Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
2013 Kpss A İktsat Bölümü Çıkmış Sorular- KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
Yabancı Dil Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
2013 Kpss A İktsat Bölümü Çıkmış Sorular

Soru 1 - “Normal” ya da “doğal” faiz oranı ile “banka” ya da “piyasa” faiz oranı arasındaki farkın iktisadi dalgalanmalara yol açtığını ileri süren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

David Ricardo
Joseph Schumpeter
Knut Wicksell
Philip Wicksteed
Irving Fisher

Soru 2 - Aşağıdakilerden hangisi, Klasik İktisadi Düşünce Okulu’nun temel kabullerinden biri değildir?

Para bir servet biçimidir.
Para her zaman yansızdır.
Her arz, kendi talebini yaratır.
Ekonomi, her zaman tam istihdamdadır.
İktisadi analizin temel zaman birimi, uzun dönemdir.

Soru 3 - A ve B malları ikame, A ve C malları ise tamamlayıcı mallardır. A malının fiyatı artarsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A malının talep eğrisi sola kayar.
B malının talep eğrisi sağa kayar ve fiyatı yükselir.
B malının talep eğrisi kaymaz ama fiyatı yükselir.
C malının talep eğrisi sağa kayar ve fiyatı yükselir.
C malının talep eğrisi kaymaz ama fiyatı yükselir.

Soru 4 - İki mal tüketen A ve B tüketicilerinden A’nın farksızlık eğrileri orijine göre içbükey, B’nin farksızlık eğrileri orijine göre kesin dışbükeydir. Her iki tüketici de (2,4) ve (4,2) mal sepetlerinden onar birim fayda elde ediyorsa (3,3) mal sepetinden elde ettikleri fayda düzeyi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A / B

12 / 8
8 / 12
12 / 10
8 / 10
12 / 12

Soru 5 - I. Normal maldır. II. Giffen maldır. III. Düşük maldır. Gelir ve ikame etkileri aynı yönde olan bir mal için yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III

Soru 6 - Yalnız X ve Y mallarını tüketen bir tüketicinin bütçe doğrusu, X malının fiyatının artması ve Y malının fiyatının düşmesi sonucu önceki konumuna göre nasıl değişir? (X malı yatay eksende, Y malı dikey eksende bulunmaktadır.)

Paralel olarak sağa kayar.
Paralel olarak sola kayar.
Daha dik olur.
Daha yatık olur.
Konumu değişmez.

Soru 7 - Eşürün eğrilerinin belli bir girdi düzeyindeki eğimi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Marjinal teknik ikame oranına
Azalan verimler kanununa
Marjinal ürüne
İkame esnekliğine
Üretim esnekliğine

Soru 8 - Tam rekabet piyasasında endüstrinin kısa ve uzun dönem arz eğrileri doğrusal ise bu eğriler karşılaştırıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

Kısa dönem arz eğrisi hem daha dik hem de daha esnektir.
Kısa dönem arz eğrisi daha dik, uzun dönem arz eğrisi ise daha esnektir.
Kısa dönem arz eğrisi hem daha yatık hem de daha esnektir.
Kısa dönem arz eğrisi daha yatık, uzun dönem arz eğrisi ise daha esnektir.
Kısa ve uzun dönemde arz esnekliği aynıdır.

Soru 9 - Ürettiği malın fiyatı P olduğunda piyasa talep eğrisi Q = 24 – 2P olan bir monopolün maliyet fonksiyonu TC = 3 + Q(2) ise kârını en yükseğe çıkardığı zaman marjinal hasılatı nedir?

