Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
2013 Kpss A Muhasebe Bölümü Çıkmış Sorular- KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
2013 Kpss A Muhasebe Bölümü Çıkmış Sorular

Soru 1 - I. Parayla ölçülme II. Maliyet esası III. Tutarlılık IV. Dönemsellik V. Tarafsızlık ve belgelendirme Finansal olayların tahakkuk esasıyla muhasebeleştirilmesinde yukarıdaki muhasebe temel kavramlarından hangileri etkilidir?

Yalnız II
Yalnız IV
I ve III
I ve V
II ve III

Soru 2 - Aşağıdakilerden hangisi, Tekdüzen Muhasebe Sisteminin öngördüğü stok kalemlerinden biri değildir?

Ticari mallar
Yarı mamuller
İlk madde ve malzemeler
Hizmetler
Mamuller

Soru 3 -

Alınan mal karşılığında senet ciro edilmesi
Alınan mal karşılığında senet düzenlenmesi
İade edilen mal karşılığında senet ciro edilmesi
İade edilen mal karşılığında senet verilmesi
İade edilen mal karşılığında vadeli çek alınması

Soru 4 - İşletme, yurt dışından getireceği bir makine için bankada üretici firma lehine akreditif açtırmıştır. İşletme bu işlemde aşağıdaki hesaplardan hangisini borçlandırmalıdır?

Bankalar
Verilen Avanslar
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Verilen Sipariş Avansları

Soru 5 - Bir anonim şirket, ihraç ettiği tahvilleri aşağıdaki hesap gruplarının hangisinde izlemelidir?

Menkul Kıymetler
Mali Duran Varlıklar
Mali Borçlar
Borç ve Gider Karşılıkları
Sermaye Yedekleri

Soru 6 - Stok hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle izleyen bir işletmede, kredili olarak satılmış olan bir malın iade edilmesi hâlinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz?

Alıcılar hesabı alacaklandırılır.
Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı alacaklandırılır.
Satıştan İadeler hesabı borçlandırılır.
Ticari Mallar hesabı borçlandırılır.
Yurtiçi Satışlar hesabı borçlandırılır.

Soru 7 - Aşağıdaki hesaplardan hangisi, Stoklar grubunda yer almaz?

Mamuller
Verilen Avanslar
İlk Madde ve Malzeme
Verilen Sipariş Avansları
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı

Soru 8 - I. Genel Yönetim Giderleri II. Reeskont Faiz Gelirleri III. Önceki Dönem Gelir ve Kârları IV. Menkul Kıymet Satış Kârları Yukarıdaki hesaplardan hangileri, Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar arasında yer alır?

I ve III
I ve IV
II ve III
II ve IV
III ve IV

Soru 9 - Aşağıdaki işlemlerden hangisinin muhasebeleştirilmesinde Finansman Giderleri hesabı kullanılmaz?

Bankadan alınan krediye faiz tahakkuk etmesi
Çıkarılan tahvillere faiz tahakkuk etmesi
Alınan teminat mektubu için komisyon ödenmesi
Alacak senetlerinin tahsili için komisyon ödenmesi
Borç senedinin, ileri vadeli ve daha fazla tutarlı senetle değiştirilmesi

Soru 10 - Hisse Senedi İptal Kârları hesabı, aşağıdaki hesap gruplarının hangisinde yer alır?

Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Olağandışı Gelir ve Kârlar
Menkul Kıymetler
Mali Duran Varlıklar

Soru 11 - Borç senetleri için hesaplanan reeskont tutarının muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılmalıdır?

Borç Senetleri Reeskontu hesabı borçlu - Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı
Borç Senetleri Reeskontu hesabı borçlu - Reeskont Faiz Giderleri hesabı alacaklı
Borç Senetleri hesabı borçlu - Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı
Reeskont Faiz Giderleri hesabı borçlu - Borç Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı
Reeskont Faiz Gelirleri hesabı borçlu - Borç Senetleri Reeskontu hesabı alacaklı

Soru 12 - Aşağıdaki işlemlerden hangisinin muhasebeleştirilmesinde, basit madde kullanılması yeterli değildir?

Satıcıların hesabına havale gönderilmesi
Kredili olarak yapılan satış sonrasında çek alınması
Özel maliyet harcaması yapılması
Tamamına karşılık ayrılmış olan alacağın tahsil edilememesi
Mal alımı için nakit avans verilmesi

Soru 13 - Aşağıdaki işlemlerin hangisinde, finansman gideri ortaya çıkmaz?

