Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Eğitim Bilimleri Testi- KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
YDS Sınavı Hazırlık Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Eğitim Bilimleri Testi

Soru 1 - Bir sınıf öğretmeni, Güneş Sistemi'ni işleyeceği derste önceden görevlendirdiği altı öğrenciyi, üzerlerinde ge- zegen isimleri yazılı kâğıtlarla tahtanın önüne çıkarır. Önündeki kâğıtta Güneş yazan öğrenci “Ben Güneş’im, Güneş Sistemi'nin merkezinde yer alırım.” diyerek etkin- liği başlatır. Sonra, sırasıyla diğer gezegenler kendilerini ayrıntılı tanıtarak Güneş etrafındaki yerlerini alırlar ve etkinlik bu şekilde devam eder. Öğretmen bu derste aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerinden hangisini kullanmıştır?

Rol oynama
Yaratıcı drama
Gösteri
Altı düşünce şapkası
Benzetim

Soru 2 - Elif Öğretmen, sınıfındaki öğrencilerden bir grubun gribe yakalanması üzerine “Sağlığını koruma sorum- luluğunu üstlenir.” kazanımını gerçekleştirmek için bir çalışma yapmaya karar verir. Öğrencilerinden gribin sebepleri, yayılması, tedavisi ve gripten korunma yolları hakkında araştırma yapmalarını, bulgularına eleştirel düşüncelerini de katarak sınıfta paylaşmalarını ister. Elif Öğretmen’in, öğrencilerden yapmasını istediği çalışma aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Fikir taraması
Örnek olay
Görüşme
Proje
Grup çalışması

Soru 3 - Selçuk Öğretmen derslerinde rol oynama, münazara, örnek olay incelemesi yöntemlerini kullanarak öğrenci- lerinin derse katılmalarını sağlamaktadır. Özellikle düşün-paylaş etkinliği öğrencilerinin çok ilgisini çekmiştir. Ayrıca derste kısa süreli sınavlar yaparak öğrencilerin ne kadar öğrendiklerini belirlemeye çalışmıştır. Selçuk Öğretmen’in derslerinde yaptığı çalışmalar aşağıdakilerden hangisine göre düzenlenmiştir?

Okulda öğrenme
Anlamlı öğrenme
Tam öğrenme
Proje tabanlı öğrenme
Aktif öğrenme

Soru 4 - Celâl Öğretmen Türkçe dersinde, öğrencilerinin bazı duyguları anlayabilme ve başkalarının görüşlerine saygı duyabilme özelliklerini geliştirmek için, sınıf başkanı seçimini kaybeden bir öğrencinin yaşadıklarını anlatan bir hikâyeyi öğrencilerine anlatır ve canlandırmalarını ister. Daha sonra öğrencilerinden, hikâyede geçen ka- rakterin yerine kendilerini koymalarını ve böyle bir du- rumda neler hissedeceklerini ve nasıl davranacaklarını paylaşmalarını ister. Celâl Öğretmen, bu etkinlikte aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini uygulamıştır?

Soru-cevap
Grupla çalışma
Panel
Görüş geliştirme
Konuşma halkası

Soru 5 - Öğrenmeyi etkileyen en önemli faktör, mevcut bilgi birikimidir. Buna göre, yeni bilgilerle daha önceki bilgi- ler ilişkilendirilmelidir. Bunun yanında, yeni bilgiler kendi içinde tutarlı değilse ve önceki bilgilerle çelişiyorsa öğrenmede sorun yaşanabilir. Bu açıklama aşağıdaki öğrenme model veya yakla- şımlarından hangisine aittir?

Tam öğrenme
İş birliğine dayalı öğrenme
Anlamlı öğrenme
Buluş yoluyla öğrenme
Problem temelli öğrenme

Soru 6 - Kütahya’da görev yapan bir sınıf öğretmeni öğrencile- riyle birlikte “Beylikten Devlete” ünitesi kapsamında Bilecik’in Söğüt ilçesine bir gezi planı yapar. Gerekli ön hazırlıkları tamamladıktan sonra ilgili izinleri alarak ge- ziye giderler. Geziden sonraki ilk derste öğretmen ge- ziyle ilgili gözlemlerini paylaşır ve sınıfça bir değerlen- dirme yapılır. Bu etkinlikte yapılan en önemli hata aşağıdakilerden hangisidir?

Öğretmenin geziden sonra izlenimlerini açıklaması
Gözlem faaliyetlerinin değerlendirilmesinin gezi son- rasına bırakılması
Geziye gidilecek yerin kararını öğretmenin vermesi
Gezinin il dışına yapılmış olması
Gezi planının öğrencilerle birlikte yapılması

Soru 7 - “Deniz kirliliğini nasıl engelleriz?” sorusuna öğren- cilerinin çözüm üretmesini isteyen bir öğretmenin, beyin fırtınası uygulama ilkelerine göre aşağıdaki- lerden hangisini yapması yanlıştır ?

Rahat bir konuşma ortamı oluşturması
Yeni fikirler üretmeye cesaretlendirmesi
Doğru sonucu bulmaya özendirmesi
Öne sürülen düşüncelerin eleştirilmesini engelle- mesi
Fikirlerin değerlendirilmesini en sona bırakması

Soru 8 - “Sosyal paylaşım sitelerinin toplum üzerindeki etkileri nelerdir?” sorusunu tahtaya yazarak dersine başlayan bir öğretmen, öğrencilerinden konuyla ilgili akıllarına ilk geleni söylemelerini ister. Öğrencilerin ürettiği kısa cüm- le ve kelimeleri, tahtaya yazdığı soru etrafına dairesel bir düzen içerisinde yazar. Daha sonra hep birlikte bu fikirleri değerlendirirler. Öğretmenin bu uygulaması, aşağıdakilerden hangi- sine en uygun örnektir?

Balık kılçığı
Tanılayıcı dallanmış ağaç
Kavram haritası
Anlam çözümleme
Zihin haritası

Soru 9 - Öğretmen, bir trafik kazası sonrası yaşanan kavgayla ilgili olarak beş dakikalık video görüntüsünü sınıfla birlikte izler ve öğrencilerin, olayın nedenlerini ve sonuçlarını tartışmalarını isteyerek bu süreçte onlara rehberlik eder. Bu etkinlikte kullanılan yöntem/teknik ve beceri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Benzetim - Karar verme
Örnek olay - Analiz etme
Mikroöğretim - Empati
Forum - İletişim
Fikir taraması - Problem çözme

Soru 10 - İlköğretim 6. sınıf İngilizce dersinde Eray Öğretmen, sınıfında aynı hikâyeyi konu alan üç köşe oluşturur. Birinci köşeyi ana fikir ve yardımcı fikir bulma, ikinci köşeyi hikâyeyi yeniden yazma, üçüncü köşeyi ise hikâyeyi poster yapma olarak belirler. Köşelere gerekli materyali koyar ve sınıfı üç gruba ayırır. Her grubun köşelerde sırayla onar dakika çalışmasını ister. Eray Öğretmen, bu dersinde hangi yöntem veya tekniği kullanmıştır?

Konuşma halkası
Benzetim
İstasyon
Köşeleme
İlgi grupları

Soru 11 - Mevsimler konusunu işleyecek olan fen ve teknoloji dersi öğretmeni, öğrencilerine mevsimlerle ilgili poster, şiir, makale, bulmaca, pandomim gösterisi gibi etkinlik- lerden bir tanesini seçebileceklerini söyler. Öğrencilerin seçim yapmalarının ardından çalışmalarını bir sonraki derste sunmalarını ister. Bu öğretmen, aşağıdaki öğrenme-öğretme kuramla- rından hangisini kullanmıştır?

