Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Eğitim Bilimleri 7 Deneme Sınavı - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Eğitim Bilimleri 7 Deneme Sınavı

Soru 1 - Meltem, önceleri bebeğini kolları ve göğsü ile kucaklayıp severken büyüdükçe bebeğini elleri ve parmaklarıyla sevmeye ve onunla oynamaya başlamıştır. Bu durumu açıklayan gelişim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Gelişim genelden özele doğrudur.
Gelişim nöbetleşe devam eder.
Gelişim kalıtım ve çevre etkileşiminin ürünüdür.
Gelişim süreklidir ve belli aşamalarda gerçekleşir..
Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.

Soru 2 - Ada, 24 aylık bir çocuktur. Önceleri oyuncak arabasının tekerleklerini söktüğünde takamazken veya takmakta zorlanırken artık kolaylıkla takabiliyor. Ada’nın zamanla bu davranışı kazanması aşağıdakikavramların hangisi ile açıklanır?

Hazırbulunuşluk
Zamanlama
Gelişme
Olgunlaşma
Büyüme

Soru 3 - Çin’den evlatlık çocuk alan bir Türk kadını zaman içerisinde bazı endişeler edinmiştir. Bu endişeler; çocuğunun büyüyünce Çinliler gibi her tür böcek vs. yiyip, Çince konuşmaya başlayacağıdır. Kendisine her kim bunun mümkün olmayacağını ona hangi dili öğretirse o dili konuşacağını, ne yedirirse yemek kültürünün ona göre oluşacağını anlattıysa da kadın bir türlü ikna olmamaktadır. Bu kadının düşünceleri aşağıdaki ekollerden hangisine ters düşmektedir?

Yapısalcılık ekolü
Davranışçılık ekolü
Nöro-biyolojik ekol
İnsancıl ekol
Psikoanalitik ekol

Soru 4 - Tutor destekli öğretim etkinliğinde, öğrenenin anlamakta zorlandığı konular için kendisine bireysel destek sağlanır. Aşağıdakilerden hangisi, öncelikli adım olarak, bu öğretim etkinliğinde öğrenciye gereksinim duyduğu konuda öğrenme düzeyini artırıcı bir şekilde en fazla faydayı sağlayabilir?

Eksikliği gidermeye yönelik çeşitli kaynaklar önerilmeli
Öğrenci izlenerek öğrenme eksiklikleri tespit edilmeli
Küçük grup çalışmaları düzenlenmeli
Söz konusu ders tekrar edilmeli
Akran öğrenme gerçekleştirilmeli

Soru 5 - Dersinizde akrostiş tekniğini kullanmayı planlıyorsanız, aşağıdakilerden hangisi bu teknik seçiminizde belirleyici faktör olmuştur?

Konunun temel kavramlarını tespit etmek
İçeriği tümevarıma göre şekillendirmek
Empati duygusunu deneyimletmek
Psikomotor kazanımları desteklemek
Kavramları ilişkilendirmek

Soru 6 - Sosyal bilgiler dersinde “parçalanmış ailelerin yol açtığı sorunların çözümüne ilişkin farklı bakış açıları geliştirme” kazanımının gerçekleşmesini planlayan bir öğretmen için en etkili yol aşağıdakilerden hangisidir?

Beyin fırtınası
Münazara
Görüş geliştirme
Akvaryum
Altı şapkalı düşünme

Soru 7 - Altı şapkalı düşünme tekniğindeki “yeşil şapka” aşağıdaki etkili düşünme biçimlerinden hangisinin gelişim sürecinde daha etkilidir?

Eleştirel düşünme
Yansıtıcı düşünme
Yaratıcı düşünme
Analitik düşünme
Metalinguistik düşünme

Soru 8 - İşbirlikli öğretimde kazanımlara yönelik en uygun oturma düzeni “küme düzeni”dir. Bu oturma düzeninin temel işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

Homojen grup anlayışını hayata geçirmek
Yüz yüze etkileşimi sağlamak
Bağımsız öğrenmeyi desteklemek
Değerlendirmeyi objektif kılmak
Sınıf yönetimini kolaylaştırmak

Soru 9 - Davranışçı açıklamadan etkilenen Skinner’in programlı öğretim yöntemindeki “küçük adımlar” ilkesi aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini öncelikle destekler?

Sentez etkinliği
Öğrenmenin kolaylaşması
Öğrenilenlerin pekişmesi
Hafızanın güçlenmesi
Kavramların ilişkilendirilmesi

Soru 10 - Öğrencilerinizde “empati kurma yeteneği”, “kendini ifade etme becerisi” ve bunları yaparken de “bedenini kontrol etme” kazanımının edinilmesini planlıyorsanız, sizin için aşağıdaki yöntem, teknik veya yaklaşımlardan hangisi daha uygundur?

Balık kılçığı diyagramı
Vee diyagramı
Rol oynama
Akrostiş
Gösteri

Soru 11 - “Meta-linguistik” bir yeteneğe sahip öğrencinin, aktifleşen zeka boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

Sözel zeka
Mantıksal zeka
Kinestetik zeka
Uzamsal zeka
Öze dönük zeka

Soru 12 - Bilindiği gibi “tam öğretim modeli”nde bir ünite tam öğrenilmeden bir sonraki üniteye geçilmez; benzer şekilde aşağıdakilerden hangisinde bir sorunun doğru yanıtı verilmeden bir sonraki soruya geçilmez?

