Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
2013 Kpss A İşletme Bölümü Çıkmış Sorular- KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
Yabancı Dil Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
2013 Kpss A İşletme Bölümü Çıkmış Sorular

Soru 1 - Girişimci ve yönetici tanımları arasındaki farklara göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Girişimci, üretim faktörlerini bir araya getirir.
Yönetici, bir ücret karşılığı görev üstlenen kişidir.
Girişimci, toplumun ihtiyaç ve isteklerini sezen kişidir.
Yönetici, girişimci gibi kârdan pay alır ve risk üstlenir.
Girişimcinin niteliklerinden biri de yöneticiliktir.

Soru 2 - Bir beyaz eşya fabrikasının üretim hattında çalışanların görevleri, yorgunluk ve monotonluğu azaltmak amacıyla periyodik olarak değiştirilmektedir. Bu iş tasarımı uygulaması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

Uzmanlaşma
İş zenginleştirme
İş basitleştirme
İş genişletme
Rotasyon

Soru 3 - Buzdolabı üreten bir işletme; bakım, arıza, onarım, çalışanların dinlendirilmesi gibi nedenlerle üretimde duraklamalara gitmekte ve üretim miktarı, en yüksek düzeydeki üretim miktarlarından daha az gerçekleşmektedir. Buna göre, duraklamalar sonucu ortaya çıkan kapasiteye ne ad verilir?

Etkin kapasite
Gerçekleşen kapasite
Kısmi kapasite
Teorik kapasite
Optimum kapasite

Soru 4 - Aşağıdakilerden hangisi, iş değerleme yöntemleri arasında yer almaz?

Sıralama yöntemi
Sınıflama yöntemi
Puan yöntemi
Hisse opsiyonu yöntemi
Faktör karşılaştırma yöntemi

Soru 5 - İki veya daha fazla işletmenin, kendi faaliyetlerine devam ederken bir yandan da belirli bir iş alanında süreli veya süresiz olarak kaynaklarını ve faaliyetlerini birleştirip sermaye katılımı yoluyla yeni bir kimlik altında işletme kurmalarına ne ad verilir?

İşletme birleşmesi
Sözleşmeye dayalı iş birliği
Ortak girişim
İşletme satın alma
İlişkisiz birleşme

Soru 6 - Organizasyondaki hiçbir üyenin birden fazla amire bağlanamayacağını ve sorumlu olamayacağını belirten klasik organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Denge ilkesi
Sorumluluk ilkesi
Hiyerarşik yapı ilkesi
Emir-kumanda birliği ilkesi
Kontrol alanı ilkesi

Soru 7 - Bir organizasyonda işler görülürken belirli ilke ve yöntemlerin izlenmesi konusuna verilen ağırlık, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

Kontrol alanı
Formalleşme derecesi
Merkezîleşme derecesi
İş bölümü ve uzmanlık derecesi
Çapraşıklık derecesi

Soru 8 - “Bürokraside herkes ancak yetmezlik düzeyine erişinceye kadar yükselir.” ilkesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

Peter ilkesi
Parkinson kanunu
Selznik ilkesi
Weber ilkesi
Fayol ilkesi

Soru 9 - Aşağıdakilerden hangisi, Uyum Yaklaşımı altında ele alınamaz?

Durumsallık Yaklaşımı
Genel Örgütsel Gruplaşma Yaklaşımı
Bilgi İşleme Yaklaşımı
Vekâlet Yaklaşımı
Temel Yetenek Yaklaşımı

Soru 10 - Aşağıdakilerden hangisi, değişikliklere karşı tepkilerin frenlenmesine ilişkin bir uygulama değildir?

Yenilik fikrinin sahipleri olan uzmanlarla yenilikten etkilenen icracı birimler arasındaki ilişkileri güçlendirme
Yenilikten etkilenen icracı birimler arasındaki ilişkileri güçlendirme
Yenilikleri yapan ancak sosyal yönü zayıf olan danışman ve uzmanların davranışlarını insancıllaştırma
Danışmanlara, icracı personelle kaynaşmaları için duyarlılık eğitimi verme
Köklü yeniliklerin uygulanması için yeni bir örgütsel birim kurma

Soru 11 - Kişilerin; başarıyı kendilerinden, başarısızlığı ise başkalarından bilme yanılgısı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Seçici algılama
Temel atfetme hatası
Öze yontan taraflılık
Yansıtma
Hale etkisi

Soru 12 - Örgüt kültürünü; örgütte çalışanların davranışlarını, düşüncelerini ve değerlerini şekillendiren normlar sistemi olarak ele alan Handy’nin yaklaşımında aşağıdakilerden hangisi incelenmez?

