Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Oydan Yoksun Hisse Senetleri (O.Y.H.S.) - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Oydan Yoksun Hisse Senetleri (O.Y.H.S.)

reklam

Oydan Yoksun Hisse Senetleri (O.Y.H.S.)

Oydan yoksun hisse senetleri mevzuatımıza 3794 sayılı kanunla girmiştir. Bu kanunla, 2499 sayıalı kanunun 14. maddesinin arkasına 14/A maddesi eklenmiş ve “Anonim Ortaklıklar esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak şartıyla, kar payı imtiyazı sağlayarak, oy hakkından yoksun paylar ihraç edebilir ve bunları temsil eden hisse senetlerini halka arz edebilirler” denmiştir.

Oydan yoksun hisse senetlerine ilişkin düzenleme, 31 Temmuz 1992 tarih, Seri 1, No: 15 tebliğ ile yapılmıştır. Bu tebliğde belirtildiğine göre ortaklıkların OYHS ihraç edebilmeleri için ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarının, kayıtlı sermaye sistemine geçiş için mevzuatta öngörülen asgari ödenmiş sermaye miktarından az olmaması ve ortaklığın başvuru tarihinden geriye doğru ard arda 2 yıl dönem karı elde etmiş olması aranan şartlar arasındadır. ( Tebliğ m. 8.) Ortaklıkların çıkarabilecekleri OYHS itibari değer toplam tutarı ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin 1 / 2 sini geçmemek üzere esas sözleşmelerinde gösterilir. (m.9), OYHS’nin nama yazılı olması zorunludur. (m.5.)

OYHS ihracı için kar payında imtiyaz tanınması zorunludur. OYHS sahipleri diğer ortaklarla birlikte kanun ve tebliğlerde belirtilen miktarda birinci temettüden payları oranında yararlanırlar. OYHS sahipleri dağıtılan birinci temettüye ek olarak, kalan kardan, pay başına düşen birinci temettünün esas sözleşmede belirtilen oranında kar payı alırlar. OYHS sahiplerine tanınan imtiyazlı kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.(m.11.)

Ortaklıkların yapacakları sermaye arttırımlarında, T.T.K. m.394 hükmüne göre, OYHS sahiplerinin diğer ortaklarla birlikte, sermaye payları ile orantılı olarak yeni pay alma hakları vardır.(m.14.) Bu hak bedelsiz arttırımlarda da geçerlidir(m. 15.)

Ortaklık, ard arda 3 yıl kar dağıtamazsa veya mevzuata aykırı olarak, her hangi bir yıl mevcut karı dağıtmazsa, OYHS sahipleri, bu durumların kesinleştiği genel kurul toplantı tarihini izleyen yıl, esas sermayeye katılmaları ile orantılı olarak oy hakkını elde ederler ve buna bağlı olarak, imtiyazlı bu paylar adi pay haline dönüşür. Esas sözleşmede hüküm bulunmak kaydıyla da ve ihraçtan en az 10 yıl sonra OYHS’lerin adi hisse senedine dönüşmesi mümkündür.

Görüldüğü gibi bazı farklılıklara karşın OYHS’ler KİS benzeri menkul kıymetler olarak düşünülmüştür.

 


Etiketler : oydan yoksun hisse senetleri o y h s


Facebook Yorumlar

KPSS A