Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Sosyal Fikir ve Dava Pazarlaması - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
YDS Sınavı Hazırlık Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Sosyal Fikir ve Dava Pazarlaması

reklam

Sosyal Fikir ve Dava Pazarlaması


Aile planlaması, çevre kirliliğini kontrol, kitle taşımacılığına teşvik ve geliştirme, katma değer vergisini yayma, aşı kampanyasını destekleme, açlıkla mücadele, sağlıklı yaşam, trafik kazalarını önleme, askerliğin sevdirilmesi, silahsızlanma, sigara ve uyuşturucu ile mücadele gibi konularda sosyal dava pazarlaması uygulama alanı bulabilir.
Reklam filmleri, konserler gibi çalışmalarda sosyal dava pazarlamasında oldukça yararlanılabilir. Türkiye’ de de bunun uygulamaları görülmektedir. Örneğin; Raks firmasının Türkiye aile sağlığı ve planlaması vakfı için hazırlatıp kullandığı “bu bir yazgı olmamalı” şeklinde çocukların kaderlerinin fakirlik ve mutsuzluk olmadığına işaret eden yeni yıl tebrik kartları, 1983 yılında TRT’ de gösterilen “Vatan Borcu” gibi askerliği tanıtıcı filmler, emniyet genel müdürlüğünce TRT için yaptırılan trafik çizgi filmler, katma değer vergisinin uygulamasını kolaylaştırmak için Özay GÖNLÜM , Kamil SÖNMEZ, Zeki ALAYSA, Metin AKPINAR gibi sanatçılar tarafından televizyonda gösterilen ( bir dakika ) programları TRT’ de yayınlanan “kaliteyi yükseltmek için kaliteli ürünler alınız” gibi reklamlar örnek olarak gösterilebilir.
Ayrıca; 1986 yılında Afrika’ da açlara yardım için düzenlenen pop müzik konserleri de sosyal amaçlı pazarlama çabalarının örneklerindendir.


Sigarayı Bırakmak İçin Sosyal Pazarlama Planı


Sigarayı bıraktırmak veya sigara içimini azaltmak için pazarlama karması araçları doğrultusunda bir sosyal pazarlama planı oluşturulabilir. Buna göre;


a) Ürün Aşamasında


- Sigara üreticilerinin tütünün tadını ekşileştirmeleri, acılaştırmaları,
- Sigara tütünündeki zift ve katranı kimyasal işlem, filtre gibi yöntemlerle azaltmaları,
- Sağlığa zararlı olmayan yeni maddelerden sigara yapılması. Örneğin dumansız sigara yapılması.
- Kişilerin sakinleşmesine yardımcı olacak başka ürünler bulunması veya bu amaçla sakız, şeker gibi ürünlerin kullanımının teşvik edilmesi


b) Tutundurma Aşamasında


- Sigara içenlerde ölüm ve kanser gibi hastalık korkusu yaratılması ve insanları derinden etkileyecek türden sloganlar yaratılması
- Sigara içenlerde suçluluk, utanç, ayıplama duygusu ve korkusu yaratılması,
- Sigara içenlerin sigaradan aldıkları zevkin yerini tutacak başka uğraşlara yönlendirilmeleri. Örneğin açık havada dolaşmak, sakız çiğnemek ve çerez yemek gibi,
- Sigara içenlerin içtikleri sigaranın sayısını azaltmaları veya yarısını içmeleri konusunda uyarılmaları,
- Sevginin ve sevilenlere karşı sorumluluğun öneminin vurgulanması


c) Dağıtım Aşamasında


- Sigaranın kolayca ele geçmesinin ve bulunmasının engellenmesi, örneğin paket taşımama, gece otomobilde bırakma gibi yöntemler kullanılabilir,
- Sigaranın satış ve dağıtımının sınırlandırılması. Örneğin 18 yaşından küçüklere sigara satışının yasaklanması,
- Klinikler gibi sigarayı bırakmaya yardımcı olacak kuruluşların açılması
- Sinemalar, ulaşım araçları, lokantalar, PTT’ler, devlet daireleri, bekleme salonları gibi halkın toplu olarak bulunduğu yerlerde sigara içiminin yasaklanması. Örneğin, bazı özel sektör kuruluşlarında sigara içilmesine izin verilmemektedir. Türkiye’ de bu konudaki yasa uzun tartışmalardan sonra 1996 yılının Kasım ayında çıkarılmıştır.


d) Fiyat Aşamasında


- Sigara fiyatının yükseltilmesi ülkemizde bunun uygulamasını enflasyon sayesinde sıkça görüyoruz.
- Sigara içenlerin hayat ve sağlık sigortası maliyetlerinin yüksek tutulması,
- Sigara içenlerin iş yerlerinde çalıştırılmaması,
- Sigara içenlere,sigara içmedikleri için para veya ödül verilmesi.