İş birliğine dayalı
Programlı öğretim
Beyin temelli
Basamaklı öğretim
Çoklu zekâ

Soru 12 - Dersinde maddelerin ısı iletkenliği ve yalıtım konusunu işleyen öğretmen, öğrencilere evde kaynayan çorbayı karıştırırken elin yanmaması için metal veya tahta ka- şıktan hangisinin tercih edilmesi gerektiğini sorar ve nedenlerini grup arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlar. Bu etkinlik, yapılandırmacı öğrenmenin 5E modeli- nin hangi aşamasını en iyi ifade eder?

Keşfetme
Derinleştirme
Girme
Açıklama
Değerlendirme

Soru 13 - Birinci sınıf öğretmeni matematik dersinde “Nesne sayısı 10’dan az olan bir toplulukta nesnelerin sayısını belirler, bu sayıyı rakamla yazar.” kazanımına yönelik olarak öğrencilerin önce parmaklarını kullanarak saymalarını sağlar, sonra öğrencileri okul bahçesine çıkararak ağaçları saydırır. Öğretmenin bu süreçte başvurduğu öğretim ilkeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir?

Somuttan soyuta - Hayatilik
Somuttan soyuta - Ekonomiklik
Hayatilik - Soyuttan somuta
Açıklık - Soyuttan somuta
Somuttan soyuta - Açıklık

Soru 14 - Buluş yoluyla öğretimi kullanarak dersinde karışımları işlemek isteyen öğretmen, öncelikle karışımlara örnek- ler verir. Öğrenciler örnekleri betimledikten sonra öğret- men ek örnekler verir ve öğrencilerin bu örnekleri betim- leyerek önceki örneklerle karşılaştırmalarını sağlar. Buna göre, ders aşağıdaki aşamalardan hangisiyle devam etmelidir?

Öğrencilerin zıt örnekler vermesi
Öğretmenin, örnek olmayan durumlar vermesi
Öğrencilerin ek örnekler vermesi
Öğrencilerin, zıt örnekleri öğretmenin örnekleriyle karşılaştırması
Öğrencilerin örneklerden kurala ulaşması

Soru 15 - Tam öğrenme modelini uyguladığını iddia eden özel bir öğretim kurumu, kayıt yaptıran öğrencileri düzey belirle- me sınavına almış ve sınav sonucunda öğrencilerin seviyesine göre sınıfları oluşturmuştur. Yapılan bu sınav sonrası oluşturulan sınıfların, takip eden sınavlardaki başarıları ve sınıflar arası başarı farklılıkları aynı dü- zeyde seyretmektedir. Bir öğrenci velisi, çocuğunun ba- şarısında bir değişiklik olmadığını, hep giriş sınavında aldığı puan düzeyinde puanlar aldığını belirtmekte ve bunu yönetimle tartışmaktadır. Bu durumun çözümü için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Düzey belirleme sınavı daha dikkatli yapılmalıdır.
Düzey belirleme sınavına göre oluşturulacak sınıflar gözden geçirilmelidir.
Velilere öğrenci başarılarıyla ilgili sık sık dönüt verilmelidir.
Şubeler arası geçişlere imkân sağlanmalıdır.
Düzey belirleme sınavına göre öğretim hizmetinin niteliği düzenlenmelidir.

Soru 16 - Öğrencilerin, çalışma kitaplarında yer alan etkinlikleri yaparak bazı temel becerileri kazanmaları, kullanmaları ve geliştirmeleri beklenmektedir. Ancak Tuba Öğretmen “Bu etkinlikler çok zaman alıyor. Programı yetiştirmekte zorlanıyorum. Bunun yerine önce konuyu anlatıp sonra bol bol test çözdürüyorum. Böylece öğrencilerimin daha iyi öğrendiklerini düşünüyorum.” demektedir. Tuba Öğretmen’in bu düşüncesini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

Bilgi; okuma, dinleme ve tekrar yoluyla kazanılma- lıdır.
Bilgi, yapılandırılmalı ve değişik şekilde organize edilmelidir.
Öğrenciler bilgiyi kendi deneyimlerine göre geliştir- melidir.
Öğrenciler bilgiyi yeniden üretmeli ve yapılandır- malıdır.
Öğrenciler bilgiyi, kendilerine özgü şekilde anlam- landırabilmelidir.

Soru 17 - Coğrafya öğretmeni öğrencilerin dikkatini, haritalarda renklerin kullanımıyla ilgili anlattığı bir örnek olayla çek- tikten sonra renklerin kullanımıyla ilgili kısa bir tartışma yaptırır. Harita bilgisini düz anlatım yöntemini kullanarak anlatır. Anlatımı desteklemek için tahtanın bir kenarına astığı haritayı ve sunum olarak yansıttığı belgeseli eş zamanlı kullanmaya çalışır. Öğretmenin bu uygulamada yaptıklarından hangisi yanlıştır ?

Dikkat çekmede örnek olay kullanması
Düz anlatım sırasında materyal kullanması
Anlatımı desteklemeye çalışması
Aynı anda birden fazla materyal kullanması
Örnek olaydan sonra tartışma yaptırması

Soru 18 - Metin Öğretmen öğrencilerinin, konuyla ilgili organize bilgilere sahip olması gerektiğini, ön hazırlık açısından bunun önemli olduğunu ve öğrencilerin karmaşa yaşa- maları hâlinde kavram yanılgıları gibi bazı sorunlarla karşılaşabileceklerini düşünmektedir. Bu durumda Metin Öğretmen’in, hangi yöntem veya tekniği kullanması daha uygundur ?

Örnek olay
Düz anlatım
Soru-cevap
Drama
Benzetim

Soru 19 - Sosyal bilgiler dersini, yapılandırmacı öğrenme temelinde işleyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez ?

Öğrencilerin isteklerini, ilgilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alması
Öğrencileri kendi öğrenmelerinden sorumlu tutması
Konuları öğrencilere dağıtarak sınıfa sunmalarını istemesi
Öğrenilen bilgilerin başka alanlarda kullanılmasını sağlaması
Öğrencilerin konuya dair ön bilgilerini harekete geçirmesi

Soru 20 - Bir coğrafya öğretmeni “Türkiye’de su kaynaklarının verimli kullanımı için hidroelektrik santrallerinin kurul- ması doğru bir uygulama mıdır?” sorusuyla derse baş- layarak konuyu, öğrencilerinin tartışmasını ister. Tar- tışma, sınıfa asılan bir görsel tutum formu kullanılarak gerçekleşir. Öğrenciler tutumlarını bu görsel tutum formunun önünde gerekçeleriyle açıklar. Öğretmen bu yolla öğrencilerine kanıt bulma, dinleme, eleştiriye açık olma gibi özellikleri kazandırmayı hedefler. Öğretmenin bu uygulaması aşağıdakilerden hangisine uygun bir örnek oluşturur?

