Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Eğitim Bilimleri Deneme Soruları - 9 Cevaplar - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Eğitim Bilimleri Deneme Soruları - 9 Cevaplar

reklam

Kpss Eğitim Bilimleri Deneme Soruları - 9 Cevaplar

 

1.Bir süre sonra çocukların rakamları hızlı olmakla birlikte çok çirkin ve hatalı olarak yazmaları Thorndike'ın kuramına göre etkinin yayılması olarak adlandırılır. Thorndike'a göre öğrenmenin en temel ilkesi etki kanunu yani davranışların sonuçları, pekiştirilmesidir. Ancak eğer pekiştireç zamanında verilmez ya da uygun olan davranışın ayırt edileceği şekilde sunulmazsa bir genelleme olur ve organizma doğru bir davranışla birlikte yanlış bir davranışı da öğrenir. Yani pekiştireci doğru davranışın yanında yer alan diğer davranışı da yaptığında aldığını zanneder. Bu durumda da bazı yanlış öğrenmeler ortaya çıkar. Örnekte görüldüğü gibi öğretmen aslında pekiştireci öğrencilerinde hızlı yazma becerisini kazandırmak amacıyla vermekte ama bununla birlikte ortaya çıkan yanlışları göz ardı etmektedir. Bunun sonucunda öğrencilerde hızlı yazmanın yanında çirkin yazma davranışı gelişmektedir. Bu duruma etkinin yayılması adı verilir. Ait olma, öğrenme amacıyla sunulacak uyarıcıların birbiriyle ilişkili olarak verilmesi anlamındadır. Çünkü Thorndike'a göre öğrenme bir çağrışım kurmadır ve çağrışım sadece bitişik olarak sunulan uyarıcılar arasında değil birbiriyle ilişkili olan uyarıcılar arasında kurulur. Öğelerin gücü; daha güçlü, çekici, diğerlerinden farklı olan uyarıcıların daha etkili olabilmesi ve tepki oluşturabilmesi demektir. Tekrar ise uyarıcı tepki bağının tekrarlanması ve bu şekilde öğrenmelerin daha da kalıcı hale gelmesidir.


Cevap: D


2. Okul rehberlik servisince anne ve babalara yönelik olarak yürütülen bir dizi eğitim çalışmaları çerçevesinde davet edilen uzmanın “Çocuklarımız ve biz“ isimli seminerde, “Nedendir bilemem ama çocuklarımızla ilişkilerimizde her konuda kendimizi haklı görür ve bu davranışımızı ısrarla sürdürmeye çalışırız. Bu belki de anne ve babalara özgü bir davranış kalıbı olsa gerek. Olayları bir de onun gözüyle görmeyi hiç düşünmeyiz. Bu nedenle de hep kendimizi haklı görerek, çocuklarımıza özgür davranma hakkı tanımayız. Her şey bize göre ise ve bizim istediğimiz gibiyse doğrudur. Bize uygun olmayan her zaman olumsuzdur. Bu anlayışsızlığımızın bedelini de hep ödemek zorunda kalırız.” ifadesi insan ilişkilerinde empatinin önemine vurgu yapmaktadır. Empati; karşıdakinin gözüyle görebilmek, doğru olarak anlayabilmek demektir. Onun gözüyle dünyaya bakıp nesnelliği kaybetmeden “Onun yerinde olsam ben ne hissederdim.“ diyebilmektir. İçinden geldiği gibi yaşayabilmek; kalıplara takılmadan, sosyal baskılara maruz kalmadan bireyin kendi iç dünyasından gelen sese kulak vermesidir. Saydamlık; bireyin içten, dürüst, samimi olmasıdır. Göründüğü gibi olması, olduğu gibi görünmesidir. Yanılmazlık; bireyin hata yapmayacağını düşünmesidir. Yaşantıya açık olma; bireyin içsel ve dışsal uyaranlara açık olması, onları çarpıtmadan algılaması ve kabul etmesidir.


