Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss A İşletme Çıkmış Sorular- KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
Yabancı Dil Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss A İşletme Çıkmış Sorular

Soru 1 - Teknoloji, bir organizasyonda aşağıdakilerden hangisini etkilemez ?

Kişileri
Denetim alanını
Örgütsel ilişkileri
Yönetim tekniklerini
Hissedar sahipliğini

Soru 2 - I. Geçmiş deneyimler II. Kişilik III.Tutumlar Yukarıdakilerden hangileri, algılamayı etkileyen faktörler arasında yer alır?

Yalnız I
Yalnız II
I ve III
II ve III
I, II ve III

Soru 3 - İşletmenin gelecekte nerede olmak ve nasıl görünmek istediği aşağıdakilerden hangisiyle belirlenir?

Misyon
Hedef
Amaç
Vizyon
Politika

Soru 4 - Bir bütünün, kendisini oluşturan parçaların toplamından daha fazlasını ifade ettiğini belirten kavrama ne ad verilir?

Holizm
Höristik
Entropi
Negatif entropi
Etkililik

Soru 5 - Güdüleme etmenlerini; sağlık etmenleri ve güdüleyici etmenler olarak sınıflandıran kuram aşağıdakilerden hangisine aittir?

Maslow
McClelland
Herzberg
Pavlov
Vroom

Soru 6 - McGregor, insan doğası ve güdüleme arasındaki ilişkileri X ve Y Kuramları ile tanımlamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Y Kuramı’nın özelliklerinden biridir?

İnsanların çoğu yaratıcı değildir ve değişikliğe karşı direnç gösterir.
Kişinin amaçlarına yönelmesi, ödülle birlikte başarı ihtiyacını tatmine yöneliktir.
Ortalama bir insan, kendisine en fazla ekonomik kazanç getirecek işi yapar.
Ortalama bir insan, iş ve yükselmeye hevesli değildir.
Kişiler, kendilerini düşündükleri için örgüt amaçlarını önemsemezler.

Soru 7 - Albert Bandura’ya göre bir davranış; bilişsel, davranış- sal ve çevresel belirleyiciler arasında sürekli ve karşılıklı etkileşimlerle açıklanabilir. Buna göre, bu görüş aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin içinde incelenmektedir?

Sosyal Öğrenme Kuramı
Şartlandırma Kuramı
Etki Kanunu
Süreç Modeli
Ümit Kuramı

Soru 8 - Aşağıdaki iletişim ağ modellerinden hangisinin merkezîleşme derecesi en yüksektir ?

Y biçimi
Zincir
Tekerlek
Serbest
Çember

Soru 9 - Aşağıdakilerden hangisi, Z tipi örgütün özellikleri arasında yer alır?

Uzun süreli istihdam
Bireysel karar verme
Kolektif sorumluluk
Hızlı değerlendirme ve yükseltme
İşçiye yalnızca işçi olarak bakma

Soru 10 - 7-S Modeli, bir işletmeyi başarılı veya başarısız yapan nedenleri bulmaya çalışır. Aşağıdakilerden hangisi, 7-S Modeli’ni oluşturan etmenlerden biri değildir ?

Strateji
Yapı
Beceriler
Üstünlükler
Personel

Soru 11 - Bürokratik personelin sayısı ile yapılacak iş sayısı- nın ters orantılı olduğunu öne süren eleştirel fikir aşağıdakilerden hangisidir?

Peter İlkesi
Hawthorne Etkisi
Kısıtlı Rasyonellik
Sinerjik Etki
Parkinson Kanunu

Soru 12 - Aşağıdakilerden hangisi, sinerjik etkiden faydalan- maya örnek oluşturmaz ?

Stratejik birlik
Ortak girişim
Proje tipi işler
Tekel
Konsorsiyum

Soru 13 - Neoklasik yönetim akımının öncüsü kabul edilen araştırma aşağıdakilerden hangisidir?

Harwood Araştırması
Tavistock Araştırmaları
Hawthorne Araştırmaları
Porter’in Endüstri Analizi Araştırması
Woodward Araştırması

Soru 14 - Örgütte; karar verme, planlama ve bunların yürütül- mesinde doğru, dürüst ve adil davranılıp davranıl- madığı ile ilgili adalet olgusu, işletme literatüründe aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

Etkileşim adaleti
İşlem adaleti
Dağıtım adaleti
Normatif adalet
Devam adaleti

Soru 15 - Aşağıdakilerden hangisi, talep tahmininde kullanı- lan regresyon yöntemiyle ilişkili bir kavramdır?