Görüş geliştirme
Konuşma halkası
Gösterip yaptırma
İstasyon
Forum

Soru 21 - Öğrenme-öğretme sürecinde soru-cevap tekniğiyle ders işleyen öğretmen, öğrencilerden doğru cevap verenleri tebrik eder. Bazı öğrencilerin yanlış cevaplarına karşı, bir başka öğrenciden doğru cevap alma yoluna gider. Cevap vermekte isteksiz olan öğrencilere bazı ek soru- lar sorarak cevap vermelerini sağlar. Buna göre öğretmen, öğrenme-öğretme sürecinde aşağıdakilerden hangisini dikkate almamıştır ?

Hazırbulunuşluk
İpucu
Düzeltme
Dönüt
Öğrenci katılımı

Soru 22 - Tarih dersinde öğrencilerini, “Osmanlı Devleti’nin kuruluşuyla ilgili temel olgular bilgisi” kazanımına ulaştırmaya çalışan bir öğretmenin, derse girişte öğrencilerin dikkatini çekmek üzere aşağıdakilerden hangisini yapması, hedefe uygunluk ilkesi açısından daha uygundur ?

Öğrencilere “Osman Bey’in Söğüt çevresindeki tekfurlarla iyi ilişkiler kurmaya çabalamasının nedeni ne olabilir?” sorusunu sorması
“Siz Osman Bey’in yerinde olsaydınız nasıl bir stratejiyle başlardınız?” şeklinde bir beyin fırtınası yaptırması
Osman Bey ile Şeyh Edebali arasında kurulan güçlü bağı anlatan bir olayı, anekdotu anlatması
Konuyla ilgili kavramları harita üzerinden anlatmaya başlaması
Kuruluşta yerleşim yeri seçimiyle ilgili yaşanan bir soruna çözüm üretmelerini istemesi

Soru 23 - Okuma yazma öğretmeye çalışan 1. sınıf öğretmeni, yazma güçlüğü çeken iki öğrencisine her gün öğrettiği iki harfin yazılışını önce izletir, sonra yardım ederek parmaklarıyla havada, masada ve defterde bu harfleri yazmalarını sağlar. Öğretmen öğrencilere, yapamadık- ları durumda yardımcı olur. Daha sonra öğrencilerin yazma becerisi ilerledikçe verdiği desteği yavaş yavaş çeker. Öğretmenin bu uygulaması aşağıdakilerden hangi- sine en uygun örnektir?

Gösteri
Yaptırma
Drama
Rol oynama
Bilişsel çıraklık

Soru 24 - Derslerinde öğrencilerin yaşamları boyunca karşı- laşabilecekleri problem durumlarına karşı çözüm yolları geliştirmelerini önemseyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez ?

Konuyla ilgili uygun kaynakları seçmesi
Rahatsız eden bir olay veya olguyu ortaya koyması
Genel durumları özel durumlarla sınırlandırması
Tek ve doğru bir çözüme ulaştırması
Elde edilen sonuçların uygulamasını yapması

Soru 25 - Türkçe dersinde sözcük türlerini işleyen bir öğretmen öğrencilerin sözcük türlerini karıştırdıklarını, önce öğ- rendikleri sözcük türlerini yeni öğrendiklerinden ayıra- madıklarını belirlemiştir. Sunuş yoluyla öğretme stratejisi kullanan bu öğret- menin aşağıdakilerden hangisini yapması sorunu çözmesine yardım eder?

Örgütleyiciler kullanması
Bilgiyi örneklendirmesi
Sunum araçlarından yararlanması
Öğrencilerin bilgiyi kullanmasını sağlaması
İçeriği, belirli bir sırayla vermesi

Soru 26 - Biyoloji dersinde kullanılan bir kavramı anlamadığını fark eden 9. sınıf öğrencisi Esra, ders çıkışı kütüpha- neye gider ve bu kavramın anlamını araştırarak öğrenir. Esra’nın bu davranışı, aktif öğrenmenin hangi öge- sine daha uygundur ?

Argümantasyon
Bilişsel strateji
Örgütleme
Süreklilik
Öz düzenleme

Soru 27 - Öğrenciler; öğretmene ilk derste, geçen yıl bu dersi alan arkadaşlarından dersin çok zor olduğunu, pek çok kişi- nin dersten kaldığını, hatta kaç kişinin geçeceğinin dö- nem başında belli olduğunu duyduklarını ve bunun da öğrenmelerini etkilediğini söylerler. Bu açıklama, aşağıdakilerden hangisinin öğrenme üzerindeki etkisini ifade etmektedir?

Öğretim hizmetinin niteliği
Dersle ilgili ön bilgi yeterliliği
Duyuşsal giriş özellikleri
Geri bildirim ve öğrenme eksikleri
Öğrenci sorumlulukları

Soru 28 - Öğrenciler; öğretmene ilk derste, geçen yıl bu dersi alan arkadaşlarından dersin çok zor olduğunu, pek çok kişi- nin dersten kaldığını, hatta kaç kişinin geçeceğinin dö- nem başında belli olduğunu duyduklarını ve bunun da öğrenmelerini etkilediğini söylerler. Bu açıklama, aşağıdakilerden hangisinin öğrenme üzerindeki etkisini ifade etmektedir?

Öğretim hizmetinin niteliği
Dersle ilgili ön bilgi yeterliliği
Duyuşsal giriş özellikleri
Geri bildirim ve öğrenme eksikleri
Öğrenci sorumlulukları

Soru 29 -

Proje ödevi olarak verilen konunun tüm grup üyeleri tarafından öğrenilmesini istemesi
Grup başarılı olursa grup üyelerinin birlikte aynı ödülü alabileceğini belirtmesi
Her grup üyesinin farklı kaynaklardan birini seçerek o alanda ulaştıklarını grupla paylaşmaları gerektiğini söylemesi
Öğrencilerden, kendilerine yakın ve sevdikleri arkadaşlarıyla aynı grupta yer almalarını istemesi
Her bir grup üyesinin gerçekleştireceği görev ve rol tanımlaması yapılarak birlikte çalışmalarının gerektiğini belirtmesi

Soru 30 - Dersinde “doğal kaynaklarımız ve bunların verimli kulla- nımı” konusunu işleyen bir öğretmen, öğrencilerine per- formans görevi vermek istemektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi uygun bir per- formans görevi değildir ?

Konuyla ilgili bir broşür hazırlamak
Her ay yayımlanan bir dergi çıkarmak
Görsel ögeleri zengin bir afiş hazırlamak
Konunun hayatımızdaki önemini anlatan kısa bir şiir yazmak
Olumsuz durumları betimleyen bir resim çizmek

Soru 31 - Dersinde soru-cevap tekniğini kullanmasına rağmen öğrencilerin yeterince derse katılmadıklarından ve konuşmadıklarından yakınan bir öğretmen, bu sorunu çözmek için meslektaşlarının fikrine başvurur ve öneriler alır. Aşağıdaki önerilerden hangisinin, bu problemin çözümünde kullanılması daha uygundur ?

Öğrencilerin velileriyle görüşmek
Öğrencilerin cevaplarına uygun dönütler vermek
Öğrencilere katılımları için ısrar etmek
Dersin işlenişini tamamen öğrenciye bırakmak
Aniden soru sorarak öğrencilerin dikkatini çekmek

Soru 32 - Hazırlanan bir ilköğretim programına, ülke gerçekleriyle örtüşmediği, öğretmen ve öğrenci özelliklerini dikkate almadığı, daha önce uygulanan öğretim programların- dan elde edilen sonuçları göz ardı ettiği yönünde eleştiriler yapılmaktadır. Program geliştirme çalışmalarında aşağıdakilerden hangisinin yapılmış olması, bu eleştirilere en iyi cevabı oluşturur?