4
8
12
16
14

Soru 10 - Firmaların karşı karşıya olduğu talep eğrisinin bir noktada kırıldığını ve o noktada dirsekli olduğunu varsayan oligopol modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Edgeworth
Cournot
Bertrand
Stackelberg
Sweezy

Soru 11 -

A+B+C+D+E+F
A+B+C+D+E
F+C+D
E+F
F

Soru 12 -

A
B
C
D
E

Soru 13 - Ücret artışının ikame etkisi gelir etkisinden daha küçükse aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Emek arz eğrisi pozitif eğimlidir.
Emek arz eğrisi negatif eğimlidir.
Emek talep eğrisi pozitif eğimlidir.
Emek talep eğrisi negatif eğimlidir.
Emek arzı, emek talebinden daha büyüktür.

Soru 14 -

Yalnız I
I ve II
I ve III
II ve III
I,II ve III

Soru 15 - Aşağıdakilerden hangisi bir stok değişkendir?

Gelir
Harcama
Sermaye miktarı
Yatırım
Bütçe açığı

Soru 16 - Aşağıdakilerden hangisi, mal ve para piyasasının eşanlı dengede olduğu fiyat düzeyi-hasıla bileşimlerini gösterir?

Toplam arz eğrisi
IS eğrisi
LM eğrisi
Taylor Kuralı eğrisi
Toplam talep eğrisi

Soru 17 - Denk bütçe çoğaltanının tanımı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Devlet bütçesinde gelirleri ve giderleri aynı oranda artıran özel yatırım harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya etkisini gösteren çoğaltandır.
Devlet bütçesinde gelirler ve giderler sabitken otonom tüketim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya etkisini gösteren çoğaltandır.
Devlet bütçesinde giderler sabitken bütçede gelirleri artırmanın gayrisafi yurt içi hasılaya etkisini gösteren çoğaltandır.
Devlet bütçesinde gelir ve giderleri aynı miktarda artırmanın gayrisafi yurt içi hasılaya etkisini gösteren çoğaltandır.
Devlet bütçesinde giderler sabitken bütçede gelirleri artırmanın dış ticaret dengesine etkisini gösteren çoğaltandır.

Soru 18 - Etkin ücretler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Emek arzı ile talebini eşitleyen ücret düzeyinden yüksek olup işsizlik oranının artmasına neden olurlar.
Emek arzı ile talebini eşitleyen ücret düzeyinden yüksek olup işsizlik oranının azalmasına neden olurlar.
Emek arzı ile talebini eşitleyen ücret düzeyine eşit olup işsizlik oranının azalmasına neden olurlar.
Emek arzı ile talebini eşitleyen ücret düzeyinden düşük olup işsizlik oranının artmasına neden olurlar.
Emek arzı ile talebini eşitleyen ücret düzeyinden düşük olup işsizlik oranının azalmasına neden olurlar.

Soru 19 - Kısa dönemde fiyatların yapışkan olduğu durumda, nominal para arzındaki artış aşağıdakilerden hangisine yol açar?

Reel para arzı düşer.
Fiyatlar genel düzeyi düşer.
Üretim düzeyi artar.
İşsizlik oranı artar
Nominal faiz oranı yükselir.

Soru 20 - Sermayenin marjinal etkinliği ve faiz oranı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Sermayenin marjinal etkinliği, faiz oranından her zaman büyüktür.
Sermayenin marjinal etkinliği, faiz oranından her zaman küçüktür.
Sermayenin marjinal etkinliği, faiz oranına her zaman eşittir.
Sermayenin marjinal etkinliği faiz oranından büyük ise yatırım yapmak kârlıdır.
Sermayenin marjinal etkinliği faiz oranından küçük ise yatırım yapmak kârlıdır.

Soru 21 - Beklenen enflasyon oranının % 9, beklenmeyen enflasyon oranının % 1 olduğu bir ekonomide gerçekleşen reel faiz oranı % 2 olduğuna göre, nominal faiz oranı % kaçtır?

3
7
8
11
12

Soru 22 - İktisat politikasını yönetenlerin, politika sonuçlarını tahmin ederken kişilerin bekleyişlerinin değişmeyeceğini varsayan modelleri kullanmasına yönelik yapılan eleştiriye ne ad verilir?

