimize gülüşleri. (III) Film, değer yargıları olmayan, cahil bir adamın maceralarını işliyor. (IV) Başkarakterin düştüğü onur kırıcı durumlar bir güldürü havası içinde sunuluyor. (V) Film, gelecek planları yapmayan, kendini eğitmeye çalışmayan gençliğimize tutulan bir ayna gibi. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde sözü edilen filmin konusuyla ilgili bilgi verilmemiştir?

I. ve II.
II. ve III.
III. ve IV.
IV. ve V.
III. ve V.

Soru 7 - “Kaybettiğiniz anları sonsuzluk bile geri getiremez.” Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır?

Yaşamın süresinin sınırlı olduğu unutulmamalıdır.
Geçmişte değerlendirilmeyen anlar, hiçbir zaman telafi edilemez.
Geçmişteki hatalar için pişmanlık duymak faydasızdır.
İnsan, geçmişinden ders alıp geleceğini hazırlamalıdır.
En önemli zaman, içinde bulunduğumuz zamandır.

Soru 8 -

Yüzü, yakıcı güneşin etkisiyle karardı.
Pırıltılı gözlerinde yaşama sevincini görürsün.
Sesin, uzak bir diyardan gelen ezgi gibiydi.
Ne kadar uğraşsa da sessiz kalamıyordu
Bu büyük eşyalar eve sığmıyordu.

Soru 9 - (I) Adanın doğu yönünde karşınıza çıkan ilk köyün adı Aşağıyapıcı. (II) Bandırma’dan Erdek’e, oradan da Aşağıyapıcı köyüne sürekli işleyen minibüsler var. (III) Özel aracınız varsa yarım saat sonra köyün içinde oluyorsunuz. (IV) Aşağıyapıcı, adanın en büyük köylerinden biri olmasına karşın, burada konaklama tesisi yok. (V) Erdek’in baskısı altında kalınarak, turizme yönelik pek fazla çalışma yürütülmemiş. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

I. cümlede, köyün konumuyla ilgili bilgi verilmiştir.
II. cümlede, ulaşımla ilgili bilgi verilmiştir.
III. cümlede, bir koşul belirtilmiştir
IV. cümlede, karşılaştırma yapılmıştır.
V. cümlede, önceki cümlede anlatılanın sonucu açıklanmıştır.

Soru 10 - Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

Açın gözü ekmek teknesinde olur.
Açın imanı olmaz.
Aç ile eceli gelen söyleşir.
Aç kurt aslana saldırır.
Aç köpek fırın deler.

Soru 11 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük eylem değildir?

Yaptıklarını sağır sultan bile duydu.
Yarım saat içinde bütün evi dağıtmayı başardı.
İstediğine ulaşmak için çalışmalısın.
Yanıma yaklaşırken ne kadar dalgındın.
Bir işe kalkışmadan önce bana da haber ver.

Soru 12 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır?

Bir yazar olarak her zaman özgünlüğe ulaşmayı amaçlamış ve bunu başarmıştır.
Gerçeği göz önüne almadan topluma ışık tutamayacağının bilincine varabilmiş.
Romanında, kahramanlarının adlarını, özelliklerine uygun olarak seçmiş.
Her bölümde farklı bir duygu yaşayacağınız şiirlerden oluşan bir kitap bu.
Sınırlı sayıda basılan bu eseri, kütüphânenizde mutlaka bulundurmalısınız.

Soru 13 - Venedik Karnavalı’nın tarihi çok eskilere dayanıyormuş. I Bu karnaval 18. yüzyılda Avrupa’da çok gözdeymiş. II III Karnaval zamanı Venedik’in caddeleri insanla dolup IV taşarmış. Biz de o kalabalığa geçen sene Mayıs ayında karıştık. V Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

I
II
III
IV
V

Soru 14 - “Buradakilerin hiçbiri başarımızdan dolayı bizi tebrik etmediler.” Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerin hangisi yapılmalıdır?

“Buradakilerin” sözcüğü “Buradakilerden” yapılmalı.
“dolayı” sözcüğü cümleden çıkarılmalı.
“başarımızdan” sözcüğünden önce “bu” sözcüğü getirilmeli.
“tebrik etmediler” sözünden “-ler” eki çıkarılmalı.
“hiçbiri” sözcüğünden sonra virgül konulmalı.

Soru 15 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

Benim ne suçum var da bana sinir yapıyorsun?
Onun bu çılgınlığı nasıl yaptığını aklımız almadı.
Elektriklerin sık sık kesilmesi, işlerimizi aksattı.
Oradan oraya koştururken bizi unuttun.
Sana ayak bağı olacağımı mı sanıyorsun?

Soru 16 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

Bir konuda görüş belirtmek için o konuyu bilmek gerekir.
Kitaptaki karikatürler, metinlerin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor.
Gereken önlemler alınmadığından trafikte can kaybı veriliyor.
Bazı kavramları, yeni bir bakış açısıyla ele almaya çalıştık.
Bilinçli tüketici, teknolojik gelişmeleri yakından takip eder.

Soru 17 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

Seslerin her insanda yarattığı etki farklıdır.
Kilimlerdeki renk uyumu ve el emeğinin tadını yaşadık.
Herkesin yaşamdan beklediği, mutluluktur.
Kulağa hoş gelen sözcükler, daha çabuk benimseniyor.
İki konu hakkında da onunla aynı düşünceye sahibiz.

Soru 18 - Soğuk kış günlerinde bu güzel şehirdeki gezimizi bitirebilmek için, kaldığımız otelden karlı bir sabah vakti hareket ettik. Kar bizi, gideceğimiz küçük kasabaya uzanan yolda da terk etmedi. Dağlar, ormanlar hep beyaza boyanmıştı. Bir kış tablosunun içinde sessiz sakin gidiyorduk. Kasabaya vardığımızda gün, ikindiyi bulmuştu. Yemekler, zoraki molalar, alışveriş derken, beş saatlik yolu sekiz saatte ancak bitirebilmiştik. Arkadaşlarımla vedalaşıp postu bu kez kızımın küçük dairesine serdim. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

Mecazlı söyleyişlere yer verilmiştir.
Nitelik belirten sözcükler kullanılmıştır.
Birbirini izleyen olaylar sırasıyla verilmiştir.
Okuyucuya, gezilen yerlere ilişkin bilgiler aktarılmıştır.
Benzetmeden yararlanılmıştır.

