Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Eğitim Bilimleri Denemeleri - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
YDS Sınavı Hazırlık Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Eğitim Bilimleri Denemeleri

reklam

Kpss Eğitim Bilimleri Denemeleri

1.Yukarıdaki grafikte öğretmenlik sınavına hazırlanan bir KPSS kursundaki öğrencilerin girdiği deneme sınavlarına göre, öğrenme psikolojisi sorularına verdikleri yanıtlarda yaptıkları ortalama hata sayısının değişimi verilmiştir.
Bu grafiğe ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bu çalışmadaki bağımlı değişken hata sayısı, bağımsız değişken deneme sınavı zayıfla cı sidir.
B) Öğrencilerin girdiği deneme sınavı sayısı arttıkça yaptıkları ortalama hata sayısı azalmaktadır.
C) Grafik değişkenler arasında negatif yönde bir ilişkiyi göstermektedir.
D) Öğrencilerin girdikleri deneme sınavı sayısıyla yaptıkları ortalama hata sayısı arasında pozitif yönde bir ilişki vardır.
E) Öğrencilerin ortalama hata sayısı 4. deneme sınavından sonra bir miktar artış göstermiştir.
 

2. Gelişimi anlayabilmek için kalıtım ve çevrenin gelişim üzerine olan etkisini ve mekanizmasını bilmek gerekmektedir. Bu sayede gelişimin nasıl bir yönelim izleyeceği ve hangi sonuçlarla karşı karşıya kalınabileceği tahmin edilebilir. Kalıtım ve çevrenin gelişim üzerine etkisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlıştır?


A) Tek yumurta ikizleri tek dölütten geliştiği için tüm kalıtımları, bu nedenle cinsiyetleri de aynı olur.
B) Tek yumurta ikizlerinin özellikleri arasındaki fark, çevresel etkenler arasındaki farktan gelir.
C) Çift yumurta ikizleri aynı zamanda oluşan iki farklı dölütten oluşmaktadır, bu nedenle farklı zamanlarda doğmuş olan kardeşlerinden daha fazla birbirlerine benzemezler.
D) Çift yumurta ikizlerinin büyütüldükleri çevre tamamen aynı olursa, ikizler arasındaki herhangi bir farkın nedeni kalıtımsaldır.
E) Tek yumurta ikizleri farklı çevrelerde yetişse bile kalıtsal kökenleri aynı olduğundan ilgi, tercih ve dünya görüşleri gibi özellikleri arasında bir fark olmaz.
 


3. ve 4. soruları aşağıdaki parçaya göre yanıtlayınız.


3.Yapılan boylamsal bir çalışmada yenidoğan yavru kedilerin annelerini emme davranışları araştırılmaktadır. Araştırmanın bağımlı değişkeni, yavru kedilerin anne memesini tek davranışta bulabilmeleri arasındaki farklılıktır. Bu amaçla hepsi aynı zamanda dünyaya gelen üç farklı yenidoğan yavru kedi grubu oluşturulmuştur. Araştırmacı tarafından ilk gruptaki yavru kedilerin annelerini doğar doğmaz emmelerine izin verilmiş ve bu yavruların ilk davranışta anne memesini bulmada % 30 isabet sağladıkları görülmüştür. ikinci gruptaki yavruların anneyi 3. gün emmelerine izin verilmiş ve bu yavruların ilk davranışta anne memesini bulmada % 60, 5. günde anneyi emmelerine izin verilen yavruların ise % 80 isabet sağladıkları gözlenmiştir. Araştırmanın devamında yavru kedilerin yetişkin olduktan sonra diğer kedilerden uzak durdukları, karşı cinsle ilişki kurmada ilgisiz davrandıkları gözlenmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre yavru kedilerin ilk davranışta anne memesini bulmaları arasındaki farklılık, gelişimle ilgili aşağıdakiler- den hangisinin önemini göstermektedir?


A) Deneyimin
B) Olgunlaşmanın
C) Çevrenin
D) Güdülenmenin
E) Tarihsel zamanın

4.Araştırma sonuçlarına göre son gruptaki kedilerin aşağıdaki bağlanma tarzlarından hangisine sahip oldukları söylenebilir?


A) Kayıtsız B) Saplantılı
C) Korkulu D) Güvenli
E) ikircikli


5.Bir araştırmada gözleri üzerine ışık geçiren fakat görmeyi engelleyen yarı şeffaf camlar konarak yetiştirilen yeni doğmuş farelerin daha sonra şekilleri görmelerinde ve ayırt etmelerinde bozukluk olduğu saptanmıştır.
Bu araştırma sonuçları görme gelişimi açısından, aşağıdakilerden hangisinin önemine örnek olarak gösterilebilir?