Alacak senedinin iskonto ettirilmesi
Hisse senedi ihracı
Tahvil faizi ödemesi
Borç senedinin yenilenmesi
Bankaya kredi faizi ödemesi yapılması

Soru 14 - İşletme, 31.12.2010 tarihinde belirlediği 26.850 TL tutarındaki elektrik tüketim bedelini ilgili hesaplarda muhasebeleştirmiştir. Söz konusu işleme ilişkin fatura 09.01.2011 tarihinde 31.515 TL olarak işletmeye ulaşmıştır. (KDV oranı % 10’dur.) Buna göre, 09.01.2011 tarihinde yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

Genel Üretim Giderleri hesabı borçlu 28.650 TL
İndirilecek KDV hesabı borçlu 2.685 TL
Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı borçlu 26.850 TL
Genel Üretim Giderleri hesabı alacaklı 1.800 TL
Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı borçlu 28.650 TL

Soru 15 - I. Parasal varlıklar II. Parasal kaynaklar III. Parasal olmayan varlıklar IV. Parasal olmayan kaynaklar Yukarıdaki bilanço kalemlerinden hangilerinin, enflasyona karşı düzeltilmesi gerekir?

Yalnız I
I ve II
II ve III
II ve IV
III ve IV

Soru 16 -

A
B
C
D
E

Soru 17 -

A
B
C
D
E

Soru 18 -

A
B
C
D
E

Soru 19 -

A
B
C
D
E

Soru 20 -

A
B
C
D
E

Soru 21 -

10.000
12.000
97.000
98.000
99.000

Soru 22 - 22. - 23. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.İşletmenin bir dönemine ait bazı veriler aşağıdaki gibidir. (TL) Birikmiş Amortismanlar 240.000 Yasal Yedekler 55.000 Kıdem Tazminatı Karşılığı 65.000 Geçmiş Yıllar Kârları 195.000 Ödenmemiş Sermaye 280.000 Özel Fonlar 75.000 Banka Kredileri 450.000 Sermaye 2.000.000 Dönem Net Zararı 45.000 Ortaklara Borçlar 120.000 Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin Öz Kaynaklarının toplamı kaç TL’dir?

1.880.000
1.935.000
2.000.000
2.055.000
2.120.000

Soru 23 - Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin Kâr Yedeklerinin toplamı kaç TL’dir?

55.000
130.000
195.000
345.000
390.000

Soru 24 - 24. - 26. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.A İşletmesi 20.11.2011 tarihinde 1,78 TL kuru üzerinden 50.000 dolarlık kredili mal ihraç etmiştir. Yıl sonuna kadar tahsil edilemeyen bedel 15 Aralık itibarıyla ihtilaflı konuma girmiş ve hukuki takip için 3.000 TL ödenmiştir. Dönem sonu kuru 1,79 TL'dir. Ertesi yıl masraflar ile alacağın % 80'i 1,79 TL kuru üzerinden tahsil edilmiş, kalanı ise silinmiştir.A İşletmesinde, ihracatla ilgili yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

Alıcılar hesabı borçlu - Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı
Alacak Senetleri hesabı borçlu - Yurtdışı Satışlar hesabı alacaklı
Alınan Çekler hesabı borçlu - Ticari Mallar hesabı alacaklı
Alıcılar hesabı borçlu - Yurtdışı Satışlar hesabı alacaklı
Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı borçlu - Ticari Mallar hesabı alacaklı

Soru 25 - A İşletmesinin, 2011 yılına ait dönem sonu kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

Genel Yönetim Giderleri hesabı 3.000 TL borçlu - Kasa hesabı 3.000 TL alacaklı
Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı 92.000 TL borçlu - Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı 92.000 TL alacaklı
Alıcılar hesabı 500 TL borçlu, Genel Yönetim Giderleri hesabı 3.000 TL borçlu - Bankalar hesabı 3.500 TL alacaklı
Şüpheli Ticari Alacaklar hesabı 89.500 TL borçlu - Alıcılar hesabı 89.500 TL alacaklı
Karşılık Giderleri hesabı 92.500 TL borçlu - Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı hesabı 92.500 TL alacaklı

Soru 26 - A İşletmesinin, 2012 yılında yapması gereken kayıtta; I. Alıcılar, II. Şüpheli Ticari Alacaklar, III. Konusu Kalmayan Karşılıklar, IV. Faaliyetlerle İlgili Diğer Gelir ve Kârlar hesaplarından hangilerini alacaklandırması gerekir?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
II ve III
II ve IV

Soru 27 - İşletmenin net çalışma sermayesi 110.000 TL, Duran Varlıklar toplamı 2.450.000 TL ve Dönen Varlıklar toplamı 1.250.000 TL ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Aktif toplamı 3.810.000 TL’dir.
Öz Kaynaklar toplamı 2.560.000 TL’dir.
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 2.560.000 TL’dir.
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 1.140.000 TL’dir.
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 1.140.000 TL’dir.

Soru 28 - İşletmede, döneme ilişkin Satılan Ticari Mallar Maliyeti 100.000 TL, ortalama stok 5.000 TL ve ortalama ticari alacaklar 20.000 TL ise ortalama stokta kalma süresi kaç gündür?