Soru 19 - Bir gün anılarımı bir kitapta yazacağımı düşünseydim, herhalde aynı hayatı yaşayamazdım. Hayat hikâyesi yazmanın, insanı gerçeklerden uzaklaştırdığını düşünüyorum. Kendi filmlerimi çekerken bütün varlığımı da ortaya koydum zaten. Bu sözler aşağıdaki soruların hangisine cevap olarak söylenmiştir?

Yaşam öykünüzü yazmayı neden istemediniz?
Kendinizi ifade edebildiğiniz en iyi yazı türü hangisidir?
Anılarını yazanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
İnsanın kendini tanımasının yolu nedir?
Hayatınıza yön verirken duygusal kararlar alır mısınız?

Soru 20 - Vladimir Nabokov, bitiremediği son romanının yakılmasını istemiş. Nedenini de şöyle açıklamış: “Kafamda bitirdiğim ama kâğıtta henüz tamamlayamadığım bir eseri, okurlarımın görmesi midemi bulandırıyor.” Bu parçadan söz konusu yazarla ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

Edebiyat dünyasındaki yerini korumak istemektedir.
Eserlerini yazarken titiz davranmaktadır.
Okurlarının, kendisiyle ilgili düşüncelerine önem vermektedir.
Okuyucunun beğenisini kaybetmekten endişelenmektedir.
Eserinin doğru anlaşılması için okuyucuya mesaj vermektedir.

Soru 21 - Yaylalar yüksektir. Serindir. Havası temiz ve kokuludur. Buralarda, yükselmeyle birlikte azalan oksijeni daha çok alabilmek için kalp atışı artar, solunum sıklaşır ve derinleşir. Birkaç günde alyuvar sayısı katlanır, kılcal damar sayısı artar. Canlanan kan dolaşımıyla, deri kendine gelir. Kaslar toplanır, bedeni dağın şart koştuğu çevikliğe hazırlar. Eskiden olduğu gibi şimdi de hasta, zayıf kişiler sağlık kazansın diye özellikle yaylaya çıkarılır. Bu parçada yaylalarla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Fiziksel özellikleri
İnsan sağlığına faydaları
Yerleşim için tercih edilme nedenleri
Bitki örtüsünün özelliği
Herkes tarafından ziyaret edildiği

Soru 22 - Eskiden evin annesi, dadısı veya hizmetçisi, geceleri çocuklara bakmak için kalktıklarında, yollarını bulmalarını sağlayan, “idareten” bir aydınlık veren gaz lambaları, günümüzde daha çok süs ve koleksiyon amaçlı kullanılıyor. Gaz lambalarının ilk ortaya çıkışı 18. yy.ın başlarına denk gelir. Yassılaştırılmış bir fitili gaz tankının içinden geçirerek, en üste ise koruyucu bir şişe ekleyerek gaz lambalarına ilk formunu Argand vermiştir. Türkiye’de ise 1800’lü yılların sonuna doğru kullanılmaya başlanmıştır. Gaz lambaları beş parçadan oluşur. En altta küçük bir gaz tankı, hemen üzerine eklenmiş bir gaz ayar çarkı, çarkı da içine alan gaz deposu, çarkın içinden geçen bir fitil ve alevi koruyacak ince bir şişesi...Bu parçada gaz lambasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Hangi amaçla kullanıldığına
Ne zaman ortaya çıktığına
İlk olarak kimin bulduğuna
Biçimsel özelliğinin nasıl olduğuna
İnsanlar üzerinde nasıl etki bıraktığına

Soru 23 - Artvin’e bağlı Ardanuç’un dağ yolları dışında tek girişi Berta Köprüsü’nden geçiyor. Koca Çoruh Vadisi’yle bu köprü de 90 metre Deriner Barajı sularının altında kalacak. Ardanuç yoluna girdikten sonra, ancak dikkatli bir göz, sağ açıklıktaki Ferhatlı Kalesi’ni seçebilir. Kaya çıkıntıları burçlara paralel, bej renkli kiraçtaşlarıyla ve sararmış otlarla öyle uyarlanmış ki sanki üzerine kurulduğu kaya tepenin bir parçası. Gözcü veya ilk savunma noktası olduğunu düşündüren kale, haraplıktan kurtulmak için bir el uzatanını bekliyor. Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Duyular arası aktarım
Bilgi verme
Deyim kullanma
Yorum yapma
Nitelikleri belirtme

Soru 24 - Güzellik, insanlar arasında çok tutulan bir şeydir. Aramızda ilk anlaşma onunla başlar. İnsan, ne kadar kötü yaratılışlı, ne kadar vahşi olursa olsun onun büyüsüne kapılmaktan kendini alamaz. Bedenin, varlığımızdaki payı büyüktür. İki temel taşımız ruh ve bedeni birbirinden ayırmak isteyenler yanılırlar; tam tersine onları çiftleştirmek gerekir. Ruhtan istenecek şey bir köşeye çekilmek, kendi kendine düşünmek, bedeni hor görüp tek başına bırakmak değil; ona bağlanmak, onu kucaklamak, sevmek, ona arkadaşlık etmek, öğüt vermek, kısacası onunla evlenmektir. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Ruhun, beden üzerindeki etkisinin önemi büyüktür.
Güzellik ve estetik bir insanın dikkat çekmesinde en önemli unsurdur.
Ruhla beden arasında çatışma değil, uyum olmalıdır.
İnsanlar, dış güzelliğe iç güzellikten daha çok önem vermektedir.
Kötü duygular taşıyan insanların dış görünüşleri güzel olamaz.

Soru 25 - Siyanür çok güçlü, kısa sürede ölüme neden olan bir zehir. Darı, keten gibi tahıllardan ve erik, şeftali gibi meyvelerin tohumlarından yapılabiliyor; ayrıca sanayinin birçok alanında kullanılıyor. Bu yüzden elde edilmesi ve denetlenmesi çok zor. Ne yazık ki kurt, tilki gibi hayvanları zehirlemek için katı siyanür tuzları sıklıkla kullanılıyor. Hayvancılıkla uğraşanlar, sürülerini korumak uğruna, kurtlara siyanürle tuzak hazırlıyor; bu yemleri yiyen tilki ve yırtıcı kuşlar da siyanürden etkileniyor. Bu da doğa katliamına yol açıyor. Bu parçada siyanürle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi anlatılmaktadır?

