Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Eğitim Bilimleri Deneme Soruları - 8 - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Genel Kültür
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Eğitim Bilimleri Deneme Soruları - 8

reklam

Kpss Eğitim Bilimleri Deneme Soruları - 8 Cevaplar

 

1.öğrenme yoluna örnektir?


A) Gözlem yoluyla öğrenme
B) Tepkisel koşullanma
C) Edimsel koşullanma
D) Örtük öğrenme
E) Bilişsel öğrenme


2. Seda ve iki ablası aynı odada büyümüşlerdir. Büyük abla, yatağını toplamadığı zamanlarda Seda'ya tepki gösterir, bu nedenle de Seda yatağını toplamak zorunda kalır. Küçük abla ise yatağını toplama konusunda pek oralı olmaz. Zamanla büyük abla üniversiteyi kazanır ve evden ayrılır. Seda büyük abla evden ayrılınca yatağını toplama davranışını bırakır. Ancak yarıyıl tatilinde abla eve geldiğinde yine yatağını toplamaya başlar.
Edimsel koşullanmaya göre, Seda'nın ablanın olmadığı zamanlarda yatağını toplamamasıyla, yarıyıl tatilinde eve geldiğinde tekrar toplaması aşağıdakilerden hangisine örnektir?


A) Genelleme tepkisel koşullanma
B) Kaçınma koşullanması üst düzey koşullanma
C) Edimsel koşullanma sönme
D) Gölgeleme sönme
E) Sönme kendiliğinden geri gelme


3. Stres organizmanın herhangi bir tehdit durumunda verdiği fiziksel, zihinsel ve psikolojik bir cevaptır. Kişinin çevresiyle etkileşimi sonucu oluşur. Örneğin trafik birey için bir stres kaynağıdır ve karşı karşıya kaldığında başa çıkmada çeşitli zorlanmalar yaşayabilir. Bu nedenle de birey bu durumda trafiğe çıkmaktansa işine veya herhangi bir yere giderken arabası olduğu halde otobüs, metro gibi toplu taşım araçlarını tercih ederek kendisini stres kaynağından koruyabilir.
Edimsel koşullanma ilkelerine göre, bireyin otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarını tercih etmesi stresle başa çıkmada aşağıda kilerden hangisine örnektir?


A) Kaçınma koşullanması
B) Batıl davranış
C) Kademeli yaklaşma
D) Karşı koşullanma
E) Garcia etkisi


4. Selen Hanım bir ilaç firmasında ilaç mümessili olarak çalışmaktadır. Firma çalışanlarına görevde kullanmaları için araba vermekte ve verdiği arabaları da her 2 yılda bir yenilemektedir. Selen Hanım verilen yeni arabayı önceki kullandığı otomobille aynı markadan olursa, modeli farklı da olsa kolaylıkla sürebilirken, başka bir marka arabayı sürmeyi öğrenmesi uzun zaman almaktadır.
Selen Hanım'ın aynı markadan olursa kolaylıkla sürebilirken, başka bir markayı sürmeyi öğrenmesinin uzun zaman alması aşağıdakilerden hangisine örnektir?


A) Tepkisel koşullanma edimsel koşullanma
B) Gizil öğrenme biliş haritası
C) Olumlu aktarma olumsuz aktarma
D) Olumlu aktarma ileriye ket vurma
E) Kavrama yoluyla öğrenme ileriye bozucu etki

5. Hababam Sınıfının bir bölümünde, öğrenciler aralarında maç yaparken okula yeni tayin olan bir öğretmen gelir ve onlarla birlikte oynamaya başlar. Öğrenciler onu genç olması ve onlarla birlikte oynamayı istemesi ve onlara yakın, sıcak davranması nedeniyle öğrenci zanneder ve aralarına alırlar. Hatta cebinden sigarasını alır içmeye başlarlar.
Hababam Sınıfı öğrencilerinin yeni öğretmeni öğrenci zannetmeleri ve öğrenci gibi davranmaları davranışçı yaklaşıma göre aşağıdakilerden hangisine örnektir?