Güç kültürü
Rol kültürü
Görev kültürü
Stratejik kültür
Birey kültürü

Soru 13 - I. Sosyolojik kökeni, erkeğin iş bölümü ve güç dağılımında otorite konumunda olduğu patriarkal düzene dayanır. II. Paternalist kültür; otorite figürlerinin, diğerlerinin refahını geliştirme ve korumada temel sorumluluk aldığı ilişkiler düzeneğidir. III. Paternalist sistemde, astın kendiliğinden ifade ettiği bir istek veya çatışma durumu otoriteye ve sisteme tehdit kabul edilir. IV. Paternalizm, çalışanların hak ve özgürlüklerini işverenlerin vicdanı ile sınırlaması açısından Batı yazınında eleştirilmiştir. Paternalizm ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I ve III
II ve IV
I, II ve IV
II, III ve IV
I, II, III ve IV

Soru 14 - Günde 10 saat çalışan bir fabrika, ayda 5.000 birim işleme kapasitesine sahiptir. Geçmiş yıllarda, ham madde temini ve bozulmalar nedeniyle ayda ortalama 3.000 birim işlenmiştir. Buna göre, fabrikanın kapasite kullanım oranı aşağıdakilerden hangisidir?

5.000 birim/ay
3.000 birim/ay
2.000 birim/ay
% 60
% 30

Soru 15 - Bir projeyi oluşturan faaliyetlerden B faaliyeti ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Normal süre : 5 hafta Hızlandırılmış süre : 3 hafta Normal maliyet : 10.000 TL Hızlandırılmış maliyet : 18.000 TL B faaliyeti 4 haftada bitirilmek istenirse maliyeti kaç TL olur?

11.000
14.000
18.000
24.000
28.000

Soru 16 - Bir işletme, taşınabilir bellek montajı yapmaktadır. Taşınabilir belleğin standart maliyeti 75 TL’dir. Bunun 50 TL’sini iş gücü maliyeti, 15 TL’sini malzeme maliyeti, 10 TL’sini de diğer maliyetler oluşturmaktadır. Ürünün satış fiyatı 150 TL’dir. İşletme, sadece iş gücü maliyetini azaltarak toplam faktör üretkenliğini % 50 artırmak isterse iş gücü maliyetini kaç TL’ye düşürmelidir?

20
25
30
35
40

Soru 17 -

A1
A2
A3
A4
A5

Soru 18 - Aşağıdakilerden hangisi, stok modellerinin ele aldığı konulardan biridir?

Kritik yolu oluşturan faaliyetler
Ekonomik sipariş miktarı
Ortalama talep düzeyi
Kuyrukta bekleyen müşteri sayısı
Sistemde harcanan ortalama süre

Soru 19 - Aşağıdakilerden hangisi, tam zamanında satın almanın kritik elemanlarından biri değildir?

Tedarik türü
Azaltılmış partiler
Sık ve güvenilir teslim programları
Kısaltılmış ve yüksek güvenilirlikli tedarik süreleri
Yüksek kaliteli malzemeler

Soru 20 - Aşağıdakilerden hangisi, toplam kalite yönetiminin amaçları arasında yer almaz?

Kalite performansına erişilmede gereken basit yaklaşımları kullanabilmek
Gerekli işlemleri tespit etmek ve performans kriterleri belirlemek
Haberleşme alanında etkin yollar belirlemek
Problem çözmede bireysel yaklaşımı benimsemek
Ürün işlem zamanlarını kısaltmak

Soru 21 - Mamulün üretiminin, dış pazarda yerel bir üreticiye yaptırıldığı stratejiye ne ad verilir?

Franchising
Ortak girişim
Lisans anlaşması
Sözleşmeli üretim
Anahtar teslim proje

Soru 22 - Aşağıdakilerden hangisi, pazarlama yöneticisinin kontrol edebildiği değişkenlerden biridir?