Bütün paydaşları kapsayan ihtiyaç analizinin yapılması
Program felsefesinin belirginleştirilmesi
Hedef ifadelerinin açık bir şekilde yazılması
Öğrenme etkinliklerinin planlanması
Program geliştirmenin bir komisyon tarafından yapılması

Soru 33 - Öğretmenlere, tablet bilgisayar ve akıllı tahta kullanımı- na yönelik bir hizmet içi eğitim programı hazırlanması planlanmaktadır. Program geliştirme uzmanı, ilgili prog- ramın amaçlarını belirlemeden önce konuyla ilgili alan uzmanlarından tablet bilgisayar ve akıllı tahta kullanımı için sahip olunması gereken özellikleri belirlemelerini ister. Buna göre, program geliştirme uzmanı hangi ihtiyaç belirleme tekniğini kullanmıştır?

Delphi
Kaynak tarama
Progel (Dacum)
SWOT analizi
Görüşme

Soru 34 - Bir öğrenci tarih dersine çalışırken özet çıkarma ve kavram haritaları hazırlamanın, etkili öğrenme yolları olduğunun farkına vararak bunları uygular. Öğrencinin bu uygulaması aşağıdaki bilgi türlerinden hangisine daha uygun bir örnektir?

Sözel
Kavramsal
Olgusal
İşlemsel
Üst bilişsel

Soru 35 - Öğrencilerin öğrenmelerinde; okul bahçesi, koridor, kantin, spor salonu ortamları önemlidir. Bu ortamlarda kullanılan dil, iletişim, giyim, yeme-içme biçimi sınıf içi öğrenmelerinden farklı öğrenmelere yol açabilir. Bu durum, aşağıda verilenlerden hangisini en iyi ifade eder?

Öğretim programı
Örtük program
Ekstra program
İhmal edilen program
Gerçekleşen program

Soru 36 - Mezunların niteliklerinin piyasa ihtiyaçlarına cevap vermemesi, toplumda okula karşı güvenin sarsılmasına ve okulun işlevlerinin sorgulanmasına sebep olmuştur. Okulun itibarının devam etmesi ve geliştirilmesi konu- sunda çeşitli görüşler tartışılmaktadır. Bunlardan biri “Okul, gelişimin merkezi olmalı, piyasaya ürün satmalı, bir adım önde gitmeli ve topluma liderlik yapmalıdır.” şeklinde özetlenmiştir. Bu görüşü savunan kişinin esas aldığı eğitim felse- fesi aşağıdakilerden hangisidir?

İdealizm
Daimîcilik
Esasicilik
Yeniden kurmacılık
İlerlemecilik

Soru 37 - Bir ülkede uygulanmakta olan öğretim programı, temel eserlerin incelenmesi esasına dayanmakta iken bunun yerine öğrencilerin hazırbulunuşlukları, ilgileri ve ihti- yaçları esas alınarak programın ögelerinin belirlendiği yeni bir program anlayışına geçiş yapılmıştır. Bu anlayış değişikliği, aşağıdaki program geliştirme temellerinden hangisiyle en fazla ilişkilidir?

Felsefi
Toplumsal
Tarihî
Ekonomik
Psikolojik

Soru 38 - Ülkemizde bir dersin öğretim programının hazırlan- ması ve uygulamaya konulması konusunda aşağıda- kilerden hangisi yetkilidir?

Okul müdürleri
Millî Eğitim Müdürlükleri
Ders öğretmenleri
Talim ve Terbiye Kurulu
Zümre öğretmenleri

Soru 39 - Bir öğretim programının amaçlarına, uygulama sonunda ne düzeyde ulaşıldığını belirlemeye yönelik bir program değerlendirme çalışması yürütülmek istenmektedir. Bu durumda, aşağıda verilen program değerlen- dirme modellerinden hangisinin kullanılması en uygundur ?

Stufflebeam - CIPP
Eisner - Eğitsel eleştiri
Tyler - Hedefe dayalı
Provus - Farklar yaklaşımı
Stake - İhtiyaca cevap verici

Soru 40 - Ders kitabı yazarları, yapılan program değişikliği sonu- cunda daha önceki kitapları revize etmek istemiştir. Ancak programı inceleyince programın daha öncekin- den çok farklı olduğunu, önceki kitaplarda bulunan konuların programda ayrıntılı olarak yer almadığını görmüşlerdir. Kitapta yer alacak bilgiye temel oluş- turacak içeriği de kestiremediklerini fark etmişlerdir. Buna göre, programla ilgili olarak aşağıda verilen- lerden hangisi doğrudur?

İçerik, amaca uygun olarak hazırlanmamıştır.
Materyal kullanımını sınırlandırmıştır.
Öğretmene yardımcı olacak şekilde hazırlanma- mıştır.
Bilginin doğasıyla ilgili farklı bir yaklaşım sergilen- miştir.
Öğretmenleri, kitap yazarlarına bağımlı hâle getir- miştir

Soru 41 - Süreç tasarımı yaklaşımı benimsenerek geliştirilen bir öğretim programında, bütün konular için “eleş- tirel düşünme” ortak yaklaşımının ön plana çıka- rılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Süreçlerin daha etkili planlanabilir olması
Çağımızın önemli becerilerinden biri olması
Daha girişimci bireyler yetiştirme hedefinin ön plana çıkması
Bireyleri geleceğe hazırlama hedefine daha çok hizmet etmesi
Öğrenciler için en iyi öğrenme yolunun belirlenmesi

Soru 42 - Öğrenen merkezli tasarımlardan “yaşantı merkezli” tasarımı temel alarak hazırlanan hayat bilgisi prog- ramında içerik düzenlenirken aşağıdaki yaklaşım- lardan hangisinin kullanılması daha uygundur ?

Sorgulama
Çekirdek
Piramitsel
Modüler
Sarmal

Soru 43 - Hazırlanan bir öğretim programında öğrenciye kazan- dırılacak nitelikler; kazanım, beceri ve değerler olarak ifade edilmiştir. Öğretmen, dersini işleme ve öğretimi değerlendirmede kullanmak üzere belirtke tablosu hazırlamak istemektedir. Buna göre, öğretmenin hazırlayacağı belirtke tablosu hangi ögelerden oluşmalıdır?

Konu, içerik ve kazanım
Kazanım, beceri ve değer
İçerik, hedef ve davranış düzeyleri
Konu, amaç ve davranış düzeyleri
İçerik, davranış alanları ve ünite

Soru 44 - I) Eda Öğretmen, dersini işledikten sonra öğrencilerine bir sınav uygular. (II) Sınavı hazırlarken ilgili kazanımları ve kazanımların ağırlıklarını göz önüne alarak bir belirt- ke tablosu hazırlar. (III) Hazırladığı tabloya uygun olarak sınavında 10 tane açık uçlu maddeye yer verir. (IV) Her bir maddenin değerini 10 puan olarak belirler. (V) Uygu- lama sonunda sınavdan en az 50 puan alan öğrencileri başarılı sayacağını açıklar. (VI) Sınava giren Ayşe, 80 puan alarak sınavda başarılı olur. Buna göre, ölçüt kaç numaralı cümlede belirtilmiş- tir?