Nasıl elde edildiği
Ne gibi zararlara yol açtığı
Nerelerde kullanıldığı
Kullanımının kontrolü için neler yapıldığı
En çok hangi alanda etkili olduğu

Soru 26 - Günümüzde, zarif İngiliz atlarından, dayanıklı Türkmen atlarına; ağırlığı bir tonu geçen koşum atlarından küçücük midillilere kadar sayıları iki yüzü bulan değişik at türü vardır. Ne var ki, bu türler arasında en soylusu Arap atıdır. Güzelliği, zekâsı, çok hızlı koşması, tehlike karşısında sahibine sadakati gibi özellikleriyle Arap atı, öteki atlardan üstündür. Pek çok at türü, Arap atı kullanılarak ıslah edilmiş, böylece birbirinden çok farklı, çok sayıda türü elde edilmiştir. Bu nedenle Arap atının, diğer atlar arasında başka bir yeri vardır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Arap atlarının diğer atlar içinde ayrı bir yeri olduğuna
Yeryüzünde yaşayan birçok at türünün bulunduğuna
Her at türünün kendine özgü bir yanının olduğuna
Arap atlarının, diğer türleri iyileştirmek için kullanıldığına
At yetiştiriciliğinin emek ve sabır istediğine

Soru 27 - Kelebekler Vadisi, son zamanlarda, günübirlik tekne turu yapanların dışında, yerli ve yabancı gezginlerin ve doğa araştırmacılarının ilgi odağı. Ayrıca vadi, gençlerin, özellikle de öğrencilerin gelip günlerce kaldıkları bir tatil mekânı konumunda. Yapılaşmaya izin verilmeyen vadide, üzeri çalı ve yapraklarla kaplı çardaklarda, ağaç dallarının arasına yapılmış platolarda ya da yanınızda götüreceğiniz çadırlarda konaklayabilirsiniz. Geceyi kumsalda yakılan kamp ateşinin ışığında, yıldızları izleyerek de geçirebilirsiniz. Bugün Kelebekler Vadesi’nde elektrik, telefon, televizyon, bina ve yol yok. Vadi, bunların olmadığı ortamlarda da turizmin olabileceğini somut bir şekilde kanıtlıyor. Hem de doğanın başlı başına ve çok önemli bir değer olduğunu göstererek. Bu parçada Kelebekler Vadisi’yle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

Konaklamanın nasıl yapıldığına
Teknolojik olanakların bulunmadığına
Doğal dokusunun bozulmamış olduğuna
Kimler tarafından ziyaret edildiğine
Kalabalık bir tatil beldesi olduğuna

Soru 28 - Ruhi Su, Ahmet Kutsi Tecer’in Ankara’daki evinde Âşık Veysel ile karşılaşır. Bu büyük ustaya, kendisine türkü söylemek istediğini belirtir. Saz eşliği olmadan birkaç türkü söyler. “Nasıl buldun Veysel?” diye sorar. Veysel düşünür ve şöyle der: “Efendim, dağlarda bir çiçek olur. Onu alır, şehre getirirsin; güzel saksılarda, güzel topraklarda yetiştirirsin, geliştirirsin. Belki daha güzel bir çiçek olur; ama eski kokusunu bulamayız. Sizin söylediğiniz türküler de tıpkı böyle.” Bu sözlerle Âşık Veysel’in anlatmak istediği aşağıdakilerin hangisidir?

Türkülere çağdaş yorumlar getirilmelidir.
Türküler doğallığından uzaklaşırsa özünü kaybeder.
Türkülere sahip çıkmak herkesin görevidir.
Türkü söylemek için uygun bir ortam gerekir.
Türkü söylemek, herkesin yapacağı bir iş değildir.

Soru 29 - I. Oğuz Kağan Destanı II. Manas Destanı III. Ergenekon Destanı Yukarıdakilerden hangileri Kırgızlar’a aittir?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

Soru 30 - Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet öncesi Türk devletlerinde gelişen sanat dallarından biri değildir?

Maden İşçiliği
Balbal
Dokumacılık
Hat
Minyatür

Soru 31 - I. İltizam II. Çiftbozan III. Dirlik Yukarıdakilerden hangileri Ayanların oluşumuna neden olmuştur?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

Soru 32 - Aşağıdakilerden hangisi İkta Sistemi’nin sağladığı yararlardan biri değildir?

Askerlik
Tarım
Eğitim
Hayvancılık
Güvenlik

Soru 33 - I. Kubadabad Sarayı II. Niğde Alaaddin Camii III. İznik Yeşil Camii Yukarıdakilerden hangileri Anadolu Selçuklu Dönemi’ne ait mimarî eserlerdendir?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I, II ve III

Soru 34 - Osmanlı Devleti’nde, I. Kanunname-i Ali Osmani II. I. Ahmet Kanunnamesi III. Kanuni Esasi uygulamalarından hangileri ile şehzadeler için “Kafes” uygulaması getirilmiştir?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

Soru 35 - Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyıl ıslahat hareketlerinin özellikleri arasında yer alır?

Padişahın egemenlik haklarını kısıtlama
Eski gelenek ve göreneklere geri dönme
Halkı yönetime katma
Gayrimüslimlere askerlik yapma ve mülkiyet edinme haklarının verilmesi
Avrupadaki gelişmelerden yararlanma

Soru 36 - Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Islahatlarından biridir?

Yeniçeri’den bir İtfaiye bölüğünün kurulması
Hendesehane’nin açılması
İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
Nizam-ı Cedit Ordusu’nun kurulması
Cilus bahşişinin kaldırılması

Soru 37 - XIX. yüzyılda Avrupalı Devletler Osmanlı ülkesinde; I. Bankacılık II. Ulaşım III. Sanayi alanlarından hangilerine yatırım yapmışlardır?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I, II ve III

Soru 38 - 31 Mart Ayaklanması sonucunda, I. Hareket Ordusu tarafından isyanın bastırılması II. II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesi III. İttihat ve Terakki’nin yönetimi ele geçirmesi gelişmelerinden hangileri meydana gelmiştir?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
II ve III
I ve II

Soru 39 - I. Arnavutluk – Girit II. Doğu Trakya III. İskeçe – Gümülcine Osmanlı İmparatorluğu Balkan Savaşları sonunda yukarıdakilerden hangilerini kaybetmiştir?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

Soru 40 - I. Almanya’nın Alsas ve Loren’i işgali II. Rusların Panslavizm politikası III. Batı Anadolu’nun İtalyanlara verilmesi Yukarıdakilerden hangileri I. Dünya Savaşı’nın nedenleri arasında yer almaz?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

Soru 41 - I. Amiral Bristol Raporu II. General Harbourd Raporu III. King-Crane raporu Yukarıdakilerden hangileri Doğu Anadolu’da Ermenilerin azınlıkta olduğunu belirleyen raporlardır?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

Soru 42 - I. İstanbul Hükümeti’nin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni tanıması II. İstanbul dışında Mebusan Meclisi’nin toplanması III. Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi Kararlarından hangileri Amasya Protokolü’nde görüşülen konular arasında yer alır?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I, II ve III

Soru 43 - Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de Laik anlayışın yerleşmesindeki aşamalardan biridir?