A) Ayırt etme
B) Genelleme
C) Dereceli koşullanma
D) Davranışta kontrast
E) Karşı koşullanma


6. Üniversite öğrencilerinin politik ve dini tutumları üzerine yürütülen bir araştırmada yüz yüze yapılan görüşmelerle sahip oldukları tutumları hakkında çeşitli bilgiler edinilmiş, ardından öğrencilerin verdiği bilgileri kontrol etmek üzere anne ve babalarıyla da görüşmeler yapılmıştır. Sonuçlara göre öğrencilerle anne ve babalarının politik ve dini tutumları arasında yüksek bir benzerlik olduğu görülmüştür.
Bu araştırma sonuçları hangi kuramın öğrenmeye ilişkin görüşlerini desteklemektedir?


A) Tepkisel koşullanma
B) Edimsel koşullanma
C) Gestalt kuramı
D) Sosyal öğrenme
E) Bilgi işleme kuramı


7. Okula yeni bir matematik öğretmeni gelir öğrencilere karşı son derece disiplinli hatta sert tutumlar içindedir. Aralarındaki en ufak bir fısıldaşma ya da sağlarına sollarına döndüklerinde bile sert tepki gösterir. Aynı sınıfın psikoloji öğretmeni ise son derece hoşgörülü hatta zaman zaman şakalar yapan tavırlar içerisindedir. Bir süre sonra öğrencilerin matematik dersine katılımları ve soru sorma davranışlarında yok denecek seviyeye kadar bir azalma yaşanırken, psikoloji dersine katılımları ve soru sorma davranışlarında daha da artış gözlenmiştir. Öğrencilerin matematik dersine katılımları azalırken, psikoloji dersine katılımlarının artışı edimsel koşullanma ilkelerine göre aşağıdakilerden hangisine örnektir?


A) Davranışta kontrast
B) Tepki genellemesi
C) Sönme
D) Üst düzey koşullanma
E) Karşı koşullanma


8. Yapılan bir araştırmada birinci gruptaki öğrencilere öğrenmelerinin ne kadarının hatalı ne kadarının hatasız olduğuna dair düzenli bilgiler verilirken, diğer gruptakilere gelişmeleri hakkında bilgi verilmemiştir. Sonuçta her iki grup öğrenciye bir sınav uygulanmış ve hataları hakkında bilgi sahibi olan öğrencilerin daha başarılı sonuçlar elde ettikleri görülmüştür.
Bu araştırma sonuçları öğrenmede aşağıda kilerden hangisinin önemli olduğunu göstermektedir?


A) Anlamsal çağrışım
B) Aralıklı çalışma
C) Geribildirim
D) Kavramsal gruplandırma
E) Genel uyarılmışlık hali

9. Yapılan deneysel bir çalışmada bir grup deneğe çeşitli isimlerin olduğu bir liste öğretilmiştir. Aradan 2 saat geçtikten sonra yeni bir liste daha öğretilmiştir. iki saat sonra denekler tek tek görüşmeye alınmış ve ikinci listedeki isimler sorulmuştur. Deneklerin çok büyük bir bölümünün birinci listedeki isimleri sıralarken ikinci listedeki isimleri hatırlamada zorlandıkları görülmüştür. Bu durum öğrenme psikolojisinde aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır?


A) Garcia etkisi
B) Olumsuz aktarma
C) Geriye bozucu etki
D) ileriye bozucu etki
E) Geriye ket vurma 


10., 11. ve 12 soruları aşağıdaki parçaya göre yanıtlayınız.
Yapılan bir çalışmada deneklerden, dikey bir levha üzerine üç tane mum dikmenin yolunu bulmaları istenmiştir. Çalışmada deneklere verilmek üzere üç tane mum, üç mukavva kutu, beş raptiye ve beş tane de kibrit çöpü hazırlanmıştır. ilk gruptaki deneklere bu malzemeler mukavva kutuların içinde verilirken ikinci grup takilere malzemeler bir masanın üzerine ayrı ayrı yayılarak sunulmuştur. Aslında problemin çözümü mumları biraz eriterek kutunun üzerine damlatmak ve yapıştırdıktan sonra kutuları raptiyeyle duvara tutturmak şeklinde oldukça basittir. ikinci gruptaki denekler ellerindeki malzemeleri biraz inceledikten sonra aniden çözümü zihinlerinde üretmişler ve problemi çözmüşlerdir. Birinci gruptakiler ise farklı birçok yol izledikten sonra tesadüfen sonuca ulaşmışlardır. Daha sonra deneklerle yapılan görüşmede birinci gruptakiler, mukavva kutuları mum altlığı olarak düşünemediklerini, onları bir taşıma kabı gibi algıladıklarını ifade etmişlerdir.

