Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Deneme Sınavı - Eğitim Bİlimleri- KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
Yabancı Dil Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Deneme Sınavı - Eğitim Bİlimleri

Soru 1 - Ayşin, annesi gebeliğin ilk aylarında kızamıkçık (rubella) hastalığı geçirdiği için önemli ölçüde tıbbi problemlerle dünyaya gelmiştir. Ayşin’in bu durumu aşağıdaki gelişim kavramlarından hangisiyle açıklanabilir?

Modifikasyon
Farklılaşma
Çevre
Kalıtım
Mutasyon

Soru 2 - Evrim öğretmen bir üniversitede yüksek lisans eğitimi almaktadır. Ayrıca aynı üniversitenin lisans programında da öğretmen olarak derse girmektedir. Evrim öğretmen sınıfında zaman zaman kendini öğretmen gibi hissetmekte ancak zaman zaman da öğrenci gibi davranmakta olduğunu fark etmektedir. Evrim öğretmenin bu durumu hangi kavramla açıklanabilir?

Kimlik bunalımı
Kimlik daralması
Rol karmaşası
Rol çatışması
Kimlik dağılması

Soru 3 - Kaba ve düşüncesiz bir genç olan Murat, bir gün kız arkadaşı Oya ile yemek yerken, restorandaki garsonlara çıkışır. Bu durum üzerine kız arkadaşı Murat’ın bu özelliğine daha fazla tahammül etmek istemediğini belirtir ve ayrılmak ister. Murat ise Oya’ya verdiği cevapta “Zaten garsonlar böyle davranmaktan anlarlar! Kibar olursan istediklerini yaptıramazsın” demiştir. Buna rağmen kendisinden ayrılan Oya için de “Ben zaten onu fazla sevmiyordum. Bana göre biri değildi, seviyormuş gibi davranıyordum.” diyerek arkadaşlarına yakınır. Yukarıdaki paragrafta Murat’ın “garsonlar zaten böyle davranmaktan anlarlar” şeklinde açıklama yapması hangi savunma mekanizmasıyla açıklanabilir?

Çarpıtma
Karşıt tepki oluşturma
Yüceltme
Rasyonelleştirme
Yön değiştirme

Soru 4 - “ Çok yaşayan değil, çok gezen bilir.” sözleri bilişsel gelişimi etkileyen faktörlerden hangisinin önemine vurgu yapmaktadır?

Olgunlaşma
Yaşantı ( deneyim)
Dengeleme
Eğitim
Şema

Soru 5 - Üniversiteyi yeni kazanan Ufuk, arkadaş grubuyla birlikte sınav öncesinde kopya verme konusunda bir anlaşma yapar. Sınav sırasında ise öğretmeni görmeden yakın arkadaşına sorunun cevabını söyler. Ufuk’un arkadaşına kopya verme davranışı Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına göre hangi evrede olduğunu göstermektedir?

İtaat ve ceza
Yasa ve düzen
Sosyal sözleşmelere uyum
Kişilerarası uyum
Araçsal amaç

Soru 6 - Dil gelişimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Nativist (doğuştancı) görüşe göre dil gelişiminde çevre çok önemlidir.
Bazı dil gelişimi kuramlarına göre morgem dönemi kritik dönemdir.
Sosyal öğrenme kuramına göre, çocuklar dili yetişkinleri model alarak öğrenirler.
24. aydan sonra çocuğun gramer yapısına uygun cümleler kurması beklenir.
Psikolinguistik kurama göre dil ediniminde biyolojik ve psikolojik süreçler etkilidir.

Soru 7 - Fiziksel gelişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğum öncesi dönemden sonra fiziksel gelişimin en hızlı olduğu dönem bebekliktir.
Psikomotor gelişimin en hızlı olduğu dönem yaşamın ilk yılıdır.
Ergenlik döneminde, kıllanma, ses kalınlaşması, büyüme atılımı gibi değişiklikler östrojen ve testesteron hormonlarının ilk kez salgılanmaya başlamasıyla gerçekleşir.
Çocukların ince motor becerilerde olgunlaşmaları cinsiyete göre farklılık gösterebilir.
Duyu organları arasında en geç gelişen görme duyusunun gelişiminin tamamlanması ikinci çocukluk dönemine sarkabilir.

Soru 8 - Ergenlik dönemi bilişsel gelişimle ilgili olarak hangi ikili doğrudur?

Bireyin bir problemin çok sayıda alt problem içerdiğini bilerek sonuçları tahmin edebilmesi- Birleştirici düşünme
Bireyin genel geçer bir kuraldan yola çıkarak örnekler hakkındaki akıl yürütmesi - Hipotetik düşünme
Bireyin başkalarının bakış açısını anlayabilmesi-Metadüşünce
Bireyin bir problemin farklı çözüm yolları olabileceğini bilmesi - Yansıtıcı düşünce
Bireyin diğerlerinden farklı olduğunu, her şeye gücünün yeteceğini düşünmesi - Omnipotent düşünce

Soru 9 - Piaget’e göre bireyin doğuştan getirdiği iki temel eğilim seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Özümseme-Uyumsama
Düzenleme-Örgütleme
Adaptasyon-Organizasyon
Şema-Dengeleme
Uyum- Olgunlaşma

Soru 10 - I. Nesne korunumu II. Mantıksal düşünme III. Nesne sürekliliği IV. Nitelik değişmezliği V. Ödünleme (telafi) VI. Birleştirici (kombinasyonel) düşünme Yukarıdakilerden hangileri Piaget’in somut işlemler döneminde kazanılan bir özellik değildir?

II ve III
III ve VI
V ve VI
I ve III
I, III ve IV

Soru 11 - Mehmet öğrencilik yaşamı boyunca son derece başarılı olmuş bir öğrencidir. Okul yaşamından sonra işe girmiş ancak işinde iyi bir konumda olmasına rağmen kendini geliştirmek için sürekli çeşitli kurslara gitmekte, araştırmalar yapmakta, akademik anlamda kendini geliştirmek için uğraşmaktadır. Maslow’a göre Mehmet davranışlarını yönlendiren ihtiyaçlardan hangisine öncelik vermektedir?

Saygı-saygınlık
Güvenlik
Estetik
Kendini gerçekleştirme
Bilme tanıma

Soru 12 - Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına göre aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır?