Cevap: B


3. Öğrencilerin gelişim düzeyine ve öğretim kademesine uygun, psikolojik açıdan sağlıklı, kendini gerçekçi olarak tanıyan, özgüveni yerinde, kendine uygun eğitsel ve kişisel seçimleri yapabilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen, yaşamdan zevk alan bireyler olmalarına yardımcı olmalarını amaçlayan rehberlik etkinliklerinin seçiminde ve uygulanmasında; etkinlikleri ihtiyaca göre gerektiğinde yeniden düzenlemek, okulun ve öğrencilerin özellik ve ihtiyaçlarını dikkate alarak farklı etkinliklere yer vermek, gerçekçi ve uygulanabilir etkinliklere yer vermek ve gerektiğinde farklı sınıflarda yer alan öğrencileri ortak etkinlikler için bir araya getirmek gibi ilkeler esas olmalıdır. Ancak düzenlenecek etkinlikleri öğretim yılının başında belirlemek ve değişmez bir sırayla gerçekleştirmek esas alınacak ilkeler arasında yer almaz. Elbetteki etkinlikler öğretim yılının başında belirlenmeli ve mümkün olduğunca bir sırayla gerçekleştirilmelidir. Bununla birlikte ihtiyaca göre etkinliklerin sırasında değişikliklere gidilebilir.


Cevap: A
 

4. Lise ikinci sınıfların rehber öğretmeni Selmur Hanım‘a, sorumlusu olduğu sınıfla ilgili, Sınıfımda bir bütünlük var mı?, Kız ve erkek öğrenciler arasındaki arkadaşlık ilişkisi ne düzeydedir?, Sınıfta gruplaşmalar bulunmakta mıdır? gibi sorulara yanıt bulabilmesi için önerilebilecek en uygun bireyi tanıma tekniği sosyometridir. Sosyometri; bir grubu oluşturan bireylerin aralarındaki ilişkilerin örüntüsünü belirlemede kullanabilecek en uygun tekniktir. Bu sayede kim kimlerle ilişki içerisinde, dışlananlar, liderler, kız erkek arkadaşlıkları gibi konularda yeterli bilgiler elde edilebilir. Ancak sosyometri öğrenciler birbirlerini tanıdıktan sonra uygulanmalıdır. Anket, önceden hazırlanan basılı sorular aracılığıyla öğrencilerin bir konu hakkındaki görüş ve düşüncelerini öğrenmek amacıyla uygulanabilecek bir tekniktir. Problem tarama listesi, öğrencilerin gelişimlerinin önünde engel oluşturan çeşitli alanlarda sahip oldukları problemleri öğrenmek amacıyla kullanılabilecek bir tekniktir. Arzu listesi, öğrencilerin doyurulmamış arzu ve isteklerini öğrenmek amacıyla kullanılabilecek bir tekniktir. ’’Yeniden seçme şansınız olsaydı ne olmak isterdiniz?, Üç dilek hakkınız bulunsa ne dilerdiniz?” gibi sorularla öğrencilerin arzu ve istekleri hakkında bilgi edinmek amacıyla kullanılır.


Cevap: D


5.Etkili bir iletişim süreci karşıdakinin duygularına önem verildiğini, ona koşulsuz olarak kabul edildiğini, onunla ilgili olduğunu gösterir. Akıl; öğüt veren, aşağılayan, suçlayan, yargılayan, tehdit eden özellikler taşımaz. Bu açılardan bakıldığında; ’’Sınava istediğin gibi hazırlanamamış olduğundan dolayı kendini gergin hissediyorsun.”, ’’Eşyalarını kaybettiğinden babanın sana kızacağını düşünüyorsun.”, ’’Beklediğin notu alamamaktan dolayı çok öfkelisin.” ve ”Annen arkadaşlarınla dışarı çıkmana izin vermediği için hayal kırıklığına uğradın.“ İfadeleri bu özellikleri taşımaktadır ve uygun ifadelerdir. Ancak “Öğretmenler her zaman anlayışlı olmayabilirler, üzerinde durmaya değmez.“ ifadesi; öğüt veren, karşıdakinin duygularının yeterince önemsenmediğini hissettiren bir özelliğe sahip olduğu için uygun değildir.


