Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Eğitim Bilimleri Deneme Soruları - 9 - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Genel Kültür
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Eğitim Bilimleri Deneme Soruları - 9

reklam

Kpss Eğitim Bilimleri Deneme Soruları - 9

 

1. Davranışçı öğrenme kuramlarının ortaya koyduğu temel ilkeler dikkate alınırsa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Davranış organizma için olumlu bir sonuç sağlarsa sürer.
B) Öğrenme uyarıcıyla tepki arasında kurulan bir bağdır.
C) Ceza uyarıcıyla tepki arasındaki bağı söndürür.
D) Organizma bir uyaran karşısında verdiği tepkiyi başka bir zaman karşılaştığında tekrarlar.
E) Davranışlar uzun süre pekiştirilmezse sıklığı azalır veya söner.


2. Elif Öğretmen öğrencilerine rakamları yazmayı öğretir. Bir süre sonra onlarda rakamları hızlı yazma becerisini geliştirmeyi amaçlar ve tahtaya yazdığı rakamları defterlerine yazmalarını ister. Yazma işini tamamlayanların teneffüsü beklemeden oyun oynamak için dışarı çıkabileceklerini söyler. Bunun üzerine çocuklar bir an önce dışarı çıkıp oynayabilmek amacıyla alelacele rakamları defterlerine geçirir ve dışarı çıkarlar. Bir süre sonra çocukların rakamları hızlı olmakla birlikte çok çirkin ve hatalı olarak yazdıkları görülür.
Bu durum Thorndike'ın kuramına göre aşağıdakilerden hangisine örnektir?


A) Ait olma             B) Hazır bulunuşluk
C) Öğelerin gücü     D) Etkinin yayılması
E) Tekrar


3. Okul rehberlik servisince anne ve babalara yönelik olarak yürütülen bir dizi eğitim çalışmaları çerçevesinde davet edilen bir uzman “Çocuklarımız ve biz“ isimli seminerde, “Nedendir bilemem ama çocuklarımızla ilişkilerimizde her konuda kendimizi haklı görür ve bu davranışımızı ısrarla sürdürmeye çalışırız. Bu belki de anne ve babalara özgü bir davranış kalıbı olsa gerek. Olayları bir de onun gözüyle görmeyi hiç düşünmeyiz. Bu nedenle de hep kendimizi haklı görerek, çocuklarımıza özgür davranma hakkı tanımayız. Her şey bize göre ise ve bizim istediğimiz gibiyse doğrudur. Bize uygun olmayan her zaman olumsuzdur. Bu anlayışsızlığımızın bedelini de hep ödemek zorunda kalırız." Uzmanın konuşması insan ilişkilerinde aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmaktadır?


A) içinden geldiği gibi yaşama
B) Empati
C) Saydamlık
D) Yanılmazlık
E) Yaşantıya açık olma


4. Okullarda planlanan ve sunulan rehberlik hizmetleri; öğrencilerin gelişim düzeyine ve öğretim kademesine uygun, psikolojik açıdan sağlıklı, kendini gerçekçi olarak tanıyan, özgüveni yerinde, kendine uygun eğitsel ve kişisel seçimleri yapabilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen, yaşamdan zevk alan bireyler olmalarına yardımcı olma gibi amaçlara yöneliktir.
Aşağıdakilerden hangisi belirtilen amaçlara ulaşmak için düzenlenecek rehberlik etkinliklerinin seçiminde ve uygulanmasında esas alınacak ilkelerden birisi değildir?


A) Düzenlenecek etkinlikleri öğretim yılının başında belirlemek ve değişmez bir sırayla gerçekleştirmek
B) Etkinlikleri ihtiyaca göre gerektiğinde yeniden düzenlemek
C) Okulun ve öğrencilerin özellik ve ihtiyaçlarını dikkate alarak farklı etkinliklere yer vermek
D) Gerçekçi ve uygulanabilir etkinliklere yer vermek
E) Gerektiğinde farklı sınıflarda yer alan öğrencileri ortak etkinlikler için bir araya getirmek


5. Lise ikinci sınıfların rehber öğretmeni Selmur Hanım, sorumlusu olduğu sınıfla ilgili, sınıfımda bir bütünlük var mı, kız ve erkek öğrenciler arasındaki arkadaşlık ilişkisi ne düzeydedir, sınıfta gruplaşmalar bulunmaktamıdır gibi sorulara yanıt aramaktadır.
Selmur Hanım'a bu sorularına yanıt bulmak amacıyla önerilebilecek en uygun bireyi tanıma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?