Lucas Kritiği
İmkânsız Üçlü
Ockham’ın Usturası
Leontief Paradoksu
Terkip Hatası

Soru 23 - Stokları beklemediği biçimde artan bir firma hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Planlanan yatırımı artmıştır.
Planlanan yatırımı azalmıştır.
Gerçekleşen yatırım, planlanan yatırıma eşittir.
Gerçekleşen yatırım, planlanan yatırımdan küçüktür
Gerçekleşen yatırım, planlanan yatırımdan büyüktür.

Soru 24 - Aşağıdakilerden hangisi, tahvil talep eğrisinin sağa kaymasına yol açar? (Tahvil fiyatları dikey eksende yer almaktadır.)

Servetin azalması
Beklenen faiz oranının artması
Beklenen enflasyon oranının artması
Diğer varlıklara göre tahvilin likiditesinin artması
Diğer varlıklara göre tahvilin risklilik derecesinin artması

Soru 25 - Aşağıdakilerden hangisi, ticari banka bilançolarının aktifinde yer alırken TCMB analitik bilançosunun pasifinde yer alır?

Ticari bankaların zorunlu rezervleri
Ticari bankaların verdiği tüketici kredileri
TCMB’nin verdiği reeskont kredileri
Ticari bankaların sahip olduğu devlet iç borçlanma senetleri
Ticari bankaların aldığı sendikasyon kredileri

Soru 26 - Paranın kullanılmadığı, malların mallarla değiştirildiği bir takas ekonomisinde 20 tane mal vardır. Buna göre, bu ekonomideki göreli fiyat sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

19
20
45
190
450

Soru 27 - Bir yatırımcı, nominal değeri 1.000 TL olan bir yıl vadeli iskontolu bir tahvili 800 TL’ye satın almıştır. Buna göre, bu tahvil için vadeye kadar verim % kaçtır?

4
14
25
40
50

Soru 28 -

Y ülkesi, A malı üretiminde mutlak üstünlüğe sahiptir.
Y ülkesi, B malı üretiminde mutlak üstünlüğe sahiptir.
Y ülkesi, A malı üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir.
Y ülkesi, B malı üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir.
Y ülkesinde üretilebilecek B malı miktarı, A malı miktarından daha çoktur.

Soru 29 - I. Tarifeler II. İthalat kotaları III. Kambiyo denetimi IV. Gönüllü ihracat kısıtlamaları Yukarıdakilerden hangileri, dış ticarete müdahale için kullanılan araçlardandır?

I ve II
I, II ve III
I, II ve IV
II, III ve IV
I, II, III ve IV

Soru 30 - Üyeleri arasında ticareti serbestleştirip üçüncü ülkelere karşı ortak tarife uygulanmasını sağlayan, ayrıca emek ve sermaye gibi üretim faktörlerinin üye ülkeler arasında serbest dolaşımını gerektiren ekonomik bütünleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Tercihli ticaret anlaşması
Serbest ticaret bölgesi
Gümrük birliği
Ortak pazar
İkili serbest ticaret anlaşması

Soru 31 - İki mal ve iki üretim faktörlü bir modelde; tam istihdam koşulları altında, tek bir üretim faktörünün arzı arttığında o üretim faktörünün yoğun olarak kullanıldığı malın üretiminin artacağını, diğer malın üretiminin ise azalacağını ortaya koyan teorem aşağıdakilerden hangisidir?

Rybczynski
Stolper-Samuelson
Leontief
Singer-Prebisch
Monopolcü rekabet

Soru 32 - Gini Katsayısı aşağıdakilerden hangisini belirlemek için kullanılır?

