Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Eğitim Bilimleri Deneme Soruları - 5 - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
YDS Sınavı Hazırlık Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Eğitim Bilimleri Deneme Soruları - 5

reklam

Kpss Eğitim Bilimleri Deneme Soruları - 5

 

1. Atatürk Meslek lisesinde görevli Alp Öğretmen dersinde malzeme konusunu işler ve bu süreçte aşağıdaki balık kılçığı diyagramını kullanır.
Öğrenme, bilgiyi otomatik olarak sıralı bir şekilde öğrencilerin zihnine aktarmak değildir. Öğrenme; öğrencilerin fikri katılımı ve uygulamasını gerektirir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrenme etkin olduğunda oluşan bir özellik değildir?
A) işin çoğunu öğrenciler yapar.
B) Öğrenciler işbirliği ile öğrenirler.
C) Öğrenciler fikirlerini dönüştürürler.
D) Öğrenciler problemleri çözerler ve ne öğrendiler ise uygularlar.
E) Öğrenciler önceden öğrendikleri bilgileri tekrar edip hatırlarlar.


2.Aşağıdakilerden hangisi Alp Öğretmen'in balık kılçığı diyagramını kullanmasının amaçlarından biri olamaz?


A) Öğrencilere nedensonuç ilişkisi kurdurmak
B) Öğrencilerin konuya odaklanmalarını sağlamak
C) Öğrencilere problemlerin birden fazla sonuçları olduğunu göstermek
D) Öğrencilerin kavram yanılgılarını ortaya çıkartmak
E) Öğrencilere problem çözme becerisi kazandırmak 


3. Edward de Bono’nun geliştirdiği, öğrencilerde yaratıcılığı ve analitik düşünme yeteneğini amaçlayan bir tekniktir.
Bir problem çözümünde ve anti sosyal tutumların değişiminde kullanıma uygun bir öğretim yöntemidir. Bu yöntemde, konuyla ilgili olarak öğrenciler aktif bir şekilde birbiriyle konuşurlar.
Tiyatro yaparak veya oyun yoluyla bir düşünceyi, olayı veya soyut bir kavramı canlandırmaktır. Öğrencilerin üretkenliğini, yaratıcılığını geliştirme ve öğrencilere aktif bir öğrenim yaşantısı sağlayan bir öğretim yöntemidir.
Öğretmenin beceriyi aşama aşama göstermesi, anlatması ve öğrencilerin öğretmeni izledikten sonra, aynı beceriyi yeterli bir düzeye gelene kadar tekrar etmesi şeklinde uygulanan bir öğretim yöntemidir.
Yukarıda özellikleri verilen öğretim yöntemi ya da teknikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmektedir?


A) Altı şapkalı düşünme, Tartışma, Drama, Gösterip yaptırma
B) Beyin fırtınası, Altı şapkalı düşünme, Tartışma, Drama
C) Altı şapkalı düşünme, Drama, Tartışma, Gösterip yaptırma
D) Görüş geliştirme, Rol oynama, Altı şapkalı düşünme, Tartışma
E) Altı ayakkabı, Görüş geliştirme, Rol oynama, Tartışma


4. Bu tür öğrenmede öğrencilerin öğrenmesi bireyseldir. Bir öğrencinin öğrenmesi ile diğer öğrencilerin öğrenmesi ya da başarısı arasında ilişki yoktur. Soruların yanıtlanması, alıştırmaların ve tekrarların yapılması, örneklerin verilmesi vb. etkinlikler bireysel olarak gerçekleştirilir. Yarışma ve işbirliği olmadığı için öğrencilerin başarılarında birbirlerini engelleme ya da destekleme yoktur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen özellikler ile ilgili değildir?


A) internet tabanlı eğitim
B) Uzaktan eğitim
C) Görüş geliştirmeye dayalı öğretim
D) Programlı öğretim
E) Bilgisayar destekli öğretim


5. Türk Eğitim tarihinde “Atabey”, “Lalâ” daha sonraları “Mürebbiye” olarak tanımlanan kişilerin öğrencilere davranış kazandırdıkları öğretim süreci aşağıdakilerden hangisidir?


A) Keller Planı
B) Akran Öğretimi
C) Tutor Destekli Öğretim
D) Dalton Planı
E) Programlı Öğretim 


6. ilköğretim döneminden beri matematik derslerinde formülleri renkli kartlara yazarak daha rahat öğrendiğinin farkında olan Semra, KPSS matematik konularında da aynı yöntemi uygulayarak başarılı olacağını düşünmektedir.
Buna göre Semra aşağıdaki hangi düşünme becerilerine sahiptir?


A) Yaratıcılık Yansıtıcılık
B) Eleştirel Üst bilişsel
C) Yakınsak Iraksak
D) Üst bilişselYansıtıcılık
E) Eleştirel Üst bilişsel
7. Tarih öğretmeni Ergin Bey öğrencilerinin tarihi olayları dönemlerine göre değerlendirmelerini ve dönemin şartlarına uygun olarak geçmişteki insanların düşünce, amaç ve duygularını anlamalarını amaçlayarak bir öğrencisine “Cem Sultanin Papalık yetkilileriyle olan konuşmasını canlandırmasını istemiştir.
Ergin Bey aşağıdaki hangi tekniği uygulamıştır?