Cevap: E


6. Genelde başarılı ve arkadaşlarıyla sosyal ilişkileri yüksek olan Gülay'ın, son zamanlarda devamsızlık yapması ve ödevlerini aksatmaya başlaması, sınavlarında aldığı notların düşmesinin nedeni, babasının işlerinin son zamanlarda bozulması, anne ve babasının sık sık tartışması ve onların ayrılmalarından korkmasıdır. Bu nedenle akademik konularda sorunlar baş göstermekle birlikte sorunun kaynağı eğitsel değil kişisel alanla ilgilidir. Bu nedenle de sağlanacak rehberlik yardımları öncelikle kişisel alana yönelik olmalıdır.


Cevap: C


7. Sınıf öğretmeni Şirin Hanım'ın aileye rehberlik servisiyle görüşmesini önermesi ve onlara randevu ayarlaması sevk hizmetidir. Sevk ya da yardım almaya yönlendirme, problemi olan bir bireyin daha etkili yardım sunabilecek bir kişi veya kuruma yönlendirilmesidir. Grup rehberliği: öğrencilere yönelik toplu olarak özellikle bilgilendirici çalışmalar yapmaktır. Bilgi toplama ve yayma hizmeti bireye ihtiyacı olan konularda yardımcı olabilecek bilgileri toplama ve bu bilgileri uygun yol ve yöntemlerle onlara ulaştırarak aydınlanmalarını sağlamaktır. Bu şekilde bireyler daha sağlıklı kararlar verebilirler, seçeneklerini görebilirler, kendilerini geliştirebilirler. Bireyi tanıma; bireyin eğitsel, kişisel, mesleki ve sosyal özelliklerini tanımaktır. Çevreyle ilişkiler; öğrencilerin ve okulun gelişimi açısında okulla çevre arasında ilişkiler kurmak, çevrenin katkı ve desteğini sağlamaktır. İşbirliği oluşturmaktır.


Cevap: C


8. Rehber öğretmenin aileyi aydınlatması bilgi verme hizmetidir. Öğretmen broşürler aracılığıyla öğrencinin durumu hakkında aileyi aydınlatarak onlara bilgi sağlamıştır.


Cevap: E


9.Öğrencinin durumu bir bütün olarak değerlendirildiğinde, rehberlik servisince aileyi aydınlattıktan sonra yardım almak üzere bir uzmana yardım almaya yönlendirmek rehberlik anlayışı açısından daha doğru bir davranış olur. Çünkü hiperaktivite ve dikkat eksikliği öncelikle bir doktor tanısı ve ona göre bir ekip çalışması hatta ilaç desteği gerektiren bir sorundur. Bu nedenle çocuğun ve ailenin bir uzmana yönlendirilmesi en uygun yoldur.


Cevap: D


10. Rehberliğin rol ve işlevini, öğrenciyi sadece ruhsal açıdan korumak ve sorunlarını çözmek olarak değil; öğrencinin zihin, beden, duygusal ve sosyal yönlerini bütün olarak ele alarak, çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemine uygun olarak desteklenmesi anlayışı üzerine temellendiren bir okul rehberlik programı, rehberliğin geliştirici işlevini ön plana almıştır. Gelişimsel rehberlik anlayışı bireye sunulacak rehberlik hizmetlerini, yaşamının her anında ve içinde bulunduğu gelişim döneminin gerektirdiği gelişimsel görev ve ihtiyaçlarının karşılanması ve kazandırılması üzerine temellendirir. İyileştirici işlev bireye bir sorunu çözmesi amacıyla yaşanan problem sonrası verilen hizmetlerin yerine getirdiği işlevdir. Önleyici işlev ise herhangi bir sorun yaşanmaması amacıyla verilen hizmetlerdir. Ayarlayıcı işlev doğrudan öğrenciye değil, eğitim plan ve programcılarına verilen bir hizmettir. Amacı eğitim öğretim programlarının öğrencinin gelişimsel düzeyine uygun olarak geliştirilmesini sağlamaktır. Koruyucu işlev ise alınacak önlemlerle öğrencinin olası sorunlardan korunmasını sağlamayı amaç edinen bir işlevdir.


