Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
2013 Kpss A Maliye Bölümü Çıkmış Sorular- KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
2013 Kpss A Maliye Bölümü Çıkmış Sorular

Soru 1 - Petrol araması yapan bir kuruluşun belli bir alanda petrol bulduğu zaman diğer araştırmacı kurumlara da değerli ve kullanışlı bilgiler sunması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

Üreticiden üreticiye olumsuz dışsallık
Üreticiden üreticiye olumlu dışsallık
Üreticiden tüketiciye olumlu dışsallık
Üreticiden tüketiciye olumsuz dışsallık
Tüketiciden tüketiciye olumsuz dışsallık

Soru 2 - Ödenen vergi sonucunda mükelleflerin toplam faydalarındaki azalışın aynı olmasını savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Eşit Fedakârlık Yaklaşımı
Eşit Oranlı Fedakârlık Yaklaşımı
En Az Fedakârlık Yaklaşımı
Ödeme Gücü Yaklaşımı
Yararlanma Yaklaşımı

Soru 3 - Vergilerin gelir etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Kişilerin, vergi sonrası geliri düşük bulmaları hâlinde çalışmaktan vazgeçmeleridir.
Kişilerin, vergi sonrası geliri yüksek bulmaları nedeniyle dinlenmeyi tercih etmeleridir.
Devletin vergilerle finanse ettiği yatırımlar dolayısıyla millî gelirin artmasıdır.
Vergiden dolayı geliri azalan kişilerin, bu kaybı telafi etmek için daha çok çalışmalarıdır.
Vergiden dolayı artan kamu tasarruflarıyla finanse edilen cari harcamaların kişi başına düşen geliri artırmasıdır.

Soru 4 - Pareto iyileştirmesi oluşturan değişmelerin, herhangi bir eşitlik ölçüsü üzerindeki etkisine bakılmaksızın benimsenmesi gerektiğini ifade eden pareto ilkesi aşağıdakilerden hangisine dayanır?

Toplumcu değer
Katma değer
Kamusal değer
Bireyselci değer
Devletçi değer

Soru 5 - Bütçe gelirlerinden biri olarak verginin alınması süreci aşağıdakilerden hangisidir?

Tahakkuk - Tarh - Tebliğ - Tahsil
Tarh - Tahakkuk - Tebliğ - Tahsil
Tarh - Tebliğ - Tahakkuk - Tahsil
Tebliğ - Tahakkuk - Tarh - Tahsil
Tebliğ - Tarh - Tahakkuk - Tahsil

Soru 6 - Kurumlar vergisinin vergi esnekliğinin artması, aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?

Kurum kazançlarının, gelir düzeyini yakından izlemesi
Beyan usulüne göre tarh edilmesi
Mükellef kitlesinin sınırlı oluşu
Tek oranlı olması
Kurumların vergi yükünün yüksek olması

Soru 7 - Aşağıdakilerden hangisi devletin, egemenlik haklarına dayanarak elde ettiği gelirlerden biri değildir?

Vergi
Para cezaları
Fon gelirleri
Mamelek gelirleri
Emisyon

Soru 8 - Mükellefin, fiyatın içerisine gizlendiği için, ödediği dolaylı verginin farkına varmaması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Mali baskınlık
Aşırı yük
Vergi yansıması
Mali yansıma
Mali anestezi

Soru 9 - Çeşitli kaynaklardan elde edilen gelirlerin, ayrı kategoriler olarak ele alınıp her kategori için öngörülmüş tarifeye göre vergilendirilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Global vergileme
Üniter vergileme
Sedüler vergileme
Toplu vergileme
Safi vergileme

Soru 10 - Aşağıdakilerden hangisi, dolaysız vergiler arasında yer almaz?

Gelir vergisi
Kurumlar vergisi
Genel harcama vergisi
Katılma payı
Veraset ve intikal vergisi

Soru 11 - Reel harcamalar ile transfer harcamaları arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

Reel harcamaların parasal, transfer harcamalarının ayni olarak yapılması
Reel harcamalar mal ve hizmet alımı karşılığı yapılırken transfer harcamalarının karşılıksız olması
Reel harcamaların hizmet amaçlı, transfer harcamalarının sosyal amaçlı olarak yapılması
Reel harcamalar hizmetin değeriyle ölçülürken transfer harcamalarının parasal olarak ölçülmesi
Reel harcamaların mal alımı, transfer harcamalarının hizmet alımı olması

Soru 12 - Aşağıdakilerden hangisi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre yapılan ekonomik sınıflandırmanın bir unsuru değildir?

Personel giderleri
Sermaye giderleri
Borç verme
Yedek ödenekler
Özel ödenekler

Soru 13 - Bütçe usullerinin değişmesinin, kamu harcamalarının büyüklüğü üzerindeki etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Gerçek artışa neden olur.
Reel etkisini artırır.
Görünüşte değişmesine neden olur.
Nominal etkisini değiştirir.
Millî gelire oranla azaltır.