A) Drama
B) Rol oynama
C) Tarihsel empati
D) Eğitsel oyun
E) Konuşma halkası


8. Ayfer Öğretmen Hayat Bilgisi dersinde “Evdeki kaynakları bilinçli olarak tüketir.” Kazanımına dönük olarak aşağıdaki etkinliği planlamıştır. Faturalar
Evlere gönderilen elektrik ve su faturaları sınıfa getirilir. Fatura tutarları karşılaştırılır. Kaynakları bilinçli tüketmek için yapılması gerekenler konuşulur. Sınıfa çeşitli materyaller getirirler. Yeterince para biriktirmiş olduklarını düşünmeleri ve bu parayla satın almak istedikleri bir ürün hayal etmeleri istenir. Getirdikleri materyallerle satın almak istedikleri ürünü yaparlar.
Ayfer Öğretmen bu etkinlikte aşağıdaki hangi yöntemi kullanmıştır?


A) Proje
B) Problem çözme
C) Örnek Olay
D) Tartışma
E) Gösterip yaptırma


9 Ümit kendi öğrenme biçimini şöyle tarif etmektedir.
“Mantık, kavramlar ve düşünceler duygularımdan çok daha önemli bir yere sahiptir. Genel kurallar, kuram geliştirme ve bir problemin çözümünde bilimsel yaklaşımı kullanırım. Ayrıca yalnız olarak çalışmayı tercih ederim. Kuramları okuyarak öğrenirim ve düşüncelerimi mantıksal bir şekilde sunarım.”
Bu ifadelere göre Ümit Kolb'un hangi öğrenme alanında baskındır?


A) Somut kavramsallaştırma
B) Soyut kavramsallaştırma
C) Yansıtıcı gözlem
D) Aktif öğretim
E) Somut rastgele


10. Öğrenme öğretme süreci öğreten ile öğrenen arasındaki etkileşimin sonunda öğrenme öğretme süreci oluşur. Bu süreçte: Çevre ölçme araçları öğretim hizmeti (ipucu öğrenci katılımı pekiştireç dönüt) öğretmen hedef kazanımlar içerik konu strateji yöntem teknik gibi kavramlar yer alır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkili bir öğrenme öğretme durumları oluşturmak isteyen bir öğretmenin dikkate alması gerekmeyen bir uygulamadır?


A) Öğretme durumları, saptanmış olan amaçlarla tutarlı olmalıdır.
B) Öğretme durumları, öğrencilerin koşul ve düzeylerine uygun olmalıdır.
C) Öğretme durumları, istenmedik davranışların gerçekleşmesine fırsat vermemelidir.
D) Öğretme durumları, önceki ve sonraki öğretme durumları arasında köprü görevi görmelidir.
E) Öğretme durumları, ortalama öğrenciler için düzenlenmelidir.


11. Öğrencilere davranış kazandırma sürecinde öğretmenlerin uymak zorunda oldukları bazı ilkeler bulunmaktadır. Eğer öğretmen bu ilkeleri kullanmazsa öğrencilerinde kalıcı ve anlamlı davranış değişiklikleri gerçekleşmez.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin ders işlerken dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?


A) Sorulara ya da yanıtlara müdahale ederek kesmekten kaçınmalıdır.
B) Araç ve gereçleri doğru zamanda ve uygun yerde kullanmalıdır.
C) Konuyu temsil eden örnekler seçilmelidir.
D) Evet Hayır cevaplı soru tiplerini sıkça kullanmaktan kaçınmalıdır.
E) Her öğrenciye ayrı bir program hazırlamak.


12. Öğrencilerinin ortaya koydukları fikirleri gerekçeleri ile açıklamalarını isteyen Eren Hoca görüş geliştirme tekniğini uygulamak istemekte ancak sınıf mevcudu ve fiziksel ortamın uygun olmadığından başka bir tekniği bu amaçlara dönük kurgulamak istemektedir.
Buna göre, Eren Hoca'ya görüş geliştirme tekniği yerine aynı amaçlara hizmet edebilecek aşağıdaki hangi teknik önerilebilir?


A) Beyin fırtınası
B) Altı şapka
C) Panel
D) Kart gösterme
E) Eğitsel oyun
13. ve 14. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırınız.


 

13. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda belirtilen oturma biçimlerine uygun öğretim, yöntem ve teknikleridir?

14. Yukarıdaki oturuş biçimlerine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A) I. oturuş biçimi etkileşim temellidir.
B) II. oturuş biçimi dil eğitiminde de kullanılabilir.
C) III. oturuş biçimi Keller Planı’na uygundur.
D) III. oturuş biçiminde soru cevap tekniği etkin olarak kullanılır.
E) IV. oturuş biçimi öğretmen merkezlidir.