Cevap: B11.Gelişimsel kapsamlı rehberlik programının sınıf içi etkinliklerinin yürütülmesi sorumluluğu sınıf rehber öğretmenlerinin görevleri arasında bulunmaktadır. Bu etkinlikler öğrencilerin gelişim düzeyini ve gelişimsel ihtiyaçlarını dikkate alarak planlanmış hiyerarşik sırayla sunulmalıdır. Bu etkinlikler çerçevesinde sınıf rehber öğretmenlerinin, okul ve sınıf kurallarını öğretmede kurallara uymayan öğrencilerin uyan arkadaşlarıyla ilişkilerini yasaklayarak kurallara uygun davranışlar geliştimelerini sağlaması yanlış olur. Rehberliğin amacı öğrencileri kaynaştırmak, ilişkilerini geliştirmek ve bütünleştirmektir. Aynı zamanda öğrencilere içsel denetim odağı kazandırmayı ve kurallara uyma becerisi kazandırmak olmalıdır. Bu çerçevede öğretmenin öğretmek istediği kuralı açıklaması ve öğrencilerin bunlar üzerine tartışmalarını sağlaması, kuralın ne işe yaradığı ve neden konulmuş olabileceği konusunda öğrencilerin görüşlerini sorması ve dile getirmelerini sağlaması, kurala uyulduğu ve uyulmadığı zaman ortaya çıkabilecek sonuçlar hakkında öğrencilerin bilgiler toplayıp sınıfta sunmalarını sağlaması ve rehberlik saatlerinde rol oynama tekniğiyle kuralı uygulatması ve sonuçlarına ilişkin görüşlerin dile getirilmesini sağlaması uygun yaklaşımlardır.


Cevap: C


12.Okulun rehberlik hizmet planını öğrenci ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak gerçekçi olarak planlamayı amaçlayan okul rehber öğretmeninin, bu planlama çalışması öncesi problem tarama listesini kullanması daha uygundur. Problem tarama listesi; öğrencilerin gelişimlerinin önünde engel olan sorunları göstermesi nedeniyle yapılacak planlamanın daha gerçekçi bilgilere dayandırılmasını ve öğrencilere sunulacak hizmetin önceliklerinin belirlenmesini sağlayacaktır. Problem tarama listesi kolay uygulanabilen kısa sürede bir çok öğrenciden bilgi toplanmasını sağlayabilecek bir araçtır. Gözlem, duyu organları aracılığıyla öğrenciler hakkında bilgi toplama aracıdır. Öğrencilerin belli durum ve ortamlarda özellikle sahip oldukları tipik davranış özellikleri hakkında bilgi edinilmesine yardımcı olur. Otobiyografi, metin şeklinde öğrencilerin kendilerini yazılı olarak ifade etmelerine ve bu yolla kendileri hakkında bilgi vermelerine dayanan bir uygulamadır. Görüşe, öğrenciyle yüz yüze görüşerek kendisi hakkında bilgi verdiği bir uygulamadır. Uzun ve zaman alıcı bir yöntemdir. Özellikle olayların ve davranışların altında yatan nedenleri anlayabilme konusunda daha etkilidir. Arzu listesi; öğrencilerin doyurulmamış arzu ve isteklerini ortaya çıkarmada kullanılabilir.