I
II
III
IV
V

Soru 45 - Bir öğretmen, bir testin iki paralel formunu 2 hafta aray- la öğrencilerine uygulamıştır. Formların uygulanması veya puanlanması esnasında karşılaşılabilecek olası durumlar aşağıda verilmiştir: I. Öğrencilerin ikinci uygulamada yorgun olmaları II. Öğretmenin her iki uygulamada da toplam puanları hesaplarken işlem hataları yapması III. Toplam puanları düşük bulan öğretmenin, puanları her iki uygulamada da ortalaması 65, standart sap- ması 10 olacak şekilde artırması Bu durumlardan hangileri, paralel formlar yöntemi ile hesaplanan güvenirlik katsayısını düşürür?

I
II
I ve II
I ve III
II ve III

Soru 46 - Bir şiddet eğilimi ölçeği geliştirme çalışmasında şu işlemler yapılmıştır:  Maddelerin, saldırganlık durumlarını uygun biçimde örneklediği, uzman kanılarına başvurularak irdelenmiştir.  Öğrencilerin ölçekte yer alan maddeleri cevapla- mak için kaç dakikaya ihtiyaçlarının olacağı, dene- me uygulamalarında gözlenmiş ve ölçekteki madde sayısı bu doğrultuda azaltılmıştır.  Ölçek uygulanmasından elde edilen puanlara bakıl- dığında erkek öğrencilerin daha yüksek puanlara sahip oldukları belirlenmiştir. Bu durumun, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre şiddete daha eği- limli oldukları bilgisiyle uyum içinde olduğu belir- lenmiştir.  Ölçekten elde edilen puanların merkezî eğilim ve değişkenlik istatistikleriyle Cronbach’ın alfa katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan bu işlemler, ölçme aracının hangi özelliği hakkında bilgi vermez ?

Kullanışlılık
Kapsam geçerliği
Yapı geçerliği
Ölçmenin standart hatası
Objektiflik

Soru 47 - Bazı ana ve babalar çocukları büyüdükçe onları hata- larından ve başarısızlıklarından dolayı daha fazla eleş- tirmektedir. Bunun sonucunda, çocuklarda başarısızlık kaygıya neden olmaktadır. Başarısızlık kaygısı olan bazı bireyler de daha sınav salonuna giderken kaygı yaşamaya başlamaktadır. Buna göre, bir öğrencinin sınav salonuna giderken sınav kaygısı yaşamaya başlaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Genelleme
Ayırt etme
Kendiliğinden geri gelme
Üst düzey koşullanma
Olumsuz pekiştirme

Soru 48 - Millî Eğitim Bakanlığı, ilköğretim 1. sınıfa başlayan öğrencilerin ana babalarından ayrılmalarını kolaylaş- tırmak ve korkularını yenmelerine yardımcı olmak için öğretim yılının başında uyum haftası düzenlemiştir. Bu haftada; öğrencilerin öğretmenlerini, sınıf arkadaşlarını, sınıflarını ve okul binalarını tanımalarını sağlayan eğ- lenceli etkinlikler yapılmıştır. Bu etkinliklerle öğrencilerin okuldaki idarecilerle ve çalışanlarla tanışmaları sağlan- mıştır. En sonunda öğrencilere sınıflarına geçip sıralara oturmaları söylenmiştir. Okula yeni başlayan öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştırmak ve korkularını yenmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen bu uygulamayı en iyi açıklayan yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Zincirleme yöntemi
Eşik yöntemi
Sistematik duyarsızlaştırma
Programlı öğretim
Öz düzenleme

Soru 49 - Öğrencilerin dikkat sürelerinin kısa olmasından dolayı eğitimde birçok etkinlik 30-40 dakikayı geçmeyecek şekilde düzenlenir. Buna rağmen, ilköğretime yeni başlayan öğrencilerin ilk haftalarda dikkat süreleri daha kısadır ve hızlı bir şekilde düşer. Bu durumu bilen Aylin Öğretmen, yılın başında yapılan etkinliklerin sürelerini 15-20 dakika ile sınırlarken, daha sonraki haftalarda çalışma sürelerini kademeli olarak artırmıştır. Aylin Öğretmen’in öğrencilerin dikkat sürelerini artırmak için uyguladığı bu yöntem aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

Kendini ayarlama
Eşik yöntemi
Isındırma yöntemi
Zihinsel disiplin
Zaman yönetimi

Soru 50 - Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni öğrenmiş bir kişi, yıllar sonra Hitabe’yi tekrar hatırlamaya çalıştığında sadece ilk birkaç cümlesini hatırlamakta, geri kalanını hatırlaya- mamaktadır. Bu durum, öğrenmede aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

İleriye ket vurma
Yakınlık etkisi
Olumsuz transfer
Geriye ket vurma
Öncelik etkisi

Soru 51 - Buğra, ayakkabı bağcıklarını bağlamakta zorlanmak- tadır. Babası ona ayakkabı bağlamanın kolay bir yolunu öğretir. Daha sonraları Buğra ayakkabılarını kolayca bağlayıp çözer. Buğra’nın bu öğrenme davranışı aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

Edimsel koşullanma
Özümleme
Dengeleme
Yakın gelişim alanı
Uyum sağlama

Soru 52 - Çocukluğunu köyde kuzularla, koyunlarla geçiren Hasan, liseden sonra veterinerlik fakültesinde öğrenim görmeye başlamıştır. Hasan bazı derslerde, diğer öğrencilerden daha çabuk ve daha iyi öğrenmektedir. Hasan’ın diğer öğrencilerden daha iyi öğrenmesine temel oluşturan etken aşağıdakilerden hangisidir?

İlgi
Olgunlaşma
Zekâ düzeyi
Performans düzeyi
Kültürel-çevresel etki

Soru 53 - Üniversitede kimya dersinde, bir öğretim elemanı öğrencilerine deney için sıvı hâlinde bir bileşik verir ve bu bileşiği oluşturan elementleri bulmalarını ister. Derste öğrencilerin bileşiği oluşturan elementleri bulmaları, en iyi aşağıdakilerden hangisiyle açıkla- nabilir?

Örtük öğrenme
Alış yoluyla öğrenme
Tam öğrenme
Keşif yoluyla öğrenme
Akran destekli öğrenme

Soru 54 - Yüksel Bey yeni aldığı elbise dolabının kurulum yöner- gesine bakarak önce küçük parçaları birleştirmiş, sonra da birleştirdiği parçaları ilgili yerlere tutturarak dolabı kurmayı başarmıştır. Yüksel Bey’in elbise dolabını kurmada kullandığı kurulum yönergesi hangi türden bilgiyi içermek- tedir?

Bildirimsel
Açıklayıcı
İşlemsel
Yöntemsel
Araçsal

Soru 55 - Ayla Öğretmen dersin başında; dersin hedefleri, derste işlenecek konular ve uygulamalar konusunda öğrencile- re bilgi vermiştir. Ayla Öğretmen’in bu uygulaması, öğrenmede hangi bilişsel sürece yöneliktir?

Algılama
Dikkat
Anlamlandırma
Kodlama
Hatırlama

Soru 56 -  Sunulan bilginin özelliğini belirlemek  Sunulan bilgi ile ilişkili uzun süreli bellekteki mevcut bilgi veya şemayı belirlemek  Uzun süreli bellekteki mevcut bilgi ile yeni gelen bilginin kısa süreli bellekte nasıl etkileşeceğini belirlemek  Yeni gelen bilginin uzun süreli bellekte nasıl depolanacağını belirlemek Yukarıda verilen kısa süreli bellekte bilginin işlemden geçirilme aşamaları, hangi bilişsel süreçle gerçekleştirilir?