Teşvik-i Sanayi Kanunu
Arazi Vergisinin kabul edilmesi
Romen rakamlarının kabulü
Tekke ve Zaviyelerin kaldırılması
Miladî Takvimin kabulü

Soru 44 - Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı belirtileri üzerine Türkiye’nin aldığı önlemler arasında yer almaz?

Milletler Cemiyeti’ne üye olma
Balkan Antantı
Sadabat Paktı
Montreux Antlaşması
Hatay’ın Anavatan'a katılması

Soru 45 - Türkiye Cumhuriyeti’nin dış siyasette izlediği politikalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Gerçekçi politikalar üretme
Sınır güvenliğini sağlama
Yayılmacı politikalar izleme
Yurtta barış, dünyada barışı ilke edinme
Ulusal çıkarları koruma

Soru 46 - I. Lakarno Paktı II. Marshall Planı III. Kıbrıs Sorunu Yukarıdakilerden hangileri Atatürk dönemi’nde gerçekleşmemiştir?

Yalnız I
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III

Soru 47 - Alanya, Kuşadası Bodrum gibi merkezlerin nüfusları aylara göre önemli oranda değiştiği halde, İskenderun, Ereğli, Karabük gibi merkezlerde değişmemektedir. Bu duruma neden olan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

İklim şartları
Yer şekilleri
Ekonomik etkinlikleri
Ulaşım koşulları
Yüzölçümleri

Soru 48 - Dev kazanı, dağlık alanlarda hızla akan akarsuların şelaleler oluşturduğu yerlerde aşındırma sonucu meydana gelen bir şekildir. Buna göre aşağıdaki akarsulardan hangisi böyle bir şekil oluşturmaz?

Manavgat
Ergene
Çoruh
Zap suyu
Karasu

Soru 49 - Ege ovalarında şeker pancarı yetiştirilmesi mümkün iken, tütün, pamuk gibi daha çok gelir getiren ürünler yetiştirilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, buna benzer bir örnek teşkil etmez?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde mercimek yerine pamuk yetiştirilmesi
Akdeniz Bölgesi’nde zeytin yerine turunçgil tarımının yapılması
Ege ovalarında arpa yerine üzüm yetiştirilmesi
Akdeniz Bölgesinde şeker pancarı yerine sebze yetiştirilmesi
Karadeniz Bölgesinin kıyı kesiminde buğday yerine mısır yetiştirilmesi

Soru 50 - I. Eğimin fazla olması II. Yağışların fazla olması III. Fay hatlarının bulunması Yukarıdakilerden hangileri Karadeniz Bölgesinde heyelan olayının fazla olmasında etkilidir?

I-II
II-III
I-III
Yalnız I
Yalnız III

Soru 51 - Çok sayıda tarihi ve doğal zenginliklere sahip olan ülkemizde turizmden istenilen düzeyde döviz sağlanamamaktadır. Aşağıdakilerden hangisinin bu durumda rolü yoktur?

Reklam ve tanıtımın yetersiz olması
Kalifiye elemanın yetersizliği
Turizmi geliştirici politikaların yetersizliği
Fiyatların yüksek olması
Ülkedeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlık

Soru 52 - İşsizlik, geçim sıkıntısı, tüketici nüfusun artması, eğitim düzeyinin düşük olması, yetersiz beslenme gibi sorunlar yaşayan ülkemizde aşağıdakilerden hangisinin var olduğu söylenebilir?

Ülkede aşırı nüfuslanma olduğu
Tarım topraklarının yetersiz olduğu
Çalışan nüfusun tarımdan sanayiye kaydığı
İklim şartlarının tarıma uygun olmadığı
Maden kaynaklarının yetersiz olduğu

Soru 53 - İzmir’de sanayinin Afyon’dan daha gelişmiş olduğunu gösteren en güçlü kanıt aşağıdakilerden hangisidir?

Nüfus yoğunluğunun fazla olması
Enerji üretiminin daha fazla olması
Maden çeşitliliğinin fazla olması
Eğitim seviyesinin yüksek olması
Enerji tüketiminin fazla olması

Soru 54 - Türkiye’de tarımda sulama sorunu çözüldüğünde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

Tarımsal verim artar.
Nadasa ayrılan alanlar azalır.
Fındık, turinçgil ve çayın üretim alanları genişler
Kente göçler azalır.
E

Soru 55 - Küresel ısınmanın, Türkiye’de aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez?

Hidroelektrik potansiyelinin düşmesi
Kuraklığın etki alanının genişlemesi
Yeraltı ve yerüstü sularının azalması
Depremlerin artması
Tarımsal verimin düşmesi

Soru 56 - İç Anadolu Bölgesi’nde aşağıdakilerin hangisinin yaygınlaşmasında bu bölgenin Karadeniz Bölgesi’ne göre daha az yağış almasının etkisi yoktur?

Küçükbaş hayvancılığın
Buğday tarımının
Bozkır bitki örtüsünün
Su kaynaklarına yakın yerleşmelerin
Sanayi kuruluşlarının

Soru 57 - Aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin hammaddesi toprağa dayalı değildir?

Kağıt
Çimento
Seramik
Tuğla
Şişe-Cam

Soru 58 - I. Ocak ayı ortalama sıcaklık II. Yaz kuraklığı III. Nemlilik oranı Yukarıdakilerden hangileri İç Anadolu ile Akdeniz Bölgesinin benzer iklim özelliklerindendir?

I ve II
I ve III
II ve III
Yalnız II
Yalnız III

Soru 59 - İzmir’de sanayinin Afyon’dan daha gelişmiş olduğunu gösteren en güçlü kanıt aşağıdakilerden hangisidir?

Nüfus yoğunluğunun fazla olması
Enerji üretiminin daha fazla olması
Maden çeşitliliğinin fazla olması
Eğitim seviyesinin yüksek olması
Enerji tüketiminin fazla olması

Soru 60 - Akdeniz Bölgesinde yer alan Göller Yöresinde aşağıdaki ürünlerden hangisi yetişmez?