10. İkinci gruptakilerin problemi çözme yolu aşağıdaki öğrenme yollarından hangisine örnektir?


A) Sınama yanılma
B) Gizil öğrenme
C) Kavrama yoluyla öğrenme
D) Tepkisel koşullanma
E) Gözlem yoluyla öğrenme


11. Birinci gruptaki deneklerin problemi çözme yolu aşağıdaki öğrenme yollarından hangisine örnektir?


A) Sınama yanılma
B) Gizil öğrenme
C) Kavrama yoluyla öğrenme
D) Tepkisel koşullanma
E) Gözlem yoluyla öğrenme


12. Birinci gruptakilerin mukavva kutuları mum altlığı olarak düşünememeleri aşağıdakiler den hangisiyle adlandırılır?


A) Algısal set oluşturma
B) Gizil öğrenme
C) Öncelik etkisi
D) Sonralık etkisi
E) işleve takılma


13. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde gizil öğrenmenin belirgin bir özelliği verilmiştir?


A) Bir problemin çözümünün doğrusunu bulana kadar denenerek elde edilmesi
B) Pekiştirilen davranışların elde edilmesi
C) Bir modelin davranışlarının gözlenerek elde edilmesi
D) Bir uyarıcıyla tepki arasında bağ kurularak sağlanması
E) Farkında olmadan elde edilmesi ve varlığının performansa dönüştüğünde anlaşılması


14. Serap, üniversitede okuyan ablasına çok özen mekte onun gibi giyinmeye ve davranmaya çalışmaktadır. Hatta onun politik görüşlerini benimsemektedir. Sık sık ablasından kendisini de öğrenci haklarının savunulduğu eylemlere götürmesini ister. Bir gün ablası bu eylemlerin birisinde polis tarafından gözaltına alınır ve bir gece karakolda tutulur, ertesi gün eve geldiğinde de babası çok büyük tepki gösterir. Bu olaydan sonra Serap, ablasından kendisini de eylemlere götürmesini istemekten vazgeçer.
Sosyal öğrenme kuramına göre, Serap'ın ablasından kendisini de eylemlere götürmesini istemekten vazgeçmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?


A) Davranışta kontrast
B) Aralıklı pekiştirme
C) Edimsel koşullanma
D) Dolaylı ceza
E) Gizil öğrenme 


15. Bir işyerinde yapılan deneysel bir çalışmada göreve yeni başlayan çalışanlara işe ilk başladıkları gün, o işyerinde geç gelme davranışlarının yakından takip edildiği ve geç gelinen gün başına yıllık izinlerinden yarımşar gün kesintiye gidildiği şeklinde bir bilgilendirme yapılır. Yapılan izleme sonrası yeni başlayanların işe hep zamanında hatta daha erken geldikleri gözlenir. Edimsel koşullanma ilkelerine göre çalışanların işe zamanında gelmeleri aşağıdakiler den hangisinin sonucudur?


A) işleve takılma
B) Olumsuz pekiştirme
C) Olumlu pekiştirme
D) Ceza
E) Kademeli yaklaştırma


16. Bir okulda öğrenciler koridorda gürültü yaptıkları için azar işittikleri müdürden çekinmeye ve onu gördüklerinde hemen sınıflara gitmeye başlarlar. Bir gün okula yeni bir müdür yardımcısı gelir. Öğrenciler birkaç kez müdürle müdür yardımcısını bayrak törenlerinde yan yana görürler. Zaman içinde öğrenciler müdür yardımcısını da gördüklerinde çekinmeye başlarlar. Öğrencilerin müdür yardımcısından da çekinmeye başlamaları öğrenmeye ilişkin kavramlardan hangisiyle adlandırılır?


A) ikincil dereceden koşullanma
B) Edimsel koşullanma
C) Gizil öğrenme
D) Kademeli yaklaştırma
E) Karşı koşullama


17. "Pekiştireç denildiğinde genellikle organizmanın ortaya koyduğu tepkinin sonucu olarak elde ettiği yiyecek, aferin, oyuncak, not gibi bir uyarıcı akla gelir. Oysa bazı kuramcılara göre edimsel koşullanmada tepki bir uyaran tarafından değil, aslında başka bir tepki tarafından pekiştirmektedir. Örneğin bir çocuk için uyaran çikolata ise ilgili tepki çikolatayı yeme davranışıdır. Dolayısıyla asıl pekiştireç çikolata değil çikolatayı yemektir."
Yukarıdaki ifade öğrenme psikolojisiyle ilgili hangi kavramı tanımlamaktadır?