Ekonomi
Politika
Teknoloji
Kültür
Fiyatlandırma

Soru 23 - Üretici firmanın, riski tek başına aldığı ve girdiği ülke pazarındaki tüm üretim ve pazarlama faaliyetlerini üstlendiği strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Ortak yatırım
Lisans anlaşması
Doğrudan yatırım
Doğrudan ihracat
Franchising

Soru 24 - Bir televizyon kanalının, bir işletmenin yeni bir icadıyla ilgili haber yapması ve bu icadı kamuoyuna duyurması aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

Duyurum
Halkla ilişkiler
Reklam
Satış tutundurma
Sponsorluk

Soru 25 - Obezite hastalığını önlemek amacıyla menülerine sağlıklı yiyecekler ekleyen gıda işletmelerinin bu davranışı aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

İlişkisel pazarlama
Sosyal sorumluluk pazarlaması
İçsel pazarlama
Bütünleşik pazarlama
Veri tabanlı pazarlama

Soru 26 - Ürün konumlandırmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Bir strateji süreci değildir.
Hedef pazarın seçilmesiyle sona ermez.
Tüketicilerin zihinlerinde, amaçlanan ürünün kavramını oluşturmaya yöneliktir.
Farklılaştırıcı avantajların seçimiyle sona erer.
Pazar bölümlendirmenin ortaya çıkardığı doğal bir süreç olarak değerlendirilemez.

Soru 27 - Bir işletme, dağıtım kanalını düzenlerken aşağıdakilerden hangisine öncelikle dikkat etmelidir?

Tüketici ihtiyaçları ve satın alma alışkanlıkları
Siparişlerin büyüklüğü
Mamulün bozulabilirliği
Rakip işletmenin kullandığı dağıtım kanalı
Aracı sayısı

Soru 28 - Aşağıdakilerden hangisi, Ansoff Matrisindeki pazara derinlemesine girme stratejisini açıklar?

Yeni coğrafi bölgelere gitme
Daha etkin marka farklılaştırmasıyla rakiplerin müşterilerini çekme
Yeni ürün özellikleri geliştirme
Üretilen ürün çeşidini artırma
Başka pazarlara gitme

Soru 29 - Aşağıdakilerden hangisi, nominal faizi oluşturan unsurlardan biri değildir?

Yalın faiz oranı
Enflasyon primi
Vade primi
Likidite primi
Pazar risk primi

Soru 30 - Aşağıdakilerden hangisi, nominal faizi oluşturan unsurlardan biri değildir?

Yalın faiz oranı
Enflasyon primi
Vade primi
Likidite primi
Pazar risk primi

Soru 31 - Cari oranı yeterli bir likidite düzeyini gösteren işletmenin asit-test oranına göre likidite yetersizliği olduğu belirlenmişse bu işletmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak doğrudur?

Alacak devir hızı düşüktür.
Büyük tutarda stokları vardır.
Büyük tutarda ticari alacakları vardır.
Alacak devir hızı yüksektir.
Nakit yönetiminde sorun vardır.

Soru 32 - Sermaye yapısı teorilerinden Geleneksel Yaklaşım ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

İşletmeler borçlandıkça değerleri yükselir.
İşletmeler borçlandıkça değerleri düşer.
İşletmeler borçlandıkça değerleri değişmez.
İşletmelerin optimal bir sermaye yapısı vardır.
İşletmeler, finansal kaldıraçtan sonsuz şekilde yararlanır.

Soru 33 - Aşağıdakilerden hangisi, portföy yöneticisinin seçme yeteneğini gösteren bir ölçüttür?

Sharpe oranı
Traynor oranı
Jansen alfa
Beta
Etkin sınır

Soru 34 - C Şirketi’nin ödenmiş sermayesi 400 milyon TL ve borcu 600 milyon TL’dir. Şirketin piyasada 200 milyon adet hisse senedi vardır. Bir önceki yıl hisse fiyatı 5 TL olan şirketin, Piyasa değeri / Defter değeri oranı kaçtır?

0,4
1,0
2,5
5,0
6,5

Soru 35 - Kuponsuz bir devlet tahvili, 2 yıl vadeli olup 1.000 TL nominal değere sahiptir. Piyasa faiz oranı % 10’dur. Buna göre, tahvilin süresi (duration) aşağıdakilerden hangisidir?

2
10
100
1.000
1.100

Soru 36 - Nominal faiz oranı % 40 iken reel faiz oranı % 12 olarak hesaplanmışsa enflasyon oranı % kaçtır?

4,8
9,6
12,5
25,0
28,0

Soru 37 - Dupont kontrol şeması ile yapılan bir gösterimde, diğer oranların aşağıdakilerden hangisi üzerindeki etkileri gösterilir?

Brüt satış kârlılığı
Net satış kârlılığı
Aktif devir hızı
Stok devir hızı
Öz kaynak kârlılığı
Soru 1: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 2: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 3: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 4: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 5: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 6: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 7: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 8: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 9: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 10: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 11: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 12: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 13: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 14: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 15: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 16: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 17: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 18: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 19: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 20: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 21: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 22: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 23: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 24: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 25: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 26: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 27: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 28: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 29: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 30: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 31: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 32: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 33: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 34: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 35: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 36: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 37: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.