30
20
18
10
5

Soru 29 - I. Stok devir hızı oranı II. Varlıkların kârlılığı oranı III. Fiyat-Kazanç oranı IV. Finansman oranı Yukarıdakilerden hangileri, faaliyet oranları arasında yer alır?

Yalnız I
Yalnız II
I ve III
II ve IV
III ve IV

Soru 30 - Aşağıdaki işlemlerden hangisi fon kaynağı meydana getirir?

Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar
Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar
Dönen varlıklardaki artışlar
Duran varlıklardaki artışlar
Dönen varlıklardaki azalışlar

Soru 31 - Aşağıdakilerden hangisi, fon akım tablosunda fon girişi sağlamayan gelirler arasında yer alır?

Karşılık giderleri
Reeskont faiz gelirleri
Reeskont faiz giderleri
Gelecek aylara ait giderlerin döneme ilişkin kısımları
Menkul kıymet satış kârları

Soru 32 - Gelir tablosunun dikey analizinde, faaliyet kârlılığının olağan kârlılıktan düşük olduğu görülen bir işletmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak doğrudur?

İşletme, esas faaliyetlerinden daha fazla kâr etmektedir.
İşletme, kârının önemli bir kısmını satış gelirlerinden sağlamaktadır.
İşletme esas faaliyetlerinden çok, diğer faaliyetlerinden gelir sağlamaktadır.
İşletmede satışların maliyeti yüksektir.
İşletmenin diğer satış gelirleri yüksektir.

Soru 33 - Etiket fiyatının % 20 eksiğine satılan bir mal için 192 TL’lik fatura düzenlenmiştir. Buna göre, malın satışında uygulanan indirim tutarı kaç TL’dir?

12
24
36
48
52

Soru 34 - İşletme, KDV dâhil 103.500 TL'ye sattığı maldan satış tutarı üzerinden % 25 kâr elde etmiştir. (KDV oranı % 15’tir.) Buna göre, işletme söz konusu malı kaç TL'ye satın almıştır?

78.260
77.625
75.000
73.928
72.000

Soru 35 - 200.000 TL'nin bir kısmı yıllık % 10 faiz oranıyla, diğer kısmı ise yıllık % 12 faiz oranıyla bankaya yatırılarak 3 ayın sonunda 5.400 TL faiz elde edilmiştir. Buna göre % 12 faiz oranıyla yatırılan kısım kaç TL’dir?

60.000
70.000
80.000
100.000
120.000

Soru 36 - 3 yıl vadeli, 3 milyon TL tutarındaki kredinin yıllık faiz oranı % 25’tir. Kredi ödemeleri, her yıl sonunda anaparanın üçte birinin faiziyle birlikte ödenmesi şeklinde yapılacaktır. Buna göre ikinci yıl sonunda ödenmesi gereken tutar kaç TL’dir?

1.250.000
1.500.000
1.750.000
2.000.000
2.250.000

Soru 37 - Aşağıdakilerden hangisi, finansal tablo kalemlerinin ölçüm esaslarından biri değildir?

Net şimdiki değer
Tarihî maliyet
Cari maliyet
Gerçekleşebilir değer
Bugünkü değer

Soru 38 - 38. - 39. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. 2011 yılı başında kurulan bir üretim işletmesinin 2011 yılı verileri aşağıdaki gibidir. Tutar (TL) İlk madde ve malzeme alımı 100.000 Dönem sonu ilk madde ve malzeme stokları 10.000 Direkt işçilik giderleri 50.000 Genel üretim giderleri 30.000 Dönem sonu yarı mamul stokları 12.000 Bu bilgilere göre, işletmede üretime gönderilen ilk madde ve malzeme tutarı kaç TL’dir?

202.000
110.000
92.000
90.000
42.000

Soru 39 - Bu bilgilere göre, işletmede tamamlanan mamul maliyeti kaç TL’dir?

202.000
190.000
182.000
170.000
158.000

Soru 40 - Aşağıdakilerden hangisi, denetimde çalışma kâğıtlarının sağladığı faydalardan biri değildir?

Denetim ücretinin hak edildiğinin göstergesi olmak
Denetim raporunun hazırlanmasına esas olmak
Denetim çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olmak
Denetçi açısından bir savunma aracı olmak
Gelecekteki denetim çalışmalarına yardımcı olmak
Soru 1: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 2: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 3: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 4: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 5: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 6: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 7: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 8: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 9: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 10: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 11: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 12: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 13: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 14: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 15: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 16: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 17: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 18: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 19: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 20: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 21: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 22: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 23: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 24: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 25: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 26: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 27: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 28: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 29: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 30: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 31: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 32: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 33: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 34: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 35: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 36: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 37: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 38: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 39: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 40: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.