Kadınlar geleneksel düzeyde bulunurken, erkekler daha üst düzeylerde davranış gösterirler.
Ahlak gelişiminde bir üst evreye geçmek bilişsel gelişime paraleldir.
Toplumun az bir kesimi gelenek sonrası düzeyde bulunur.
Kadınlar toplumsal rolleri gereği geleneksel düzeyde davranırlar.
Toplumsal düzene ilişkin kuralların ve yasaların ötesinde, evrensel insani değerlere uygun davranışlar göstermeye ilişkin ilkeli bir ahlak anlayışı gelenek sonrası düzeyde gözlenebilir.

Soru 13 - Öğrenme kavramı içinde yaşanmışlık ve deneyimi barındıran bir kavramdır. Başka bir deyişle bir davranış, yaşantının sonucunda çıkan bir değişiklikse öğrenme olarak ifade edilebilir. Buna göre aşağıda verilen davranış değişikliklerinden hangisi öğrenme sonucu kazanılmamıştır?

Öğretmenin başından geçen bir hikayeyi öğrencilerine anlatması
Öğrencinin kendine uygun bulduğu bir zamanda ders çalışması
Okulda hastalanan Ali’nin sürekli öksürmesi
Ayşe hanımın kahve yapıp servis yapması
Araba kullanan birinin kırmızı ışıkta durması

Soru 14 - Ali’nin başarısızlığının nedenleri araştırılırken psikoloğu nasıl ders çalıştığını sormuş; Ali de genelde yatarak ders çalıştığını söylemiştir. Bunun üzerine psikoloğu yatarak ders çalışmak yerine masada ders çalışmasının öğrenme açısından daha faydalı olacağını önermiştir. Psikoloğun Ali’ye bu önerisinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Fiziksel gelişim açısından yatarak çalışmanın sakıncalar içermesi
Ders çalışma için bağımsız bir ortam olamadığında başarısızlığın kaçınılmaz olması
Öğrenmenin gerçekleşmesinin ön koşulunun genel uyarılmışlık halinin olması
Planlı ders çalışmanın başarıda ön koşul olması
Başarının toplu değil fakat belli aralıklarla çalışmaktan geçmesi

Soru 15 - Niçin bazı öğrenciler öğrenme konularına ilgi gösterirken, diğerleri ilgili değildir? Niçin bazı öğrenciler başarısız olmakta ısrar ederken, diğerleri başarısız olmak istemezler? Bu sorular öğrenmeyle ilgili aşağıdaki etmenlerden hangisine yöneliktir?

Olgunlaşamaya
Türe özgü hazır oluşa
Aktif katılımaya
Güdülenmeye
Geri bildirim (dönüt)

Soru 16 - Cumhuriyetin ilk yıllarında hem dil yapıları hem de alfabe açısından hiçbir benzerlik olmadığından, eski yazı (Osmanlıca) yeni yazının (Türkçe) öğrenilmesini zorlaştırıyordu. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

Olumlu transfer
Olumsuz transfer
Kodlama
Geriye ket vurma
İleriye ket vurma

Soru 17 - Ahmet bey çözdüğü bulmacaları gazeteye göndermiş ve gazeteden arka arkaya ödüller almıştır. Bundan sonra Ahmet bey ilgili gazeteye sürekli çözdüğü bulmacaları göndermeye devam etmiştir. Ahmet beyin bu davranışı kazanması edimsel koşullanmaya örnektir. Buna göre edimsel koşullanmanın dayandığı temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Organizma, aynı anda birden fazla konuyu öğrenirse algılama zayıflar.
Organizmanın davranışları pekiştirilirse öğrenmenin kalıcılığı sağlanır.
Öğrenmenin hızlı olması, model almanın güçlü olmasına bağlıdır.
Öğrenmede temel ilke deneme yanılma yoluyla öğrenmedir.
Bazı olumsuz davranışlar öğrenilmeden olumluya geçmek güçtür.

Soru 18 - I. Davranıştan sonra ortama giren uyarıcı bu davranışın ileride yapılma olasılığını arttırır. II. Ortama giren uyarıcı, davranışın yapılma sıklığını azaltır III. Ortamdan çıkan uyarıcı, davranışın yapılma sıklığını azaltır. IV. Ortamdan çıkan uyarıcı, davranışın yapılma sıklığını artırır. Yukarıda sırasıyla hangi kavramların açıklaması yapılmıştır?

Olumlu pekiştirme - I. Tür ceza - II. Tür ceza - olumsuz pekiştirme
Olumlu pekiştirme - I. Tür ceza - olumsuz pekiştirme - II. Tür ceza
I. Tür ceza - olumsuz pekiştirme - II. Tür ceza- olumlu pekiştirme
Olumlu pekiştirme- olumsuz pekiştirme-I. Tür ceza- II. Tür ceza
Olumsuz pekiştirme- I. Tür ceza- II. Tür ceza- olumlu pekiştirme

Soru 19 - Kendi başına ulaşabileceği alanın dışında bulunan belirli bir nesneyi almak isteyen çocuk değişik sesler dener ve sonunda tesadüfen ‘ver’ sesini çıkarır. O anda çevresinde olanlarda nesneyi alıp çocuğa verirler. Böylece çocuk söz aracılığıyla çevresini etkilediğini anlar ve ulaşamadığı bir nesneyi almak istediğinde‘ver’ sesini çıkartır. Yukarıdaki anlatıma göre çocuk ‘ver’ sözünü aşağıdaki öğrenme yollarından hangisiyle kazanmıştır?

Tepkisel koşullanma
Edimsel koşullanma
Model alma
Kavrama yoluyla öğrenme
Gizil öğrenme

Soru 20 - Emre, okula başlamadan önce öğretmenler hakkında hiçbir ön bilgiye sahip değildir. Ama okula başladıktan sonra öğretmeni çok sevecen davrandığı için, ona karşı son derece olumlu duygular edinmiş ve her gün okula büyük bir istekle gitmiştir. Öğretmen, Emre okula başlamadan önce ne tür bir uyarıcıdır?

