Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Osmanlı Kuruluş Dönemi (1299-1453) - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
Yabancı Dil Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Osmanlı Kuruluş Dönemi (1299-1453)

reklam

Osmanlı Kuruluş Dönemi Kuruluş Dönemi(1299-1453)Padişahları:


Osman Bey

Orhan Bey

I.Murat (Hüdavendigar)

I.Bayezid (Yıldırım)

I.Mehmet (Çelebi)

II.MuratKuruluş Devri Politikaları:Anadolu siyasi birliğini sağlama politikası

Fetih politikası

İskan ve hoşgörü politikasıKuruluş Devri Başkentleri:Söğüt,İznik,Bursa,EdirneOsmanlı Devleti'nin Genel Özellikleri


- Osmanlı tarihi, Anadolu Türkiye tarihinin 4. dönemini oluşturur.

- Türk devletleri içinde en uzun süre yaşayan ve en geniş sınırlara ulaşanıdır.

- Türk Devletleri içinde merkezi otoritesi en güçlü olanıdır.

- Kültür ve uygarlık alanında en çok ilerleyen Türk Devleti'dir.

- Mutlak egemenlik haklarını hükümdar kullanır. Ancak, I. Ahmet dönemine kadar veraset yasası belirgin değildir.

- Şeriat hukuku ile yönetildiğinden Teokratik, mutlak egemenlik haklarını hükümdar kullandığından Monarşik devlet yapısı görülür.

- Fetih temeline dayandığından askeri, etnik yapı çeşitli olduğundan çok uluslu bir imparatorluktur.

- Fetih politikası, dinsel (cihat) ve ekonomik (ganimet) amaçlı olmuştur.Osmanlıların Kökeni- Osmanlı Devleti Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyu tarafından kurulmuştur

- Kayılar Malazgirt savaşı(1071)ndan sonra Anadoluya gelmişler önce Ahlat’a ,sonra Ankara yakınlarındaki Karacadağ bölgesine yerleşmişler , Ertuğrul Gazi önderliğinde ise Söğüt ve Domaniç’e gelerek burada beyliğin temellerini atmışlardır.- Kayılar Ertuğrul Gazi döneminde aşiret ,Osman Bey döneminde Beylik ,Orhan Bey döneminde devlet ,Fatih Sultan Mehmet döneminde ise İmparatorluk haline gelmişlerdirOsmanlı Devleti'nin Kısa Sürede Büyüme Nedenleri- Coğrafi konumu (genişlemeye müsait bir yerde uç beyliği olarak kurulmuş olması)

- İslam dininin öngördüğü gaza ve cihat inancı ile hareket edilmesi

-Türkmen desteğinin alınması ve beyliklerle iyi geçinilmesi.

-Anadolu'ya gelen Türkmenlerin fethedilen yerlere yerleştirilmesi yani düzenli iskan politikası

-Balkanlarda siyasi birliğin olmaması ve Bizans'taki taht kavgaları.

-Yetenekli ve deneyimli yöneticilerin iş başına geçmesi.

-Merkezi otoritenin güçlü olması.

-Fethedilen bölgelerde halka karşı adil davranılması ve dinsel hoşgörünün olması.OSMAN BEY: (1281-1326):- Osmanlı Devleti Osman bey tarafından 1299 yılında Söğüt ve Domaniç merkez olmak üzere Anadolu Selçuklularına bağlı bir Uç Beyliği olarak kurulmuştur.

- Osman Bey zamanında ilk Osmanlı parası (bakır para) bastırıldı. Ancak devletin teşkilatlanması Orhan bey zamanında başladı.Koyunhisar Savaşı(1302):Bizans ile Osmanlılar arasında yapılan ilk savaştır.Savaşı Osmanlılar kazandı.ORHAN BEY: (1326-1362)- Bursa fethedilerek başkent yapıldı.

- Çimpe kalesi alınarak Rumeliye (Avrupaya geçildi)

-Karesioğulları beyliği ortadan kaldırılarak donanmasından yararlanıldı.(Karesioğulları ,Osmanlıya katılan ilk beyliktir.Osmanlı donanması Karesi donanması esas alınarak kurulmuştur)Bu dönemde ayrıca ;- Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordu kuruldu.

- İlk Osmanlı donanması kuruldu.

- İlk Osmanlı medresesi İznik’te açıldı.(Süleyman paşa medresesi –İlk müderris ise Davud-u Kayseri’dir)

-“Divan” örgütü kuruldu,vezirlik makamı oluşturuldu.

-İlk gümüş para (akçe) basıldı.NOT:Bütün bunlardan dolayı Orhan Bey dönemi beylikten devlete geçiş aşaması olarak kabul edilir.

ÇIKMIŞ SORU:

Orhan Bey zamanında,

I. ilk Osmanlı medresesinin açılması,

II. Rumeli’ye geçilmesi,

III. yaya ve atlı düzenli bir ordunun kurulması

gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin bu

dönemde teşkilatlanmaya başladığının bir göstergesi olduğu savunulabilir?A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

2009KPSS

Medreselerin açılması eğitim alanında teşkilatlanma olduğunu,düzenli ordunun kurulması ise askeri alanda teşkilatlanmaya gidildiğini gösterir.Rumeliye geçilmesi ise teşkilatlanma değil fetih hareketidir.CEVAP:C seçeneğidir.I.MURAT DÖNEMİ: (1362-1389)- Taht kavgaları sonucu tahta geçen ilk Osmanlı padişahıdır.

