Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Vakıfbank Uzman Yardımcısı ve Stajyer Memur Alıyor. - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
Yabancı Dil Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Vakıfbank Uzman Yardımcısı ve Stajyer Memur Alıyor.

reklam

Vakıfbank Uzman Yardımcısı ve Stajyer Memur Alıyor...

Vakıfbank İstanbul ilindeki şubeleri ağırlıklı olmak kaydıyla, ihtiyaç duyduğu diğer il veya ilçelerde değerlendirilmek üzere Uzman Yardımcı ve Stajyer Memur Alacaktır...

İLGİLİ İLANLAR İÇİN LİNKLERE TIKLAYINIZ

 

Vakıfbank İstanbul ilindeki şubeleri ağırlıklı olmak kaydıyla, ihtiyaç duyduğu diğer il veya ilçelerde değerlendirilmek üzere Stajyer Memur Alacaktır...

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.STAJYER MEMUR SINAVI BROŞÜRÜ

Lütfen broşürdeki bilgileri dikkatlice okuduktan sonra “Başvuru Formu” linkini tıklayınız.

I - Vakıfbank'ı Tanıyalım

II- Sınava İlişkin Açıklamalar

a) Sınava Katılmak İsteyenlerde Aranılan Şartlar

b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler

c) Sınav Konuları ve Sınavda Başarı Esasları

d) Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi

e) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı

I-VAKIFBANK'I TANIYALIM

Vakıfbank, 11 Ocak 1954 tarihinde 6219 sayılı özel kanunla ve 50.000.000 TL sermaye ile

anonim ortaklık olarak kurulmuştur. 13 Nisan 1954 tarihinde faaliyete geçen Bankamızın bugünkü kayıtlı sermayesi 2,5 Milyar TL.dir. Bankamız sermayesinin %25.20'si, Kasım 2005 tarihinde halka arz edilmiş ve İMKB-30'da işlem görmekte olup, kalan sermayenin % 43'ü Vakıflar Genel Müdürlüğü mazbut vakıflara, % 15.64'ümülhak vakıflara, % 16.10'u mensuplarının üyesi olduğu Bankamız Emekli Sandığı'na ve kalanı ise diğer hakiki ve hükmi şahıslara aittir.

Bankamızın Genel Müdürlüğü İstanbul'dadır. Yurt genelinde (22) Bölge Müdürlüğümüz bulunmaktadır. 2012/Aralık sonu itibariyle; aktif büyüklüğü 105 Milyar TL, mevduat hacmi 67 Milyar TL, kredi hacmi 68 Milyar TL, öz kaynakları 12 Milyar TL düzeyine ulaşmıştır.

Halen 13.391 çalışanı, yurt içine yayılmış 741 şubesi, yurtdışında 3 şubesi ve 2.681 adet

ATM'si, internet ve telefon bankacılığı ile geniş bir dağıtım kanalına sahip olan Vakıfbank;

ülkemizin her halükarda ilk 5 büyük bankası içerisinde yer almaktadır.

II- SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Bankamızın İstanbul ilindeki Şubeleri ağırlıklı olmak kaydıyla, ihtiyaç duyduğu diğer il veya

ilçelerde değerlendirilmek üzere; Stajyer Memur istihdam edilecektir.

Sınava çağrılacak adayların başvuruları değerlendirilirken; sınav ücretini ödemek suretiyle,

sınava başvuran ve başvuru şartlarını taşıyan tüm adaylar sınava çağrılacaktır.Buna göre;

a) Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranılan Şartlar:

Sınava başvurmak isteyen adayların;

1-T.C. vatandaşı olmaları,

2-Kamu hizmetlerinden yasaklı bulunmamaları,

3-Erkek adayların 01.01.1985 (28 yaşını doldurmamış olmaları), bayan adayların ise

01.01.1987 (26 yaşını doldurmamış olmaları) veya sonraki bir tarihte doğmuş olmaları,

4-Erkek adayların fiilen askerlik görevini yapmış olmaları,

5-Bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının yurdun her yöresinde ve her iklim koşullarında görev almaya ve görevin gerektirdiği seyahatleri yapmaya elverişli olmaları,