A) Türe özgü hazıroluş
B) Kalıtım
C) Deneyim
D) Olgunlaşma
E) Büyüme


6.Ailenin ilk çocuğu olan 5 yaşındaki Ali’nin bir kız kardeşi dünyaya gelir. Aileye yeni katılan bebek bakılmaya ihtiyacı olduğu için tüm ilginin odağıdır. Aslında Ali, kız kardeşini çok kıskanmakta ve canını yakmak istemektedir. Fakat bunu yapması mümkün değildir. Çünkü anne ve babası bunu yaparsa onu cezalandıracaktır. Bir süre sonra anne-baba Ali’nin o güne kadar düzgün bir şekilde oynadığı oyuncaklarının parçalandığını, oyuncak kedisinin ve köpeğinin bacaklarının koparılmış olduğunu gözlerler.
Psikanalitik kurama göre Ali’yle ilgili aşağı- dakilerden hangisi söylenebilir?


A) Oral dönemi başarıyla atlatamadığı için güvensiz kişilik özelliği gelişmiştir.
B) Anne-baba ilgisizliği kayıtsız bağlanmaya yol açmıştır.
C) Fallik dönem saplantısı anal mazoşist bir karakter yapısının ortaya çıkmasına neden olmuştur.
D) Kabul görmeyen kıskançlık duygularını oyuncaklarına yönelterek yüceltme savunma mekanizmasını kullanmaktadır.
E) Yer yön değiştirme savunma mekanizması kullanarak egosunu korumaya çalışmaktadır.


7.Yapılan bir çalışmada anaokulu öğrencilerine bir film izlettirilir. Filmde iki otomobil yan yana ve aynı güzergahta hareket ederler. Otomobillerden birisi bitiş noktasına diğerinden daha önce ulaşır. Çocuklara ilk varan aracın neden bitiş noktasına daha erken vardığı sorulur. Hepsi de daha hızlı olduğu için daha önce ulaştığını söylerler. Daha sonra çocuklara ikinci bir film izlettirilir. Film kuşbakışı bir açıdan çekilmiştir. ikinci çekimde iki otomobil de aynı noktadan başlar. ilk otomobil yine aynı güzergahtan varış noktasına doğru giderken diğeri ise ilkine göre yarı çember çizerek daha uzun bir güzergahtan yol alarak varış noktasına doğru yol alır ve doğal olarak ilk otomobile göre varış noktasına daha geç ulaşır. Çocuklara tekrar ilk otomobilin neden daha önce ulaştığı sorulur. Çocukların hepsinin değişen güzergahı dikkate alamadıkları ve yine ilk otomobilin daha hızlı olduğu için daha erken vardıkları cevabını verdikleri görülür.
Çocukların ikinci soruya bu şekilde cevap vermeleri Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdakilerden hangisine örnektir?


A) Nesne sürekliliği B) Yapaycılık
C) Esnek düşünce D) Sezgisel düşünce E) Sembolik düşünce


8.ilköğretim 1. sınıfa yeni başlayan Özge ile öğretmeni arasında aşağıdaki konuşma geçer: Öğretmen : Özgeciğim ay neden doğdu?
Özge : Biz doğduğumuz için.
Öğretmen : Peki ay neden büyüdü?
Özge : Çünkü biz büyüdük.
Kendisine sorulan sorulara verdiği yanıtlar dikkate alındığında, Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre, Özge’nin ayın doğma ve büyüme nedenini açıklama biçimi aşağıdakilerden hangisine örnektir?


A) Olasılıklı düşünme
B) Özdeşleşme yoluyla açıklama
C) Esnek düşünce
D) Tümdengelimsel düşünme
E) Tümevarımsal düşünme


9.Gelişimsel özellikleri dikkate alındığında, anaokulu öğrencilerinin oyunlarını dışarıdan izleyen birisinin aşağıdakilerden hangisini gözleme olasılığı daha yüksektir?


A) Ortaklaşa belirlemiş oldukları bir kural çerçevesinde organize bir şekilde oynadıklarını
B) Önceden belirlenmiş bir kurala uyarak oynadıklarını
C) Arkadaşlarının kurallarına hiç aldırış etmeden, herkesin kendi tarzına göre oynadıklarını
D) Her seferinde birisi tarafından belirlenen bir kurala göre oynadıklarını
E) Kuralların her seferinde değiştirilmekle birlikte uyumlu bir ilişki içinde oynadıklarını


10.Ege, artık iyice kendini yeterli hissetmektedir. Engellerle ve zorluklarla dolu bir dünyada kendi yolunu kendisinin bulabileceğinden neredeyse emindir. Çevresindeki her şeyi etkilemeye ve keşfetmeye çalışmaktadır. Ayakkabısını kimse karışmadan kendisi giymeye, yemeğini kendi başına yemeye çalışmaktadır. Bu çabaları karşısında zaman zaman anne ve babasının müdahaleleriyle karşılaşmakta, kendi işini kendisi görme konusunda onlara direnmekte ve karşılıklı inatlaşmaktadırlar. Protestolarıyla anne-babasının koruyucu tutumlarını istemediğini göstermeye çalışmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında, Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre, Ege’nin hangi gelişim evresinin krizini yaşamakta olduğu söylenebilir?