- Veraset sisteminde değişiklik yaparak”ülke hanedan üyelerinin değil sadece padişah ve oğullarının malıdır” anlayışını getirdi.(Amaç merkezi otoriteyi sağlamlaştırmaktır.)-Edirne fethedilerek (1362) başkent yapıldı.

-Bu durum Osmanlıya karşı haçlı savaşlarının başlamasına neden oldu.

-Bundan sonra Osmanlılara Balkan Fetihlerinin yolu açılmıştır.Ayrıca Bu Dönemde;-Merkezi Manastır olan Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.

-Kapıkulu ocağı(Yeniçeri) kuruldu

-Tımar sistemi ve Tımarlı sipahiler ocağı kuruldu.Osmanlı Devletine Karşı Yapılan Haçlı Seferleri-Sırpsındığı Savaşı(1364) I.Murat

-I.Kosova Savaşı (1389) dönemi-Niğbolu savaşı(1396) Yıldırım Bayezid-Varna Savaşı (1444) II.Murat

-II.Kosova Savaşı (1448) DönemiNOT:Osmanlı devleti ilk defa I.Kosova savaşında sesinden yararlanmak için açık alanda top kullanmıştır.

NOT2:II.Kosova Savaşı Osmanlı devletinin haçlılarla yaptığı son savunma savaşıdırI.BEYAZİT DÖNEMİ: (1389-1402)- Beyliklerin üzerine gidilerek ilk defa Anadolu siyasi birliği sağlandı.

- Germiyanoğulları alındıktan sonra Kütahya merkezli Anadolu beylerbeyliği kuruldu.

- İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı padişahıdır.

- İstanbul’u almak için Anadolu hisarını yaptırmıştır.Ankara savaşı(1402)

Yıldırım Bayezit ve Timur arasında oldu.- Savaşı ,Timur kazandı.Anadolu’nun siyasi birliği bozuldu ve beylikler yeniden kuruldu.

- Osmanlı’da fetret devri başladı.NOT:Osmanlı bu savaştan sonra Anadoluda parçalanma ve yıkılma tehlikesi geçirmesine rağmen Balkanlarda böyle bir durum olmamıştır.

Bunun nedenleri ;

- Osmanlının sağlam temeller üzerine kurulmuş olması

- Balkanlarda uygulanan iskan (yerleştirme) ve istimalet (hoşgörü) politikası

- Balkanlarda mezhep savaşları Avrupa da ise yüzyıl savaşlarının devam ediyor olmasıdır.FETRET DEVRİ(1402-1413):

- Ankara savaşından sonra Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında geçen ve onbir yıl süren taht kavgaları dönemine denir.

- Taht kavgalarından Çelebi Mehmet başarıyla çıkmış ve devleti yeniden toparlamıştır.Bundan dolayı Çelebi Mehmet Osmanlının ikinci kurucusu sayılır.ÇELEBİ MEHMET DÖNEMİ:

- Düzmece Mustafa ayaklanması bastırıldı.

- Şeyh Bedreddin ayaklanması çıktı.Şeyh Bedreddin ve adamları yakalandı ve idam edildi (1420). Dini ve Sosyal içerikli bir ayaklanmadır.

- Venedik ile deniz savaşı yapıldı fakat başarısız olundu.II.MURAT DÖNEMİ:

-Anadolu siyasi birliği işine yoğunlaşan II.Murat, Haçlılar ile savaşmak istemedi. 1444’te Edirne-Segedin Antlaşması imzalandı.(Haçlılar ile imzalanan ilk antlaşmadır).

NOT: Osmanlı’nın bir yenilgi sonunda imzaladığı ilk antlaşmadır,- Antlaşmadan sonra Osmanlı tahtına II.Mehmet geçti. Haçlılar bu fırsatı değerlendirmek için antlaşmayı bozarak saldırıya geçtiler. II.Murat tekrar devletin başına geçti ve 1444 Varna Savaşında Haçlıları yenilgiye uğrattı.

Not: Osmanlı’nın İslam dünyasındaki saygınlığı arttı ve Balkanlardaki hakimiyetin güçlenmesine sebep oldu.- II.Murat, Macarların önderliğinde oluşturulan Haçlı ittifakını II.Kosova Savaşında mağlup etti (1448).

Sonuçlar:

- Balkanlarda Osmanlı hakimiyeti kesinleşti

- Dönüm noktasıdır. Haçlıların son taarruzu, Osmanlı’nın son savunmasıdır. (II.Viyana kuşatmasına kadar).

NOT: II.Murat, tahtı kendi isteği ile oğluna bırakan tek Osmanlı hükümdarıdır. II.Murat iki kere tahta geçmiştir.


Etiketler : osmanlı kuruluş dönemi 1299-1453

KPSS Lise

Facebook Yorumlar