Gruplama
Kodlama
Otomatikleştirme
Tekrar
Hatırlama

Soru 57 - Arkadaşları Selim’e, hafta sonu grup olarak sinemaya gitmeyi teklif eder. Selim yorgun olduğunu, hafta sonu evde kalıp dinlenmek istediğini söyler ama arkadaşları ısrar ettiği için teklifi kabul eder. Ancak bir süre sonra Selim arkadaşlarına verdiği sözü unutur. Selim’in arkadaşları ile buluşmayı unutması, aşa- ğıda verilen unutma türlerinden hangisine örnektir?

Bastırma
Bozulma
Karışma
Yanlış yerleştirme
Bilgiyi değiştirme

Soru 58 - Ayhan ders çalışırken önemli gördüğü kısımları fosforlu kalemle işaretlemekte, bazen de ilgili kısmın yanına kısa, küçük notlar almaktadır. Ayhan ders çalışırken aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?

Planlama
Kodlama
Bilişi yönetme
Haritalama
Kavrama

Soru 59 - Sema Hanım’ın çok sevdiği bir televizyon dizisi vardır. Her seferinde diziyi zevkle seyredip bir sonraki hafta dizide neler olacağını merakla beklemektedir. Sema Hanım’ın dizinin bir sonraki bölümünü me- rakla beklemesi, aşağıdaki algılama yasalarından hangisiyle açıklanabilir?

Pragnanz
Benzerlik
Süreklilik
Yakınlık
Tamamlama

Soru 60 -  Çözüm öncesinde çözüme geçiş ani ve tamdır.  Kazanılan problem çözümü uzun süre hatırlanır.  Kazanılan bir ilke, diğer problemlerin çözümüne kolayca uygulanır. Hangi öğrenme türünde yukarıda verilen öğrenme özelliklerinin tümü görülür?

Gizil
Tam
Kodlayarak
İçgörüsel
Sosyal

Soru 61 - İsmet Öğretmen derste su içen bir öğrenciyi gördü- ğünde onu uyarmış ve bu davranışı doğru bulmadığını belirtmiştir. Kemal Öğretmen ise aynı durumda öğren- cinin su içmesinin sorun olmadığını düşünerek hiç tepki vermemiştir. Bu iki öğretmenin aynı uyarıcıya farklı tepkiler ver- mesi, insancıl eğitim ilkelerinden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

İnsan davranışlarını, kendi öznel gerçeği tayin etmektedir.
İnsan hem aktif hem de reaktif bir varlıktır.
Anlamlı öğrenme, öğrenilen konu öğrencilerin amaç ve ihtiyaçlarına uygun olarak algılandığında gerçekleşir.
İnsanın tek ve temel güdüsü, kendisini gerçekleştirme ihtiyacından kaynaklanır.
Davranış bozuklukları, güvensizlik sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Soru 62 - Ayşegül Öğretmen dersindeki bazı konuları bilgisayarda hazırladığı sunular yardımıyla öğrencilere öğretmeye çalışır. Konunun öğrencilerin dikkatini çekmesi için sunu sayfalarına renkli ve hareketli resimler koyar. Ancak bir süre sonra, öğrettiği konularla ilgili öğrencilerin neler hatırladığını test ettiğinde, öğrencilerin sunularda veri- len bilgilerden çok, renkli ve hareketleri resimleri hatır- ladıklarını görür. Öğrencilerin, asıl öğretilmek istenen konuları hatır- lamak yerine, daha çok dikkat çekici resimleri hatır- lamaları öğrenmede aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Sönme
Gölgeleme
Yetersiz koşullanma
Yanlış kodlama
Yakınlık ilkesi

Soru 63 - Küçük Şule pudingi çok sever. Annesinden sık sık puding yapmasını ister. Şule’nin puding isteği ile baş edemez hâle gelen annesi, bir gün koca bir tencere puding yapıp kızının önüne koyar. Bundan sonra Şule annesinden bir daha puding istemez. Şule’nin annesi, aşağıdaki davranış biçimlendirme yöntemlerinden hangisini kullanmıştır?

Zıt tepki
Alıştırma
Bıktırma
Karşı karşıya getirme
Duyarsızlaştırma

Soru 64 - Öğretmenler öğrencilerinin bazı matematiksel işlemleri daha kolay ve çabuk yapabilmeleri için öğrencilerine çarpım tablosunu ezberletir. Bu uygulamayı yapan öğretmenlerin aşağıdaki ko- şullanma ilkelerinden hangisini kullandığı söylene- bilir?

Bitişiklik
İşaret öğrenme
Ayırt etme
Uyarıcı genellemesi
Genelleme

Soru 65 - Cemil, otomobiliyle yol alırken kısa bir süre önce kendisini sollayarak geçen araç sürücüsünün bir polis ekibi tarafından durdurulduğunu ve sürücüye ceza yazılmakta olduğunu görür. Bu durum, Cemil’in yolun kalan kısmında otomobilini sürerken hız sınırını aşmamaya özel bir gayret göstermesine neden olur. Sosyal öğrenme kuramı açısından değerlendirildi- ğinde, Cemil’in bu davranışını en iyi açıklayan kav- ram aşağıdakilerden hangisidir?

Öz düzenleme
Dolaylı ceza
Olumsuz pekiştirme
Doğrudan ceza
Dolaylı duygu

Soru 66 - Öğrencilerin verimli bir öğrenme gerçekleştirebilmeleri için güdülenmenin çok önemli olduğunu bilen bir öğret- men, derse öğrencilerinin güdülenme düzeylerini artırarak başlamak ister. Öğretmenin, aşağıdakilerden hangisini yapması öğrencileri güdülemede yetersiz kalır ?

Derse gündemdeki konulardan bahsederek başlaması
Derse konuyla ilgili ilginç ve şaşırtıcı bir soruyla başlaması
Dersin konusuyla öğrencilerin hoşlandıkları etkinlikler arasında bağlantı kurması
Dersin konusuyla ilgili merak uyandırması
Dersi görsel ve işitsel materyal yardımıyla işlemesi

Soru 67 - Can, ablası oyun hamuruyla arabalar yaparken onu izler. Ablası gibi, önce arabanın tekerleklerini ve gövde- sini yapmaya, sonra da bunları dikkatlice birleştirmeye çalışır. Ablasının oyun hamurundan yaptığı renk renk arabaları kendisi de yapmak ister ancak hamurlara sadece kabaca şekiller verebilir. Buna göre Can, gözlem yoluyla öğrenmenin hangi aşamasında zorluk yaşamaktadır?

Dikkat
Akılda tutma
Zihinsel deneme
Uygulama
Güdülenme

Soru 68 - Yasemin, coğrafya dersinin sınavlarından sürekli düşük not almaktadır. Başarılı arkadaşlarının bu dersi nasıl çalıştıklarını gözlemleyen Yasemin, birkaç arkadaşını gözlemledikten sonra kendisi için uygun olan çalışma yöntemlerini, araçlarını ve uygun çalışma zamanını saptayarak işe koyulur ve sonunda hedeflediği başarıya ulaşır. Sosyal öğrenme kuramına göre, Yasemin’in başarısı aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

Dolaylı öğrenme kapasitesi
Öz düzenleme kapasitesi
Öz yargılama kapasitesi
Karşılıklı belirleyicilik ilkesi
Öz yeterlik algısı

Soru 69 - İlköğretim öğrencisi Fatma, babasına sınıf öğretmeni- nin, arkadaşlarının ve kendisinin istek, ilgi ve ihtiyaç- larına dikkat ettiğini ve yardımcı olmaya çalıştığını söyler. Buna göre, Fatma’nın sınıf öğretmeni aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine daha uygun davranmak- tadır?

