Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Alan Bilgisi Türkçe Öğretmenliği Deneme Sınavı- KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
YDS Sınavı Hazırlık Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Alan Bilgisi Türkçe Öğretmenliği Deneme Sınavı

Soru 1 - I. Sözün ezgisine dikkat ederek okur. II. Akıcı biçimde okur. III. Sözcükleri doğru telaffuz eder. Yukarıdaki okuma ile ilgili kazanımlardan hangileri öğrencinin konuşma becerisinin gelişmesine doğrudan katkı sağlar?

Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III

Soru 2 - Aşağıdakilerden hangisi, etkili dinleme becerisini geliştirmek için yapılabilecek çalışmalardan değildir ?

Ortamdaki dinleme engellerini belirleme
Dikkat dağıtan unsurlarla başa çıkmayı öğrenme
Dinleme türüne göre teknikleri değiştirme
Dinlemede doğal sesleri tercih etme
Dinleme sonunda değerlendirme yapma

Soru 3 - Öğrencinin çözümlemeler ve karşılaştırmalar yaptığı, etkileme ve yönlendirme yollarını fark ettiği dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Empatik
Seçici
Yaratıcı
Katılımlı
Eleştirel

Soru 4 - Aşağıdakilerden hangisi, konuşmanın amacına ulaşıp ulaşmadığını anlamak için sorulabilecek sorulardan biri değildir ?

Sizce bu konuşmanın en etkili bölümü neresidir?
Konuşmadan sonra bu konudaki fikirleriniz değişti mi?
Konuşmayı dinlemek için harcadığınız çabaya değdi mi?
Bu konuşmayı niçin dinlemek istemiştiniz?
Anlatılanlar hakkında sormak istedikleriniz var mı?

Soru 5 - Akıcı konuşma becerilerini geliştirmek için aşağıdaki edebî türlerden hangisinin öncelikli olarak kullanılması uygundur?

Tekerleme
Mâni
Türkü
Hikâye
Bilmece

Soru 6 - I. Okuma kurallarını kazandırma II. Dil bilgisi kurallarını sezdirme III. Okumaya heveslendirme IV.Söz varlığını zenginleştirme Okuduğunu anlamakta zorlanan ve okumayı sevmeyen bir öğrencinin okuma güçlüklerini gidermek için yukarıdakilerden hangilerine öncelik verilmelidir?

I ve II
I ve III
I ve IV
II ve III
II ve IV

Soru 7 - Dinlediğini anlamanın ilk aşaması, seslerin ve sözlerin işitilmesidir. Sesler ve sözler fiziksel olarak alınır ve beyne iletilir. Bu süreçte telaffuz, vurgu ve tonlama önemlidir. Bu açıklamalara dayanarak, okuduğunu anlama sürecinde aşağıdakilerden hangisinin çok gerekli olmadığı söylenebilir?

Önce harflerin ve sözcüklerin görülmesi
Yazıların ve görsellerin beyne iletilmesi
Metinlerin taranarak okunması
Noktalama işaretlerine uyulması
Dil bilgisi kurallarının dikkate alınması

Soru 8 - Öğrencinin yazma konusu hakkında araştırma yapması aşağıdaki amaçlardan hangisine uygundur?

Yazma kurallarını uygulama
Planlı yazma
Farklı türlerde metin yazma
Kendi yazdıklarını değerlendirme
Yazım ve noktalama kurallarını uygulama

Soru 9 - Öğretmen, “kitap” sözcüğünü tahtaya yazarak öğrencilerinden bu sözcüğün çağrıştırdığı sözcükleri yazmalarını ve bunlarla bir metin oluşturmalarını ister. Bu etkinlik aşağıdaki yazma türlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

Yaratıcı
Eleştirel
Güdümlü
Kontrollü
Serbest

Soru 10 - Planlı yazma sürecinin aşamalarından biri; konuyu sınırlama, yazma amacını belirleme, ana maddeleri ve başlıkları düzenleme etkinliklerini içermektedir. Bu etkinlikler aşağıdaki aşamaların hangisinde gerçekleştirilir?