Amaç fonksiyonu
Bağımlı değişken
Kısıt
Faaliyet bolluğu
Tam sayılı değişken

Soru 16 - Bir işletmenin; müşteri ilişkileri, sipariş karşılama ve tedarikçi ilişkileri süreçlerini bağlayan hizmet, malzeme ve bilgi akışı ağı aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

Tedarik zinciri
Tedarik süresi
Tedarik duyarlılığı
Tedarik kanalı
Tedarik kapsamı

Soru 17 - Aşağıdakilerden hangisi, stok yönetim modellerinde kullanılan maliyet bileşenlerinden biri değildir ?

Elde bulundurma maliyeti
Hızlandırma maliyeti
Elde bulundurmama maliyeti
Sipariş verme maliyeti
Toplam stok maliyeti

Soru 18 - USB bellek montajı yapan bir işletmenin ürün başına standart maliyeti ̈15’tir. Bunun ̈7’sini malzeme maliye- ti oluşturmaktadır. USB bellekler ̈30’dan satılmaktadır. Buna göre, sadece malzeme maliyetlerini değiştire- rek çok faktörlü üretkenliğini 3 düzeyine çıkarmak isteyen işletme, bu amacına ulaşmak için malzeme maliyetini kaç liraya düşürmelidir?

6
5
4
3
2

Soru 19 - Öngörülmeyen talepleri karşılamak üzere tutulan stok miktarı aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

Güvence stoku
Müşteri stoku
Talep stoku
Tedarik stoku
Özel stok

Soru 20 - Aşağıdakilerden hangisi, kalite maliyetlerinin ölçülmesinde kullanılmaz ?

İş gücü endeksi
Maliyet endeksi
Risk endeksi
Satış endeksi
Üretim endeksi

Soru 21 - Aşağıdakilerden hangisi, kuruluş yeri seçimi sürecinde kullanılabilecek tekniklerden biri değildir ?

Taşıma modeli
Başabaş noktası analizi
Optimizasyon
Bekleme hattı (kuyruk) modeli
Simülasyon

Soru 22 - Aşağıdakilerden hangisi, fiilî kapasiteye etki eden faktörlerden biri değildir ?

Tasarım faktörü
Kuruluş yeri faktörü
Süreç faktörü
İş gücü faktörü
Dinamik faktör

Soru 23 - Aşağıdakilerden hangisi, fiilî kapasiteye etki eden faktörlerden biri değildir ?

Tasarım faktörü
Kuruluş yeri faktörü
Süreç faktörü
İş gücü faktörü
Dinamik faktör

Soru 24 - İhtiyaç kavramıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

İhtiyaçlar insanların temel gereksinimleridir.
İhtiyaçlar her zaman basit değildir, anlaşılması için yorum yapılması gerekebilir.
İhtiyaç, yokluğun meydana getirdiği gerilim hâlidir.
İnsanlar, yeme ve içme kadar dinlenmeye de ihtiyaç duyarlar.
İhtiyaçlar belli nesnelere yönlendirildiklerinde talep ortaya çıkar.

Soru 25 - Aşağıdakilerden hangisi, pazar bölümlendirmenin etkin olabilmesi için gerekli olan koşullardan biri değildir ?

Bölümlendirmenin ölçülebilir olması
Pazarın yeterli büyüklükte olması
Bölümlendirmenin yalnızca somut ürünler için yapılması
Pazar bölümlerinin farklılaşmaya uygun olması
Pazar bölümlerinin harekete geçilebilir olması

Soru 26 - Aşağıdakilerden hangisi, ürün düzeyleri içinde somut ürünü oluşturan değişkenlerden biri değildir ?

Kalite düzeyi
Ürün özellikleri
Tasarım
Garanti
Marka

Soru 27 - Bir otomobilin belirli bir kilometrede kaç litre yakıt tükettiği bilgisi, aşağıdaki güdü türlerinden hangisiyle ilgilidir?

Birincil güdüler
İkincil güdüler
Rasyonel güdüler
Bilinçli olmayan güdüler
Atıl güdüler

Soru 28 - Aynı ürün sınıfında, aynı marka ile daha yüksek kaliteyle yeni bir ürünün üretilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Ürün dizisinin yukarı yönlü genişletilmesi
Ürün dizisinin aşağı yönlü genişletilmesi
Markanın ileri yönlü genişletilmesi
Markanın aşağı yönlü genişletilmesi
Çok marka stratejisi

Soru 29 - Aşağıdakilerden hangisi, tüketicilerin satın alma davranışını etkileyen kişisel faktörlerden biridir?

