Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Sermaye Piyasamızın Açılması - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Sermaye Piyasamızın Açılması

reklam

SERMAYE PİYASAMIZIN DIŞA AÇILMASISermaye piyasamızın dışa açılması şu konuları içerir :

1.Yabancıların Türk menkul kıymetlerine yatırım yapması:

a.Yabancıların Türkiye’de, Türk piyasasında yatırım yapması

b. Türk şirketlerinin yabancı borsalara kote edilerek yurt dışında alınıp satılması

2. Türk vatandaşlarının yabancı menkul kıymetlere yatırım yapması :

a. Türklerin dışarıya para götürerek dışarıda yabancı menkul kıymetlere yatırım yapması

b. Yabancı şirketlerin menkul kıymetlerinin Türk borsalarında kote edilip, alınıp satılması

Bunların gerçekleşmesi halinde sermaye piyasamızın dışa açılmasından söz edilebilir. Bunların gerçekleşmesi ise pek çok şarta bağlıdır. Bunların başında Türkiye’nin ödemeler dengesinin kurulması, Türk parasının fiilen konvertibl hale gelmesi, sermaye hareketlerinin serbest bırakılması gelir. Yabancılar Türkiye’de yatırım yapmak için, faiz ve temettü gelirlerin yanısıra, gereğinde, yatırdıkları anaparanın kolayca geri transferini (repatriation) isterler. Türk şirketlerinin yabancı borsalara kote edilmesi de en azından faiz ve temettü gelirlerinin kolayca transferini gerektirir.

Mevzuatımıza göre yabancıların Türkiye’de menkul kıymetlere yatırım yapmaları serbesttir. 7.7.1984 tarih ve 18451 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmış bulunan Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 30 sayılı kararın 15. maddesine göre :

Her türlü menkul kıymetin ithali ve ihracı ile yabancı paralar üzerinden düzenlenen menkul kıymetlerin Türkiye’de yurt dışında yerleşik kişilere satışı serbesttir.

Döviz bozdurulmak suretiyle satın alınan Türk menkul kıymetlerine (kara iştirakli tahviller ile kar ve zarar ortaklığı belgeleri dahil) ait gelirler ile bunların satış bedellerinin transferleri bankalarca yapılır.

Bankalar, transfer sırasında menkul kıymetlerin borsa değeri, bu yoksa nominal değerden döviz bozdurularak satın alınmış olduğunun döviz alım belgesi ile tevsikini isterler.

Türk parasının kıymetini koruma mevzuatı geçen yıllar içinde çok sadeleştirilmiştir. Ancak bu defa da, yukarıdaki 15. madde gereğince transferlerin nasıl yapılacağı konusunda boşluk meydana gelmiştir. 20 Temmuz 1988 tarih ve 19878 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan Türk Parasını Koruma Hakkında 30 sayılı Karara İlişkin Tebliğ bu konuya açıklık getirmiş, fakat serbestçe geri transfer imkanını yalnız Türk menkul kıymetlerine yatırım yapacak yabancı yatırım fonlarına tanımıştır. Şimdilik ve ihtiyat saikiyle böyle sınırlı şekilde tanındığını sandığımız geri transfer imkanı şüphesiz ileride tüm yatırımcılara temsil edilecektir.
Önemi dolayısıyla Tebliğe aynen yer vermek daha uygun olacaktır.


Madde 1 - Yurt dışındaki yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarınca, Türkiye’de Sermaye Piyasası Kanunu’na göre faaliyet gösteren bankalar dahil aracı kurumlar vasıtasıyla, döviz bozdurmak suretiyle, Türk menkul kıymetleri satın alınabilir. Bu menkul kıymetlere ait faiz veya temettü gelirleri ve menkul kıymetlerin satış bedelleri ile menkul kıymetlerin satışından doğan değer artış farklarına ilişkin gelirler, bu tebliğ esasları çerçevesinde, yeniden menkul kıymetlere yatırılabilir ya da yurt dışına bankalar aracılığı ile transfer ettirilebilir.