Hazırlık yapma
Taslak oluşturma
Metni yazma
Metni düzeltme
Metni yayımlama

Soru 11 - Konuşmada sözcük ve cümlelerdeki ton değişikliklerinin tümüne ---- denir. Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki ses bilimi terimlerinden hangisi getirilmelidir?

ezgi
vurgu
tını
durak
ulama

Soru 12 - Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, aynı boğumlanma noktasından çıkan ünsüzler bir arada verilmiştir?

b, m, n, v
d, n, s, y
g, k, l, s
c, ç, j, ş
f, l, n, s

Soru 13 - Bratislava'nın bir kalesi var. Tuna kıyısında bir tepenin üzerinden, dört köşesinde kulelerle şehre “tepeden bakıyor”. Bu kuleler maket gibi duruyorsa da muazzam bir mimariye sahip. Son yıllarda kulelerin ikisi müze olmuş ama ben bu hâlini henüz görmedim. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur ?

Birleşik kelime
Yüklemin türüne göre farklı cümleler
İsim tamlaması
Sıfat tamlaması
Birleşik çekimli fiil

Soru 14 - Edatlarla ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır ?

Tek başına bir anlamları yoktur, görevli sözcüklerdir.
Kendilerinden önce gelen adla sözcük grubu oluşturur.
Yalın hâl, yönelme hâli veya çıkma hâlindeki adlardan sonra gelir.
Oluşturduğu sözcük grubu, cümlede yüklem olarak da kullanılabilir.
Bazı durumlarda, işlevini bir yapım eki üstlenir.

Soru 15 - Türkçede edatların bir bölümü, fiil veya isim köklerine getirilen eklerin kalıplaşması yoluyla meydana gelmiştir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde, farklı kökten türemiş bir edat vardır?

Öğle yemeğinden sonra mutlaka biraz uyurdu.
Hatırlayacağınız üzere bu konuyu daha önce de anlatmıştım.
Getirdiğin malzemeleri belirttiğin ölçüye göre karıştırdım.
Sınava girmeden önce bütün konuları gözden geçirdiler.
Bu projeyi bitirmekten başka bir çaremiz kalmadı.

Soru 16 - Bratislava'nın bir kalesi var. Tuna kıyısında bir tepenin üzerinden, dört köşesinde kulelerle şehre “tepeden bakıyor”. Bu kuleler maket gibi duruyorsa da muazzam bir mimariye sahip. Son yıllarda kulelerin ikisi müze olmuş ama ben bu hâlini henüz görmedim. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur ?

Birleşik kelime
Yüklemin türüne göre farklı cümleler
İsim tamlaması
Sıfat tamlaması
Birleşik çekimli fiil

Soru 17 - Edatlarla ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır ?

Tek başına bir anlamları yoktur, görevli sözcüklerdir.
Kendilerinden önce gelen adla sözcük grubu oluşturur.
Yalın hâl, yönelme hâli veya çıkma hâlindeki adlardan sonra gelir.
Oluşturduğu sözcük grubu, cümlede yüklem olarak da kullanılabilir.
Bazı durumlarda, işlevini bir yapım eki üstlenir

Soru 18 - Belirtisiz isim tamlamasına gelen sıfatlar, tamlamanın bütününü niteler. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir örnek vardır?

Elinde içi dolu pazar poşetleriyle eve döndü.
Bankalar düşük faizle, kullanılmış araç kredisi vermeye başladı.
İki arkadaş, büyük çınar ağacının gölgesinde oturup sohbet ettiler.
Yaz aylarında soğuk maden suyu içmek ferahlık verir.
Ünlü ses sanatçısı son konseriyle gönülleri fethetti

Soru 19 - Ferdinand de Saussure’ü izleyen, onun kuramına katkılarda bulunan ve diğer dil bilimi okullarına öncülük eden dil bilimi okulu aşağıdakilerden hangisidir?

Prag
Kopenhag
Cenevre
Amerikan
Viyana

Soru 20 - Aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir gönderim ögesi kullanılmıştır?

Her gün eve dönerken sokak başında yaşlı bir çiçekçi görürdüm. Ona birkaç gündür rastlamıyorum.
Yazar, yıllar boyu, oluşturduğu eserlerde toplum-birey ilişkisini ele aldı. Bu, onun için vazgeçilmez bir olguydu.
Ayşe, bahçedeki en güzel çiçekleri toplayarak onlardan bir çiçek sepeti oluşturdu.
Ahmet lise yıllarında sayısız şiir yazmış, bunların çok azını bizlerle paylaşmıştı.
Öğrencilik yıllarında bütçem elverdiğince kitaplar aldım. Kütüphanemin çekirdeğini o zaman aldığım bu kitaplar oluşturdu.

Soru 21 - Aşağıdakilerden hangisi, çocuk kitaplarındaki resimlerde bulunması gereken en temel özelliktir?