Koşullu uyaran
Nötr uyaran
Koşulsuz uyaran
Koşullu tepki
Koşulsuz tepki

Soru 21 - Geçmişteki matematik derslerinde, bütün çalışmalarına rağmen, iyi not alamayan öğrenci, matematiği hiç bir zaman yapamayacağını düşünmeye başlıyor. Girdiği bir sınavda da kesinlikle yapabileceği sorular olmasına rağmen, kağıda adını soyadını yazıyor ve sınavdan ayrılıyor. Öğrencisinin matematik dersinde yaşadığı durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Edimsel koşullanma
Kendini gerçekleştiren kehanet
Kendiliğinden geri gelme
Öğrenilmiş çaresizlik
Davranış biçimlendirmesi

Soru 22 - Bütün çabalarına rağmen babasının dikkatini ve ilgisini çekemeyen ve bunun sıkıntısını yaşayan çocuk, babasının kitaplarını yırtmaya başladığında ancak onun ilgisini çekebildiğini farkeder. Bu yaşantıdan sonra çocuk ilgi çekmediği tüm durumlarda babasının eşyalarına zarar vermeye başlamıştır. Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmamızı sağlar?

Çocuğun kitapları yırtması olumlu pekişmiştir.
Kitap yırtma davranışı sönmeye karşı dirençlidir.
Çocuğun kitapları yırtması baba için olumlu pekiştireç işlevi görmüştür.
Çocuğun kitapları yırtması olumsuz pekişmiştir.
Babanın ilgi gösterme davranışı olumsuz pekişmiştir.

Soru 23 - 4 yaşındaki çocuğu bir masaya oturtun. Çocuğun sağ elini masaya koymasını sağlayın. Siz de sağ elinizi masaya koyun. ‘Hop’ diyerek çocukla birlikte elinizi kaldırın. Bunu bir kaç kere tekrarlayın. Daha sonra‘Hop’ dedikten sonra siz elinizi kaldırmayın. Çocuğunelini kaldırdığını göreceksiniz. Siz elinizi ‘hop’ sesiyle kaldırmadığınız halde, çocuğun elini kaldırması, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiğini gösterir?

Koşullanmanın
Sönmenin
Batıl davranışın
Gölgelemenin
Biçimlendirmenin

Soru 24 - Eğer kedinize farenin peşinden koşarken yanınıza gelmesi için seslenirseniz, yanınıza gelmeyeceği gibi istemeden de olsa seslendiğinizde sizden uzaklaşmasını öğretmiş olursunuz. Yukarıdaki anlatımda, öğrenmede aşağıdakilerden hangisinin önemini göstermektedir?

Pekiştirmenin önemini
Hazırbulunuşluğun önemini
Uyarıcı-tepki bitişikliğinin önemini
Kritik dönemin önemini
Türe özgü hazır oluşun önemini

Soru 25 - Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullanma yoluyla öğrenmeyi açıklayan bir yargıyı içermektedir?

Organizmanın doğal olarak tepki gösterdiği uyarıcılardan farklı uyarıcılara da doğal tepkinin benzerini göstermeyi öğrenmesidir.
Organizmanın istenmeyen bir uyarıcıdan kendisini kurtaran davranışı benzer uyarıcı durumlarında tekrarlamasıdır.
Organizma, bir uyarıcı karşısında başka bir organizmanın olumlu sonuçlanan davranışını ilgili uyarıcı durumunda tekrar eder.
Öğrenme kişinin karşılaştığı bir durumu algılaması ve yorumlamasındaki bir değişmedir.
Öğrenme çevreden gelen uyarıcıların algılanması, anlamlı bilgilere dönüştürülmesi, bellekte saklanmasıdır.

Soru 26 - Tuvalet alışkanlığı verilmeye çalışılan Meltem’e annesi altını ıslatmadığı günlerde kırmızı güller verip, duvara astıkları kağıttan gül ağacına asmasını, altını ıslattığı zamanlarda ise güllerden birini ağaçtan almasını istemiş, ağaç güllerle tamamen dolduğunda kendisine istediği bir bebeği alacağını söylemiştir. Annesinin Meltem’e tuvalet alışkanlığı kazandırmada uyguladığı pekiştirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Biçimlendirme
Olumsuz pekiştirme
Premack ilkesi
Sürekli pekiştirme
Simgesel ödülle pekiştirme

Soru 27 - Bir işyerinde çalışan sekreterlerin hatasız daktilo yazması için başlangıçta her hatasız yazısı ödüllendirilmiştir. Daha sonra bazen 3 yazısı, bazen 5 yazısı bazen 10 yazısı ödüllendirilmiştir. Bu işyerindeki sekretere en son uygulanan pekiştirme tarifesi aşağıdakilerden hangisidir?

Sürekli pekiştirme tarifesi
Değişken oranlı pekiştirme tarifesi
Sabit oranlı pekiştirme tarifesi
Sabit aralıklı pekiştirme tarifesi
Değişken aralıklı pekiştirme tarifesi

Soru 28 - Yemek yapmayı öğrenmek isteyen bir genç kız olan Zehra’ya, teyzesi malzemeyi hazırlama, karıştırma, pişirme süresi, gibi bölümlerdeki davranışları gösterdiğinde her seferinde ‘mükemmel’ diyerek yaptığı davranışları pekiştirmiştir. Sonuçta teyzesi Zehra’ya yemek yapmayı öğretmiştir. Yukarıdaki örnekten hareketle Zehra’nın yemek yapmayı nasıl öğrendiği söylenebilir?

Gözlem yolu ile öğrendiği
Usta çırak ilişkisiyle
Teyzenin aşçı olmasıyla
Biçimlendirme yoluyla
Sistematik duyarsızlaştırma yoluyla

Soru 29 - 4 yaşındaki Demet, dil gelişimi ve sosyal ilişki kurma düzeyi açısından yaşıtlarından ileri seviyededir. Son zamanlarda çok popüler olan parçalardan birisini ezberlemiş olan Demet, gün boyu eve gelen giden yakınlarına şarkı söylemekten çok hoşlanmaktadır. Bir gün anneannesine şarkı söylerken nakaratı şaşırmış ve onun gülmesine sebep olmuştur. Bunun üzerine Demet utanmış ve yüzü kızarmıştır. Bir daha şarkı söylenmesi istendiğinde önceki deneyimi kendisinde olumsuz beklentilere yol açmıştır. Bulunduğu ortam duygularını tetiklemiş ve bu defa şarkının sözlerini unutmadığı, hata yapmadığı halde yine de yüzü kızarmıştır. Yukarıdaki paragrafta çevresindekilerin Demet’e gülmeleri, klasik koşullanma sürecinde aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanabilir?

