Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Genel Yetenek-Genel Kültür 10 Deneme Sınavı - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Genel Yetenek-Genel Kültür 10 Deneme Sınavı

Soru 1 - “İş” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yapılacak şey, görev” anlamında kullanılmıştır?

Herkes işlerin durgun olmasından yakınıyor.
İşim olmasa size arkadaşlık ederdim.
Böyle diyor; ama bu benim işime gelmez.
Bunda bir iş var; ancak henüz ne olduğunu anlamadım.
Bu çarşıda iş yapamıyoruz, kimse buraya gelmiyor.

Soru 2 - Evet, kırk seneden beri Türkçe merhale merhale Türkleşiyor.’ Altı çizili kelime grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

Bu derecede yetişen bir şair görmedim.
Yazın dünyasında aşama aşama ilerlemişti.
Zaman içinde birikim kazanarak buralara gelmişti
Bugün bulunduğu makama kademe kademe yükseldi.
Hedeflediği noktaya adım adım ilerlemişti.

Soru 3 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?

Her türlü zor işi başarıyor, bu işin de üstesinden geleceğine inanıyorum.
Bugüne kadar hiçbir sıkıntısını kimseye belli etmedi, ne olduysa hep içine attı.
Hepimizin yan çizdiğini görünce o da verilen işlerden kaçmaya başladı.
Kurnazlığınla herkesi aldattın; dikkat et sana da oyun oynayan biri çıkmasın.
Onları yıllarca başıboş bıraktı şimdi de durmadan ah vah ediyor.

Soru 4 - Şiir bir dil sanatıdır. Temel gereci de sözcükleridir. Öyleyse şiirin kapısından içeri girebilme, şiiri oluşturan her sözcüğün anlamını bilmekle mümkündür. Bu parçada geçen “şiirin kapısından içeri girebilme” sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

Şiiri özgün bir biçime dökme
Şiiri anlayabilme
Şiiri yalınlaştırma
Şiir yazma yeteneğini bulma
Şiire özgü bir dil kullanma

Soru 5 - Figürlere verdiği hareket mermerin soğukluğunu yıkar, seyirci savaşın ya da avın şiddeti ile baş başa kalır. Bu cümlede sözü edilen heykeltıraşla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Yapıtlarında hareketli sahneleri konu ettiği
En çok, hayvan figürlerinde başarılı olduğu
Malzeme olarak mermer kullandığı
Yapıtlarının gerçekçi olduğu
Yapıtlarıyla insanları etkilediği

Soru 6 - (I) Çağımızda yazarın işi özellikle güçleşmiş durumda. (II) Her şeyi bilimsel doğruların kesinliğiyle ölçme özentisindeki sözde modern kişinin, ikide bir yaratıcı yazarın etkinliğine dudak bükerek baktığına tanık oluyoruz. (III) Böyle haksız bir karşılaştırmanın olumsuz sonuçlarını da göğüslemek durumundadır günümüz yazarı. (IV) Oysa sanatın dile getirmeyi amaçladığı gerçek, hiç de bilimsel doğrunun ölçütleriyle değerlendirilemez. (V) Bilim, deneylerle, kesin hesaplarla kanıtlayarak sunar yasalarını. (VI) Bir roman ya da şiir ise birtakım olaylarla durumları, çoğunlukla sezdirme yoluyla duyarlığımıza seslenerek verir. Günümüz yazarının karşılaştığı güçlüklerin anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

I. cümlede, saptama yapılmıştır.
II. cümlede, yazarın karşılaştığı güçlüklerden birine yer verilmiştir.
III. cümlede, günümüz yazarının karşılaştığı olumsuzluk dile getirilmiştir.
IV. cümlede, önceki cümlenin gerekçesi verilmiştir.
VI. cümlede, V. cümle ile karşılaştırma yapılmıştır.

Soru 7 -

I. cümlede, yazarın amacı ifade edilmiş.
II. cümlede, yazarın özelliğinden bahsedilmiştir.
III. cümlede, yazarın okuru düşünce yoluyla yönlendirdiği belirtilmiştir.
IV. cümlede, saptama yapılmıştır.
V. cümlede, önceki cümle ile ilgili bir açıklama yapılmıştır.

Soru 8 - “Ayaşlı ve Kiracıları” gibi çok tanınmış bir eserinde aralarında bulunduğu üç romanı olmakla birlikte hiç kuşkusuz tam bir öykücüdür Memduh Şevket Esendal. Hem de öykü yazınımızın Sait Faik’ten sonra en önemli öykücüsü. Cevdet Kudret onu şu cümlelerle tanıtıyor: “ Batı’dan sadece öykü tekniğini almakla yetinen Esendal’ın eserlerinde hiçbir yabancı koku yoktur. Bunlar kendi çevremizi, kendi insanlarımızı, kendi dilimizle anlatan, çeviri havası taşımayan, yüzde yüz yerli bir edebiyatın ürünleridir.” Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.
Dolaysız anlatıma başvurulmuştur.
Nesnel anlatım ağır basmaktadır.
Sözcükler mecaz anlamda kullanılmıştır.
Açıklayıcı anlatıma başvurulmuştur.