A) Sosyodrama
B) Anket
C) Problem tarama listesi
D) Sosyometri
E) Arzu listesi


6. Etkili bir iletişim sürecinin genel özellik ve ilkeleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden
hangisi uygun bir ifade değildir?


A) Sınava istediğin gibi hazırlanamamış olduğundan dolayı kendini gergin hissediyorsun.
B) Eşyalarını kaybettiğinden babanın sana kızacağını düşünüyorsun.
C) Beklediğin notu alamadığın için çok öfkelisin.
D) Annen arkadaşlarınla dışarı çıkmana izin vermediği için hayal kırıklığına uğradın.
E) Öğretmenler her zaman anlayışlı olmayabilirler, üzerinde durmaya değmez.


7. Genelde başarılı ve arkadaşlarıyla sosyal ilişkileri yüksek olan Gülay, son zamanlarda devamsızlık yapmaya ve ödevlerini aksatmaya başlar, sınavlarında aldığı notları da düşmeye başlamıştır. Gülay sınıf rehber öğretmeninin önerisiyle okul rehber öğretmeniyle görüşür. Bu görüşmede babasının işlerinin son zamanlarda bozulduğunu, anne ve babasının sık sık tartışmaya başladığını ve onların ayrılmalarından korktuğunu anlatır.
Buna göre Gülay'a sunulacak rehberlik hizmeti öncelikle hangi problem alanına yönelik olmalıdır?


A) Eğitsel             B) Mesleki
C) Kişisel             D) Sosyal
E) Kişilerarası ilişkiler 


8. 9. ve 10. soruları aşağıdaki parçaya göre yanıtlayınız.
Yılların deneyimli sınıf öğretmeni olan Şirin Hanım bu yıl birinci sınıfları okutmaktadır. Sınıfında aşırı hareketli, yerinde duramayan, sürekli sınıfın düzenini bozan ve bir türlü kontrol edilemeyen bir öğrencisi bulunmaktadır. Verdiği uğraşılardan bir sonuç alamayan Şirin Hanım, öğrencisinde hiperaktivite ve dikkat eksikliği olabileceğini düşünür. Ailesini okula davet ederek onlara rehberlik servisiyle görüşmelerini önerir ve onlara bir randevu ayarlar. Okul rehber öğretmeni aileyi çeşitli broşürlerle aydınlatır.


8.Öğrencinin durumu bir bütün olarak değerlendirildiğinde, rehberlik servisince aşağıda kilerden hangisinin yapılması rehberlik anlayışı açısından daha doğru bir davranış olur?
A) Öğrenciye bir test uygulanarak durumunun kesinlik kazandırmak
B) Geliştirilecek bir müdahale planı çerçevesinde aileye ve Şirin Hanım'a müşavirlik yapılarak çocuğun sınıf içinde uyumunu geliştirici etkinlikler yürütmek
C) Çocuğa psikolojik danışma, aileye müşavirlik hizmeti sunmak
D) Aileyi aydınlattıktan sonra yardım almak üzere bir uzmana yönlendirmek
E) Daha üst düzey değerlendirmeler yapılabilmesi ve müdahale çalışmalarının planlanması için aileyi ve çocuğu rehberlik ve araştırma merkezine sevk etmek

9.Sınıf öğretmeni Şirin Hanım'ın aileye rehberlik servisiyle görüşmesini önermesi ve onlara randevu ayarlaması aşağıdaki rehberlik hizmetlerinden hangisine örnektir?
A) Grup rehberliği
B) Bilgi toplama ve yayma
C) Sevk
D) Bireyi tanıma
E) Çevreyle ilişkiler

10.Rehber öğretmenin aileyi aydınlatması aşağıdaki rehberlik hizmetlerinden hangisinin kapsamındadır?