A) Özerkliğe karşı utanç ve kuşku
B) Girişimciliğe karşı suçluluk
C) Başarıya karşı aşağılık
D) Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası
E) Üretkenliğe karşı durgunluk 

11. Anasınıfında öğretmen çocukları masalara oturtmuş ve onlardan bir süre kendi başlarına istedikleri bir resmi yapmalarını istemiştir. Herkes hummalı bir çalışma içindedir. O sırada dışarıdan bir arabanın korna sesi gelir. Hemen arkasından Meltem de “düüt düüt” der. Sınıfta kısa bir gülüşme olur ve öğretmenin uyarısıyla herkes tekrar işine döner. Biraz sonra sınıfta aşağıdaki konuşmalar olur:
Arzu: Öğretmenim tuvalete gidebilir miyim? Öğretmenin cevap vermesine fırsat olmadan bir taraftan da kendi işiyle ilgilenirken;
Meltem: Öğretmenim tuvalete gidebilir miyim? Öğretmen: Tabii gidebilirsin.
Meltem: Tabii gidebilirsin.
Arzu: Öğretmenim Meltem benimle alay ediyor. Meltem: Öğretmenim Meltem benimle alay ediyor. Öğretmen: Meltem hiç hoş değil, çok ayıp.
Meltem: Meltem hiç hoş değil, çok ayıp.
Meltem’in konuşması dil gelişimi açısından aşağıdakilerden hangisine örnektir?


A) Monolog
B) içsel konuşma
C) Sözel senkretizm
D) Toplumsallaşmış konuşma
E) Tekrarlama


12. Davranışta meydana gelen her türlü değişme öğrenme olarak adlandırılamaz. Öğrenme tekrar ve yaşantı sonucu meydana gelen oldukça kalıcı izli bir değişikliktir.
Öğrenmenin tanımı dikkate alındığında aşa- ğıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlen-dirilebilecek bir davranış değişikliğine örnek değildir?


A) Daha önce ağladığında bir isteğini elde eden çocuğun alışverişe çıkıldığında istediği bir oyuncağı aldırmak için ağlaması
B) Yeni yürümeye başlayan bir çocuğun düşerken kafasını bir yere çarpınca canının yandığı için ağlaması
C) Sobaya değdiğinde eli yanan ve canı yandığı için ağlayan bir çocuğun daha sonra annesinin sobayı yaktığını gördüğünde ağlaması
D) Babasının tıraş olmak için götürdüğü berberde saçları kesilirken makasın batmasıyla canı yanan çocuğun daha sonraları berbere götürüldüğünde ağlaması
E) Elindeki bardağı düşürdüğünde annesinin ani çığlığından korktuğu için ağlayan çocuğun daha sonra eline bardak verildiğinde ağlaması


13. Bir lisede psikoloji derslerine giren Serap Öğretmen ikinci yarıyıl görev yaptığı ilçedeki başka bir lisede sosyoloji derslerine de görevlendirilir. Bir süre sonra Serap Öğretmen’in kendi okulunda girdiği derste psikoloji alanında çalışmış olan kuramcıların adı yerine sosyoloji alanında çalışmış kuramcıların adını söylemeye başladığı görülür.
Serap Öğretmen’in yaşadığı durum aşağıda- kilerden hangisine örnektir?


A) Garcia etkisi B) Öncelik etkisi
C) Anlamsal çağrışım D) ileriye ket vurma
E) Geriye ket vurma


14. Babası kızı Aylin’e düzenli ödev yapma davranışını kazandırmak amacıyla, ödevlerini zamanında bitirdiği taktirde hafta sonları onu gezmeye götüreceğini söyler. Ancak Aylin’de bir türlü beklediği düzeyde ödev yapma alışkanlığının oluşmadığını gözler.
Edimsel koşullanma ilkeleri dikkate alındığında Aylin’de düzenli ödev yapma davranışının istenilen şekilde gelişmemesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde en uygun şekilde açıklanmıştır?