Soru 9 - Zamanın yürümediği, havada asılı kaldığı evlerde büyüdüm ben. O evlerde bacalardan, damlardaki kiremitlerin aralarından ışıklar sızardı. Dışarıda yapraklar kıpırdadıkça yer değiştiren tedirgin ışıklar yer değiştirdikçe yerde ve duvarlarda masalsı desenler oluşurdu. Kafdağı’nın ardındaki saraylar, Ali Dayı’nın altın fıçıları, Deli Dumrul’un kuru çaydaki köprüsü… Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Kimi durumları yeren havası vardır.
İnsana özgü nitelikler doğaya aktarılmıştır.
Benzetmeden yararlanılmıştır.
Eksiltili cümlelere yer verilmiştir.
Mecazlı anlatıma sıkça yer vurulmuştur.

Soru 10 - Aşağıdaki belirtisiz ad tamlamalarından hangisi belirtili ad tamlamasına dönüştürülünce “ünsüz yumuşaması” görülür?

Gölet suyu
İstanbul sokakları
Kış günleri
Sanat ruhu
Ağaç kökü

Soru 11 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru eylemi yapanı buldurmaya yöneliktir?

Eve geldiğinde kapı kilitli miydi?
Onun yüzü bir köylü kızına mı benziyor?
Tüm olanları onlara sen mi anlatmıştın?
Onun ne düşündüğünü anlayabildin mi?
Hangi kitabı alacağını söyledi mi?

Soru 12 - Aşağıdakilerin hangisinde eylemsi yükleme yöneltilen farklı bir sorunun yanıtıdır?

Bizimle konuşurken yüzü gülüyordu.
Havalar soğuyalı gölün de neşesi kaçtı.
Havalar soğuyalı gölün de neşesi kaçtı.
Senden gelen her cefaya güle oynaya katılırım.
Soğuk suyu görür görmez ayıldılar.

Soru 13 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin ögelerinde değişiklik olur?

Romanda da böyle olursa, suç benimdir.
Hacim sorunu diye avutmak, kandırmak istedim kendimi.
Kimi değerler, durumlar ve duygular hiç değişmiyor.
Hasta, çocuğun arkasından merdivenlerden indi.
Yalnızca yazmam gereken şiirleri, öyküleri yazmıştım.

Soru 14 - Aşağıdaki cümlelerin hangisi imla bakımından doğrudur?

Bilinmiyenler yoktur onun hayatında.
Başdan beri biliyordu bunların olamayacağını.
Birde insani taraflarına bakma gerekir.
Söyleyeceklerini bitirmeden dışarı atıldı.
Pek çok yalnışın bedelini kendisi ödedi.

Soru 15 - Aşağıdaki cümlelerin hangisi noktalama ve imla bakımından yanlıştır?

Öğrenciler, 5’er kişilik gruplar halinde dağıldı.
Derler: İnsanda derin bir yaradır köksüzlük.
Dur, yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir.
Arkadaş, biz bu yolda mücadele verirken sana uğurlar olsun!
Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller…

Soru 16 - Kesme işaretinin (’) kullanımıyla ilgili aşağıdaki-lerden hangisi yanlıştır?

Yurdakul’dan, Ziya Gökalp’e kadar birçok ismi tanımıştır.
Taksim Meydanı’na çıkarken sağ tarafta yer alır.
Mimar Sinan Üniversitesi’ni henüz bitirmişti.
Yunus Emre’lerin kurgusudur Anadolu.
Ziya Gökalp Bulvarı’ndan hareket edeceklerdir.

Soru 17 - “Beni en çok sevindiren senin tam zamanında geldiğindir.” Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

Özne eksikliği
Nesne eksikliği
Eylemsi yanlışlığı
Özne - yüklem uyumsuzluğu
Dolaylı tümleç eksikliği

Soru 18 - “Bu dev adam oturmasını, kalkmasını, konuşmasını, dinlemesini bu yaşa kadar bir türlü öğrenemedi.” Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

Tamlama yanlışlığı
İyelik eklerinin gereksiz kullanılması
Ekeylem eksikliği
Özne - yüklem uyumsuzluğu
Çatı uyumsuzluğu

Soru 19 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belirteç”in gereksiz kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

Suyun altından bir balık gibi gider, beklenmeyen bir yerden birden çıkıverirdi.
Dışarıda yakışı bir güneş iki gün önceki yağmurların nemini bu çöplükten çekiyordu.
Yağmur, kurşun gibi yapraklara vuruyor, oluksuz damın her tarafından içeri dökülüyordu
Antikacının oğlu avdan dönerken ayağı kaymış, kolunu incitmişti.
Ocaktaki odunların gittikçe parlayan ışığı kirli sularda sarı çemberler oluşturuyordu.