Haşhaş
Turunçgil
Buğday
Şekerpancarı
Gül

Soru 61 - Akdeniz Bölgesi Ege Bölgesi’nden daha geniş olmasına rağmen, daha az nüfuslanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez?

Tarım alanlarının azlığı
Ulaşım güçlükleri
Yaz kuraklığı
Engebeliğin fazlalığı
Karstik yapının yaygınlığı

Soru 62 - Türkiye’de sıradağlar genellikle batı-doğu yönlü uzanmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini daha çok etkilemiştir?

Tarım alanlarını
Sıcaklık dağılışını
Hayvancılık faaliyetlerini
Demiryollarının uzanış yönünü
Sanayi kuruluşlarının dağılışını

Soru 63 - Bir siyasi partinin TBMM’de grubu olması için kaç milletvekili gerekmektedir?

10
20
30
110
184

Soru 64 - Hak ehliyeti ne zaman başlar?

Doğumla
Sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü anda
18 yaşını doldurunca
Evlenme ile
İlköğretimden mezun olmayla

Soru 65 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Milletvekili olmak için 30 yaşını doldurmuş olmak
Milletvekili olmayan birinin de başbakan olması mümkündür.
Üniversite mezunu olmayan birinin başbakan olması mümkün değildir.
Sadece milletvekillerinin bakan olması mümkündür.
Bakanların milletvekili dokunulmazlığından yararlanması mümkündür.

Soru 66 - Meclis hükümeti ve yasama yorumu hangi anayasalarımızda yasaktır?

1961-1982
Sadece 1982 Anayasasında
Sadece 1961 Anayasasında
1924-1961
1921-1924

Soru 67 - Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü KHK’lerin, olağan KHK’lerden farkı değildir?

TBMM’den verilecek izne bağlı olmaması
TBMM’den verilecek onaya bağlı olmaması
Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilememesi
Başka bir kanunu değiştirememesi
Hakları sınırlayabilmesi

Soru 68 - Devlet güvenliği ve ülke bütünlüğü aleyhine işlenen suçlara kim bakar?

Devlet Güvenlik Mahkemesi
Sulh Ceza Mahkemesi
Asliye Ceza Mahkemesi
Ağır Ceza Mahkemesi
Sıkıyönetim Mahkemesi

Soru 69 - Aşağıdakilerden hangisi parlamento kararı niteliğinde değildir?

Savaş ilan etmek
Para basılmasına karar vermek
TBMM Başkanını seçmek
Erken Seçim kararı
Tatil kararı

Soru 70 - 1982 anayasasına göre Cumhurbaşkanı, aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

Bütçe Kanunu hakkında AYM’ne iptal davası açmak,
Anayasa değişikliği hakkında AYM’ne şekil bakımından iptal davası açmak,
Anayasa değişikliği hakkında AYM’ne esas bakımından iptal davası açmak,
Anayasa değişikliğini kısmen ya da tamamen halkoyuna sunmak,
Bütçe Kanunu hariç tüm kanunları geri göndermek.

Soru 71 - Valilerin bakanlardan emir alabildiği gibi onlara danışmadan da yetki kullanabilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

Takdir yetkisi
Bağımsız yetki
Yetki Devri
Yetki Genişliği
Yerinden yönetim yetkisi

Soru 72 - Aşağıdakilerden hangisi hem tüzük hem yönetmelik çıkarabilir?

Başbakanlık
Hükümet
Belediyeler
Cumhurbaşkanlığı
Tüm bakanlıklar

Soru 73 - Şubat 2001 krizinden sonra yürürlüğe konan güçlü ekonomiye geçiş programında nominal çıpa olarak kullanılan araç değişken nedir?

Döviz Kuru
Enflasyonu oranı
Sermaye emek oranı
Para arzı
Faiz oranı

Soru 74 - KDV uygulamasına kaç yılında başlandı?

1983
1984
1985
1986
1987

Soru 75 - I. Çuvalları sıkarak birbirlerine bağlayın. II. Sana portakal sıkayım da iç. III. Yangını söndürmek için üç itfaiye aracı su sıkıyor. IV. Çocuğu bu kadar sıkmanıza gerek yok. V. Geçen akşam üç el kurşun sıktılar. “Sıkmak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangilerinde birbirine yakın anlamda kullanılmıştır?

I. ve II.
I. ve III.
II. ve III.
II. ve IV.
IV. ve V.

Soru 76 - Aşağıdakilerin hangisinde başta verilen deyimle örnek cümle arasında anlamca uygunluk yoktur?

Biti kanlanmak: Geçim durumunu düzeltmiş, gelecekle ilgili planlar yapıyordu.
Ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de üste ver: Biraz pahalı olabilir; ama bu işi o en iyi şekilde yapa
Ensesinde boza pişirmek: Patron iş bir an önce bitsin diye işçileri zorluyor, çok çalıştırıyordu.
Dil ağız vermemek: Çocuk, hastalandığı için hiç konuşmadan öylece yatıyordu.
Gönülde yatmak: Söylediklerime gücenen anneme bir hediye aldım.

Soru 77 - “Piyasadaki kitaplar herhangi bir eleştiri süzgecinden geçirilmedikleri için bilgi yanlışlarıyla doludur.” Bu cümledeki “eleştiri süzgecinden geçirilmemek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Kalıcılığı yakalayamamak
Nesnel ölçütlerle değerlendirilmek
Hayallere fazlaca yer vermek
Gözlemlerini olduğu gibi aktarmak
İncelenip değerlendirilmeden yayımlamak

Soru 78 - “Evinizi hiç temizlemeyip sonra da mikroplardan şikâyet edemezsiniz.” Bu cümleyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerin hangisidir?

Bir olayın olumsuz sonuçlanmasında payı olanlar, bundan pişmanlık duyabilir.
İstenmeyen sonuçların ortaya çıkmasını engellemenin yolu, önlem almaktır.
Sorumluluklarını yerine getirmeyenler, ortaya çıkan sorunlardan yakınmamalıdır.
Kimi durumlarda, tehlikeleri göze almaktan başka çıkar yol bulunamaz.
Zarar vereceği önceden bilinen bir şeyi ortadan kaldırmak gerekir.

Soru 79 - Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde “kişilerin kendi ihtiyaçlarına daha çok önem ve öncelik verdiği” anlamı vardır?

Çıkmadık candan umut kesilmez.
Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez.
Damlaya damlaya göl olur.
Aç arslandan tok domuz yeğdir.
Kedi, uzanamadığı ciğere pis der.

Soru 80 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bir ismi nitelemektedir?