Koşulsuz uyaran
Tepki
Ceza
Koşullu uyaran
Koşullu tepki

Soru 30 - Yukarıdaki örnekte tekrar şarkı söylenmesi istendiğinde, Demet’in yüzünün kızarması hangi kavramla açıklanabilir?

Koşullu tepki
Koşullu uyaran
I. Tür ceza
Koşulsuz uyaran
Tepki

Soru 31 - Yukarıdaki örnekte tekrar şarkı söylenmesi istendiğinde, Demet’in yüzünün kızarması hangi kavramla açıklanabilir?

Koşullu tepki
Koşullu uyaran
I. Tür ceza
Koşulsuz uyaran
Tepki

Soru 32 - Tatile gittikleri yerde sabah kahvaltıda daha önce hiç yemediği türde bir börek yiyen Sevda, akşam mide problemi çekmiş ve bu problemini sabahki böreğe bağlamış uzun süre börek yiyememiştir. Sevda’nın uzun süre börek yiyememesi aşağıda verilen kavramlardan hangisine örnektir?

Üst düzey koşullanma
Kademeli yaklaşma
Garcia etkisi
Sistematik duyarsızlaştırma Sistematik duyarsızlaştırma
Batıl davranış

Soru 33 - Çoktan seçmeli bir sınavda matematik sorusunu çözerken formülü hatırlamada güçlük çeken Mustafa, cevabı şıklarından giderek bulabilmiştir. Böylece bu tür sorularda uygulama yaparak cevaba nasıl ulaşacağını bulabilmiştir. Bu örnek aşağıdaki öğrenme yollarından hangisini destekler niteliktedir?

Bilişsel öğrenme
Sosyal öğrenme
Kavrayış yoluyla öğrenme
Deneme yanılma yoluyla öğrenme
Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme

Soru 34 - Klasik koşullanma organizmanın refleks niteliğindeki bir tepkiye yol açan uyarıcı ile nötr bir uyarıcının eşleşmesi sonucu nötr uyarıcıya da refleks niteliğinde tepki verilmesidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu tür bir öğrenmedir?

Ahmet’in babasının izlediği diziyi izlemesi
Labirente bırakılan farenin deneme yanılma yoluyla peynire ulaşması
Ali’nin mama kutusunu aldığında küçük köpeğinin kuyruğunu sallaması
Soğukta uzun süre duran Elif’in titremesi
Küçük Ayşe’nin eline aldığı her şeyi ağzına alması

Soru 35 - Aşağıdakilerden hangisi sosyal öğrenmede bir kişinin model alınmasını etkileyen etmenlerden biri değildir?

Bireyin modeli bilişsel şemaya alması, sosyal öğrenmedeki ilk adımdır
Model alınan kişinin davranışının ceza veya ödül ile sonuçlanması, ortaya çıkacak olan davranışı etkiler.
Model alınan kişinin davranışının sonucu, model
Model alınan kişinin kusursuz taklit edilmesi,sosyal öğrenmede temeldir.
Model alınan kişinin sosyal statüsü ve saygınlığı model alan kişi için önemlidir.

Soru 36 - Aşağıdakilerden hangisine bilişsel öğrenme yaklaşımının temel sayıtlılarından biri değildir?

Bütün parçalardan daha anlamlıdır.
Öğrenmede, pekiştirme, tekrar, yaparak - yaşayarak öğrenme, hedef davranışa dönüklük gibi ilkeler geçerlidir.
Tüm öğrenmelerin bir kuralı vardır. O da uyarıcı – organizma - tepki ilişkisidir.
Öğrenmede, hem dışsal pekiştireçler hem de içsel pekiştireçler önemlidir.
Öğrenme bireyin karşılaştığı bir durumu algılaması ve yorumundaki bir değişmedir.

Soru 37 - Aşağıdaki örneklerin hangisinde bir davranışın ayırt edici uyarıcı olarak davranış üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

Ayşe’nin matematiğe ilgisi fiziğe oranla daha azdır.
Ali bütün derslerde sessiz bir şekilde otururken tarih dersinde sınıfı huzursuz eden davranışlar sergilemektedir.
Ali aynı yöntemle çalıştığı halde Türkçede başarılı olmuş ancak coğrafyada başarılı olamamıştır.
Ali her sınava bir hafta önce çalışmaktayken tarih dersine iki hafta önce çalışmaya başlamış ve çok başarılı olmuştur.
İsmail yalnız değil de arkadaşı ile derse çalıştığında daha başarılı olmaktadır.

Soru 38 - ÖSS’yi kazanması durumunda Elif’in anne ve babası kendisini arkadaşlarıyla tatile göndereceğini söylemiştir. Ancak ne var ki Elif sınavı kazanamamıştır. Elif’in bu duruma üzüldüğünü gören anne babası, arkadaşlarıyla tatile gitmesine izin vermişlerdir. Elif, daha sonrada sınavda başarısız olmuş ve anne babası Elif’in durumunu yetenekle açıklama yoluna gitmişlerdir. Bu hikayeyi dinleyen bir psikoloğun Elif’in durumunu aşağıdakilerden hangisiyle açıklaması beklenir?

Hangi davranışı pekiştirirseniz o davranışın görülme sıklığı artar.
Elif’in başarısızlığının temelinde sürekli pekiştirilmesi vardır.
Pekiştireç olarak kullanılan uyarıcı Elif’in gelişim düzeyine uygun olmadığı gibi ilgi alanına da girmemektedir.
Elif’in başarısızlığının temelinde pekiştirme değil, sevgisizlik vardır.
Bir davranışın devamlılığını sağlayan şey pekiştirecin niteliğidir.

Soru 39 - Bisiklet kullanmaya yeni başlayan Ahmet’e öğretmeni “ne kadar çok kullanırsa o kadar iyi sürer demesi” aşağıdaki kuramlardan hangisine göre öneride bulunduğu söylenebilir?

Davranışçı yaklaşım
Sosyal öğrenme kuramı
Bağlaşım kuramı
Gizil öğrenme
Edimsel koşullanma

Soru 40 - Şehir değişikliğinden dolayı sınıfa yeni gelen Ali’nin derse katılma konusunda çekingen davrandığını gören tarih öğretmeni, başlangıçta sürekli pekiştirme tarifesi kullanarak derse katılmasını sağlamıştır. Öğretmen bundan sonra aşağıda verilen hangi pekiştirme tarifesini kullanırsa öğrencinin derse katılma davranışı daha kalıcı olur?