6-En az 4 yıllık eğitim veren fakülte ve 4 yıllık eğitim veren yüksekokulların; maliye, kamu

yönetimi, iktisat, ekonomi, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri,

ekonometri, bankacılık, finans, sigortacılık, muhasebe, uluslararası ticaret ve finansman,

sermaye piyasası, siyaset bilimi, aktüerya, yönetim bilişim sistemleri, endüstri mühendisliği,

işletme mühendisliği ile istatistik ve matematik (fen, fen-edebiyat fakültelerinden mezun

olmak kaydıyla) bölümleri mezunu olmaları veya yetkili makamlarca bunlara eş değerliği tespit edilmiş yabancı öğrenim kurumlarından mezun olmaları,

7-Personel alımı planlanan yerler (adayın ikametgâhına göre tercih edeceği yer) internet

sayfamızda “Stajyer Memur Pozisyonu için Personel Alımı Planlanan Yerler” adı altında

linkte ve başvuru formunda yer almakta olup, adayların çalışmak için başvurdukları il veya

ilçede ikamet ediyor olmaları, birden fazla il tercihinde bulunulamayacağının bilinmesi,

8- Daha önce Bankamızın yaptığı işe alımla ilgili sınavların herhangi birinde, sözlü sınav

aşamasında başarısız sayılmamış olmaları,

gerekmektedir.

NOT: Bankamızın eş zamanlı açmış olduğu Uzman Yardımcılığı (MT- Management Trainee)

sınavının da olması nedeniyle, adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuruda

bulunabilecektir. Ancak başvuru süresi bitimine kadar, kendisinin belirlediği bir şifre ile

sistem üzerinden, ilgili pozisyonun başvuru şartlarını taşımak kaydıyla, pozisyon

değişikliği ve diğer bilgilerinde güncelleme yapabilecektir. Başvuru bitim tarihinden sonra

gelecek değişiklik talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler:

Yazılı sınav, Anadolu Üniversitesince, 28.04.2013 (Pazar) günü Ankara ve İstanbul'da

gerçekleştirilecektir. Sınava başvurusu kabul edilen adaylar 22.04.2013 (Pazartesi) tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi'nin “http://sinav.anadolu.edu.tr” adresinden T.C. kimlik numaralarını girerek “Sınav Giriş Belgesi”ni yazıcıdan döküm olarak alabileceklerdir. Yazılı sınavın yapılacağı yerin adresi ve sınav saati, Sınav Giriş Belgesi'nde belirtilecektir.

Yazılı sınava katılacak adaylar yanlarında “http://sinav.anadolu.edu.tr” adresinden temin

edecekleri sınav giriş belgesi ile resimli kimlik belgesi aslı (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ve yeterlikurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır.

c) Sınav Konuları ve Sınavda Başarı Esasları:

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalıdır. Bankanın, sözlü sınavı birden fazla aşamadagerçekleştirme hakkı saklıdır.

Sınavın yazılı bölümü; “Genel Yetenek-Genel Kültür, Yabancı Dil ve Bilim” sorularından oluşançoktan seçmeli test şeklindedir.

-Sınav Konuları:

a) GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR

b) YABANCI DİL : (İngilizce, Fransızca veya Almanca)

c) EKONOMİ : Makro ve mikro ekonomi.

d) HUKUK : Medeni, Borçlar, Ticaret, İcra-İflas, Şirketler Hukuku.

e) MUHASEBE : Genel esaslar, maliyet muhasebesi, muhasebe denetim ilkeleri ve

bilanço analizi.

f) MALİYE : Kamu maliyesi, maliye teori ve politikası.

g) MÜHENDİSLİK : İşletme ve endüstri mühendisliği ile ilgili mühendislik konuları.

h) İSTATİSTİK : Genel istatistik konuları.

ı) MATEMATİK : Genel matematik konuları

Genel Yetenek-Genel Kültür ve Yabancı Dil, sınava katılacak tüm adaylar için zorunlu sınav

konusudur. Bilim sınavı konuları ise aşağıdaki tabloda belirtilen şekliyle, zorunlu ve/veya

seçmeli olacaktır. Aday kendisine tanınan seçmeli sınav konusundan sadece bir tanesini

seçecektir. Adayın; seçmesi gereken sınav konusunu seçmemesi ya da yanlış bir konu

seçmesi halinde, adayın seçmeli sınav konusu Bankaca re'sen belirlenecektir.


 

-Sınavda Başarı Esası:

Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için; her bir yazılı sınav konusundan, 100

üzerinden en az 50 veya daha fazla puan almaları gerekmektedir. Herhangi bir sınav

konusundan 100 üzerinden 50'nin altında puan alan aday başarısız sayılacaktır.