Kuytu bir köşeye çekilmiş, konuşuyorlardı.
Gösteri merkezinin yakınında bir ev tutmuş.
En çok macera romanlarını okurum.
Burada buğday tarlaları göz alabildiğince uzanır.
Komedi filmlerini izlerken hiç heyecan duymam.

Soru 81 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemlerin aynı kişi tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır?

Oyuncak suya düşünce çocuk ağlamaya başladı.
Sınavı bitiren öğrencilere öğretmen izin verdi.
Arkadaşlarının söylediklerine hiç inanmadı.
Gömleği ütüledikten sonra askıya geçirdi.
Dükkânlar kapanmadan eksikleri almak istedi.

Soru 82 - Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzdur?

Seninle konuşmuyor değilim.
Otur da derdine yan şimdi.
Söylediklerin yanına kalmayacak.
Bu çığlığı duymamış olamazmış.
Sabrımın sınırlarını zorluyorsun.

Soru 83 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük eylemi nitelemektedir?

Eski fotoğraflarda kalan anılara dalıp gittim.
Yavaş otur, diye kaç kere söyleyeceğim sana.
Bıçağın keskin yüzü gibiydi sözleri.
Bezdirici tavırlarına rağmen katlanıyordum ona.
Onunla ikinci baharını yaşıyordu.

Soru 84 - Gereksiz yere harcanan her türlü değer, sözlüklerde “israf” olarak nitelendiriliyor. (I) Suyun, ekmeğin, elektriğin, gazın ve daha birçok değerin, amacının dışında fazlaca harcanması doğal kaynaklarımızın hızla tükenmesine neden oluyor. (II) Ama israf konusunda çok duyarsız davrandığımızı, bilinçli olmadığımızı kabul etmeliyiz. (III) Yaşamsal öneme sahip tüm kaynaklarımızın büyük bir hızla yok olduğunun farkına varmamız gerek. (IV) Su başta olmak üzere tüm kaynaklarımızı hiç bitmeyecekmiş gibi kullanıyoruz. (V) Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisine “Elbette yaşamımızı sürdürebilmek için temel gereksinimlerimizi karşılamak zorundayız.” cümlesinin getirilmesi uygun olur?

I
II
III
IV
V

Soru 85 - (I) İnsanoğlu, ilk önceleri bilmediği, çözemediği, bunun için de korktuğu veya sevdiği doğa güçlerini doğaüstü kıldı. (II) Zamanla kimi hayvanları, bitkileri, doğadaki kimi engebeleri kutsallaştırdı. (III) Yaşama ilişkin bazı somut kavramları, ruhsal hâlleri insanüstü sandı. (IV) Putlar, idoller, totemler hep bu biçimde oluştu. (V) Derken insanlar, kendi aralarında birilerine insanüstü, tanrısal özellikler yüklemeye başladılar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, eylemin gerekçesi de bulunmaktadır?

I
II
III
IV
V

Soru 86 - “Yeni bir şeyler öğrenmek için dün gittiğiniz yolda yürüyün.” Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Geçmişten ders alıp aynı şeyleri tekrarlamamak gerektiği
Alışkanlıkların kolay terk edilemeyeceği
Yeniliğe ulaşmak için, geçen zamanı iyi değerlendirmenin önemi
Kararlı olmanın öğrenmeyi kolaylaştırdığı
Doğadaki her şeyin değişim içinde olduğu

Soru 87 - (I) Piyasada fazla dergi görünmesine rağmen, gerçek okuyucu potansiyeline sahip değil hiçbiri. (II) Yıllardır çıkan dergiler bile bin, bin beş yüz adet satılabilmekte. (III) Sanata beş paralık değer biçilen günümüz şartlarında, buna meraklı bir okur kitlesi bulup onun beklentilerini boyasız basınla cevaplamak hayli güç. (IV) Aslına bakılırsa, sanat ve edebiyatta her türlü engele karşın hızlı bir ilerleyiş de yok değil. (V) Bunun, nedeni tam olarak saptanamasa bile sevindirici bir gelişme olduğu ortadadır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “dergilerin az satmasının nedenleri” üzerinde durulmuştur?

I.
II
III
IV
V

Soru 88 - “Unutulan eşyalarınızı görevliden alabilirsiniz.” cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

“Unutulan” sözcüğünden sonra virgül kullanılarak
“görevliden” sözcüğü yerine “ilgiliden” sözcüğü kullanılarak
“eşyalarınızı” sözcüğü yerine “eşyanızı” getirilerek
“Unutulan” sözcüğü yerine “Unuttuğunuz” sözcüğü kullanılarak
“alabilirsiniz” sözcüğü yerine “alırsınız” kullanılarak

Soru 89 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

Bu aletlerin hiçbiri çalışmaz duruma gelmiş
Bahçeye yeni bir salıncak almak istiyoruz.
Tepenin arkasında tarlalar var.
Tepenin arkasında tarlalar var.
Her yeri temizlemek için çok uğraştım.

Soru 90 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

Meyve ve sebzelerin taze tüketilmesi sağlıklıdır
Sarımsağın saçtığı kötü koku, içindeki kükürttür
Bahar aylarında, polenler alerjiye yol açar.
Bazı bitkiler, güneş ışığı almayan yerleri sever.
Yazın, pamuklu kumaştan, açık renkli giysiler giyilmeli.

Soru 91 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

15 Haziran Pazar günü ÖSS yapılacak.
Önümüzdeki cuma günü 17.00’de konseri var.
Köydeki yolun 30 km’lik bölümü tamamlanmış.
Anneler Günü’nde şehir dışına çıkmıştım.
Müzikteki batı hayranlığının önüne geçemeyiz.

Soru 92 - Aslan Efendi’nin sırtını okşayıp meraklanmamasını söylüyorum ( ) Sonra dönüp ona ne içeceğini soruyorum ( ) Aslan Efendi ( ) Oldu mu şimdi ( ) ( ) der gibilerden bakıyor ( ) Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

(.) (,) (“) (!) (”) (.)
(.) (.) (“) (?) (”) (.)
(,) (,) (“) (?) (”) (:)
(.) (.) (;) (,) (,) (.)
(!) (?) (:) (;) (,) (.)