Soru 20 - Sanatçının romanlarındaki kahramanlar halkımızın yadırgamayacağı insanlardır. Feride ve benzeri kişiler bizim ideal arzularımızı okşadıkları için sevilmişlerdir. Hepsi de cana yakın, dost, insan kişilerdir. Hiçbiri büsbütün kötü değildir. Bizi insanlardan tiksindirmek istemeyen yazar onların dürüst, hoş ve mutlu yanlarını bulup göstermiştir. Bazı romancıların kirletme ve kötüleme merakına karşılık onda arıtma ve aklama isteği sezilir. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangileriyle nitelendirilebilir?

Gerçeklerin iyi yönlerini gösteren, realist
İnsanları eğitmek isteyen, idealist
Okurlarına insanları sevdirmek isteyen, iyimser
Özgün olmak isteyen, dürüst
İnsancıl, yenilikçi

Soru 21 - Darüşşafaka Galerisi’nde eski ressamlarımızın sergisini gezerken Şeker Ahmet Paşa’nın Yıldız Bahçesi’ni gösteren bir tablosu beni yarım saat, önünde mıhlamıştı. O bahçede bir ikindi vaktinin sessizliğini, ışıklarını, kokularını olduğu kadar, onu resmeden Paşa’nın iç huzurunu, elindeki fırçayı, o andaki eşsiz hazzını, mutluluğunu, hatta içtiği kahvenin damağındaki telve tadını duyar gibi olmuştum. Bütün bunlar tuvalden dışarı taşıyordu. Bu sözleri söyleyen kişinin sanat eserleri ile ilgili olarak vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

Sanat, görülen güzelliklerin anlatımıdır.
Gerçek sanat eseri, yaratıcısının izlenimlerini ve yaşam deneyimini sonsuzluğa taşır.
Üstün sanat eserleri yaşamı güzelleştirerek yansıtır.
Sanatçının görevi, düş gücüyle zenginleştirmektir.
Sanat eserlerini değerlendirebilmek, bir birikimi ve sanat yeteneğini gerektirir.

Soru 22 - Hürriyetin gerçek olduğu bir yerde eşitlik kitlelerin büyük isteğidir. Eşitliğin gerçek olduğu yerde ise hürriyet bir azınlığın büyük bir isteğidir. Hürriyetsiz eşitlik, eşitliksiz hürriyetten daha dengeli bir toplum düzenini yaşatır. Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakiler-den hangisidir?

Hür toplumlarda insanlar değerler açısından eşittir.
Toplumda dengeyi sağlamada hürriyet eşitlikten daha önemlidir.
Toplum düzenini sağlamada eşitlik hürriyetten daha önemli bir kavramdır.
Hür toplumlar eşitlik arayışı içindedir.
Toplumun mutluluğunda eşitliğin fazla bir önemi yoktur.

Soru 23 - Bir yapıtın diliyle yaşayabileceğini anlayamadığımız için, yirminci yüzyılın ortalarına kadar, birkaç roman ve şiir örneği bir yana konursa, gerçekten diri bir yapıt veremedik. Düne baktığımız zaman öyle parlak romanlar, öyküler görüyoruz ki bugün ışıklarından eser yok. İçimize çöken acıyı gidermek için, şu sözlerle avunuyoruz: “Bugün okunmuyorlar; ama zamanlarında büyük işler başardılar.” Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Yapıtların kalıcılığında dilin önemli oluşu
Geçmiş yüzyılda iyi roman ve şiirler yazıldığı
Geleceğe kalmayan yapıtların çokluğu
Geçmişte önemli işlevleri olan yapıtların verildiği
Okuyucunun ilgisini çekmeyen yapıtlar verildiği

Soru 24 - Her şeyden önce, sanatçının baş kişisi kadın olan tek romanıdır. Romanın hemen tümü, kahramanının güncesinden oluşmakta ve yaşadığı olaylar birinci tekil kişi olarak onun bakış açısından anlatılmaktadır. Ayrıca, genellikle ele aldığı kentli aydın tipleriyle tanıdığımız yazarın bu yapıtının kahramanı bir köylü kızıdır. Bu kızın köydeki yaşantısı belgesel sayılabilecek ayrıntılarla işlenmiştir. Düşüncenin akışına göre bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Sanatçı, bu yapıtında yerellikten yola çıkarak evrenselliğe ulaşabilen bir yazar olma özelliğini korumuştur.
Bu roman birçok yönüyle sanatçının öteki romanlarından oldukça farklı özellikler taşıyor
Bu romanın kahramanı, gelişme çağında kentli ailelerin yanına evlatlık verilen bir köylü kızıdır.
Bu romanda yaza, eğitim düzeyi çok düşük bir köylü kızının konuşmasını, doğallığını bozmadan ustalıkla işliyor.
Sanatçı bu romanda, kent insanıyla kırsal kökenli insanların ilişkilerindeki çelişkileri, iki yüzlülükleri sergiliyor.

Soru 25 - (I) Sekiz küçük roman yayımladım. II) Ama bunlardan biri dışında öbürleri beni doyurmadı. III) Yeniden inceleyince neden doyurmadıklarını anladım. (IV) Bunun üzerine şu kanıya vardım: Sağlam bir kültürel temele oturmayınca iyi sanat yapılmaz. (V) Özellikle roman ve hikaye sağlam bir kültür ister. Yukarıdaki parçada, numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Bilgi yönünden eksiklerim vardı.” cümlesi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü bozulmaz?