Cevap: A


13. Hep olumlu hedefler doğrultusunda çaba harcayan, doğuştan sahip olduğu potansiyelini en iyisi olmak için kullanan, bilinçli çabalarla tam potansiyelli birey olabilmeye uğraşan Cansu'nun bu çabaları kendini gerçekleştirme ihtiyacını doyurmaya yöneliktir. Kendini gerçekleştirme Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidinin en üst basamağında yer almaktadır. Doğuştan gelen potansiyeldir. Tam potansiyelli verimli birey olmak demektir. Cansu'nun davranışları ve çabaları da bu potansiyeli hayata geçirmeye yönelik olduğundan davranışlarının altında bu ihtiyacını doyurma çabası yatmaktadır. Fizyolojik ihtiyaçlar piramidin en altında yer alır. Yaşamın varlığını sürdürebilmek için gerekli olan temel ihtiyaçlardır. Yeme, içme, dinlenme, cinsellik gibi ihtiyaçlardan oluşur. Güvende olma, bireyin sahip olduğu durumunu korumak, yaşamını sürdürebilmek için sahip olduğu durumunu korumak, belli bir düzene sahip olabilmek demektir. İş, barınma, düzenli bir gelir sahibi olabilmek ya da sahip olduğu mevcut durumu koruyabilmek gibi ihtiyaçlardan oluşur. Ait olma ya da sevgi, toplumsal bir varlık olan insanın diğerleriyle bir arada olması, onlar tarafından benimsenmesi kabulüdür. Saygınlık ya da itibar ihtiyacı ise statü, mevki, tanınmışlık gibi ihtiyaçları karşılayan basamaktır.
Karşı karşıya kaldığı olaylar karşısında neyin doğru neyin yanlış olduğuna kendi değerler sistemine göre karar vermekte, başkalarının baskı ve kontrolünden etkilenmemekte olan Metin Bey'in bu özelliği rehberliğin özerklik ilkesiyle örtüşür. Özerklik, bireyin bağımsız olabilmesi, kendi kararlarını kendisinin verebilmesidir. Koşulsuz kabul, karşıdaki kişinin özellikleri, statüsü, dini, dili, ırkı, kapasitesi ne olursa olsun onun olduğu gibi kabul edilmesidir. Saydamlık, içi dışı bir olmaktır. Gönüllülük, rehberlikten yararlanmak için bireyin kendisinin istekli olması demektir. Demokratiklik ise herkesin kendi sçimlerini kendisinin yapabileceğine inanmak ve kabul etmek demektir.


Cevap: B


14. Holland'ın kişilik kuramına göre soyut kavramlarla uğraşmaktan hoşlanmayan, sosyal beceri gerektiren durumlarda başarısız olan, ilgi alanları genellikle dar olan, daha çok mekanik ve açık hava alanında yoğunlaşan ve başarma güdüleri çok güçlü olmayan gerçekçi tipler için seçeneklerde verilen en uygun meslek teknisyenliktir.


Cevap: C


15. Karşılaşabileceği güç durumlarda sorunların üstesinden gelebileceğine ve başarılı olabileceğine ilişkin kendisine olan inancı tam olan, farklı durumlarla baş etmede, belli bir etkinliği başarmada yeteneğine güvenen Aslı'yla ilgili olarak yetkinlik beklentisi yüksektir denilebilir. Yetkinlik beklentisi, bireyin karşı karşıya kaldığı durumlarda başa çıkabilmeyle ilgili kendisine duyduğu güvendir, kendisine inanmasıdır. Neyi başarabileceği neyi başaramayacağına ilişkin gerçekçi değerlendirmesidir. Varoluşsal hayat sürme, bireyin içinden geldiği gibi yaşayabilmesi ve anının değerini bilmesidir. Yaşantılara açıklık; uyaranları çarpıtmadan algılamak, kendisini neyin ne şekilde etkilediğini bilebilmek ve kabullenmektir. Bağdaşım, duygu ve düşünceleriyle davranışlarının tutarlı olmasıdır. Saydamlık; açık, dürüst, içi dışı bir olmaktır.


Cevap: B
 


16. Eşinin kaybının arkasından bir terapistle görüşmesi sırasında “Geçmişi gözden geçirdiğimde o kadar çok kırgınlığımın, pişmanlığımın ve yaşayamadıklarımın olduğunu görüyorum ki, keşke geriye gidebilsem ve bunları telafi edebilmem mümkün olsa. Ama artık çok geç.” diyen emeklilik çağındaki birisi benliğini kaplayan umutsuzlık duygusunu ifade etmektedir. Erikson'a göre kişilik gelişiminin son evresi benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluktur. Keşkeleri ve pişmanlıkları olan ve bunları telafi etmeye yeterince zamanının kalmadığını düşünen bireyin benliğine umutsuzluk duyguları egemendir. Tamamlanmamış işleri, keşkeleri bulunmaktadır. Telefasi olsaydı benlik bütünlüğüne sahip olacak ve hayatını olduğu gibi kabul edebilecekti.


Cevap: A


Etiketler : kpss eğitim bilimleri deneme soruları - 9 cevaplar

KPSS A

Facebook Yorumlar