Soru 93 - Toprağı, delercesine bir yağmur başlamıştı. Gök gürle- I II mesiyle derelerin taşması, ortalığın sele gitmesi bir III olmuştu. Arkasından, daha yarım saat geçmeden gökte IV bir ebem kuşağı... V Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

I
II
III
IV
V

Soru 94 - (I) Burası sakin, doğal, insanın içini kıpırdatan bir doğa harikasıydı. (II) Sanki, cennetten kopmuş bir köşeydi. (III) Ancak insanı tedirgin eden bir yanı da yok değil. (IV) Yine de bu tedirginlik içinde geçtiğimiz yollar, bize ışık tutuyordu. (V) Bugüne kadar gördüğümüz en muhteşem doğa cennetini keşfediyorduk. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

I. cümlede, betimleme yapılmıştır.
II. cümlede, benzetme yapılmıştır.
III. cümlede, kişiselleştirme vardır.
IV. cümlede, deyim kullanılmıştır.
V. cümlede, karşılaştırma vardır.

Soru 95 - (I) Beş bin nüfuslu Montelcino, bağcılık ve şarapçılıkla geçinen bir köydü. (II) İtalya’nın, hatta pek çok kişi için dünyanın en güzel kırmızı şarabı “Brunello di Montalcino” bu köyde üretiliyor. (III) Tepenin üzerine kurulmuş bu ortaçağ köyünün en yüksek yeri, 14. yy.dan kalma Fortezza Kalesi. (IV) Kaleden sonra ana meydana, belediye sarayı Piazza de Popola’ya vardık. (V) Yanındaki 13. yy.dan kalma bir antik kule meydanı süslüyordu. Bu parça ikiye bölünmek istense ikinci paragraf kaç numaralı cümleyle başlar?

I
II
III
IV
V

Soru 96 - Dale Carnegie’nin anlattığı bir hikâyeye göre, yıllarca iplerde dans eden bir ip cambazının aklına bir gün ipten düşüp öleceği gelmiş, bu endişeyle yaşarken çok geçmeden düşüp ölmüştür. Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerin hangisidir?

İnsanlar yaptıkları işin olumsuz sonuçlarına katlanmak zorundadır.
Olumsuz düşünceler, kötü durumların yaşanmasına neden olur.
Cesarette sınır tanımayanlar, engellerin varlığını bile hissetmez.
Sanatçıların büyük korkusu öldükten sonra unutulmaktır.
İnsanlar severek yaptıkları işlerle mutlu olabilir.

Soru 97 - (I) Havasından mı, suyundan mı, bilmem; ama başkadır bu yörenin insanları. (II) Sıcacık yürekler, gülümseyen yüzler, içten yaklaşımlar… (III) Yardımsever, konuksever tavırlar ve yoğun bir insan sevgisi… (IV) Çoğu kişiye zaman kaybı gibi gelir insanlarla ilgilenmek. (V) Bu insanlarda sonradan öğrenilen değil, içten gelen bir yaşama sevinci vardır. (VI) Güldüler mi içten gülerler, gözlerinin derinliklerinde yakalarsınız tebessümlerini. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

II
III.
IV.
V.
VI.

Soru 98 - Yazmak, biraz da bencilliktir. Kendini kanıtlama, kendini doyurma biçimidir. Yoksa, okunacak bunca güzel kitap varken yazmak, benim için belki de budalalık. Buna karşın yazmaktan geri kalmadım. Kendi iç çelişkilerimi, insanlar arasındaki çelişkileri yakalayıp anlattım. Öykülerimde, içimdeki hüznü değil, ince esprileri ve ironiyi yansıtmaya çalıştım. Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen sanatçının bir özelliği değildir?

Özeleştiri yapabilmesi
Güldürmeye yatkınlığı olması
Kendisini mutlu etmek için yazması
Yapıtlarını başkalarınınkinden değersiz bulması
Gerçek duygularını yansıtmakta zorlanması

Soru 99 - Hangisi daha gerçek? Shakespeare mi, Hamlet mi? Bir romanı veya dramı okurken onların yazarları değil, kahramanları karışır hayatımıza. Bakınız Flaubert “Madam Bovary” için ne diyor: “... Benim zavallı Bovary’im. Şu anda Fransa’nın kim bilir kaç yerinde birden acı çekiyor, gözyaşı döküyor.” Ama bu yaşlar dökülürken Flaubert’i düşünen bile yok. Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Bir yazar, yarattığı karakterlerle yaşar.
Yazarın hayal ettiği roman kahramanlarını, okuyucu gerçekmiş gibi algılar.
İnsanlar, okudukları eserlerin kahramanlarında kendilerinden bir şeyler bulurlar.
Yazarların yarattıkları hayali kahramanlar, yazarlardan daha çok tanınır.
İyi yazarlar, insanları etkileyen gerçekçi kahramanlar yaratır.

Soru 100 - Birkaç ay önce iki eski albümünü yeniden yayımlayınca “dünyada” olduğunu anladık. Kızmış, küsmüş, bir şeylerden soğumuştu belki. Yüreğini dinleyip zamanın durduğu, mevsimlerin mevsim gibi yaşandığı dağ eteklerine çekilmişti. “İmzamı attım.” dediği İstanbul’dan kurtularak kendini dinlemeye, yalnızlığıyla baş başa kalmaya gittiği söyleniyordu. Belki de hep öyleydi; ama biz bilmiyorduk. Bu parçada sözü edilen kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Belli bir süre gözden uzak olmayı tercih etmiştir.
Yalnız kalmaktan, unutulmaktan korkmamaktadır.
Doğayla iç içe yaşamaktan zevk almaktadır.
Yaşamını sürdürdüğü İstanbul’da sıkıntılı günler geçirmiştir.
Kentteki yaşamına geri dönünce herkesçe hatırlanmıştır.

Soru 101 - Yatırım araçları dediğimizde, toplumumuzda akla ilk gelenler, genellikle ev ve arabadır. Ama bunların ötesinde, çok önemli bir yatırım aracı var bana göre: Vücut bankası. Unutmamak gerekir ki sağlıksız bir insan, maddi yönden ne kadar zengin olursa olsun, gerçek mutluluğa ve iyi yaşama kavuşmuş sayılmaz. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Maddi değerlerin çok fazla önemsendiği
Sağlığın, her şeyin üstünde bir önemi olduğu
Herkesin yaşamdan beklediğinin değişebileceği
İnsanların, çıkarlarına göre hareket ettiği
Gerçek mutluluğun, iyi yaşamaya çalışmak olduğu

Soru 102 - Aslında, dışarıdaki insanlar çok açık sözlü. Çocuklar da öyle. Örneğin, bir çocuk oyununda çocuğu kandırmak mümkün değildir. Oynarsınız, beğenmezse döner, arkadaşıyla sohbet etmeye başlar. Ayıp falan dinlemez. Dışarıdaki insanlar da öyle ve onların fikirleri her zaman doğru çıkıyor. Bizim sanatçı çevresi ise “Güzel olmuş.” dese bile, kendi aralarında başka türlü konuşur. Bu sözler aşağıdaki soruların hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir?