I
II
III
IV
V

Soru 26 - (I) Kafka’nın, çok ilgi çekeceği sanılan yeni bulunmuş mektupları İsveç’te kitap olarak yayımlandı.(II) Bu yayın evi geçen yıl çeşitli yazarların yapıtlarından oluşan bir kitap dizisi yayımlamıştı. (III) Mektuplar Kafka’yı sevenleri de edebiyat tarihçilerini de yakından ilgilendiriyor. (IV) Bunlarda Kafka üzerine yapılmış kimi eski araştırmaları aydınlatan bilgiler yer alıyor.(V) Ayrıca, yazarın yaşamının son aylarıyla ilgili önemli noktalar ortaya konuyor. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

I
II
III
IV
V

Soru 27 - Belki herkes duymamıştır; ama Sümmâni adı Doğu Anadolu’da, özellikle Erzurum ve Kars çevresinde yaygındır. Bilhassa altmışın üstündekiler söze başlarken, bir düşünceyi kanıtlamak isterken Sümmâni Baba şöye demiş, deyip ondan dizeler aktarırlar. Bende şiire başlarken onu taklitle yola koyuldum. Annem de Sümmâni hayranıydı. Onun şiirlerinin çoğunu bilirdi. Yazdığım şiiri ona okur, düşüncesini sorardım. Her okuyuşunda Sümmâni’ye , Emrah’a ya da Aşık Şenlik’e benzediğini söylerdi. Bir gün yine bir şiirimi okudum.” Bu kimin şiiri?” dedi. İlk defa bir şiirimi bildiği şairlerden birine benzetememişti. O zaman anladım ki gerçek şiiri yakalayabilmiştim. Bu parçaya göre “gerçek şiir” için aşağıdakilerden hangisi söz konusu olamaz?

Anlaşılmaz olma
Özgün söyleyiş
Taklitten uzak olma
Kişisellik
Benzerlerinden farklı olma

Soru 28 - Öğretmenlik! Dıştan bakılınca üç ay yaz tatili, sene içi tatilleriyle çok kolay görünen bir meslektir. Hakikatte ise mesleklerin en zoru, en meşakkatlisidir. Vicdanlı bir öğretmen için, elindeki ham malzemeyi yoğurmak, şekillendirmek, en yüce, en zevkli vazifedir. Üzüntüleri kadar sevinçleri de çoktur. Yorucu, yıpratıcı; fakat semeresini gözle görülür bir şekilde veren bir meslektir. Ben kalbimi avukatlığa kaptırmamış olsaydım, muhakkak öğretmen olurdum. Bu parçada, öğretmenlikle ilgili olarak aşağıdaki-lerden hangisine değinilmemiştir?

Harcanan emeğin sonucunu gözle görülür, somut bir biçimde ortaya çıktığına
Kalbiyle değil, kafasıyla düşünen insanların yapamayacağına
Yorucu, yıpratıcı, zor bir meslek olduğuna
Yüce ve zevkli bir görev olduğuna
Dışarıdan çok kolay, rahat bir iş gibi göründüğüne

Soru 29 - Zaman, acıları da çekişmeleri de onarır; insan değişiyor da ondan bu. Kalmaz insan olduğu gibi. Ne yenici olarak kalır ne de yenilmiş olarak. Önceden baştan çıkarılan, iki kuşak sonra yeniden değer kazanan bir ulusta da böyledir durum. Evet, Fransız gene Fransız’dır; yalnız eskilerin özdeşi değil artık. Düşüncelerini bu sözlerle belirten birinden aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?

İnsanın düşünce ve duygularında zamanla değişiklikler olur.
İnsanın üstünlüğü de yenilmişliği de gelip geçicidir.
Zaman her acının ilacıdır.
Zamanla oluşan değişiklikler kalıcı değildir.
Uluslarda insanlar gibidir, değişmeden kalamaz.

Soru 30 - Her güncel, mutlaka estetik değildir. Ben bugün Leyla ile Mecnun’u, Kerem ile Aslı’yı yeniden yazarım, güncel olur. Güncel başka bir şey. Günceli nasıl kalıcı kılabilirsin, nasıl türküleştirebilir, nasıl şiirleştirebilirsin? Bu soruların yanıtını estetik planda sağlıklı biçimde verebildikten sonra günceli yazabilirsin. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi “günceli yazabilmenin koşullarından”değildir?

Konuyu etkili, güzel bir söyleyişle vermek.
Evrensel konuları işlemek.
Eserin özünü yaygınlaştırmak.
Şiirsel kalıplar içinde özü sunmak.
Estetikten uzaklaşmadan şiirselleştirmek.