İşsizlik oranı
Gelir dağılımı eşitsizliği
Nüfusun büyüme oranı
Dış ticaretin büyüme oranı
Sermaye birikim oranı

Soru 33 - Kalkınmakta gecikmiş ülkelerin, gelişmiş ülkelerde geliştirilen teknolojilerden yararlanabileceğini ve bunun için özgün kurumlar kurmaları gerektiğini öne süren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Harrod
Lewis
Gerschenkron
Marx
Kuznets

Soru 34 - Geri bağlantılı sektörün tanımı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

İhracatın üretim esnekliğinin birden yüksek olduğu sektördür.
İstihdamın üretim esnekliğinin birden yüksek olduğu sektördür.
İthalatının gelir esnekliğinin birden yüksek olduğu sektördür.
Üretim arttığında birçok sektörden girdi talebi artan sektördür.
Sermaye-hasıla oranı yüksek olan sektördür.

Soru 35 - Aşağıdakilerden hangisi, W.W. Rostow’un “büyümenin aşamaları” kuramındaki “kalkışa hazırlık aşamasındaki toplum” tasvirine uymaz?

Ulaştırma yatırımlarının gerçekleştirilmesine çalışılır.
Siyasi, sosyal ve kültürel yapıda köklü zihniyet değişimleri gözlenir.
Toprağa dayanan elit tabakanın siyasi ve sosyal otoritesi azalır.
Kâr güdüsüyle hareket eden girişimciler ticaret ve sanayinin gelişmesinde önemli roller üstlenir.
Sosyal güvenliği yayarak ve gelir dağılımını düzelterek refah devleti kurulur.

Soru 36 - 24 Ocak 1980 kararları ile başlatılan politika paketi aşağıdakilerden hangisini içermemektedir?

İthalatın serbestleştirilmesi
Faiz hadlerinin düşürülmesi
Reel ücret ve maaşların düşürülmesi
Tarımda fiyat destekleme politikasının kapsam ve etkisinin azaltılması
Günlük kur uygulanması

Soru 37 - Türkiye’de, 2002-2010 yılları arasında ödemeler dengesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Mal ticaret dengesi bazı yıllar açık vermiş, hizmetler dengesi bazı yıllar açık vermiş, cari işlemler dengesi bazı yıllar açık vermiştir.
Mal ticaret dengesi bazı yıllar açık vermiş, hizmetler dengesi devamlı açık vermiş, cari işlemler dengesi bazı yıllar açık vermiştir.
Mal ticaret dengesi devamlı açık vermiş, hizmetler dengesi devamlı açık vermiş, cari işlemler dengesi devamlı açık vermiştir.
Mal ticaret dengesi devamlı açık vermiş, hizmetler dengesi bazı yıllar fazla vermiş, cari işlemler dengesi bazı yıllar açık vermiştir.
Mal ticaret dengesi devamlı açık vermiş, hizmetler dengesi devamlı fazla vermiş, cari işlemler dengesi devamlı açık vermiştir.

Soru 38 - Türkiye’de 2005-2010 döneminde istihdam oranı aşağıdaki aralıkların hangisindedir?

% 40-49
% 50-59
% 60-69
% 70-79
% 80-89

Soru 39 - I. 1998-1999 II. 2000-2001 III. 2003-2004 IV. 2008-2009 Yukarıdaki dönemlerden hangileri, Türkiye ekonomisi açısından kriz sürecini yansıtmaktadır?

I ve II
I ve IV
I, II ve IV
I, III ve IV
I, II, III ve IV
Soru 1: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 2: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 3: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 4: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 5: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 6: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 7: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 8: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 9: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 10: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 11: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 12: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 13: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 14: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 15: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 16: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 17: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 18: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 19: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 20: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 21: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 22: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 23: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 24: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 25: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 26: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 27: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 28: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 29: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 30: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 31: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 32: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 33: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.
Soru 34: Dogru Cevabı d Şıkkıdır.
Soru 35: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 36: Dogru Cevabı b Şıkkıdır.
Soru 37: Dogru Cevabı e Şıkkıdır.
Soru 38: Dogru Cevabı a Şıkkıdır.
Soru 39: Dogru Cevabı c Şıkkıdır.