15. Öğrencinin bir konuyu veya bir problemi kendi başına öğrenmesi bireysel çalışma yönteminin temel özelliğidir. Bireylerin kendi öğrenme ortamlarında öğrenme süreçlerini planlayarak davranış kazanmalarıdır. Öğrenci etkinliğine dayalı olarak yaparak yaşayarak öğrenme söz konusudur. Öğrenci, öğrenme durumunu ilgisi, gereksinimi ve düzeyine göre kendisi düzenleyebilir. Bireysel farklılıklar, öğrenme hızlarındaki çeşitlilik, geleneksel sınıfların kalabalık olması, her öğrencinin öğrenme hızına uygun düşecek bir öğretimin sunulması bireysel çalışma yöntemini gerekli kılmıştır. KPSS sınavına hazırlanan öğrencilerin konu tekrarları yapmaları, gerekli testleri çözmeleri ya da bireysel okuma çalışmaları bu yöntem içinde değerlendirilebilir. Yukarıdaki açıklamaya göre bireysel öğretim yönteminin iki önemli temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kendini kontrol etme ve kendi yaratıcılığını sunma
B) Kendi kendine öğrenme ve kendini kontrol etme
C) Kendi kendine öğrenme ve bilişsel yeterlilik
D) Motivasyon ve bilgiyi anlamlandırma
E) Kendi kendine öğrenme ve bilgiyi anlamlandırma


16. Levent Hoca, Sınıf öğretmenliği programında eğitim bilimlerine giriş dersinde çağdaş eğitim anlayışı konusunu işlerken A şubesine geleneksel bir okulda öğrenci merkezli bir eğitim anlayışını savunan ve uygulayan bir öğretmeni konu alan “Ölü Ozanlar Derneği” adlı filmi izlettirmiş, B şubesinde ise film izlemeye gerekli zaman kalmadığı için aynı konuyu kendisi anlatmıştır.
Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?


A) Levent hoca A şubesinde gerçek olayları sınıf ortamına getirmiş, B şubesinde ise sunuş yolu stratejisini kullanmıştır.
B) Film gösterimleri düz anlatım ve sunuşa göre daha etkili öğretim araçlarıdır.
C) A şubesindeki öğrenciler B şubesine oranla bu konuyu daha iyi kavramışlardır.
D) B şubesinde not alarak öğrenen öğrenciler kendi stillerine uygun bir ortamda dersi izlemişlerdir.
E) B şubesinde öğrenciler bu konu ile ilgili gerçek bir örnek vermekte zorlanabilirler.


17. Bilgisayar öğretmeni Semra Hanım “sosyal paylaşım ağları” konusunu işlemektedir. Tartışmaya katılmak üzere 510 arası gönüllü öğrenci seçer. Öğrenciler birbirlerini görecek şekilde otururlar ve konuyla ilgili düşüncelerini sırayla söylerler. Söz almak istemeyen öğrenciye saygı duyulur ve bir başka öğrenciye söz hakkı verilir. Bu sırada sınıftaki diğer öğrenciler dinleyicidir, tartışmaya katılmazlar.
Bu uygulamada Semra Hanım, dersinde hangi öğretim yöntem ya da tekniğini kullanmıştır?


A) Rol oynama             B) Forum
C) Konuşma halkası     D) Çember
E) Vızıltı grupları


18. Hayat Bilgisi dersinde çocukların çiftlik (evcil) ve vahşi hayvanlar arasındaki farkları anlamaya, ayırt etmeye yardımcı olmak amacı ile Nergis Öğretmen sınıfı dört gruba böler: 2 grup yalnızca çiftlik hayvanlarını, diğer 2 grup ise vahşi hayvanları canlandıracaktır. Bu canlandırmaya yardımcı olmak amacı ile Nergis Öğretmen sınıfa getirdiği hayvan resimlerini gruplara dağıtarak her grubun resimdeki hayvanın sesini çıkarmalarını ister.
Nergis Öğretmen, bu derste aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisini kullanmıştır?


A) Benzetim
B) Örnek olay
C) Gösteri
D) Beyin fırtınası
E) Yaratıcı drama


19. işbirliğine dayalı öğretim modelini dersinde kullanan Orhan Öğretmen öğrencilerinin başarı puanlarını ve aralarındaki pozitif etkileşim düzeyini yükseltmek istemektedir.
Bu amaçla Orhan Öğretmen aşağıdaki hangi uygulamayı yapmalıdır?
A) Bireysel değerlendirme yapacağını söylemelidir.
B) Grubun tamamına dönük değerlendirme yapacağını söylemelidir.
C) Homojen gruplama yapmalıdır.
D) Öğrencilerin diledikleri gruplara gidebileceklerini söylemelidir.
E) Öğrencileri başarı gruplarına ayırmalıdır.


20. Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ) sürecinde öğrencilere ürün ve sürece yönelik düzeyleriyle ilgili problem çözmeyi öğrenmeleri ve deneyimleri ile ilgili geri bildirim almalarını sağlamak isteyen bir öğretmen aşağıdaki hangi program türünü öncelikle kullanmalıdır?
A) Alıştırma ve tekrar
B) Birebir öğretim
C) Problem çözme
D) Benzetim
E) Sınama


Etiketler : kpss eğitim bilimleri deneme soruları - 5

KPSS A

Facebook Yorumlar

KPSS Eğitim Bilimleri