Soru 31 - İslam öncesi Türk devletlerinde egemenlik hakkını hükümdar tek başına kullandığı halde yönetimde, mutlak monarşinin katı izleri görülmemektedir. Bu durum; I. Kut anlayışının uygulanması II. Ülkenin ikili teşkilatla yönetilmesi III. Boylar federasyonuna dayalı bir yönetim anlayışının bulunması yargılarından hangisine ulaşılmasını sağlar?

I
III
I – II
I – III
II – III

Soru 32 - I. İbn-Sina II. Yusuf Has Hacip III. Farabi İlk Türk-İslam Devletleri döneminde yetişen yukarıdaki bilim adamlarından hangilerinin İslam ve Avrupa medeniyetinin gelişmesinde eserleriyle katkıları olmuştur?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
I, II ve III

Soru 33 - Dört duvarın üzerine kubbeyle örtülmüş mezarlar olan kümbetler, Türklerin mimariye en önemli katkılarıdır. Bu durum Türkmen çadırının mimariye yansımasıdır. Bu bilgiye dayanarak, I. Orta Asaya kültürünün etkisinin görüldüğü II. Ekonomik yapılanmanın, mimariye etkisini gösterdiği III. Dinsel inanışların sanat anlayışına etki ettiği çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

I
II
III
I – III
I – II – III

Soru 34 - Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmet (Fatih) döne-minde görülen gelişmelerden biri değildir?

Kanunname-i Ali Osman’ın yayınlanması
Tımar sisteminin uygulanmaya başlanması
Sahn-ı Seman Medresesi’nin kurulması
Türk Kökenli ailelerin yönetimden uzaklaştırılması
İstanbul’un Başkent ilan edilmesi

Soru 35 - Osmanlı Devleti’nde 18.yy.da kurulan askeri kurumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Mühendishane-i Bahr-i Hümayün
İstihkam Okulu
Asakir-i Mansure-i Muhammediye
Hendeshane
Mühendishane-i Berr-i Hümayün

Soru 36 - Osmanlı Devleti’nde, I. Posta ve karantina örgütünün kurulması II. Devlet memurlarına maaş bağlanması III. Gayrimüslimlerden alınan vergilerin kaldırılması gelişmelerden hangileri II. Mahmut Dönemine aittir?

I
II
I – II
I – II
I – II – III

Soru 37 - Osmanlı Devleti 19. yüzyılda bağımsızlık ayaklan-malarını engellemek için; I. Egemenlik anlayışında değişiklik yapmıştır II. Tanımış olduğu ayrıcalıkları kaldırmıştır III. Batı hukuk kurallarının ülkede yerleşmesini sağlamıştır gibi tedbirlerin hangilerine başvurmuştur?

I
II
III
I – III
I – II – III

Soru 38 - Osmanlı Devleti Arnavutluk’u aşağıdakilerin hangi-sinden sonra kaybetmiştir?

1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı
II. Meşrutiyet
Kırım Savaşı
I. Balkan Savaşı
I. Dünya Savaşı

Soru 39 - Mondros Mütarekesi’nin, - İtilaf devletleri güvenlikleri açısından gerekli gördükleriyerleri işgal edebilecek. - Doğu Anadolu’da altı vilayette karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bölgeyi işgal edecektir. maddeleri ile ilgili olarak İtilaf Devletlerinin, I. Anadolu ile ilgili gizli paylaşım planlarını hayata geçirmek II. Doğuda bir Ermeni Devleti kurmak III. İşgalleri hukuki bir gerekçeye dayandırmak hangilerini amaçladığı söylenebilir?

I
II
I – II
I – III
I – II – III

Soru 40 - I. Azınlıklar II. Borçlar III. Doğu Trakya’da halk oylaması Yukarıdaki konulardan hangileri Misak-ı Milli’nin kapsamındadır?

I
II
III
I – II
I – II – III

Soru 41 - Ali Fuat Paşa’nın Kuva-i Milliye Komutanlığı’na atanması II. Manda ve himayenin reddedilmesi III. Yeni bir meclisin açılması için çalışmalar yapılması konularından hangileriyle ilgili kararlar Sivas Kongresi’nde alınmıştır?

I
II
II
I ve II
I, II ve III

Soru 42 - Düzenli ordunun kurulması II. Fransa’nın Anadolu’da işgal ettiği yerlerden çekilmesi III. Tekalif-i Milliye Emirleri’nin (Ulusal Yükümlülükler) uygulanması Birinci İnönü Savaşı’nın kazanılmasında yukarıdaki-lerden hangileri etkili olmuştur?

I
II
III
II - III
I- II –III

Soru 43 - Lozan Antlaşması’nda “Bütün azınlıklar Türk uyruklu-dur. Hiç bir ayrıcalıkları yoktur” şeklinde karar alınmıştır. Türkiye’nin bu hükümle; I. Ülkede bölünmüşlüğü engelleme II. İç işlerimize müdahaleyi önleme III. Kişi hak ve hürriyetlerini genişletme hangileri gerçekleştirmek istenmiştir?