Kubaşık öğrenme
Görüş geliştirme
Öğrenme halkası
Programlı öğretim
Soru – cevap

Soru 13 - Rabia öğretmen öğretim sürecini zenginleştiren etkinlikler planlamakta örneğin 4.sınıf fen ve teknoloji dersinde “vücudumuz bilmecesini çözelim”ünitesini istasyon tekniğine göre işlemektedir. Uygulanan bu tekniğin öğretim sürecine eğitsel katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

Çekingen öğrencilerin aktif katılımı
Farklı öğretim stratejilerinden yararlanma
Farklı değerlendirme tekniklerinden faydalanma
Öğrenme konusu modüllere ayırma
Yaratıcılığı üst düzeye çıkarma

Soru 14 - Aşağıdakilerden hangisi eğitim anlayışları bakımından uygun bir eşleştirme kabul edilmelidir?

Eleştirel düşünme – Yapılandırmacı yaklaşım
Eleştirel düşünme – Sunuş yolu
Anlatım – Araştırma ve inceleme
Güdümlü tartışma – Yansıtıcı düşünme
Düz anlatım – Keşfedici öğretim

Soru 15 - Aşağıdakilerden hangisi öğretim yöntemi seçimini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Öğretmenin yönteme yatkınlığı
Okul müdürünün örtük program anlayışı
İşlenecek konunun özellikleri
Hedef davranışların nitelikleri
Öğrenci sayısının azlığı-çokluğu

Soru 16 - Aşağıdakilerden hangisi, öğretim süreci içerisindeki öğrencinin hedef davranışı edinme başarısını etkileyen faktörlerden etkisi en az olandır?

Öğrencinin derse karşı ilgisi
Öğrenci velisinin kişisel istekleri
Öğretmenin örtük program anlayışı
Öğrencinin bilgi ve becerisi
Öğrencinin akademik benlik algısı

Soru 17 - Sınıf iki gruba ayrılıp, karşıtlıklar ve çelişkiler içeren bir konuyu tartışmaya başlamış ve her iki grup karşısındaki fikri çürütüp kendi fikrini kanıtlamaya girişmişse, aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisi uygulamaya konmuş demektir?

Görüş geliştirme
Beyin fırtınası
Zıt panel
Münazara
Panel

Soru 18 - Aşağıdakilerden hangisi Skinner’in programlı öğretimi için uygun bir ifade değildir?

İçerik küçük bilgi birimlerine ayrılır
Anında dönüt hizmeti ihmal edilmez
İçerik bir bütün halinde aktarılır
Başarı ilkesi öğrenci ilgisini sürekli kılar
İçerik kolaydan zoru doğru sıralanır

Soru 19 - Kavram haritası anlamlı öğrenmeyi destekleyen ve daha çok sunuş yoluyla öğretim yaklaşımında kullanılan iki boyutlu görsel bir şemadır. Aşağıdakilerden hangisi kavram haritasının kullanım amaçlarından biri değildir?

Bilişsel yapıyı güçlendirmek
Öğrenme ünitesini organize etmek
Kavramlar arası ilişki kurmak
Kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak
Problem çözmek

Soru 20 - Aşağıdakilerden hangisi “zihin haritaları”nın işlevlerinden biri değildir?

Ana fikri tespit etmek
Öğrenmeyi kalıcı kılmak
Belleği kuvvetlendirmek
Bilgiyi somutlaştırmak
Sentez etkinliğini gerçekleştirmek

Soru 21 - - Yaşam boyu sorun çözme becerisi kazandırır - İçgörü kazandırır, neden-sonuç bağıntısı kurdurur - Sınama-yanılma süreci için imkan tanır - Bilgi ezberlenmez, kalıcılaştırılır Bu öğretme-öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Sunuş yolu
Buluş yolu
Araştırma-inceleme
Tam öğrenme
Takrir

Soru 22 - Bir öğrenci, - Probleme farklı açılardan bakabilen - Bir sorun hakkındaki değişik görüşlere açık olan - Bilgiyi kullanarak yeni sorular sorabilen - Değerlendirme ve sentez etkinlikleriyle tutarlı sonuçlara varabilen - Bilgi kaynaklarını sorgulayabilen türden etkinlikler gösterebiliyorsa, aşağıdaki düşünme becerilerinden hangisini gerçekleştiriyordur?

Tümevarımsal etkinlik
Yansıtıcı düşünme
Analojik düşünme
Eleştirel düşünme
Beyin fırtınası

Soru 23 - Bir dershane kayıt yaptıran öğrencileri, seviyelerine göre sınıflara yönlendirmek için, bir hafta içerisinde bir sınav yapmaktadır. Bu sınavın amacı ile ölçüt türü aşağıdakilerden hangisidir?