A) Ödev yapma alışkanlığının kazanılması zor bir davranıştır.
B) Aylin’in uzun süre pekiştirilmemesi alışkanlığın yerleşmemesine yol açmıştır.
C) Pekiştirecin zamanında verilmemesi nedeniyle davranış oluşmamıştır.
D) Gezme Aylin için uygun bir pekiştireç değildir.
E) Davranış aralıklı olarak pekiştirilmediği için davranış istenilen düzeyde oluşmamıştır.


15. Üç yaşındaki Selin bir gün ağlayarak annesinden istediği bir oyuncağın alınmasını sağlamıştır. Selin bundan sonra istediği şeyleri yaptırmak için küsme, yemek yememe, suratını asma gibi davranışlar sergilemeye başlamıştır.
Edimsel koşullanma kuramına göre Selin’in küsme, yemek yememe, suratını asma gibi davranışlar sergilemesi ve bu davranışlarının artışına yol açan kavramlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A) Karşı koşullanma-Olumsuz pekiştirme
B) Kademeli yaklaşma-Premack ilkesi
C) Alışma-Ortamı değiştirme
D) Tepki genellemesi-Olumlu pekiştirme
E) Uyarıcı genellemesi-Onarıcı düzeltme

16-20 arası soruları aşağıdaki parçaya göre yanıtlayınız.
Bir şirkette yönetici olarak çalışan Cenk Bey, ayda bir defa üniversiteden arkadaşlarıyla bulu-şur. Bu buluşmalarda birlikte yemek yenir hatta alkol de alınır. Cenk Bey alkol alarak arabasıyla eve döndüğü bir gün polisler tarafından çevrilir ve belirlenmiş yasal sınırın üzerinde alkol kul-landığı için aracı parka çekilir ve 6 ay boyunca ehliyetine el konulur. Ehliyetini geri aldıktan sonra Cenk Bey bu buluşmalara alkol alacağı zamanlarda bir süre taksiyle gider. Bu arada eve dönüş yolu üzerinde eskisi gibi polis kontrolünün olmadığını gözleyen Cenk Bey, son buluşmaya yine arabasıyla gider. Yasal sınırın üzerinde alkol almıştır. O akşam evine yaklaştığı sırada uzakta polis arabasının yanıp sönenışıklarını görür. Bir an yine aracına ve ehliyetine el konulacağını para cezası ödeyeceğini, üstelik cezaların da çok artmış olduğunu düşünür. Ani bir kararla yavaşlar ve ehliyetiyle arabasını kap-tırmamak için yan bir yola sapar ve başka bir yoldan evine ulaşır. Daha sonra bu davranışlarını değerlendiren Cenk Bey, bundan sonra al-kol alacağı akşamlarda arabasını çıkarmaz ve taksiyle eve dönmeye başlar. Bu şekilde daha doğru bir davranış yaptığını düşünür.


16. Cenk Bey’in ehliyet ve aracına el konulduktan sonra alkol alacağı zamanlarda bir süre arabasıyla gitmemesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?


A) Cezanın
B) Sönmenin
C) Olumsuz pekiştirmenin
D) Tepkisel koşullanmanın
E) Dolaylı yolla öğrenmenin


17. Cenk Bey’in ehliyet ve aracına el konulduktan sonra alkol alacağı zamanlarda bir süre taksiyle gitmeye başlaması aşağıdakilerden hangisine örnektir?


A) Batıl davranış
B) Kaçınma koşullanması
C) Üst düzey koşullanma
D) Tepkisel koşullanma
E) Sönme


19. Daha sonra davranışlarını değerlendiren Cenk Bey’in alkol alacağı zamanlarda bir daha arabasını kullanmaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
A) Batıl davranış
B) Tepkisel koşullanma
C) Üst düzey koşullanma
D) Alışma
E) Sönme

18. Cenk Bey’in tekrar alkollü araç kullandığında yan yola sapma davranışını kontrol eden polis arabasının yanıp sönen ışıkları aşağı- dakilerden hangisinin işlevini üstlenir?
A) Koşullu uyarıcı
B) Pekiştirici uyarıcı
C) Koşulsuz uyarıcı
D) Ayırt edici uyarıcı
E) Koşullu tepki


20. Kohlberg’in ahlak gelişim kuramı açısından değerlendirildiğinde Cenk Bey’in polis ışıklarını gördükten sonra yan yola saparak evine gitmesi hangi ahlaki gelişim evresine uygun bir davranıştır?
A) Ceza ve itaat
B) Saf çıkarcı
C) iyi çocuk
D) Kanun ve düzen

 


Etiketler : kpss eğitim bilimleri denemeleri


Facebook Yorumlar

KPSS Eğitim Bilimleri