Bilgilendirici olması
Renklerin canlılığı
Boyutların uygunluğu
Çizgilerin gerçekliği
Estetik değeri

Soru 22 - Bir çocuk edebiyatı eserinde sanatçının ele aldığı “düşünce, olay veya durum” olarak tanımlanan öge aşağıdakilerden hangisidir?

Konu
Plan
İzlek
Kazanım
Amaç

Soru 23 - Nabi’nin, oğluna öğütler vermek amacıyla yazdığı, Türk çocuk edebiyatının ilkleri arasında sayılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

Altın Işık
Hayriyye
Halûk’un Defteri
Ömer’in Çocukluğu
Neşideler

Soru 24 - Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, zaman zaman idi, bit bineğim, pire yedeğim idi. Darı topuzum, çavdar kalkanım idi. Bir tüfeğim var idi, ayran ile doldurur, şerbet ile ateşler idim. O yalan, bu yalan, masalım değil yalan. Masal masal matitas, çorba dolu tas, çorbayı içelim, masala başlayalım. Bir masalın döşeme bölümünden alınan bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

Olağanüstü olaylardan yararlanılmıştır.
Kalıp sözlerden yararlanılmıştır.
Söz sanatlarından yararlanılmıştır.
Uydurma sözlerden yararlanılmıştır.
Atasözlerinden yararlanılmıştır.

Soru 25 - I. Nazım-nesir karışık bir yapıya sahiptir. II. Girişinde kalıp ifadeler vardır. III. Atlı göçebe hayatının ürünüdürler. IV.Dili, sözlü anlatmalarda sade ve anlaşılır olmasına rağmen yazma ve basma hikâyelerde klasik edebiyatın etkisi görülür. V. Halk edebiyatının diğer türlerine ait örnekler içerebilir. Halk hikâyelerinin içerik özellikleriyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır ?

Yalnız I
Yalnız III
Yalnız IV
I ve II
IV ve V

Soru 26 - Aşağıdakilerden hangisi, bir destanın oluşumunu tamamlaması için gereken özelliklerden biri değildir ?

Halk hafızasında derin izler bırakan büyük bir olayın meydana gelmesi
Anlatıcılar tarafından söz konusu olayın işlenip zenginleştirilmesi
Sözlü gelenekte yaşatılan anlatının bir kimse tarafından yazıya geçirilmesi
Şekil özelliği bakımından manzum, mensur ve manzum-mensur karışık yapıda olması
Tarihî olayların envanteri niteliğini taşıması

Soru 27 - Atasözleri, aşağıdaki yazılı kaynaklardan ilk defa hangisinde yer almıştır?

Divanü Lugâti’t-Türk
Kitab-ı Atalar Sözü
Codex Cumanicus
Orhon Yazıtları
Altun Yaruk

Soru 28 - XVI. yüzyılın sonu ile XVII. yüzyılın başlarında yaşadığı kabul edilir. Dinî-tasavvufi düşünceyi, mensubu bulunduğu Alevi-Bektaşi felsefesi etrafında şekillendirmiştir. Ölümünden sonra, şöhreti dolayısıyla onunla aynı mahlası kullanan şairler olmuştur. Bu parçada anlatılan Türk halk edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?

Kul Himmet
Pir Sultan Abdal
Şah İsmail Hatayi
Nesimî
Gevherî

Soru 29 - Yenileşme döneminde, medreselerin yanında kurulan modern üniversitelerde okutulacak derslerin kitaplarını hazırlamak üzere oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Encümen-i Daniş
Maarif-i Umumiyye Nezareti
Encümen-i Şuara
Darü'l-Maarif
Darü'l-Muallimat

Soru 30 - Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin'in, konusunu tarihten alan hikâyelerinden biri değildir ?

Pembe İncili Kaftan
Topuz
Bahar ve Kelebekler
Vire
Forsa

Soru 31 - Aşağıdakilerden hangisi, Ahmet Haşim'in şiirlerinde sıkça ele aldığı temalardan değildir ?

Aşk
Göl
Ölüm
Kaçış
Tarih

Soru 32 - Aşağıdakilerden hangisi Garip şiiri için söylenemez ?

Söz oyunlarına yer vermez.
Günlük konuşma diliyle yazılır.
Büyük kentlerdeki orta hâlli insanların yaşamını işler.
Vezin ve kafiyeyi önemser.
Mizah yoluyla toplumsal eleştiride bulunur.