I
III
I – II
II – III
I – II – III

Soru 44 - I. Londra Konferansı’na katılması II. Ermenistan ile Gümrü Antlaşması’nın imzalanması III. İstanbul ile Amasya Görüşmeleri’nin yapılması hangileri TBMM’nin diplomatik başarılarına örnek olarak gösterilebilir?

II
III
I – II
I – III
I – II – III

Soru 45 - Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasında aşağıdakilerden hangisi önemli bir sorun olmamıştır?

Nüfus Mübadelesi
Türkiye- Suriye sınırı
Yabancı okullar sorunu
Kapitülasyonların kaldırılması
Türk- Irak sınırı

Soru 46 - 16-23 Nisan 1920’de açılan I.TBMM yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendi bünyesinde toplamıştır. 1921 Anayasa’sında da yer alan bu yetki birleşimine “Güçler Birliği” denilmektedir. Buna göre; I. Meclis başkanının hükümet başkanı olması II. Meclis Hükümeti sisteminin uygulanması III. İstiklal Mahkemeleri üyelerinin meclis içinden seçilmesi gibi uygulamaların hangilerinin bu yetki birleşimi ile ilgili olduğu söylenebilir?

I
II
III
II – III
I – II – III

Soru 47 - Lozan Konferansı’nda alınan kararlardan, I. Azınlıkların Türk uyruklu kabul edilmesi II. Ege Adaları’nın silahsızlandırılması III. Duyun-u Umumiye’nin kaldırılması hangileri tam bağımsız bir Türkiye hedeflendiğinin göstergesidir?

I
II
III
I – II
I – III

Soru 48 - Atatürk’e göre eğitim ve öğretim, laik ve milli olmalıdır. I. Dilde sadeleştirme çalışmalarının başlatılması II. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması III. Maarif Teşkilatı Hakkında Kanunun kabulü yukarıdaki çalışmalardan hangilerinin bu görüş doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir?

I
II
I – II
I – III
I – II – III

Soru 49 - I.Yerli malı kullanımını teşvik etmek II. Dış ticaret açığını kapatmak III. İhracatı artırmak Yeni Türk devletinde 1929’dan itibaren uygulamaya konulan koruyucu gümrük politikasının gerekçeleri arasında yer alır?

I
II
I – II
II – III
I – II – III

Soru 50 - Yeni Türk devletinin; - Milletler Cemiyeti - Balkan Antantı - Sadabat Paktı gibi oluşumların içinde yer almasında, I. Sınırların güvenliğini sağlamak II. Dünya barışına katkıda bulunmak III. İç güvenliğini tehdit eden sorunları çözmek gibi amaçlarından hangilerinin yer aldığı söylenebilir?

I
III
I – II
II – III
I – II – III

Soru 51 - Yeni Türk Devleti’nde görülen yeniliklerden hangisi çağdaş uygarlık seviyesine çıkabilmenin yanında sosyal eşitliği sağlayan bir yenilik olduğu söylenebilir?

Medreselerin kapatılması
Türk Dili Tetkik Cemiyetinin kurulması
Miladi takvimin kabul edilmesi
Ölçü birimlerinin değiştirilmesi
Tekke ve zaviyelerin kapatılması

Soru 52 - II. BMM 11 Ağustos 1923’ten 1 Ekim 1927 yılına kadar görev yapmıştır. Bu meclis inkılâp meclisi olarak da bilinir.Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yapılan bir yenilik değildir?

Cumhuriyetin ilan edilmesi
Ankara’nın başkent ilan edilmesi
Takrir-i Sükun Kanunu’nun çıkarılması
Şapka Kanunu’nun kabulü
Hafta sonu tatilinin Pazar gününe alınması

Soru 53 - Atatürk döneminde komşu ülkeler ile kurulan siyasi ilişkiler sürecinde siyasal antlaşmalar dostluk ve yardımlaşmayı içeren paktlar oluşturulmuştur. Aşağıdaki devletlerden hangisi ile bu anlamda İlişki kurulduğu söylenemez?

Irak
Afganistan
Arnavutluk
Yugoslavya
Romanya

Soru 54 - I.Köy Enstitüleri’nin açılması II. Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkarılması III. Topkapı Sarayı’nın müzeye dönüştürülmesi Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi geliş-meleri arasındadır?

I
II
III
II – III
I – II – III

Soru 55 - Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devletinin iç işlerine karışılmasını önlemeye yöneliktir?

Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
Cumhuriyetin ilan edilmesi
Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
Tekke ve zaviyelerin kapatılması
Kamu yatırımlarının devlet eliyle yürütülmesi

Soru 56 - Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait İsyanından sonra gerçekleşmiştir?

Medreselerin kapatılması
Halifeliğin kaldırılması,
Cumhuriyetin ilanı
Şapka kanunu
Saltanatın kaldırılması

Soru 57 - I. Beş Yıllık Sanayi Kalkınma planı dahilinde, I. Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin kurulması II. İzmir İktisat Kongresi’nin Toplanması III. Ağır sanayinin devlet eliyle yürütülmesi gibi çalışmalardan hangilerinin yer aldığı söylenemez?