Sürekli pekiştirme
Sabit aralıklı
Sabit oranlı
Değişken aralıklı
Değişken oranlı

Soru 41 - Konservatuarda okuyan Şimal, Halk Müziği dersinde çaldığı bir parçadan sonra Klasik Türk Müziği dersine geçmiştir. Ancak Klasik Türk Müziğinde daha önceden öğrenmiş olduğu parçayı çalmaya her çalıştığında Türk Halk Müziğinin ezgisi Klasik Türk Müziği parçasının çalınmasını engellemiştir. Şimal’in yaşadığı durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabili

Olumsuz transfer
Olumlu transfer
İleriye ket vurma
Unutma
Geriye ket vurma

Soru 42 - Arkadaşlarıyla evlilik üzerine yapılan bir sohbette Ayşe, kocası Ahmet’in kendisine evlenme teklif ettiği gün Ahmet’in kıyafetinden tutun da saçına saçından tutun da bulundukları mekandaki her şeyi neredeyse tane tane anlatmıştır. Ayşe’nin aşağıdaki bellek türlerinden hangisinin güçlü olduğu söylenebilir?

Kısa süreli bellek
Duyusal kayıt
Semantik bellek
Epizodik bellek
İşlemsel bellek

Soru 43 - Okul psikolojik danışmanı olan Sezen öğretmen öğrencilerinin kendini gerçekleştirme gücüne güven duymakta ve bu durumu temele alarak öğrencilerinin hepsinin doğasının iyi olduğuna inanmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sezen öğretmenin anlayışına uygundur?

Öğrencilerin hayatlarıyla ilgili kararları veliler vermelidir.
Sadece başarı testlerinden yüksek puan alan öğrenciler kendini gerçekleştirmede başarılı olurlar.
Bireylerin meslek seçimine uzmanlar karar vermelidir.
Bazı öğrenciler doğru yönlendirilmezse hatalı kararlar alabilirler.
Her bireyde doğuştan kendini gerçekleştirme gücü vardır.

Soru 44 - Rehberlik çağdaş eğitim anlayışının vazgeçilmez unsurudur. Öğrencinin bütün olarak tanınması ve kendini tanıması hedeflenir. Ancak her uzmanlık gerektiren çalışma gibi rehberlikte de asla ihmal edilmemesi gereken rehberlik ilkeleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin temel ilkeleri arasında yer almaz?

Öğretim aşamasının ayrılmaz bir parçasıdır.
Bireye yöneliktir.
Sunulan hizmetler bütündür.
Öğüt vermeye başvurulur.
Gönüllülük esasına dayanır.

Soru 45 - “Eğitim ve öğretim süreci eğer doğru değerlendirilmezse öğrencinin kazanımları da eksik olacaktır. Bizler bir yandan öğrencinin bilişsel yönünü geliştirirken diğer yandan da sunduğumuz rehberlik çalışmaları ile öğrencinin duyuşsal yönünü de geliştirmeliyiz. Çünkü eğitimin genel amaçlarından biri de ahlak, beden, duygu yönleriyle sağlıklı şekilde gelişmiş kişilik yapısına sahip ve kendi potansiyelleri çerçevesinde verimli kişiler yetiştirmektir.” diyen Esin öğretmen hangi özelliklere sahip bir rehberlik anlayışını yansıtmaktadır?

Bilgilendiren
Araştıran
Gelişimsel
Kriz odaklı
Önleyici

Soru 46 - I. Rehberlik hizmetlerinin sonuçlarının incelenmesi II. Grup rehberliği ve diğer sınıf içi rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi III. Okuldan mezun olan öğrencilerin yöneldiği okullar, alanlar ve mesleklerin incelenmesi IV. Okulun sağladığı olanakların öğrenciler tarafından nasıl kullanıldığının incelenmesi Yukarıda çalışma alanları belirtilen rehberlik hizmet alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Müşavirlik
Müşavirlik
Bilgi toplama ve yayma
İzleme
Oryantasyon

Soru 47 - Bireyin kendini tanımasına,geliştirmesine,kendine ve çevreye uyum sağlamasına ve sağlıklı kararlar vermesine yardımcı olmak için sunulan rehberlik hizmetidir. Öğrencilerin yeni bir duruma ve yeni bir ortama alıştırmak amacıyla öğrencilere okulu,çevresini ve yararlanacakları imkanları tanıtmaya yönelik etkinliklerdir. Öğrencinin kendini gerçekleştirmesi için ihtiyaç duyacağı eğitsel,mesleki her türlü bilgiyi toplama ve çeşitli yollarla bunları öğrencilerin kullanımına sunmaya yönelik etkinliklerdir. Okuldaki psikolojik danışman ile ilgili bir ya da daha fazla kişinin işbirliği içinde öğrencinin öğrencinin gelişmesine yönelik kurdukları yardım ilişkisidir. Yukarıda çalışma alanı belirtilmemiş olan rehberlik hizmet alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Oryantasyon
Psikolojik danışma
Müşavirlik
İzleme ve değerlendirme
Bilgi toplama ve yayma

Soru 48 - I. Standart kuralları vardır. II. Etkinlikler daha çok bireylerin duygusal alanına hitap etmektedir. III. Oturum sırasında paylaşılacak konular belli olur. IV. Sadece psikolojik danışman tarafından verilebilir. V. Tüm etkinlikler içinde en ekonomik olanıdır. Çünkü süre kısıtlaması yoktur. Belirtilenlerden hangisi grupla psikolojik danışmanın özellikleri arasında yer almaz?

