Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Sosyal Pazarlama Planının Aşamaları - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Sosyal Pazarlama Planının Aşamaları

reklam

Sosyal Pazarlama Planının Aşamaları


Ürün


Sosyal ürün bir fikir, bir pratik veya bir dokunabilir nesne olabilir. Sosyal pazarlamada ürün heterojendir. Bu aşamada sunulacak ürün toplumsal açıdan daha faydalı hale getirilmeye çalışılır. Ortaya çıkarılan üründen insanların maksimum fayda elde etmesi sağlanır.


Tutundurma

Sosyal ürünün toplum tarafından satın alımını kolaylaştırmak, reklam, satış geliştirme, kişisel satış ve halkla ilişkiler gibi faaliyetleri kapsar. Ürünü insanlara tanıtmak ve zihinlerine yerleştirmek için yaratılan sloganlar da tutundurma faaliyetlerine girer.


Reklam


Sosyal pazarlamada reklamın amacı, talebi sağlamaktan ziyade ürünün faydalarını gerekliliğini yada hayatı kolaylaştırıcı yanlarını tüketicilerin öğrenmesini sağlamaktır. Örneğin herhangi bir sosyal ürünün çevreye zarar vermediği, insan sağlığına yararlı olduğu yada insanları mutlu edeceği inancını tüketiciye kabul ettirmek için yapılan reklamlar bu amaca yöneliktir.


Reklamın Özellikleri


Reklamın özelliklerini 6 başlık altında incelemek mümkündür.

a) Yayılabilme özelliği; Reklamlar ne kadar sık tüketicilerle muhatap oluyorsa o kadar çok yayılabilme şansı bulacaktır. Reklam işletme ve tüketicinin beklentilerini karşıladığı sürece faydalıdır.
b) Reklam ürünün piyasada meşruluk izlenimini güçlendirir.
c) Reklam sayesinde ürünlerin geniş kitlelere tanıtımı sağlanabilir.
d) Reklamlar gayri şahsidir. Reklamı hazırlayan veya reklamı veren değil ürünün reklamı esastır.
e) Reklamların, markanın kamuoyunda imaj yaratması ve indirimli satışlar yoluyla ürün satışlarını arttırması mümkündür.
f) Reklam aracılığıyla ürünlerin kendisini daha etkin ifade etmesi mümkündür.


Reklamın Fonksiyonları


a) İkna Etme Fonksiyonu: Tüketicilerin tercihlerini değiştirme ve onarlı almaya teşvik etme gibi hususları içerir.


b) Bilgilendirme Fonksiyonu: Reklam vasıtasıyla ürün hakkında tüketicilere bilgi verilmeye çalışılır.


c) Hatırlatma Fonksiyonu: Reklamın en önemli fonksiyonlarından birisi de tüketicilerin mal ve hizmetleri tekrar hatırlamalarını sağlamak ve hafızalarında ürün hakkında iz bırakmaktır. Zihinde iz bırakabilen ve tüketiciyi almaya sevk eden reklamların etkin olduğunu söylemek mümkündür.


d) Değer katma Fonksiyonu: Etkin reklamlar mal ve hizmetle ilgili tüketicilerin güvenini sağlamak ve firma prestijini arttırmak gibi faydaları da sağlayabilecektir. Ayrıca reklam ürünün imajını yükseltir. Tüketicinin reklamı yapılan ürünü daha kaliteli ve daha değerli olarak algılamasını sağlar. Böylece tüketicinin satın alma alışkanlığını ve kararını etkiler.


e) İşletmenin Diğer Amaçlarına Yardımcı Olma Fonksiyonu; Reklam, işletmenin tutundurma ile ilgili çabalarına kuponlar, çekiliş, promosyon ve benzeri araçlarla destek olur.


Halkla İlişkiler


Halkla ilişkiler, özel veya kamusal kurum ve kuruluşların veya kamu oyu önüne çıkmış bireylerin, ilişkide olduğu çevrelerin sevgi, anlayış, güven ve desteğini elde etmek ve bunu sürdürmek için sürekli olarak yerine getirilmesi gereken bir yönetim işlevidir. Halkla ilişkilerin amaçları, ürün ve hizmetlerin tanınmasını sağlamak, dilek ve şikayetlerini öğrenmek, müşteri ve personeli eğitmek, aracılarla ilişkileri geliştirmek v.s. şeklinde sıralanabilir.


