Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (V.D.M.K.) - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (V.D.M.K.)

reklam

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (V.D.M.K.)

Varlığa dayalı menkul kıymet kavramı da 3794 sayılı kanunla getirilmiştir. Söz konusu Kanun’un 12. maddesiyle, 2499 sayılı Kanun’un 13. maddesine, aşağıdaki 13/A maddesi eklenmiştir :

“Alacaklar ve duran varlıklar karşılık gösterilerek Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ihraç edilebilir. Bunları ihraç edecek kuruluşlar, ihraç şartları, karşılık gösterilebilecek alacak ve varlık türleri, ihraç limiti, değerleme ilke ve esasları, nitelikleri kurul tarafından çıkarılacak tebliğlerle düzenlenir. Varlığa dayalı menkul kıymetlerin ihracında 13. maddede belirtilen limitler uygulanmaz”.

Bu şekilde, varlığa dayalı menkul kıymetlerin ihracında, tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma sentleri ihraç limitinin üzerine çıkılabileceği belirtilmiştir. Diğer bir deyişle söz konusu limitin tayininde varlığa dayalı menkul kıymetler(V.D.M.K.) dikkate alınmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu, V.D.M.K.larla ilgili düzenlemeyi, 31 Temmuz 1992 tarihli, ser III. No: 14 “Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin Kurul Kaydına Alınmasına ve genel finans ortaklıklarının kuruluş ve faaliyet ilkelerine Dair Esaslar Tebliği” ile yapmıştır. Bu tebliğ ile, varlığa dayalı menkul kıymetlerin ihracı ve halka arzı amacıyla kurulan anonim ortaklıklar, Genel Finans Ortaklıkları olarak tanımlanmıştır (m.2).

Tebliğdeki açıklamalara göre V.D.M.K.lere konu olabilecek alacak türleri:

-Tüketici kredileri,
-Konut kredileri,
-Finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar,
-İhracat işlemlerinden doğacak alacaklar,
-Diğer alacaklar

Şeklinde tanımlanmıştır (m.4) Bankalar ve Finansal Kiralama şirketleri kendi alacakları karşılığında doğrudan, bankalar ve Genel Finans Ortaklıkları, alacaklar (başkalarının) temellük ederek, karşılığında V.D.M.K. ihraç edebileceklerdir.

Bu şekilde tanımlanan menkul kıymet, Amerika’da konut krediler karşılığı çıkarılan ve “mortrage” diye adlandırılan menkul kıymete benzemekte olup, şirketlerin alacaklarını likide etmelerine olanak sağlayacak bir menkul kıymet görünümü arzetmektedir. Ancak şirketlere (banka ve finansal kiralama şirketleri hariç) kendi alacaklarını kendilerini menkul kıymete dönüştürmeleri hakkı tanınmamış olup, bu işlem için Genel Finans Ortaklıkları adı altında yani bir mali kurum tanımlanmıştır.

Genel Finans Ortaklıklarının kurulabilmesi için Kurul’a başvurmuş olmaları ve;

-TTK.nın ani kuruluş hükümleri çerçevesinde anonim ortaklık şeklinde kurulmaları
-Ödenmiş sermayelerinin 10 milyar liradan az olmaması,
-Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması
-Ticaret ünvanlarında “Genel Finans Ortaklığı” ibaresinin bulunması,
-Esas sözleşmelerinin TTK, Kanun ve Tebliği hükümlerine uygun olması,
-Yöneticilerin müflis olmadığının ve yüzkızartıcı bir suçtan hükümlülüklerinin bulunmadığının tesbit edilmiş olması gerekir (m.7).

Bankalar tarafından ihraç edilenler dışında, ödenmesi banka garantisine dayanmayan V.D.M.K. ihraç edilemeyecek, ayrıca V.D.M.K.ların nominal değerleri toplamı ilgili alacakların ihraç tarihindeki tutarının %90’ını aşamayacaktır.

V.D.M.K.lar iskonto esasına göre satılabileceği gibi, dönemsel ve değişken faiz ödemeli olarak da ihraç edilebilir. İskonto veya faiz oranı ve ödeme planı, ihraca dayanak teşkil eden alacakların vade yapısı ve getirileri dikkate alınmak ve vade uyumunu sağlamak kaydıyla, ihraçcı tarafından serbestçe belirlenebilir.

1993 yılı sonuna kadar herhangi bir Genel Finans Ortaklığı kurulmamış ancak bankalar V.D.M.K. ihracına büyük ilgi göstermişlerdir. 1992 yılında 16 trilyon 247 milyar 135 milyon liralık V.D.M.K. ihraç izni verilmiş, SP Kurulu tarafından kayda alınan ihraç tutarı 14.3 trilyon lira olmuştur. Varlığa dayalı menkul kıymetlerin ikinci el piyasa alım satımı serbesttir.
 


Etiketler : varlığa dayalı menkul kıymetler v d m k


Facebook Yorumlar