Oyunlarınızda hangi yaş grubuna sesleniyorsunuz?
Sanat çevresinden arkadaşlarınızın size katkısı oluyor mu?
İzleyicilerin oyunlarınızla ilgili yorumları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Çocuklarla yetişkinler arasındaki davranış farkları, sizi nasıl yönlendiriyor?
İzleyicilerin sanatınıza ilgi duymasını sağlamak için kulandığınız yöntemler nelerdir?

Soru 103 - Annem, içinde fırtınalar kopsa bile, hiçbir derdi yokmuş gibi sakin görünür. Bunu ancak gözleri belli eder. İçimize işleyen bakışlarından anlarız ki hepimizi çok sever. Zaten onun, sevdiklerini tam sevdiğini, sevmediklerini hiç sevmediğini biliriz. Kafası çok çalışır, her konuda ince eleyip sık dokur. Sorunların çözümüne sezilerini de katarak doğru kararlar verir. Bu parçada söz edilen anneyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

Duygularını dile getirmediğine
İleri görüşlü bir insan olduğuna
Kararsız duygular içinde olmadığına
Çocuklarına hoşgörüyle yaklaştığına
Olayları ayrıntılarıyla incelediğine

Soru 104 - Resim sanatı, para getirmeye başladığı günden beri bir ticaret konusudur. Yapıtların dağıtılması ve satılması işini, bu işle hiç ilgisi olmayan kişiler ellerinde tutarlar. Onlar için en büyük yapıt,----------- yapıttır. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

herkesçe çok beğenilen
gösterişli olan
en çok para getiren
klasik bir yapıda olan
ünlü bir ressamın elinden çıkan

Soru 105 - I. Kümbet II. Balbal III. Kervansaray İslâmiyet öncesi Türk devletlerinde yukarıdaki mimarî eserlerden hangileri yer almamıştır?

Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
II ve III

Soru 106 - I. 12 Hayvanlı Türk Takvimi II. Celâli Takvimi III. Rumî takvim Yukarıdaki takvimlerden hangileri Türkler tarafından meydana getirilmiştir?

Yalnız I
Yalnız II
I ve III
II ve III
I ve II

Soru 107 - I. Nizamiye medreselerinin açılması II. İkta Sistemi’nin uygulanması III. Hükümdarlığın babadan oğula geçmesi Türk-İslâm devletlerindeki yukarıdaki uygulamalardan hangileri olumsuz sonuçlar doğurmuştur?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

Soru 108 - I. Padişahın Tuğrasını çeker. II. Zeamet defterini tutar. III. Padişahın mührünü taşır. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde Nişancı’nın görevleri arasındadır?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

Soru 109 - Osmanlı Devleti’ndeki, I. Saka Ocağı II. Cebeci Ocağı III. Cebelü gibi askerî ocaklardan hangilerine devşirme sisteminden gelenler alınmaktadır?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

Soru 110 - Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda yapılan mimari eserler arasında yer almaz?

Topkapı Sarayı
Çırağan Sarayı
Dolmabahçe Sarayı
Beylerbeyi Sarayı
Yıldız Sarayı

Soru 111 - II. Meşrutiyet’in ilanında, I. Aydınlar II. Askerler III. Halk kesimlerinden hangileri rol oynamıştır?

Yalnız III
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III

Soru 112 - Aşağıdakilerden hangisinde Batı’nın etkisinden bahsedilemez?

Tanzimat Fermanı
Islahat Fermanı
Sened-i İttifak
Yunan İsyanı
Kanunî Esasi

Soru 113 - I. I.Balkan Savaşı’nın çıkması II. I.Dünya Savaşı’nın çıkması III. Mondros Ateşkesi’nin yapılması Osmanlı Devleti ile İtalya arasında Uşi Antlaşması’nın yapılmasının nedenleri arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

Soru 114 - Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’da başlayan işgaller karşısında Çukurova topraklarının savunulması amacıyla kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

Redd-i İlhak
Trakya – Paşaeli
Makabî – Alyans
Klikyalılar
Şark Vilayetleri

Soru 115 - I. Musul’un İngilizler tarafından işgali II. İstanbul’un işgali III. Ali Galip Olayı Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesi döneminde İstanbul Hükümeti ile Temsil Heyeti’nin Amasya’da görüşmelerine neden olan gelişmeler yukarıdakilerden hangileridir?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

Soru 116 - Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli’de yer alan konulardan biri değildir?

Sınırlar
Azınlıklar
Kapitülasyonlar
Borçlar
Ulusal Egemenlik

Soru 117 - Kurtuluş Savaşı sırasında ulusal mücadeleye karşı yapılan ayaklanmalardan hangisi dinsel nitelikli değildir?

Çerkez Ethem
Ali Bati
Şeyh Eşref
Koçgiri
Nasturi

Soru 118 - I. Batı Trakya II. Doğu Trakya III. İstanbul Mudanya Ateşkes Antlaşması ile TBMM Hükümeti’nin aldığı yerler yukarıdakilerden hangileridir?

Yalnız II
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
Soru 1: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 2: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 3: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 4: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 5: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 6: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 7: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 8: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 9: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 10: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 11: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 12: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 13: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 14: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 15: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 16: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 17: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 18: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 19: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 20: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 21: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 22: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 23: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 24: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 25: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 26: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 27: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 28: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 29: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 30: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 31: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 32: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 33: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 34: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 35: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 36: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 37: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 38: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 39: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 40: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 41: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 42: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 43: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 44: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 45: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 46: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 47: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 48: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 49: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 50: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 51: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 52: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 53: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 54: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 55: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 56: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 57: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 58: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 59: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 60: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 61: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 62: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 63: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 64: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 65: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 66: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 67: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 68: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 69: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 70: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 71: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 72: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 73: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 74: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 75: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 76: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 77: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 78: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 79: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 80: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 81: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 82: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 83: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 84: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 85: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 86: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 87: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 88: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 89: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 90: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 91: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 92: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 93: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 94: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 95: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 96: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 97: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 98: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 99: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 100: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 101: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 102: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 103: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 104: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 105: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 106: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 107: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 108: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 109: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 110: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 111: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 112: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 113: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 114: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 115: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 116: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 117: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 118: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.