I
II
III
IV
V

Soru 49 - Bütün çabalarına rağmen bir türlü okul başarısında artış gözlenemeyen Hilal okul psikolojik danışmanına başvurmuştur. Okul psikolojik danışmanı verimli ders çalışma alışkanlığı kazandırmak, plan yapma ve uygulama gibi rehberlik çalışmaları konusunda öğrencisini bilgilendirmiş ve “Bu durum sen de kaygıya ve üzüntüye yol açmış. Bundan ötürü üzgünsün” demiştir. Bu durumda okul psikolojik danışmanın başvurduğu problem alanlarına rehberlik hizmeti ve sahip olduğu anlayış aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Eğitsel rehberlik - Koşulsuz kabul
Mesleki rehberlik - Saydamlık
Kişisel rehberlik - Empati
Eğitsel rehberlik - Empati
Eğitsel rehberlik - Empati

Soru 50 - Salih öğretmen öğrencilerinin kendisinden habersiz hiçbir etkinlik ve ödev yapmasını istememekte ve onların yetiştirilmelerinde sadece kendisinin sorumlu olduğunu düşünmektedir. Bu yüzden aşırı koruyucu davranmaktadır. Salih öğretmenin bu davranışı öğrencileri üzerinde nasıl bir durum ortaya çıkarır?

Paylaşıma açık
Bağımlı
Ait olma duygusu yüksek
İletişimi kuvvetli
Özgüveni yüksek

Soru 51 - Bireylerin ruh sağlığının bozulmasının ve çeşitli problemler yaşamalarının temel sebebi, bireylerin geliştirdiği olumsuz bilişsel süreçlerdir. Danışma sürecinde amaç, bireylerin geliştirdikleri olumsuz bilişsel süreçlerinin farkına varmalarını sağlamak ve bu süreçleri gerçekçi süreçlerle değiştirmelerine yardımcı olmaktır. Yukarıda ifade edilen düşünceler, hangi psikolojik danışma kuramına uygundur?

Davranışçı Kuram
Psikoanalitik Kuram
Hümanistik Kuram
Fenomenolojik Kuram
Akılcı – Duygusal Kuram

Soru 52 - Okul rehber öğretmeni olan Aslı Öğretmen rehberlik hizmetlerinin sunulduğu eğitim kademelerine göre farklılık gösterdiğini dile getirerek, bir okul öncesi eğitimde olan öğrenci ile ortaöğretim kademesinde olan öğrenciye sunulan rehberlik hizmetlerinin aynı olamayacağını söylemiştir. Aslı öğretmen bu durumun asıl nedenini aşağıdakilerden hangisine bağlar ve temel işlevlerine göre rehberlik hizmetlerinden hangisini temel alır?

Öğrenciler ortaöğretim kademesinde psikolojik danışma hizmetine daha çok ihtiyaç duyarlar. Önleyici rehberlik
Okul öncesi dönemde öğrencinin kendisini tanıması daha önemlidir. Oryantasyon
Öğrencilerin bu iki eğitim kademesinde içinde bulundukları gelişim görevleri birbirinden farklıdır. Gelişimsel rehberlik
Ortaöğretim kademesinde sunulan rehberlik hizmetleri daha yoğunlaşır. Tamamlayıcı
Ortaöğretimde öğrencilerin kimlik gelişimi daha önemlidir. Krize müdahele edici

Soru 53 - Bir kimsenin diğer bir kimse hakkında duyu organları yolu ile bilgi edinme yoluna gözlem denilmektedir. Bu sebeple; I. Öncelikle kimin nerede,nasıl, ne kadar sürede gözleneceğine ilişkin bir gözlem planı yapılmalıdır. II. Gözlemci gözlenen bireyin söyledikleriyle birlikte söylediklerine eşlik eden duygu ve davranışlarına dikkat etmemelidir. III. Gözlem tekniği ile elde edilen bilgiler,birey hakkındaki mevcut diğer bilgilerle bir arada değerlendirilmelidir. IV. Birey hakkında elde edilen bilgiler bireyin bir sorununun çözümüne ilişkin değerlendirilmeli, bireyi afişe etmek için kullanılmamalıdır. V. Gözlemin ne zaman,hangi koşullarda ve durumda yapıldığı kaydedilmek zorunda değildir. ifadelerinden hangisigözlem tekniği için söylenebilir?

I,II,III
I,III,IV
I,III,V
II,IV,V
I – II – III

Soru 54 - Otobiyografi bireyin öz yaşam hikayesinin kendisi tarafından yazılı olarak anlatılması tekniğidir.Otobiyografi sayesinde bireyin davranışlarının gerisinde yatan gereksinimleri,bastırılmış duyguları hakkında bilgi sahibi olunur. Bu bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisi otobiyografi yoluyla elde edilen bilgilerin geçerliliğini ve güvenirliliğini arttırmak için yapılması gerekenler arasında yer almaz?

Öğrencilere toplanan bilgilerin gizli kalacağını söylemek
Öğrencileri otobiyografi yazmaya özendirmek
Öğrenciye yeterli zamanı vermek
Öğrencinin okula alışmasını beklemeden otobiyografi yazdırarak öğrenciyi tanımaya çalışmak
Öğrenciye istediğinde yazdıklarıyla ilgili görüşülebileceğini söylemek

Soru 55 - Okul psikolojik danışmanı olan Selin Hanım 35 yaşındadır. Çalıştığı okulda oldukça başarılı,üretken ve sevilen bir öğretmen olarak bilinmektedir. Selin Hanım, “Milli eğitim de görevim son bulduğunda alanımla ilgili her türlü bilgiyi derleyip bir kitap yazacağım. Eğer eksikliğimin olduğunu hissedersem daha fazla alanıma yoğunlaşıp eksikliklerimi kapatacağım.”demiştir. Selin Hanım, bu ifadesiyle aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisine öncelikle önem vermektedir?

Güvenlik
Saygınlık
Estetik ihtiyaçlar
Bilme-anlama
Kendini gerçekleştirme

Soru 56 - Okulda verilecek olan rehberlik hizmetleri okul psikolojik danışmanı tarafından belirlenmekte ve danışman bu belirlemeyi yaparken öğrencilerin ihtiyaçlarını temele almaktadır.Okul psikolojik danışmanın yapacağı bu çalışma için gerekli bilgileri edinmek adına uygulaması gereken öncelikli teknik aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Derecelendirme ölçeği
Görüşme
Problem tarama listesi
Kişilik testleri
Gözlem

Soru 57 - Kemal öğretmen öğrencisinin davranışını açıklarken “bireyin denge hali psikolojik sağlığının temelidir. Bizim amacımız dengesizliğin giderilmesi, tekrar bireyin duygu,düşünce ve davranışlarında bütünlüğe ulaşmasını sağlamak olmalıdır. Psikolojik danışma da bu bütünlüğü sağlamak için geçmişte bitirilmemiş işlerin bitirilmesi önemli görülmelidir. Çünkü bireyi bir bütün olarak algılamak gerekmektedir.”diyerek aşağıdaki psikolojik danışma kuramlarından hangisi benimsemektedir?