Düzey belirleme- Mutlak
Biçimlendirme- Mutlak
Tanılayıcı- Mutlak
Düzey Belirleme- Bağıl
Tanılayıcı- Bağıl

Soru 24 - Ölçmenin nasıl yapılacağını belirleyen kurala ölçme kuralı denir. Aşağıdakilerden hangisinde bir ölçme kuralı verilmemiştir?

Sınavdaki her sorunun puan değeri 20’dir.
İmla hatası yapandan 15 puan kırılacaktır.
Finale katılmak için 10 puan toplamak gerekir.
Devamsızlığı olmayan öğrencilere 10 puan verilecektir.
Kopya çekenin notu 0’dır.

Soru 25 - İki veya daha fazla ölçme sonucundaki ölçümlerden matematiksel bir işlem yaparak farklı bir ölçüm elde edilmesine türetilmiş ölçme denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine türetilmiş ölçme kullanılmamıştır?

Otobüsümüz Ankara-İzmir yolunu saatte ortalama 80 km hızla gitti
İzmir’in yaz aylarında gündüz hava sıcaklığı 320Cile 420C arasındadır.
Dünyada km2 ye 49 kişi düşer.
Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir 5400 dolardır.
Ayşe’nin derslerinin ağırlıklı ortalaması 3,5 olarak bulunmuştur.

Soru 26 - “Edwin Hubble 1925 yılında evrenin büyük bir patlamayla yaratılmış olabileceğini ve evrenin yaşının yaklaşık 15 milyar olduğunu ileri sürmektedir.” Yukarıdaki metinde sırasıyla hangi ölçekler kullanılmıştır?

Eşit oranlı- sıralama
Eşit aralıklı- sıralama
Sıralama- eşit oranlı
Eşit aralıklı-eşit oranlı
Eşit oranlı-eşit aralıklı

Soru 27 - “Sınavdan 70 aldın, ancak senin gerçek notun 65’te olabilir, 75’te” diyen bir öğretmen hangi hata türüne vurgu yapmaktadır?

Sabit
Sistematik
Tesadüfi
Standart
Merkezi

Soru 28 - Standart hatanın standart sapma değerine çok yakın olduğu bir sınav için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Kullanışlı değildir.
Güvenilir değildir.
Başarı düşüktür.
Grup heterojendir.
Dağılım sola çarpıktır.

Soru 29 - Testin çok boyutlu olduğunu ileri süren bir öğretmen testin hangi özelliğine vurgu yapmaktadır?

Kapsamına
Yapısına
Görünüşüne
Uyumuna
Objektifliğine

Soru 30 - I. Yazılı yoklamalar çoktan seçmeli testlerin ölçemediği daha üst düzey becerileri ölçebilmektedir. II. Yazılı yoklamalarda doğru cevap tesadüflerle bulunamaz. III. Yazılı yoklamaların kapsamı çoktan seçmeli testlere göre daha geniştir. Bir öğretmen yazılı yoklama sınavlarının çoktan seçmeli testlerden daha zor olduğunu öne sürmektedir. Bu öğretmenin iddiasını kanıtlamak için hangisini söylemesi beklenmez?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

Soru 31 - Öğrencilerinden, potfolyo’daki belgeleri kronolojik sıraya koymasını isteyen bir öğretmenin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Eksik öğrenmeleri belirlemek
Düzen duygusunu geliştirmek
Gelişimi izlemek
Objektifliği artırmak
Geçerliği sağlamak

Soru 32 - Kelime ilişkilendirme testlerinde, öğrencilerden belli bir süre içersinde, verilen bir anahtar kavramının çağrıştırdığı kelimeleri yazmaları istenir. Bu testlerde anahtar kelimenin her satırda tekrar edilerek verilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Öğrencilerin dikkatlerinin anahtar kelimeden uzaklaşmasını önlemek
Öğrencilerin dikkatlerinin anahtar kelimeden uzaklaşmasını önlemek
Anahtar kavramının anlaşılmasını sağlamak
Puanlamayı kolaylaştırmak
Anahtar kavramının çağrıştırdığı kelimeleri gruplandırmak

Soru 33 - Standart sapması sıfır olan bir sınav için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Ranj değeri sıfıra eşittir.
Mod değeri sıfıra eşittir.
Medyan değeri aritmetik ortalama değerine eşittir.
Varyans değeri sıfırdır.
Grup ölçülen özellik açısından homojendir

Soru 34 - Aşağıdakilerden hangisi bir testin zor olduğunu gösteren bir kanıt değildir?

Soruların çoğunun öğrenciler tarafından çözülememesi
Testin zorluk indeksinin 0, 2 olması
Tüm maddelerin güçlük indeksinin 0’a yakın olması
Testteki soruların yoruma açık olması
Aritmetik ortalamanın, testten alınabilecek en büyük puana oranının 0.3 olması
Soru 1: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 2: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 3: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 4: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 5: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 6: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 7: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 8: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 9: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 10: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 11: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 12: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 13: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 14: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 15: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 16: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 17: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 18: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 19: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 20: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 21: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 22: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 23: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 24: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 25: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 26: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 27: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 28: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 29: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 30: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 31: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 32: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 33: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 34: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.