Aile
Meslek
Sosyal sınıf
Rol ve statü
Öğrenme

Soru 30 - Pazar bölümlendirmede, alttan üste yaklaşımının benimsenmesiyle pazar bölümünün belirlenmesi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

Farklılaştırılmamış pazarlama
Niş pazarlama
Yoğunlaştırılmış pazarlama
Mikro pazarlama
Farklılaştırılmış pazarlama

Soru 31 - Piyasada satılan bazı deterjanlar, kimyasal özellikleri aynı olmasına rağmen ambalajları ve reklamları değiş- tirilerek piyasaya sunulmaktadır. Buna göre bir işletmenin, mevcut pazarda kendi ürününün rakip işletmelerin ürünlerinden farklı ol- duğu kanısını yaratmak için harcadığı çabalara ne ad verilir?

Ürün geliştirme
Çeşitlendirme
Pazar geliştirme
Ürün hattı uzatma
Ürün karmasını genişletme

Soru 32 - 2012 yılı başında bir yıllık spot faiz oranı % 20 ve iki yıllık spot faiz oranı % 25’tir. Buna göre, 2013 yılı başı itibarıyla bir yıllık forward faiz oranı yüzde kaç olur?

5
20
25
30
45

Soru 33 - Aşağıdaki teorilerden hangisi, işletmelerde yönetici ve hissedarlar arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır?

Finansal Hiyerarşi Teorisi
Vekâlet Teorisi
Etkin Piyasalar Teorisi
Eldeki Kuş Teorisi
Beklentiler Teorisi

Soru 34 - Aşağıdakilerden hangisi, hisse senedi opsiyonunun değerini etkilemez ?

Pazar endeksi
Anlaşma fiyatı
Vadeye kalan süre
Faiz oranı
Hisse senedi fiyatının oynaklığı

Soru 35 - Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Varlıklarını Fiyat- lama Modeli’nin varsayımlarından biri değildir ?

Yatırımcılar, portföylerini bir dönemlik beklenen geti- riler ve standart sapmalara göre değerlendirir.
Yatırımcılar daima daha yüksek getiri bekler.
Yatırımcılar riskten kaçar.
Yatırımcılar, vergileri ve işlem maliyetlerini göz ardı eder.
Yatırımcıların, menkul kıymetlerin beklenen getirile- rini anlama yetenekleri farklıdır.

Soru 36 - ABC Şirketine ait hisse senedinin beklenen getirisi 0,12, getirilerinin standart sapması 0,06 ve betası 1,2’dir. Buna göre, şirketin getirisinin varyasyon katsayısı kaçtır?

0,1
0,5
0,6
2
20

Soru 37 - Aşağıdakilerden hangisi, para piyasası araçlarından biri değildir ?

Repo
Hazine bonosu
Finansman bonosu
Mevduat sertifikası
Hisse senedi

Soru 38 - Zayıf tipte etkin olan piyasalarda fiyatlar aşağıdaki- lerden hangisini yansıtır?

Firmayla ilgili tüm bilgileri
Halka açıklanmış tüm bilgileri
Geçmiş fiyat hareketlerini
Finansal tablo verilerini
Halka açık olmayan bilgileri

Soru 39 - Bir şirket 2012 yılı başında ̈500 milyon tutarında bir yatırım yapmıştır. Bu yatırımdan 2013 yılı sonunda ̈100 milyon, 2014 yılı sonunda ̈300 milyon ve 2015 yılı sonunda ̈400 milyon nakit girişi elde etmeyi beklemektedir. Nakit akışlarının yıl içinde aylara eşit şekilde dağıl- dığı varsayılırsa bu yatırımın geri ödeme süresi aşa- ğıdakilerden hangisidir?

3 yıl, 9 ay
3 yıl, 3 ay
2 yıl, 6 ay
2 yıl, 3 ay
2 yıl
Soru 1: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 2: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 3: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 4: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 5: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 6: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 7: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 8: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 9: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 10: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 11: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 12: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 13: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 14: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 15: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 16: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 17: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 18: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 19: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 20: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 21: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 22: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 23: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 24: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 25: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 26: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 27: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 28: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 29: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 30: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 31: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 32: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 33: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 34: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 35: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 36: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 37: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 38: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 39: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.