Sağlığın Geliştirilmesine Yönelik Sosyal Pazarlama Planı


Geleneksel olarak sağlık eğitimi kampanyaları şu inanışa dayanılarak yapılmaktadır; eğer insanlara bir konu hakkında bilgi verilirse bu onların bilgi düzeyinde ve bunun sonucunda da tutum ve davranışlarında da bir değişiklik yaratacaktır. Sosyal pazarlamacılık genellikle halk eğitim kampanyalarının başarısız kaldığı ama ticari reklamcılığın başarılı olduğunun fark edilmesiyle doğmuştur. Hyman ve Sheatsley (1947) halk eğitim kampanyalarının niçin başarısız olduğunu incelediler ve şu sonuçları buldular;


a) Hiçbir şey bilmeyen çok sıkı ve sert bir tabaka vardır ve bunlara halk eğitim kampanyalarıyla ulaşılamaz.
b) Genel kitlenin konuya öncelikli ilgisi arttıkça bireysel bir cevap ihtimali artmaktadır. Eğer az kişi ilgilenirse az kişi cevap verecektir.
c) Yeni bir bilgiyi kabullenme verilen bilginin kitlenin öncelikli tutumlarıyla yarışabilme gücüne bağlıdır.
d) Verilen bilgiyi içeren yazılardan insanlardan kendi inanç ve değerlerine göre değişik yorumlar çıkarabilirler. Aynı bilgiye değişik insanlar değişik cevaplar verirler.


Ticari reklamcılık toplumun mevcut tutum ve davranışlarına göre işleyerek bu tutum ve davranışlarını katalize etmeye çalışır.
İnsanların doğru sağlık alışkanlıkları kazanmaları, doğru salık taleplerinde bulunmaları ve sonuçta da halkın sağlık düzeyinin yükseltilmesi amaçlarına yönelik olarak hazırlanacak kampanyalı ve programlarda sosyal pazarlama devreye girer.
Sosyal pazarlama, aşı kampanyaların, sigara bırakma kampanyalarına, ana çocuk sağlığı eğitim programlarına, siyasi parti programlarına kadar pek çok çalışmayı içeren bir kavramdır. Bir toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi hedeflendiğinde en önemli sorun halkın sağlıkla ilgili yanlış davranış, inanış ve talepleridir.topluma doğru sağlık davranışlarını kazandırmada böylece sağlık düzeyini yükseltmede sosyal pazarlama kavramı yeni ve etkili bir yaklaşım olabilir. Sağlık alanında sosyal pazarlama sağlıksız olarak tanımlanan inanç ve davranışların değiştirilmesi üzerine odaklanmalıdır. Spesifik olarak hastalıkların önlenmesi ve halkın sağlık düzeyinin yükseltilmesi alanında sosyal pazarlama genellikle doğru olduğu kabul edilen davranışı kabul ettirmek için kişileri motive etme ve ikna etme çabalarını kapsamaktadır. Konu sağlık olduğunda en çok kullanılan materyal afiş ve broşürdür. Daha az olarak radyo ve televizyon spotları kullanılmaktadır. Buna ek olarak bir araştırma planlanmalıdır ve bu araştırmada sorulara cevap aranmalıdır:
- Şimdiye dek kullanılan halkın sağlık eğitimi materyalleri bilimsel veri ve profesyonel deneyimler sonucu geliştirilen temel kurallara uygun mudur.
- Sahadaki etkinliği ne orandadır, etkisi düşünce sebepleri nelerdir.


Kaynakların hiçbir zaman sınırsız olmadığı hatta ülkemiz için kısıtlı olduğu gerçeği göz önüne alındığında halkın sağlık eğitimi için ayrılan kaynakların da maksimum faydayla kullanılmasının önemi büyüktür. Bu amaçla yapılacak kampanyaların ve bu kampanyaların içinde yer alacak iletişim materyallerinin hazırlanmasında profesyonelce hareket hem kaçınılmaz hem de zorunlu bir süreçtir. Bu süreç bilimsel davranmayı ve ticari reklam sektörünün profesyonel deneyimlerinden yararlanmayı içermektedir.


Telsim’ in Sosyal Pazarlama Planı


Telsim’i kültürel faaliyetlere sponsor olmakla hem sosyal pazarlama taktiği uyguluyor hem de bir misyon üstleniyor. Telsim için görev sadece şebeke kurmak değil, bunun yanında sosyal ve kültürel olaylara ciddi anlamda katkıda bulunarak toplumun kalkınmasına büyük ölçüde destek vermektir. Hala yatırım aşamasında olmasına rağmen çok büyük paraları şebekelerini büyütmek ve insanlara daha iyi iletişim sunmak için harcıyorlar. Yatırım aşamasından sonra daha çok işletme ağırlıklı bir ortama geçtikleri zaman biraz daha fazla kaynağı sosyal olaylara ayırabileceklerini düşünüyorlar. Şimdi de birtakım faaliyetlerde bulunuyorlar ancak yeterli bulmuyorlar. Öncelikle sinema ve tiyatroyu destekliyorlar ve her yıl bir veya iki tiyatronun sponsorluğunu üstleniyorlar. Telsim’ i ülkenin sosyal ve kültürel yapısına katkıda bulunan bir şirket haline getirmeyi hedefliyorlar.
 

 


Etiketler : sosyal fikir ve dava pazarlaması

KPSS Lise

Facebook Yorumlar