Öğrenme temelli
Bilişsel
Davranışçı
İnsancıl
Öğretmen merkezli

Soru 70 - Bireyi ve onun içinde bulunduğu durumu anlayabilmek için bütün durumu yani öğrencinin ailesini, okulunu ve doğal çevresini de göz önünde bulundurmak gerekir. Bu görüş, aşağıda verilen kuramlardan hangisiyle en iyi örtüşmektedir?

Sosyal öğrenme
Davranışçı
Alan
Psikoanalitik
İnsancıl

Soru 71 - Deniz, mantık dersinden korkmakta ve bu dersten başarısız olacağını düşünmektedir. Buna rağmen dersi dinlemeye ve anlamaya çalışmaktadır. Deniz bir gün derste öğretmeninin sorduğu sorulara üst üste birkaç kez doğru cevap verdikten sonra ders onun için zevkli bir hâle dönüşmüş, başarısında artış olmuştur. Sosyal öğrenme kuramına göre, Deniz’in başarısı aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

Öz düzenleme kapasitesi artmıştır.
Öz yargılama kapasitesi artmıştır.
Öz yeterlik algısı değişmiştir.
Dolaylı yaşantılar öğrenciyi motive etmiştir.
Akılda tutma süreci gelişmiştir.

Soru 72 - Sınıf öğretmeni, okul rehber öğretmenine Tülay’ın öğrenme güçlüğü olduğundan şüphelendiğini söyler. Tülay ile görüşen rehber öğretmen, Tülay’ın annesinin, kızının okurken yaptığı en ufak hatada “Sen zaten oku- mayı öğrenemeyeceksin.” diyerek ona ceza verdiğini, Tülay’ın da bu nedenle çaba göstermeyi bıraktığını fark eder. Tülay’ın yaşadığı deneyim aşağıdakilerden hangisiy- le açıklanabilir?

Öğrenilmiş çaresizlik
Gerileme
Kaygı
Tükenmişlik
Dışsallaştırma

Soru 73 - Ayşe Öğretmen ders anlatırken konunun önemli nokta- larını vurgulamak için sesini yükseltmekte, tahtadaki bazı kelimelerin altını çizmektedir. Bu davranışının, öğrencilerin temel bilgiye odaklanmasına yardımcı olacağını düşünmektedir. Ayşe Öğretmen’in bu uygulaması, aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

Sosyal öğrenme
Bitişiklik
Sistematik davranış
Duyuşsal öğrenme
Bilgiyi işleme

Soru 74 - Ahmet Bey, hastalığı nedeniyle yakın geçmişte olup bitenleri hatırlayamamaktadır. Ancak satranç oynamak- ta ve bu oyunun kurallarını hatırlamada hiçbir güçlük çekmemektedir. Buna göre, Ahmet Bey’in hangi belleğinde bozulma olduğu söylenebilir?

Yalnızca anlamsal
Yalnızca anısal
Anlamsal ve anısal
Anısal ve işlemsel
İşlemsel ve anlamsal

Soru 75 - Zor bir matematik probleminde ilk defa kareköklü ifadelerle karşılaşan Metin, içinde karekök geçen tüm soruları sıkıntılı ve anlaşılmaz olarak değerlendirmek- tedir. Bu tür bir soru gördüğünde kaygılanmakta ve çözemeyeceğini hissetmektedir. Bunun sonucunda da soruyu çözmekten hemen vazgeçmekte ve başka bir soruya geçmektedir. Metin’in kareköklü soruları sıkıntılı ve anlaşılmaz olarak değerlendirmesi ve kaygılanması aşağıdaki- lerden hangisiyle açıklanabilir?

Klasik koşullanma
Alışkanlık
Edimsel koşullanma
Transfer
Genelleme

Soru 76 - Trigonometri formüllerini öğrenmede zorlanan Ercan, formülleri farklı renklerdeki kâğıtlara yazarak evin giriş kapısından odasına doğru yapıştırmıştır. Sınavda hatır- laması gerektiğinde yürüdüğü güzergâhı göz önüne getirmekte ve ilerleme sırası ile formülleri hatırlamak- tadır. Ercan, aşağıda verilen bellek destekleme yöntem- lerinden hangisini kullanmıştır?

Çengel
Zincirleme
Yerleşim
Askı sözcük
Anahtar sözcük

Soru 77 - Yaşamın ilk iki yılında, bebeğin deneyimlerine bağlı olarak duyusal motor alanında kapsamlı bir gelişme olur. İç kulaktaki vestibular sistem, hareket ve denge duyularını yönetir ve diğer duyu sistemlerini etkiler. Bazı bulgular, bebeklerde ve yeni yürümeye başlayan çocuk- larda vestibular sistemin yeterince uyarılmamasının daha sonra öğrenme zorluklarına neden olabildiğini göstermektedir. Bu sistemin, yaşamın ilk yıllarında yeterince uyarıl- maması sonucunda ortaya çıkan öğrenme zorluk- larını aşağıda verilen gelişim kavramlarından han- gisi en iyi açıklar?

Olgunlaşma
Kritik dönem
İlerleme
Büyüme
Dengeleme

Soru 78 - Büyük bir hevesle ilköğretime başlayan Hakan, ikinci dönemde okuma ve yazmayı öğrenir. Ancak yıl sonun- da annesinin istediği gibi, çizgiyi taşırmadan düzgün bir şekilde yazmayı başaramaz. Hakan’ın düzgün yazamamasının sebebi aşağıda- kilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

Okuldan bıkması
Annesinin düzgün yazması için baskı yapması
Küçük kas gelişiminin yeterince tamamlanmaması
Öğretmeninin yeterince ilgi göstermemesi
Ellerini, kollarını etkili kullanamaması

Soru 79 - Zihin gelişiminde “hacim korunumu” özelliğinin kazanıl- masıyla ilgili ilkel kabile çocukları üzerinde yapılan bir deneyde, aynı miktarda su çocukların gözlerinin önünde farklı biçimlerdeki cam bardaklara doldurulmuş ve mik- tarının değişip değişmediği sorulmuştur. Çocukların bu soruya 11-12 yaşından önce doğru cevap veremedikleri gözlenmiştir. İlkel kabile çocuklarının, bardağın biçimi değişse bile, suyun miktarının değişmeyeceğini ayırt edeme- melerinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangi- siyle açıklanabilir?

Eğitim eksikliği
Yeterince olgunlaşmama
Yetersiz beslenme
Yaşantı eksikliği
Yaşlarının küçük olması

Soru 80 - İlköğretim birinci sınıfa devam eden Emre, bir gün okuldan geldikten sonra “Baba, öğretmenimiz 'Okulların tatil olmasına aşağı yukarı iki hafta kaldı.' dedi. Aşağı yukarı ne demek?” diye sorar. Emre’nin zihinsel gelişim dönemi özellikleri dikkate alındığında, babasının aşağıdakilerden hangisini yapması daha uygun olur?