Soru 33 - Âşıkım dirsen belâ-yı aşkdan âh eyleme Âh idüp ağyârı esrârından âgâh eyleme Bu beyitte şair, âşığın neyi gizlemesi gerektiğini dile getirmektedir?

aşk
âh
ağyâr
âşık
âgâh

Soru 34 - Türk edebiyatında fabl, mizah ve hiciv gibi türlerin önde gelen örneklerinden biri olan eserini II. Murat'a sunmuştur. Eser; şahsi yetenek ve yeterliklerini hesaba katmayan, başından büyük işlere girişenlerin hayatta düştükleri acıklı ve gülünç durumları alegorik bir tarzda anlatmaktadır. Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Siham-ı Kaza – Nefî
İşretname – Revani
Muradname – Bedr-i Dilşad
Garibname – Âşık Paşa
Harname – Şeyhî

Soru 35 - Oldu hevâlar mu'tedil geldi bahâr-ı dil-güşâ Sürsün safâsın âlemin zevk etsin erbâb-ı safâ Bu beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

mef’ûlü – fâ’ilâtün – mef’ûlü – fâ’ilâtün
müstef’ilün – müstef’ilün – müstef’ilün – müstef’ilün
mefâ’îlün – fe’ûlün – mefâ’îlün – fe’ûlün
müstef’ilâtün – müstef’ilâtün – müstef’ilâtün – müstef’ilâtün
mefâ’îlün – mefâ’îlün – mefâ’îlün – fe’ûlün

Soru 36 - Aşağıdakilerden hangisi Sebkihindî’nin özelliklerinden biri değildir ?

Sözün kısa, anlamın derin olması
İkiden fazla sözcükle oluşturulan tamlamalara sıklıkla yer verilmesi
Tasavvuf ve ızdırap gibi konuların daha çok işlenmesi
Bir üslup özelliği olarak alışılmamış bağdaştırmalara yer verilmesi
Türk edebiyatındaki en önemli temsilcilerinin XVI. yüzyılda yetişmiş olması

Soru 37 - Esrârını dil zaman zaman söyler imiş Hengâme-i gamda dâstân söyler imiş Aşk ehli olup da mihnet-i hicrâne Ben sabr ederim diyen yalan söyler imiş Divan şiirinde; kendine özgü vezinlerle yazılan, dört mısralık tek bentten oluşan ve bir örneği verilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Murabba
Müstezat
Rubai
Terbi
Kıta

Soru 38 - Ne efsûnkâr imişsin âh ey dîdâr-ı hürriyyet Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten Yukarıdaki beyitte altı çizili tamlamayla hangi edebî sanat yapılmıştır?

Kinaye
Mecazımürsel
Teşbih
Tariz
Kapalı istiare

Soru 39 - Aşağıdakilerden hangisi, karşısında verilen İslamiyet öncesi türün İslamiyet sonrası dönemdeki karşılığı değildir ?

Sagu – Ağıt
Sav – Atasözü
Şlok – Taşlama
Kojan – Şarkı
Koşuk – Koşma

Soru 40 - Türk edebiyatında tekerlemeler, bazı halk oyunlarındaki olağan dışı kişiler ve olaylar, halk şiirindeki bazı şathiyeler ----le benzerlik göstermektedir. Bu cümlede boş bırakılan yere, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisi getirilmelidir?

natüralizm
romantizm
klasisizm
sürrealizm
sembolizm

Soru 41 - Yapılandırıcı yaklaşıma göre dil bilgisi öğretiminde aşağıdakilerden hangisi öncelikli değildir ?

Dilin kurallarının öğretilmesine ağırlık verilir.
Dil becerileri temel alınır.
Etkinlikler yoluyla gerçekleştirilir.
Dildeki her birim bağlamla ilişkilendirilir.
Dilin kullanımı esas alınır.

Soru 42 - Öğretmen bir metni, sıfatların olduğu yerleri boş bırakarak tahtaya yazar ve bu boşluklara uygun sözcüklerin yazılmasını ister. Sıfat öğretimine yönelik bu etkinlik aşağıdakilerden hangisine uygundur?

Kavratma
Sezdirme
Çözümleme
Ezberletme
Birleştirme

Soru 43 - Türkçe öğretmeni önce sıfatların özellik ve görevlerinden söz eder, ardından sıfat türlerini örneklerle açıklar. Bu uygulama aşağıdakilerden hangisine uygundur?