Davranışçı
Akılcı-duygusal
Gerçeklik
Eklektik
Gestalt

Soru 58 - Özerk öğretmen derste öğrencisi Cem’in sürekli uyukladığını dersin büyük bölümünü dinleyemediğini fark etmiştir. Bu nedenle kendisini uyaran öğretmenine Cem, “Anne ve babamın bitmek bilmeyen kavgaları yüzünden geceleri uyuyamıyorum” der. Bu durumda Özerk öğretmen aşağıdaki çözüm yollarından hangisini gerçekleştirirse rehberlik anlayışına uygun davranmış olur?

Cem’e hiçbir tepki vermeden sadece onu dinlerse
Cem’i okul rehberlik öğretmeniyle konuşmaya teşvik ederse
Cem’e bu bilginin gizli kalacağını söylerse
Cem’in annesi ve babasını görüşmek üzere okula çağırırsa
Cem’e kendi gibi bu tür sorunlar yaşayan öğrencileri örnek gösterirse

Soru 59 - Ders çalışmakta zorluk çektiğini, masaya oturduğunda başka şeylerle uğraştığını zamanın boşuna geçtiğini söyleyen Zeynep’e rehber öğretmeni zaman cetveli tekniğini uygulayarak öğrencisinin boş zamanlarını ortaya çıkarmış ve bir gününü doğru değerlendirmesini sağlamıştır. Okul psikolojik danışmanı aşağıdaki rehberlik türlerinden hangisinin işlevinden yararlanmıştır?

Mesleki rehberlik
Kişisel rehberlik
Eğitsel rehberlik
Çare bulucu rehberlik
Önleyici rehberlik

Soru 60 - “Öğrenciler öyle bir eğitim anlayışının içinde harmanlanıyorlar ki kendilerinin farkındalar. Yapacaklarının bilincinde olup kendi özgür kararlarıyla eşit eğitim hakkından faydalanıyorlar. Bunu toplumda benimsenen demokratik fikir ve düşüncelere borçlular. Anlayacağınız öğrencilere verilen değer arttı.” diyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini öncelikle vurgulamaktadır?

Rehberliğin bireysel temellerini
Rehberliğin ilkeleri
Rehberliğin toplumsal temellerini
Rehberliğin kullandığı bireyi tanıma tekniklerini
Rehberliğin felsefi temellerini

Soru 61 - Çocukların ihtiyaçları önceden tasarlanamaz. İşbirliğine dayalı öğrenme modelleri temele alınır. Konuları mantığa uygun bir şekilde bir araya getirmeyi amaçlar. Tüm konular için ortak bir öğrenme yolunu ön plana çıkarmaktadır. Yukarıda özellikleri verilmiş olan program tasarımı yaklaşımları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?

Yaşam şartları-süreç-konu-çekirdek
Yaşantı merkezli- çekirdek-geniş alan-süreç
Romantik-yaşantı merkezli-süreç-geniş alan
Çekirdek-geniş alan- yaşantı merkezli-süreç
Yaşantı merkezli-disiplin-konu-süreç

Soru 62 - parasal açıdan ekonomiktir bağımsız düşünmeyi sağlar yersiz tartışmalara girilmez Yukarıda özellikleri verilen ihtiyaç değerlen-dirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Progel-dacum
Gözlem
İş analizi
Delphi
Görüşme

Soru 63 - Ulusal ve uluslar arası koşullara dayalı deği- şimlere ait yönelimlerin dikkatli incelenmesi temeline dayanan, eleştirel düşünceden yola çıkılarak ihtiyaçlara çözüm arayan ihtiyaç analizi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Farklar yaklaşımı
Demokratik yaklaşım
Analitik yaklaşım
Süreç yaklaşımı
Betimsel yaklaşım

Soru 64 - Aşağıdakilerden hangisi içerik düzenlenirken dikkat edilecek noktalardan biri değildir?

Öğrencinin yetenek düzeyine uygun olmalı
Hedef davranışla tutarlı olmalı
Kendi içinde mantıksal bir tutarlılığı olmalı
Birbirinin önkoşulu olmalı
Bilime göre şekillendiği

Soru 65 - Program geliştirme, hazırlanan programın masa başında değiştirilmesi olarak düşünülemeyeceği gibi hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri ve değerlendirme boyutları arasındaki ilişkiler bütünü olduğu unutulmamalıdır. Bu parçada program geliştirmenin hangi niteliği vurgulanmaktadır?

Bilime göre şekillendiği
İhtiyaçları önemsediği
Dinamik bir yapı olduğu
Toplumdan etkilendiği
Bir ekip işi olduğu

Soru 66 - Program hazırlanırken hem uygulamadan gelen problemler hem de ilgili konularla ilgili araştırma sonuçlarından yararlanılır. Yukarıdaki parça göz önünde tutulduğunda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

Program geliştirme sırasında ortaya çıkan sorunların uzmanlar tarafından çözülmesi gerektiği
Programlar ile hayatın her alanında karşılaşılabileceğ
Programlardan istenilen sonuçların alınmasının birçok faktöre bağlı olduğu
Öğrenci özelliklerinin program geliştirmede önemli olduğu
Program belirlenirken uygulamalarla birlikte yeni bulguların da göz önünde bulundurulduğu

Soru 67 - Aşağıdakilerden hangisi içeriğin şekillendirilmesinde öğretmenin sorması gereken sorulardan değildir?

Hedeflere ulaşmaya hizmet eder mi?
Öğrencilerin gelişim dönemlerine uygun mu?
Bireyin ihtiyaçlarına uygun mu?
İçerik bilimsel açıdan doğru mu?
İçerik değerlendirme modeline uygun mu?

Soru 68 - Bir hedef cümlesi değişik yorumlara fırsat vermemelidir. Herkes için aynı anlamı ifade etmelidir. Yukarıda hedefin hangi niteliği üzerinde durulmaktadır?