Birbirine yakın büyüklükteki iki nesneyi göstermesi
“Hemen hemen”, “yaklaşık olarak” anlamına geldiğini söylemesi
Sözlükten bakıp anlamlarını anlatması
Merdivenden, önce aşağı inip sonra yukarı çıkarak göstermesi
Henüz yaşının küçük olduğunu, zamanı gelince anlayacağını söylemesi

Soru 81 - Kemal Bey çok disiplinli, otoriter bir babadır. Evdeki herkesi sürekli kendi koyduğu kurallara uymaya zorlayan ve koyduğu kuralların tartışılmasına kesinlikle izin vermeyen birisidir. Örneğin, hafta sonlarında, tatillerde bile evdeki herkesin en geç saat 07.00’de kalkmasını ve kahvaltıda hazır olmasını ister. Kemal Bey’in katı, kuralcı ve kurallarından taviz vermeyen kişiliği, hangi gelişim dönemindeki olumsuz ve yanlış ana baba tutumları sonucunda oluşmuş olabilir?

Genital
Oral
Fallik
Latent
Anal

Soru 82 - Arkadaşına gitmek isteyen Seher, izin vermediği için annesine çok kızmış ve onunla tartışmıştır. Bu olaya şahit olan babaannesi Seher’e “hanım kız” olması, öfkesini kontrol etmesi ve annesine saygılı olması gerektiğini söyler. Bu olayda, babaannenin tavsiyesinde hangi ahlaki gelişim özelliği vurgulanmaktadır?

Kanun ve düzene uyma
İyi çocuk olma
Sosyal sözleşme
Evrensel ahlak
Toplum kurallarına uyma

Soru 83 - Birgül’ün annesi; bazen ona bir zarar gelir diye, bazen de yapamaz, beceremez diye Birgül’ün yapacağı birçok işi kendisi yapar ve onun yapmasına izin vermez. Annenin bu aşırı koruyucu tutumu, Birgül’ün öncelikle hangi kişilik özelliğini kazanmasını engeller?

Yeterlilik
Çalışkanlık
Özerklik
Özsaygı
Verimlilik

Soru 84 - 70 yaşındaki Hüseyin Dede sinirli, hırçın ve mutsuz birisidir. Sürekli evdekilere bağırır, çağırır ve hiçbir şeyden memnun olmaz. Mutsuzluğunun nedeni olduklarını düşündüğü için devamlı çevresindekileri suçlar. Psikososyal gelişim kuramına göre, Hüseyin Dede’nin psikolojik durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Stres
Umutsuzluk
Yalnızlık
Hoşnutsuzluk
Değersizlik

Soru 85 - Oya Hanım tiyatroyu çok sever ve fırsat bulduğunda sık sık tiyatroya gider. Son zamanlarda işlerinin yoğunlu- ğundan yeni bir oyuna gidememiştir. Bu yüzden, uzun zamandır tiyatroya gidememenin eksikliğini hissetmek- te ve tiyatroya gitmenin bir fırsatını kollamaktadır. Oya Hanım’ın tiyatroya gitme ihtiyacı, hangi türden bir ihtiyaçtır?

Rahatlama
Bilme, tanıma
Yakınlık
Estetik
Saygınlık

Soru 86 - Yapılan bir araştırmada; bakımevine getirilen terk edilmiş, yeni doğmuş bebeklerin bakıcılar tarafından beslenme, temizlik gibi günlük bakımlarının yapılmasına rağmen bazılarının yaşamadığı görülmüştür. İhtiyaç kuramına göre, gerekli bakımları yapıldığı hâlde bebeklerin yaşamlarını yitirmelerinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Sevgi, ilgi görme ihtiyacı da hayatta kalma ihtiyaçlarındandır
Bakımevleri, bebeklerin gelişim özelliklerine göre düzenlenmemiştir.
Bakımevleri, ait olma ihtiyacını karşılamada yetersizdir.
Bebekler, kendilerini güvende hissetmemektedir.
Bakımevleri, asgari koruma standartlarına göre düzenlenmiştir

Soru 87 - Doğuştan görme engelli Ahmet, yetişkinlik döneminde gerçekleştirilen bir ameliyatla görme yetisini kazanır. Ancak bu yetiyi kullanma düzeyi, görme problemi ol- mayan bireylerle aynı seviyeye ulaşamaz. Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açık- lanabilir?

Uyum sağlama
Bireysel farklılıklar
Dengeleme
Olgunlaşma
Yaşantı

Soru 88 - Emre, yeni başladığı Anadolu lisesinde, alanlardan kendi ilgi ve yeteneklerine uygun olanı seçmek iste- mektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Emre’ye verilmesi gereken en uygun rehberlik hizmetidir?

Kişisel rehberlik
Eğitsel rehberlik
Bireysel psikolojik danışma
Bilgi toplama ve yayma
Oryantasyon

Soru 89 - Okul rehber öğretmeni öğrencilerle bir oryantasyon çalışması yapmış ve yaptığı uygulamaların ne derece etkili olduğunu araştırmak istemiştir. Bu konuda bilgi toplamak amacıyla öğrencilerin ve öğretmenlerin gözlem, görüş ve önerilerinden yararlanmıştır. Okul rehber öğretmeninin yaptığı bu çalışma, rehberlikte hangi hizmet kapsamında yer alır?

Bilgi verme
Bilgi toplama
Yöneltme ve yerleştirme
İzleme
Müşavirlik (Konsültasyon)

Soru 90 - Bir öğretmenin, sınıfta sürekli olarak mutsuz ve üzgün olan öğrencisine yardım etmek için aşağıdakilerden hangisini yapması en uygundur ?

Ana babası ile görüşmek
Okul müdürüne yönlendirmek
Rehberlik araştırma merkezine yönlendirmek
Okul rehber öğretmenine yönlendirmek
Sınıf rehber öğretmeninden onun hakkında bilgi almak

Soru 91 - Okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonuna aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder?

Okul müdürü
Okul müdür yardımcısı
Okul rehber öğretmeni
Rehberlik araştırma merkezi müdürü
Okul müdür başyardımcısı

Soru 92 - Bir ilköğretim okulunun bahçesinde, bir öğrenci teneffüs sırasında silahlı saldırıya uğrar. Bu sırada bahçede bu- lunan diğer öğrenciler olaydan psikolojik olarak etkilenir. Yaşanan bu psikolojik sorunu gidermede okul reh- ber öğretmeninin vermesi gereken en uygun hizmet aşağıdakilerden hangisidir?

İyileştirme
Krize müdahale
Geliştirme
Ayarlama
Koruma
Soru 1: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 2: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 3: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 4: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 5: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 6: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 7: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 8: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 9: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 10: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 11: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 12: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 13: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 14: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 15: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 16: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 17: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 18: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 19: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 20: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 21: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 22: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 23: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 24: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 25: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 26: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 27: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 28: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 29: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 30: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 31: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 32: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 33: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 34: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 35: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 36: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 37: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 38: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 39: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 40: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 41: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 42: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 43: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 44: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 45: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 46: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 47: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 48: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 49: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 50: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 51: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 52: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 53: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 54: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 55: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 56: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 57: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 58: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 59: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 60: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 61: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 62: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 63: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 64: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 65: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 66: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 67: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 68: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 69: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 70: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 71: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 72: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 73: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 74: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 75: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 76: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 77: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 78: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 79: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 80: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 81: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 82: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 83: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 84: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 85: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 86: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 87: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 88: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 89: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 90: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 91: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 92: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.