Genelden özele
Özelden genele
Sezdirme
Çözümleme
Karşılaştırma

Soru 44 - Öğretmen, derste öğrencilerin kullandıkları edebiyat, eser, rehber, telaffuz, mesaj, mektup sözcüklerinin Türkçe olmadıkları için kullanılmaması gerektiğini söyler. Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisiyle çelişir?

Düşünceyle dil arasında doğrudan bir ilişki vardır.
Dil, kültürün en önemli aktarıcısıdır.
Diller arasında kelime alışverişi olabilir.
Dil, insanın dünyayı tanıma aracıdır.
Hint-Avrupa dilleri geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.

Soru 45 - Bir proje kapsamında yolum Konya Havzası’na düştü. İki yılda toplam 50.000 km.lik yol aldık Konya Havzası’nda. İlk durağımız, ülkemizin beyaz incisi Tuz Gölü oldu. Sonra bu uçsuz bucaksız beyazlığı batımıza alarak ilerledik. Bozkırların arasından geçerken Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Bu şehir bozkırın tam çocuğudur. Onun gibi kendini gizleyen esrarlı bir güzelliği vardır.” sözlerini anımsadım. Bu güzelliklerden sonra derinliği 100 metreden fazla olan Obruk Gölü, enfes bir görsel şölenle karşıladı bizi. Derken Beyşehir Gölü bütün ihtişamıyla karşımıza çıkıverdi. Gölün güzelliği karşısında, “Selçuklu Sultanı Alâattin Keykubat, boş yere yazlık sarayını buraya yaptırmamış.” diye düşünmeden edemedim. Bu metin kullanılarak aşağıdaki etkinliklerden hangisi yapılamaz ?

Metinler arası okuma
Görselleştirme
Özetleme
Çıkarım yapma
Çözüm üretme

Soru 46 - “Çanakkale Zaferi”ni anlatan resim sergisini gezen öğrencilere “Çanakkale Türküsü” dinletilir ve onlardan o dönemle ilgili hayal, duygu ve düşüncelerini yazmaları istenir. Bu etkinlik aşağıdakilerden hangisine uygundur?

Yaratıcı yazma
Serbest yazma
Grup olarak yazma
Duyulardan hareketle yazma
Kontrollü yazma

Soru 47 - Dil becerilerini birbirinden kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Bir dil becerisi geliştirilirken başka bir dil becerisinin gelişmesine de katkı sağlanır. Bu durum aşağıdaki kazanımlardan hangisinde görülmektedir?

Dinlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
Konuşmasını, belirlenen sürede ve teşekkür cümleleriyle sona erdirir.
Okuduklarını kendi cümleleriyle kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler
Yazısına, konunun ve türün özelliğine uygun bir giriş yapar.
Basit, türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar.

Soru 48 - Çocuk, dili çevresiyle kurduğu ilişkilerden ve çevresindeki insanlarla etkileşerek öğrenir. Dil gelişmeden, öğrenme mümkün olmaz. Öğrenme dili gerektirir, dil de öğrenmeyi etkiler. Bu paragrafta açıklanan dil öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Bilişsel
Geleneksel
İşlemsel
Davranışçı
Yapılandırıcı

Soru 49 - Türkçe öğretmeni öğrencilerin sunumlarını dinlerken öğrencilerin konuşma kurallarını uygulayıp uygulamadığını “evet-hayır-kısmen” gibi ölçütlere göre değerlendirmektedir. Bu uygulama hangi ölçme aracına uygundur?

Ürün dosyası
Kontrol listesi
Gözlem formu
Görüşme formu
Sözlü değerlendirme

Soru 50 - Öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma, yazma becerilerinin gelişimini her ay sonunda düzenli olarak değerlendiren öğretmen, I. sonuç değerlendirme, II. süreç değerlendirme, III. başlangıç değerlendirme yöntemlerinden hangilerini kullanmaktadır?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
I, II ve III
Soru 1: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 2: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 3: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 4: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 5: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 6: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 7: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 8: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 9: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 10: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 11: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 12: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 13: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 14: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 15: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 16: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 17: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 18: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 19: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 20: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 21: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 22: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 23: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 24: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 25: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 26: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 27: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 28: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 29: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 30: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 31: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 32: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 33: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 34: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 35: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 36: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 37: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 38: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 39: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 40: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 41: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 42: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 43: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 44: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 45: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 46: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 47: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 48: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 49: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 50: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.