I
II
I – II
II – III
I – II – III

Soru 58 - Hatay’ın anavatana katılmasında, aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili olmamıştır?

Türk dış politikasının başarısı
Hatay’ın bağımsız bir devlet olması
Nüfus çoğunluğunu Türklerin oluşturması
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti üyesi olması
Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’na müttefikler yanında katılması

Soru 59 - Yeni Türk Devleti’nde, I. Eğitim II. Hukuk III. Dil alanlarından hangilerinde yapılan düzenlemelerle doğrudan ulusal kültürün geliştirilmesi amaçlanmıştır?

I
II
I – II
I – III
II – III

Soru 60 - “Şunu söylemeliyim ki; biz, her araçtan, yalnız ve ancak bir ülkü için yararlanırız. O ülkü; Türk milletini uygar toplumlar arasına yükseltmektir.” Atatürk’ün bu sözleri aşağıdakilerden hangisini daha çok ifade eder?

Cumhuriyetçilik
Demokrasi
Devletçilik
Laiklik
İnkılapçılık

Soru 61 - Dünya siyasal yapısındaki değişimlerle son 20 yılda çok sayıda ülke bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu bilgiye göre 1990 yılında, bağımsızlığını henüz kazanmış bir komşumuz değildi?

Irak
Yunanistan
İran
Gürcistan
Bulgaristan

Soru 62 - Türkiye’de nüfusun seyrek olduğu bazı yerler aşağıda verilmiştir. Bu yerlerin hangisinde nüfusun seyrek oluşunun nedeni farklıdır?

Teke Yöresi
Yıldız Dağları Bölümü
Hakkari Bölümü
Gelibolu Yarımadası
Menteşe Yöresi

Soru 63 - Türkiye’de kırsal nüfus artış oranı kentsel nüfus artış oranından azdır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?

Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasının
Toprakların mirasla bölünmesinin
Kırsal kesimde doğum oranının düşük olmasının
Kentlerde sağlık ve eğitim olanaklarının fazla olmasının
Kırsal kesimde iş imkânının az oluşunun

Soru 64 - Aşağıda bazı ürünler ve yoğun olarak yetiştirildiği yerler eşleştirilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?

Elma – Niğde
Tütün – Manisa
Ayçiçeği – Edirne
Pirinç – Mersin
Haşhaş – Afyon

Soru 65 - Türkiye’de iç ticaretin gelişmesinde aşağıdaki etkenlerin hangisinin etkisi en azdır?

Bölgeler arası iklim farklılıkları
Nüfusun ve taleplerin artması
Turizm faaliyetlerinin çeşitliliği
Karayolu ağının gelişmiş olması
İhracatta yeterli artış olmaması

Soru 66 - Türkiye’de ormanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?

Ormanların büyük bölümü kıyılarımızdadır.
Menteşe yöresi ormanca zengindir.
Ormanlık alanlarla büyükbaş hayvan üretimi paralellik gösterir.
Güneydoğu Anadolu orman yönünden en fakir bölgedir.
Orman yangınları orman miktarına etki etmektedir.

Soru 67 - Yukarı Kızılırmak ve Yıldız Dağları Bölümlerinde; I. Bölgelerin en tenha bölümleri olması II. Sanayinin gelişmemiş olması III. İklimlerinin tamamen karasal olması IV. Bal üretiminin çok olması özelliklerinden hangileri ortaktır?

I ve II
I ve III
Yalnız III
II ve IV
III ve IV

Soru 68 - Karadeniz Bölgesi’nin aşağıdaki özelliklerin hangisinde iklimin payı en azdır?

Deniz turizminin gelişmemesi
Kıyılarında pamuk üretilememesi
Heyelanların fazla görülmesi
Kivi ve turunçgil yetiştirilmesi
arım alanlarının dar ve parçalı olmas

Soru 69 - Türkiye’de tarımsal etkinlik ve tarım ürünlerinin çeşitliliğinde; I. Yüzey şekillerinin çeşitliliği II. Yıllık sıcaklık farkının fazlalığı III. Tarım alanlarının genişliği IV. Üç tarafın denizlerle çevrili oluşu etkenlerinin hangilerinin etkileri vardır?

I ve II
I ve IV
III
II ve IV
I – II – III

Soru 70 - I.Mardin/Mazıdağı – Gübre Sanayi II. Karabük – Demir-Çelik Sanayi III. Edirne – Yağ Sanayi IV. Kütahya – Seramik Sanayi Yukarıdaki yerleşmelerden hangileri, birlikte verilen sanayi kolu için gerekli hammadde bakımından zengin değildir?

Yalnız I
Yalnız II
I ve III
II ve III
II ve IV

Soru 71 - Türkiye’nin ekonomik yapısı ile ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisi yanlıştır?

Dış ticaret açığı görülmektedir.
Dış satımda en çok sanayi ürünleri yer tutar
Bölgeler arası ticaret gelişmiştir.
Hammadde varlığı nedeniyle sanayi en çok Marmara Bölgesi’nde gelişmiştir.
Mera hayvancılığı daha çok doğu bölgelerinde gelişmiştir.

