Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Diyanet, uzmanlık sınavı yapacak! - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Genel Kültür
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Diyanet, uzmanlık sınavı yapacak!

reklam

Diyanet, uzmanlık sınavı yapacak!

Diyanet İşleri Başkanlığı, kadrolu çalışan personeli için uzmanlık sınava açtı.

Uzmanlık için 21 Şubat tarihi itibariyle en az 6 yıl, Başmüezzinlik için ise 8 yıl hizmet şartı aranmaktadır.

2011, 2012, 2013 yıllarında yapılan MeslekiBilgilerSeviye Tespit Sınavının herhangi birinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

MBSTS puan sırası esas alınarak her bir unvan için boş kadro sayısının üç (3) katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır.

İŞTE İLAN METNİ

D U Y U R U


Diyanet İşleriBaşkanlığından;

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhalbulunan uzman vaiz, Kur'an kursu uzman öğreticisi, uzman imam-hatip ve başmüezzin kadrolarına, duyuruda belirtilen şartları taşıyan Başkanlığımız personeli arasından, MBSTS puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen her bir unvan için boş kadro sayısının üç (3) katına kadar Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre naklen atama yapılacaktır.

I- Atama Yapılacak Kadroların Bulunduğu Yer, Unvan, Sınıf ve Adedine Göre Dağılımı

BULUNDUĞU YER SINIFI UNVANI ADEDİ
Taşra Teşkilatı D.H.S. Uzman Vaiz 100
Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi 100
Uzman İmam-Hatip 300
Başmüezzin 50

II- Başvuru İçin Genel ve Özel Şartlar

A) Genel Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde öngörülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

3. Son üç yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak,

4. 2011, 2012, 2013 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının herhangi birinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

5. Halen Başkanlığımız teşkilatında çalışıyor olmak.

B) Özel Şartlar

1. Uzman Vaizlik için;

a) Müracaatların bitiş tarihi itibari ile vaiz olarak 6 (altı) yıl çalışmış olmak,

2. Kur'an Kursu Uzman Öğreticiliği için;

a) Lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Müracaatların bitiş tarihi itibari ile adaylık dönemi dahil Kur'an kursu öğreticisi olarak en az 6(altı) yıl çalışmış olmak,

c) Hafız olmak veya Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak.

3. Uzman İmam-Hatiplik için;

a) Müracaatların bitiş tarihi itibari ile adaylık dönemi dahil imam-hatip olarak en az 6 (altı) yıl görev yapmış olmak,

b) Hafız olmak veya Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib,tayyibe kursunu bitirmiş olmak veya ilahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak.

4. Başmüezzinlik için;

a) Müracaatların bitiş tarihi itibari ile adaylık dönemi dahil müezzin-kayyım olarak 8 (sekiz) yıl çalışmış olmak,

b) Hafız olmak ve Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib,tayyibe kursunu bitirmiş olmak.

III- Başvuru, Sınav, Atama İşlemleri ve Diğer Hususlar;

A) Başvuru İşlemleri

1. Sınava başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülüklerine 06.02.2014 (saat08:00)-21.02.2014 (saat 16:30)tarihi mesai saati bitimine kadar istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.

2. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

3. Başvuru işlemleri görevli personel tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden gerçekleştirilecektir.Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.

4. Başvuru kayıt işleminden sonra, başvuru belgesi görevli personel tarafından onaylanarak adaya verilecektir.

5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 21.02.2014(saat16:30) tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

B) Sınav İşlemleri

1. Sınav 24.03.2014 tarihinde başlatılacaktır.

2. Sınava girmeye hak kazananlar "Sınav Giriş Belgesi"ni, (https://ikys.diyanet.gov.tr) adresinden alabileceklerdir. Adayın sınava gireceği tarih ve sınav merkezi "Sınav Giriş Belgesinde" bildirilecektir.

3. MBSTS puan sırasına göre her bir unvan için ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

4. MBSTS puanına göre sözlü sınava çağrılacak en son puanlı adayın birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sınava çağrılacaktır.

5. Adaylar sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

6. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

7. Sözlü sınavda başarılı olmak için en az 70 puan alınması şarttır.

8. Sınav sonuçları, Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr)ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

9. Adaylar, "sınav giriş belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

C) Atama İşlemleri

1. İlan edilen münhal kadrolara sözlü sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlanarak başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

2. Sözlü sınav puanların eşitliği halinde, MBSTS puanı yüksek olana, MBSTS puanlarının da eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana sıralamada öncelik verilecektir.

D)Diğer Hususlar;

1. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

2. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır.Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında e-başvuru ekranında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

3. Bu duyuruda yer alan hususlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundans onraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar,Başkanlığımızca incelenerek karara bağlanacak ve 15 (on beş) gün içinde adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C.kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

6. Bu duyuruda yer almayan hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

IV- Sözlü Sınav Konuları

a)Uzman Vaiz için;

1)Kur'an-ı Kerim, (25 puan)

2)Arapça, (25 puan)

3)Dini bilgiler (Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi), (25 puan)

4)Hitabet, etik ilkeleri ve mevzuat bilgisi. (25 puan)

b)Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi ve Uzman İmam-Hatip için;

1)Kur'an-ı Kerim, (70 puan)

2)Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları), (20 puan)

3)Hitabet ve etik ilkeleri. (10 puan)

c) Baş müezzin için;

1)Kur'an-ı Kerim, (70 puan)

2)Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları), (20 puan)

3)Ezan, ikamet ve etik ilkeleri. (10 puan)

Uzman vaizlik, Kur'an kursu uzman öğreticiliği, uzman imam-hatiplik ve baş müezzinlik sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız internet sitesinde yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınacaktır.

V- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

A) Uzman vaizlik için;

1. T.C kimlik no'lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

B) Kur'an kursu uzman öğreticiliği için;

1. T.C. kimlik no'lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,pasaport veya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

3. Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olduklarını gösterir tasdikli diploma suretleri veya mezuniyet belgeleri (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi).

4. Hafızlık belgesi veya Başkanlıkça düzenlenen aşere,takrib, tayyibe kursunu bitirdiğini gösterir belge.

C) Uzman imam-hatiplik için;

1. T.C. kimlik no'lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,pasaport veya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

3. Hafızlık belgesi veya Başkanlıkça düzenlenen aşere,takrib, tayyibe kursunu bitirdiğini gösterir belge veya ilahiyat alanında yüksek lisans yaptığını gösterir yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesi.

D) Başmüezzinlik için;

1. T.C. kimlik no'lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,pasaport veya ehliyet),

2. Amirlerince onaylanmış 1 (bir) adet hizmet çizelgesi,

3. Hafızlık belgesi

4. Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirdiğini gösterir belge.

NOT:

1- Adayların başvuru için gerekli belgeleri, başvuru esnasında müracaatı gerçekleştiren personele ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler,kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

2- Belgeler,atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

VI- İletişim

Yazışma adresi : Üniversiteler M. Dumlupınar Blv. No:147/A06800 Çankaya ANKARA

e-mail :persis@diyanet.gov.tr

Telefon : (0312) 295 70 00

Fax : (0312) 285 85 72

İlgililere duyurulur.D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Etiketler : diyanet uzmanlık sınavı yapacak

KPSS Lise

Facebook Yorumlar

KPSS Lise