Soru 14 - Bürokrasinin niçin hep genişlediğini, birim hizmet maliyetini yükselttiğini ve büroları aşırı büyüttüğünü açıklayan bürokrasi modelini geliştiren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Wagner
A. Hansen
M. Olson
J. Buchanan
W. Niskanen

Soru 15 - Üreticinin maliyetlerini azaltmak için yapılan vergi iadeleri, aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

Dolaylı transferler
Dolaysız transferler
Sermaye transferleri
Karşılıklı transferler
Sosyal transferler

Soru 16 - Radyasyona karşı korunmak amacıyla yapılan harcamalar, aşağıdaki fonksiyonel sınıflandırma kategorilerinden hangisinin kapsamında yer alır?

Genel kamu hizmetleri
Savunma hizmetleri
Kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri
Çevre koruma hizmetleri
İskân ve toplum refahı hizmetleri

Soru 17 - Düşük faizli devlet tahvillerinin yüksek faizli devlet tahvilleri ile değiştirilmesine ne ad verilir?

Taksitli borç değiştirme
Devlet tahvillerinin başa baş fiyatından değiştirilmesi
Tersine borç değiştirme
Konsolidasyon
Fark ödeme suretiyle borç değiştirme

Soru 18 - Yazılı değeri 1.000 TL olan ve % 12 faiz oranıyla piyasaya sürülen bir devlet tahvilinin gerçek faiz haddi % 13,3’e çıkmışsa bu tahvil kaç TL’den satışa çıkarılmıştır?

600
800
900
1.000
1.100

Soru 19 - Türkiye’de borçların geri ödenmesinde sıkıntıya düşülmesi üzerine 1958 yılında yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Konsolidasyon
Moratoryum
Konversiyon
Tahkim
Borcun reddi

Soru 20 - 6 ay vade ve % 5 faiz oranı ile ihraç edilen 100 TL’lik hazine bonosunun bileşik faizi yüzde kaçtır?

5,00
5,25
10,00
10,25
15,00

Soru 21 - Borç yükünün normal veya normal dışı yollara başvurularak hafifletilmesi, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

Borç servisi
Moratoryum
Tahkim
Konsolidasyon
Erteleme

Soru 22 - Bir yıl ve daha kısa vadeli borç verilebilir fonları arz edenlerle bu tür kısa vadeli fonları talep edenlerin bir araya geldikleri piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

Sermaye piyasası
Menkul kıymet piyasası
Para piyasası
Tezgâh dışı piyasa
Tezgâh üstü piyasa

Soru 23 - Kesin hesap kanun tasarısını hazırlayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Ekonomi Bakanlığı
Sayıştay
Kalkınma Bakanlığı
Başbakanlık
Maliye Bakanlığı

Soru 24 - Bütçenin temel niteliklerinden olan sınırlama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Bütçenin, önceden belli bir zaman dönemi için hazırlanmasıdır.
Bütçede ayrılan ödeneklerin vergi gelirleri ile sınırlı olmasıdır.
Bütçeyle, hükûmete sınırlı bir yetkinin verilmesidir.
Harcama yetkisinin bütçe ile sınırlandırılmasıdır.
Vergi toplama yetkisinin bütçe ile sınırlandırılmasıdır.

Soru 25 - Aşağıdakilerden hangisi, bütçeleme ilkelerinden biri değildir?

Yıllık olma ilkesi
Gelirlerin önceliği ilkesi
Genellik ilkesi
Sorumluluk ilkesi
Alenilik ilkesi

Soru 26 - 1215 tarihli Magna Carta Libertatum ile getirilen en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir?

Kralın, köylülerden ve çiftçilerden vergi toplayamaması
Kralın, sınırsız vergi toplama hakkına sahip olması
Vergi toplama yetkisinin kral yerine maliye bakanına verilmesi
Vergi toplama yetkisinin kraliyet ailesinden alınması
Kralın, meclisin onayı olmadan vergi toplayamaması

Soru 27 - Bütçenin denk olmasını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Klasik görüş
Modern görüş
Keynesyen görüş
Liberal görüş
Anayasal iktisat görüşü

Soru 28 - Aşağıdakilerden hangisi, genel bütçeli idareler arasında yer almaz?

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Sayıştay Başkanlığı
Hazine Müsteşarlığı
Orman Genel Müdürlüğü
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

Soru 29 - Aşağıdakilerin hangisinde, tahsil esası geçerli değildir?

Avukatlık kazancı
Ticari kazançlar
Ücret
Noterlik kazancı
Mali müşavirlik kazancı

Soru 30 - Kamu gücüne dayalı olarak, kamu harcamalarının finansmanında kullanılmak üzere belirli bir hizmetin veya işin görülmesi için yetkili makamlarca verilen iznin karşılığında alınan para aşağıdakilerden hangisidir?