A) Psikolojik danışma
B) Bireyi tanıma
C) Çevreyle ilişkiler
D) Yardım almaya yönlendirme
E) Bilgi toplama ve yayma

11.“Rehberliğin rol ve işlevini, öğrenciyi sadece ruhsal açıdan korumak ve sorunlarını çözmek olarak değil; öğrencinin zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal yönlerini bütün olarak ele alarak, çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemine uygun olarak desteklenmesi" anlayışı üzerine temellendiren bir okul rehberlik programı, rehberliğin hangi işlevini ön plana almıştır?


A) iyileştirici B) Geliştirici
C) Önleyici D) Ayarlayıcı
E) Koruyucu


12. Gelişimsel kapsamlı rehberlik programının sınıf içi etkinliklerinin yürütülmesi sorumluluğu sınıf rehber öğretmenlerinin görevleri arasında bulunmaktadır. Bu etkinlikler öğrencilerin gelişim düzeyini ve gelişimsel ihtiyaçlarını dikkate alarak planlanmış hiyerarşik sırayla sunulmalıdır. Bu etkinlikler çerçevesinde sınıf rehber öğretmenlerinin, okul ve sınıf kurallarını öğretmede aşağıdakilerden hangisini yapması yanlış olur?


A) Öğretmek istediği kuralı açıklaması ve öğrencilerin bunlar üzerine tartışmalarını sağlaması
B) Kuralın ne işe yaradığı ve neden konulmuş olabileceği konusunda öğrencilerin görüşlerini sorması ve dile getirmelerini sağlaması
C) Kurallara uymayan öğrencilerin uyan arkadaşlarıyla ilişkilerini yasaklayarak kurallara uygun davranışlar geliştimelerini sağlaması
D) Kurala uyulduğu ve uyulmadığı zaman ortaya çıkabilecek sonuçlar hakkında öğrencilerin bilgiler toplayıp sınıfta sunmalarını sağlaması
E) Rehberlik saatlerinde rol oynama tekniğiyle kuralı uygulatması ve sonuçlarına ilişkin görüşlerin dile getirilmesini sağlaması


13. Okulun rehberlik hizmet planını öğrenci ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak gerçekçi olarak planlamayı amaçlayan okul rehber öğretmeninin, bu planlama çalışması öncesi aşağıdaki rehberlik araçlarından hangisini kullanması daha uygundur?


A) Problem tarama listesi
B) Gözlem
C) Otobiyografi
D) Görüşme
E) Arzu listesi


14. Cansu hep olumlu hedefler doğrultusunda çaba harcamakta, doğuştan sahip olduğu potansiyelini en iyisi olmak için kullanmakta, bilinçli çabalarla tam potansiyelli birey olabilmeye uğraşmaktadır.
Buna göre Cansu'nun davranışları hangi ihtiyacını doyurmaya yöneliktir?


A) Fizyolojik
B) Güvende olma
C) Ait olma
D) Saygınlık
E) Kendini gerçekleştirme


15. Metin Bey karşı karşıya kaldığı olaylar karşısında neyin doğru neyin yanlış olduğuna kendi değerler sistemine göre karar vermekte, başkalarının baskı ve kontrolünden etkilenmemektedir. Metin Bey'in bu özelliği rehberliğin hangi temel ilkesiyle örtüşmektedir?


A) Koşulsuz kabul
B) Özerklik
C) Saydamlık
D) Gönüllülük
E) Demokratiklik


16. Holland'ın kişilik kuramına göre gerçekçi tipler soyut kavramlarla uğraşmaktan hoşlanmazlar, sosyal beceri gerektiren durumlarda başarısızdırlar, ilgi alanları genellikle dar olup daha çok mekanik ve açık hava alanında yoğunlaşmıştır. Başarma güdüleri çok güçlü değildir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi gerçekçi tiplere uygun bir meslektir?


A) Doktorluk
B) Öğretmenlik
C) Teknisyenlik
D) Gazetecilik
E) Halkla ilişkiler uzmanlığı


Etiketler : kpss eğitim bilimleri deneme soruları - 9


Facebook Yorumlar