Bireysel farklılıkları dikkate alma
Genellik ve sınırlılık
Tek bir öğrenme ürünü ile ilgili olma
Açıklık-seçiklik
Öğrenci davranışına dönüklük

Soru 69 - Konuların yeri geldikçe tekrar edildiği ve her tekrarda konuların kapsamının arttırıldığı durumlarda kullanılan programlama yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Piramitsel yaklaşım
Modüler yaklaşım
Sarmal Yaklaşım
Doğrusal yaklaşım
Çekirdek yaklaşım

Soru 70 - Düzenli değerlendirmenin nesnel sonuçlara götüreceği varsayımından hareket eden ve akademik başarı, tutum ve beceri düzeyini değerlendirmeyi amaçlayan program değerlendirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Hedefe dayalı
Eğitsel eleştiri
Uygunluk-olasılık
Metfessel-Michael
Farklar yaklaşımı

Soru 71 - Bir program tasarısının uygulama aşamasında öncelikli görev, bu programın etkili bir şekilde uygulanabilmesi için AR-GE birimine düşmektedir. Aşağıdakilerden hangisi AR-GE biriminin programın uygulanma sürecinde dikkat etmesi gereken ilkelerden biri değildir?

Programdaki aksaklıkların düzeltilmesi ve geliştirilmesi
Programın etkili uygulanması için yönlendirme faaliyetlerinin yapılması
Bilgi ve teknolojideki yeniliklerin takip edilmesi ve programa uyarlanması
Öğrencilerin gelişim dosyalarının takip edilmesi ve meslek alanlarına yönlendirilmesi
Kuruma yönelik araştırma ve incelemelerin yapılması, ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi

Soru 72 - Aşağıdakilerden hangisi içerik düzenlenirken dikkate alınmaz?

Konunun özelliğine göre aşamalı ve birbirinin ön koşulu olacak şekilde sıralanmalı
Somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru sıralama olmalı
Çağdaş, sanatsal, bilimsel ve felsefi bilgiye ters düşmemeli
Uygulayıcı öğretmenlerin özelliklerine uygun olmalı
Hedeflerle tutarlı ve öğrenciler için anlamlı olmalı

Soru 73 - Aşağıdakilerden hangisinin öğretim tasarımını etkileme gücü diğerlerine oranla daha düşüktür?

Öğretmenlerin öğretim tasarımını uygula- yabilecek niteliklere sahip olması
Öğretim tasarımında yer verilen konuların hedeflere hizmet etme derecesi
Öğretim tasarımının öğrencilerin beklenti düzeyini karşılama derecesi
Toplumun düşünce sistemiyle öğretim tasarımının paralelliği
Öğretim tasarımının toplumsal yapıya uygunluğu

Soru 74 - Bir sınıftaki öğrenciler sürekli olarak dersten çok sıkıldıklarını ifade etmektedirler. Öğrencilerin dersten bu kadar çok sıkılmalarına aşağıdakilerden hangisi neden olmuş olabilir?

Öğretmen öğrencileri derse yönelik güdülemiştir
Öğretmen birçok örnekle anlatımları desteklemiştir
Öğrenciler derste yapılan etkinliklere katılmışlardır
Öğrenciler sürekli olarak öğretmenin anlat- tıklarını not almışlardır
Öğrenciler öğrendiklerini farklı ortamlarda uygulamışlardır

Soru 75 - Sınıf içinde öğrencileriyle iletişim kurmakta güçlük çeken bir öğretmenin bu sorunu yaşamasına aşağıdakilerden hangisi neden olmuş olabilir?

Öğretmen ve öğrencilerin ortak yaşantı alanlarının darlığı
Öğretmenin gönderdiği mesaja öğrencilerin dönüt vermesi
Mesajın jest ve mimiklerle desteklenmesi
Öğretmen ve öğrencilerin her ikisinin iletişim sürecinde kaynak rolünü üstlenmesi
İçeriğin farklı iletişim kanallarının kullanılarak iletilmesi

Soru 76 - Öğretmenin dersin henüz başında öğrencilerini işlenecek ünitenin hedef davranışları hakkında bilgilendirmesinin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Öğrenciler arasında dayanışma duygusu oluşturma
Öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit etme
Öğrencilerini öğrenmeye güdüleme
Öğrencilerini izleme
Akademik özgüven sağlama

Soru 77 - Aşağıdakilerden hangisi aktif öğrenmenin en temel ifadesidir?

Öğrenmeyi öğrenme
Model alarak öğrenme
Tekrarlayarak öğrenme
Bireysel yollarla öğrenme
Demonstrasyonlarla öğrenme

Soru 78 - Özellikle bireysel öğrenme hızından kaynaklanan bireysel farkların okul ve öğrenci yararına ortadan kalkmasını hedefleyen ve bu nedenle öğretim sürecinde hem öğrenci niteliklerine hem de öğretim hizmeti niteliklerine dikkat çeken öğretim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

Eleştirel düşünme
Tam öğrenme
Lateral düşünme tekniği
Güdüleyici öğretim yaklaşımı
Zihinde yapılandırma stratejisi

Soru 79 - Öğretmen öğrencilerinin “insan hakları” ara disiplinine yönelik bir etkinlikte düşüncelerini ifade etme, onları savunma, karşı fikirlere tahammül etme, yenilgiyi kabullenme, karşı fikri çürütme, grupla ve bireysel olarak çalışma, planlı ve uzun süreli çalışma ve iletişim becerilerini deneyimleyip geliştirmelerini hedeflemektedir. Bu öğretmen için aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisi daha uygundur?

Münazara
Görüş geliştirme
Beyin Fırtınası
Altı şapkalı düşünme
Soru-cevap
Soru 1: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 2: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 3: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 4: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 5: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 6: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 7: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 8: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 9: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 10: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 11: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 12: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 13: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 14: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 15: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 16: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 17: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 18: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 19: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 20: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 21: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 22: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 23: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 24: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 25: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 26: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 27: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 28: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 29: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 30: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 31: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 32: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 33: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 34: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 35: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 36: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 37: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 38: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 39: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 40: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 41: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 42: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 43: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 44: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 45: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 46: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 47: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 48: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 49: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 50: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 51: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 52: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 53: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 54: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 55: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 56: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 57: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 58: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 59: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 60: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 61: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 62: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 63: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 64: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 65: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 66: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 67: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 68: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 69: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 70: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 71: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 72: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 73: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 74: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 75: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 76: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 77: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 78: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 79: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.