A) Olumsuz pekiştirme
B) Premack ilkesi
C) Garcia etkisi
D) Sembolik pekiştirme
E) Crespi etkisi


18. ilköğretim birinci sınıfların öğretmeni Gülşah Hanım, okula yeni başlayan öğrencilerini okula alıştırmak ve sınıf içi etkinlikleri sevdirmek için onlara hiç beklemedikleri bir anda oyunlar oynatmakta ya da şeker dağıtmaktadır.
Gülşah Hanım'ın davranışları aşağıdaki pekiştirme uygulamalardan hangisine örnektir?


A) Sürekli pekiştirme
B) Sabit oranlı pekiştirme
C) Değişken oranlı pekiştirme
D) Sabit aralıklı pekiştirme
E) Değişken aralıklı pekiştirme


19. Yapılan deneysel bir çalışmada kafes içindeki bir grup farede zil sesi elektrik şokuyla eşleştirilerek farelerde zil sesine karşı korku koşullanması oluşturulur. Ardından kafes içerisindeki kola basarak yem düşürmeye çalıştıklarında zil sesi verildiğinde farelerin kola basma davranışını bıraktıkları izlenir. Deneyin ikinci aşamasında zil sesi, ışık ve elektrik şoku defalarca birlikte verilir. Son aşamada ise farelerin yine yem almak için kola basmaları sırasında bu kez ortama tek başına ışık verilir.
Temel koşullama ilkeleri çerçevesinde son aşamada, fareler yiyecek almak için kola basarken ortama ışık verildiğinde aşağıdakiler den hangisinin görülmesi beklenir?


A) Farelerde ikinci aşamada şokla ışık arasında da yeni bir bağ kurulacağından dolayı oluşacak yeni koşullanma nedeniyle son aşamada fareler zil sesinde olduğu gibi kola basma davranışını bırakacaklardır.
B) ilk aşamada koşullu uyarıcı haline gelen zil sesiyle ikinci aşamada nötr durumda olan ışık eşleşmesiyle meydana gelen üst düzey koşullanmadan dolayı ışık da koşullu uyarıcı haline gelecek ve son aşamada ışık tek başına verildiğinde fareler kola basma davranışını bırakacaklardır.
C) ikinci aşamada ışık zil sesiyle eşleşerek daha zayıf bir koşullu uyarıcı haline geldiğinden tek başına güçlü bir etki yaratamayacağından dolayı, kola basarak yiyecek elde etme davranışı ışığı gölgeleyecek ve fare kola basma davranışını sürdürecektir.
D) Deneyin ilk aşamasında koşullama yaratmış olan zil sesi, ikinci aşamada ışığa karşı koşullanmayı engelleyeceğinden dolayı ışık koşullu bir uyarıcı haline gelemeyecek ve ortama ışık verilse de fareler kola basma davranışını sürdüreceklerdir.
E) Deneyin ikinci aşamasında zil sesi ve ışık yakınlık ilkesine uygun bir şekilde verildiğinden dolayı yeni bir koşullanma meydana gelecek ve son aşamada ışık karşısında da duyduğu korku nedeniyle fare kola basmayacaktır.


20. Davranışçı yaklaşımlara göre organizmada koşullanma gerçekleştirildikten sonra davranışın devamlılığını sağlamak davranışın pekiştirilmesine bağlıdır. Aksi halde davranışta azalma ve sönme gerçekleşir. Ancak pekiştirmede dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan birisi de sürekli aynı pekiştirecin kullanamamasıdır. Davranışın sürdürülmesinin sağlanmasında sürekli aynı pekiştirecin kullanılmamasının nedeni hangi seçenekte verilmiştir?


A) Davranışın kendi kendine otomatikleşmesinin amaçlanması
B) Pekiştirece alışmanın önlenmesi
C) Pekiştirece duyulan ihtiyacın ortadan kaldırılması
D) Pekiştirmenin zor bir işlem olması
E) Dışsal pekiştireçlerden içsel pekiştireçlere geçilmesinin gerekliliği
 


Etiketler : kpss eğitim bilimleri deneme soruları - 8

KPSS Lise

Facebook Yorumlar

KPSS A