Vergi
Harç
Şerefiye
Parafiskal ödeme
Resim

Soru 31 - Aşağıdakilerden hangisi, tahsil zaman aşımını kesen nedenlerden biri değildir?

Borçluya haciz tatbiki
Borçlunun borca itiraz etmesi
Borçluya ödeme emri tebliği
Borcun teminata bağlanması
Borçlunun mal bildiriminde bulunması

Soru 32 - Dar mükellefiyete tabi bir kurumun vergilendirilmesine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Sadece Türkiye’de elde ettiği kazançlar üzerinden vergilendirilir.
Vergi borcu hesaplanarak başka ülkelerde ödediği vergiler mahsup edilir.
Gelir vergisinden muaf olmakla birlikte katma değer vergisi öder.
Sadece harcamaları üzerinden vergi öder.
Mal ve hizmet alımında özel tüketim vergisinden muaftır.

Soru 33 - Aşağıdakilerden hangisi, bir idari işlem değildir?

Tarh
İhtiyati haciz
Ödeme emri
İhtiyati tahakkuk
Tahakkuk

Soru 34 - Aşağıdakilerden hangisi, vergi mahremiyeti kapsamına girmez?

Mükellefin beyanı üzerine hesaplanan verginin açıklanması
Mükellefin servetine ilişkin bilgilerin açıklanması
Mükellefin iş yerine ilişkin bilgilerin açıklanması
Mükellefin mesleğine ilişkin bilgilerin açıklanması
Mükellefin hesap durumuna ilişkin bilgilerin açıklanması

Soru 35 - Gelirler politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Vergi gelirlerini artırmak amacıyla uygulanan politikadır.
Kamu gelirlerini azaltan nedenleri ortadan kaldırmak için yapısal reformların belirlenmesidir.
Enflasyonu kontrol altına almak için ücret ve fiyatların oluşum sürecine doğrudan müdahale edilmesidir.
Kamu gelirlerinin kompozisyonunun, vergilemede etkinlik ilkesi doğrultusunda düzenlenmesidir.
Faktör gelirlerini yeniden düzenleyerek millî geliri artıracak önlemlere ilişkin yapılan düzenlemelerdir.

Soru 36 - Monetarist yaklaşıma göre, genişleyici bir makroekonomik politika aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?

Başlangıçta işsizlik oranının geçici olarak düşmesi
İşçilerin parasal ücretlerinin artması
Phillips eğrisinin uzun dönemde yatık bir hâl alması
Uzun dönemde doğal işsizlik oranına ulaşılması
İşçilerin enflasyon beklentilerinin, yüksek ücret taleplerine neden olması

Soru 37 - Aşağıdakilerden hangisi, mali gelenekçiliğin zayıflamasına neden olan faktörlerden biri değildir?

Tüketici devlet anlayışından süzgeç devlet anlayışına geçilmesi
Hazinenin, piyasa mekanizması yoluyla geliri yeniden dağıtması
Hazinenin, hakiki transferler yoluyla geliri yeniden dağıtması
Kamu girişimlerinin her zaman özel girişimlerden daha az verimli olması
Kamu harcamaları ve vergilerin tarafsız olmaması

Soru 38 - Tüketim eğilimi 0,8 ve gelir vergisi oranı 0,2 iken 100.000 TL’lik bir kamu harcamasının millî gelir üzerindeki etkisi yaklaşık olarak kaç TL’dir?

100.000
178.000
278.000
400.000
500.000

Soru 39 - Kamu harcamalarının, tüketim malları talebini artırarak yatırımlarda artışa neden olması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Hızlandıran etkisi
Telafi edici etki
Çarpan etkisi
Teşvik etkisi
Çoğaltan etkisi

Soru 40 - Tam çalışma düzeyindeki millî gelirden cari millî gelir çıkarılarak elde edilen değerin, paranın dolaşım hızına bölünmesi aşağıdakilerden hangisini verir?

Enflasyon döneminde devletin yapacağı ek harcama
Durgunluk döneminde devletin yapacağı ek harcama
Enflasyon döneminde devletin toplayacağı ek vergi
Durgunluk döneminde devletin toplayacağı ek vergi
Enflasyon döneminde devletin yapacağı ek borçlanma
Soru 1: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 2: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 3: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 4: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 5: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 6: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 7: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 8: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 9: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 10: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 11: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 12: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 13: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 14: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 15: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 16: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 17: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 18: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 19: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 20: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 21: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 22: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 23: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 24: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 25: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 26: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 27: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 28: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 29: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 30: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 31: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 32: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 33: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 34: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 35: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 36: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 37: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 38: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 39: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 40: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.