Halkla İlişkilerin Özellikleri


a) Halkla ilişkiler haberleşmeye dayanır.
b) Halkla ilişkilerde muhatap olunan grup değişik tipte insanlardan oluşur.
c) Halkla ilişkilerde bulunan yönetimin yapısı farklıdır.
d) Eğitimden etkilenir.
e) Siyasi rejimle ilgilidir.
f) Uzmanlığa dayanır.


Halkla İlişkilerin İlkeleri


a) Halkla ilişkiler dürüst bir uygulamaya dayanır. Dürüstlük ilkesi halkla ilişkilerin olmazsa olmaz ilkesidir. Halkla ilişkiler konuyu tam bilmeyenlerin zannettiği ve söylediği gibi “sadece vitrini düzeltmek” veya “acı bir ilacın üstünü çikolatayla kaplayıp sunmak” değildir. Olsa olsa ilacın acı olduğunu ve yutulmasında kolaylık sağlamak için üstüne çikolata kaplandığını açıkça söyleyerek ilacın sunulmasıdır.


b) Halkla ilişkilerin temel ilkelerinden biri de inandırıcılıktır. Konuya özellikle kendimiz inanmalıyız ki başkaları da kolayca inanabilsin. İnandırıcılıkta, hedef kitlenin iyice incelenip tanınmış olması, hedef kitleye ulaşabilmek ve söylemek istediğimizi tam anlamıyla aktarabilmek için gereklidir. Ayrıca, mesajı veren kişinin veya kurumun güvenilir ve sempati duyulan bir kimliğe sahip olması inandırıcılığı pekiştirir.


c) Yineleme ( tekrar etme ); Hedef kitlenin dikkatini konuya çekmek ve üzerinde durulup konuşulmasını sağlamak için bu ilke uygulanmalıdır. Örgüt ancak böyle gündemde kalabilir. Tekrarlar sonucunda hedef kitleye ulaştırılan konunun ilgili kişiler ve türlü tutum ve görüşe sahip kişilerce tartışılması ve kalıcı olması sağlanır.


d) Halkla ilişkiler ayrıca iki yönlü bir iletişim süreci ilkesine dayanır. Sürekli ve sabırlı bir çalışmayı gerektirir.
Halkla ilişkiler tek yönlü değildir. Hem yönetim hem halk aktif durumda olabilir. Yönetim halkı etki altında bırakır. Çeşitli olanaklardan yararlanarak halkı, belli bir düşünce, fikir ve fikirlere karşı tepkide bulunur.
Yönetimin harekete geçmediği konularda onu harekete geçirmek için ona etkilerde bulunur. Bu bakımdan halkla ilişkiler, yönetimden halka ve halktan yönetime giden iki yolu bir ilişkidir.


Dağıtım: İşletmeler rekabete uyum sağlayabilmek, tüketici sayısını arttırabilmek ve daha geniş kitlelere ulaşabilmek için en uygun dağıtım kanalını seçmek durumundadırlar. Sosyal açıdan faydalı olduğuna inanılan ürünlerin kolayca ele geçmesini sağlayıcı ya da çevreye veya insan sağlığına zararlı olduğu düşünülen ürünlerin dağıtımını sınırlandırıcı faaliyetler dağıtım sürecine girer.


Fiyat
İşletmeler ürettikleri mal, hizmet ve fikirler için en uygun fiyatı tespit etmelidirler. Kar amaçlı işletmeler fiyatı belirlerken katlandıkları maliyetleri dikkate alırlar. Fakat sosyal amaçlı firmalar ise öncelikle tüketicilerin ürünü rahatça elde edebilecekleri düzeyde fiyat belirlemeye çalışırlar.


Etiketler : sosyal pazarlama planının aşamaları

KPSS Lise

Facebook Yorumlar

KPSS Eğitim Bilimleri