Madde 2 - Söz konusu yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları, Türk menkul kıymetleri üzerinde, bankalar dahil aracı kurumlar vasıtasıyla, bu kuruluşlarla yapılacak sözleşmeler çerçevesinde işlem yapabilirler. Bu şekilde iktisap edilen menkul kıymetler, fon faaliyette bulunduğu sürece, Türkiye’de bir banka ya da aracı kurumda muhafaza edilebilir.

Borsada işlem gören şirketlerin hisse senetleri borsa ve bankalar dahil aracı kurumlarca, diğer menkul kıymetler ise, bankalar dahil aracı kurumlarca, kayda alınarak işlemlerin tebliğ esaslarına uygunluğu sağlanır. Borsa yönetimi ve bankalar dahil aracı kurumlar, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bu işlemlerle ilgili üç aylık dönemler halinde ve dönemi izleyen bir hafta içinde bilgi verirler.


Madde 3 - Bu tebliğe göre Türkiye’deki şirketlerin hisselerini satın alan yatırım ortaklıkları veya fon yönetimleri, bu şirketlerin yönetim kurullarına veya genel kurlarına bakılmak veya başka bir şekilde faaliyetlerine müdahale etmek istemeleri halinde, iştirakin Yabancı Sermaye Mevzuatı çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı’nca (Yabancı Sermaye Başkanlığı) tescili şarttır.

Madde 4 - Yurt dışındaki yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarınca tamamen veya kısmen Türk menkul kıymetlerinden oluşan fortföyler tesis edilmesi için Hazine ve Dış Ticaret müsteşarlığından izin alınması şarttır. Verilecek bu izin ile, oluşturulacak portföyün büyüklüğü ve / veya portföyün Türk şirketlerinin menkul kıymet tutar ve / veya tutarlarının toplam portföy değeri içindeki oran ve / veya oranlarına ve her bir Türk şirketinin sermayesinde sahip olunacak orana konulacak sınırlamalar ile yatırım ortaklığı veya fonun, faaliyete geçiş dönemi dahil, faaliyet süresi, faaliyete geçiş döneminde portföye uygulanacak esaslar, çıkarılacak katılma belgeleri ve faaliyetlerle ilgili sair hususlar belirlenir.

Madde 5 - Yurt dışındaki yatırım ortaklıkları veya yatırım fonlarınca düzenlenecek katılma belgeleri yurt dışında yerleşik kişilere, Fon ve / veya Fon’un görevlendirdiği kuruluşlarca satılabilir, katılma belgelerinin Türkiye’de satışı ise Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın iznine tabidir.

Sermaye piyasasını dışa açma konusu tüm kalkınmakta olan ülkelerde önemle üzerinde durulan bir konudur. Güney Kore ve Tayland gibi ülkeler yabancıların milli şirketlere doğrudan doğruya yatırım yapması yerine, kurulan milli fonların yabancılara açılması yolunu tercih etmişlerdir. Bundan amaç, yabancıların milli şirketlerin kontrolünü ele geçirmesini önlemek olduğu kadar, milli hisse senetleri üzerinde yabancıların büyük mali imkanlarla spekülatif hareketlerde bulunmasını önlemektir. Uzakdoğu ülkelerinde kurulan bu gibi fonlara “exotic funds” denilmektedir.

Memleketimizde de bunlara benzer bir Türkiye Fonu kurulmuştur. Toplam 60 milyon dolar tutarında olan bu fonun portföyüne önceleri paket alımlar (doğrudan doğruya şirketlerin büyük ortaklarından), kısmen kamu portföyündeki özel sektör hisse senetleri, kısmen özelleştirme hisse senetleri ve kısmen borsadan satın alınan hisse senetleri konulmuş ve fon hisse senedi ağırlıklı olarak kurulmuştur. Fon New York, Londra ve Frankfurt borsalarında kote ettirilmiş ve bu piyasalarda satılmıştır.

Sermaye hareketlerinde tam bir serbestlik sağlanabildiği takdirde, Türk sermaye piyasası, kurulmasına çalışılan dünya borsalar kuşağı içinde Ortadoğu halkasını oluşturmak için gerekli potansiyele sahiptir. Zira Ortadoğu’daki rakip piyasalardan fazla olarak 60 milyonluk bir iç pazara da hitap etmektedir.


Etiketler : sermaye piyasamızın açılması

KPSS A

Facebook Yorumlar

KPSS A