Yabancı Dil sınavı zorunlu olmakla birlikte, yabancı dil sınav sonucu ortalamaya dahil

edilmeyecek, ancak adayların puanlarında eşitlik olması durumunda, işe alımda Yabancı

Dil Puanı tercih faktörü olacaktır.

d)Sınava Başvuru Şekli ve Son Başvuru Tarihi:

Adayların, Bankamızın “http://www.vakifbank.com.tr” adresinde yer alan “Sınav Başvuru

Formu”nu en geç 10/03/2013 (Pazar) günü, saat 23.00'a kadar on-line erişim suretiyle

doldurmaları gerekmektedir. Adaylar, sistem üzerinden kendilerinin belirleyeceği bir şifre ile

önce kayıt olacak ve başvurusunu yapacak, sonra bu şifre ile başvuru süresince gerekli

güncelleme ve değişiklikleri yapabilecektir. Başvuru bitim tarihinden sonraki değişiklik taleplerikesinlikle kabul edilmeyecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile şahsen ya da posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınava başvuran her adaydan 70.-TL sınav ücreti tahsil edilecektir. Sınav ücretini başvuru

süresi içerisinde yatırmayan adayın başvurusu sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

(Adayın sınav ücretini Bankamız Şubelerinden yatırması ve on-line erişim suretiyle internet

sitemizden başvuru yapması gerekmektedir.)

Adaylardan; Sınava başvuran adaylar içerisinde başvurusu uygun görülmeyenler ile

başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıranların, yazılı sınava katılmaktan

vazgeçenlerin ve birden fazla sınav ücreti yatıranların yatırdıkları bedeller kesinlikle iade

edilmeyecektir. Sınav ücreti; 25.02.2013 (Pazartesi günü) tarihinden, 08.03.2013 (Cuma günü) saat17.00'a kadar tüm Vakıfbank Şubelerinden, adayın T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı ileev veya cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. Para yatırma işlemine ilişkin dekontyazılı ve sözlü sınavın bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır. EFTve havale kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Sınava başvuru aşamasında adaylardan herhangi bir belge ya da evrak talep edilmeyecek olup,adayın internetten yaptığı başvuru sırasında doldurduğu “Sınav Başvuru Formunda” belirttiğibilgilerin doğruluğu varsayımı ile hareket edilecektir.

e) Yazılı Sınav Sonucunun İlanı:

Sözlü sınava, sadece yazılı sınavı kazanmış olan adaylar çağırılacaktır. Sözlü Sınavın

tarihi/saati, sınavın yapılacağı yerin adresi ve sözlü sınav öncesi istenilen belgeleri içeren bilgileryazılı sınavı kazanan adaylara ayrıca Bankamızca duyurulacaktır.

Yazılı sınavı kazanamayan adaylara ise herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.

DİKKAT ÖNEMLİDİR

Sınavı kazanan adayların, ibraz edecekleri belgelerin içeriği ile sınava başvururken

doldurduğu "Sınav Başvuru Formu"nda belirttiği bilgiler arasında, çelişki, yanlış ya da

yalan beyanların bulunması halinde, aday; sınavı kazanmış dahi olsa, kazanmamış

sayılacağını, ayrıca Bankanın adli mercilere başvurma ve sınavın kişi başına düşen

maliyetini talep etme hakkının saklı kaldığını, kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt etmiş

sayılır.

STJ.MEMUR POZİSYONU İÇİN PERSONEL ALIMI PLANLANAN İLLER
ADANA
ADIYAMAN
AFYONKARAHİSAR
AĞRI
AKSARAY
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ARDAHAN
ARTVİN
AYDIN
BALIKESİR
BARTIN
BATMAN
BAYBURT
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİS
BURSA
ÇANAKKALE
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR
DÜZCE
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HATAY
IĞDIR
ISPARTA
İÇEL
İSTANBUL
İZMİR
KAHRAMANMARAŞ
KARABÜK
KARAMAN
KARS
KASTAMONU
KAYSERİ
KIRIKKALE
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
KOCAELİ
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
MANİSA
MARDİN
MUĞLA
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
OSMANİYE
RİZE
SAKARYA
SAMSUN
SİİRT
SİNOP
SİVAS
ŞANLIURFA
ŞIRNAK
TEKİRDAĞ
TOKAT
TRABZON
TUNCELİ
UŞAK
VAN
YALOVA
YOZGAT
ZONGULDAK

Etiketler : vakıfbank uzman yardımcısı ve stajyer memur alıyor


Facebook Yorumlar

KPSS Lise