Soru 72 - I. Yerşekilleri II. Enlem III. İklim IV. Bitki Örtüsü Doğu Anadolu’da ulaşım koşullarını en çok etkileyen etkenler yukarıdakilerden hangisidir?

I ve II
I ve III
II ve III
II ve IV
III ve IV

Soru 73 - Antalya Bölümü’nün turizm merkezlerinde aşağıdaki etkinliklerden hangisi en az önem taşır?

Dini turizm
Deniz turizmi
Tarih turizmi
Spor turizmi
Sağlık turizmi

Soru 74 - İdarenin (devletin) vatandaşa verdiği zararları tazmin etme yükümlülüğü hangi ilkenin bir sonucudur?

Hukuk devleti- idarenin mali sorumluluğu
Sosyal devlet- devletleştirme
Demokratik devlet-eşit oy
Hukuk devleti- yasama işlemlerinin yargısal denetimi
Üniter devlet-devletleştirme

Soru 75 - Olağanüstü dönemlerde aşağıdaki haklardan hangisinin kullanımı durdurulabilir?

Suç ve cezaların geçmişe yürümezliği
Angarya Yasağı
Yaşama hakkı
Din ve Vicdan özgürlüğü
Masumiyet karinesi

Soru 76 - Özel mülkiyetteki bir taşınmazın, kamu yararı gerekçesiyle ve sahibinin isteği dışında ve kamu mülkiyetine geçirilmesi işlemine ne ad veril-mektedir?

Kamulaştırma
Devletleştirme
Özelleştirme
Planlama
Müsadere

Soru 77 - Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığın kaldırılması kararına karşı itiraz yoluyla hangi makama başvurulur?

Danıştay
Yargıtay
Sayıştay
Anayasa Mahkemesi
Hiçbir makama başvurulamaz

Soru 78 - Kanunlarla ilgili olarak Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Bütçe kanunu Cumhurbaşkanı'nın TBMM'ye geri gönderemediği tek kanundur.
Anayasa değişiklikleri hariç diğer kanunlar Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulamaz.
Milletlerarası antlaşmaların onaylanması yetkisi TBMM'ye aittir.
Temel haklara ilişkin milletlerarası antlaşma hükümleri ile kanunların çatışması durumunda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.
Bütçe Kanunu'na karşı Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açılabilir.

Soru 79 - 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin yetkileri arasında yer almaz?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerini seçmek
Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek
Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
Danıştay üyelerini seçmek
Savaş ilanına karar vermek

Soru 80 - Yürütme organı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Bakanlar, Başbakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı'nca azledilebilir.
Bakanlar Kurulu listesinin Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığı anda hükümet kurulmuş olur.
Bakanlar Kurulu Anayasa’da belirtilmediği halde yönetmelik çıkarabilmektedir.
Cumhurbaşkanı TBMM içinden istediği kişiyi hükümeti kurmakla görevlendirebilir.
Başbakan olmak için yüksek öğrenim mezunu olmak şarttır

Soru 81 - Milli güvenliğin sağlanmasından TBMM'ye karşı aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

Milli Güvenlik Kurulu
Genelkurmay Başkanı
Cumhurbaşkanı
Bakanlar Kurulu
Milli Savunma Bakanı

Soru 82 - Aşağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme Kurulu’nun denetimine tabi değildir?

Belediyeler
Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Asliye Hukuk Mahkemeleri
Kamuya yararlı dernek ve vakıflar
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

Soru 83 - Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde Anayasaya yargısının denetimi dışındadır?

Anayasa değişiklikleri
Kanunlar
Kanun Hükmünde Kararnameler
TBMM içtüzüğü
Milletlerarası antlaşmalar

Soru 84 - Belediye idaresi aşağıdakilerden hangisi ile kurulur?

Kanunla
Danıştay kararıyla
Müşterek kararnameyle
İçişleri Bakanlığı kararıyla
Kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu kararıyla

Soru 85 - Aşağıdaki belirtilenlerden hangisi adli yargı mahkemesi değildir?

Sulh hukuk mahkemesi
Asliye hukuk mahkemesi
Vergi mahkemesi
Asliye ticaret mahkemesi
Ağır ceza mahkemesi
Soru 1: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 2: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 3: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 4: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 5: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 6: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 7: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 8: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 9: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 10: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 11: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 12: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 13: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 14: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 15: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 16: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 17: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 18: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 19: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 20: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 21: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 22: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 23: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 24: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 25: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 26: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 27: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 28: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 29: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 30: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 31: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 32: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 33: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 34: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 35: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 36: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 37: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 38: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 39: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 40: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 41: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 42: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 43: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 44: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 45: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 46: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 47: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 48: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 49: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 50: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 51: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 52: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 53: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 54: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 55: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 56: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 57: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 58: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 59: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 60: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 61: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 62: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 63: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 64: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 65: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 66: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 67: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 68: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 69: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 70: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 71: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 72: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 73: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 74: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 75: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 76: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 77: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 78: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 79: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 80: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 81: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 82: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 83: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 84: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 85: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.