Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Eğitim Bilimleri Deneme Soruları - 4 - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Genel Kültür
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Eğitim Bilimleri Deneme Soruları - 4

reklam

Kpss Eğitim Bilimleri Deneme Soruları - 4

 

1.Eğitim ve kültür arasındaki ilişki yukarıdaki verilen şema ile özetlenebilir. Buna göre kültür eğitimi içine alan geniş bir kavramdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?


A) Eğitim, kültürün aktarılmasında önemli bir araçtır.
B) Eğitim, toplumun kültürünü etkileyen ve kültüründen etkilenen bir yapıya sahiptir.
C) Eğitim, görevini yerine getirirken kültürel olanaklardan yararlanır.
D) Eğitim, kültürel yapıya değerler kazandırır.
E) Eğitim, kültüre göre gelişmeye karşı daha az direnç gösterir.


2. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimlerine Giriş dersini alttan alan Mustafa dersine geçen sene gelen öğretim üyesi Fatih Bey'in şu ifadesini ders notlarından okumuştur; “Eğitimin görevi bilgi aktarmaktır ve bilgi de, her türlü değişmenin özünde değişmeden kalan tabiat kanunları, mantık ve ahlâkı öğretmelidir. Eğitim; sağlam ve doğru karakterli insan tipi yetiştirme işiyle uğraşmalıdır. insan doğasının en önemli yanı akıldır. Bu nedenle, eğitimde insan zihninin gelişmesine (entelektüel eğitime) önem verilmesi gerekir. Eğitimin amacı, akıllı ve seçkin bireyler yetiştirmektir.” Yeni ders aldığı öğretim üyesi Eren Bey ise derste şunları söylemiştir; “Eğitimin görevi toplumu yeniden düzenlemek ve toplumda gerçek demokrasiyi yerleştirmektir. Eğitim; açık seçik bir sosyal reform hareketi geliştirmede önemli araçlardan biridir. Eğitimi yeni bir toplumsal düzen yaratmaya girişmelidir. Toplumsal değişmede temel sorumluluk okullardadır. Bu süreçte öğretmenler kritik bir role sahiptirler. Bu yüzden okullar açık bir biçimde toplumu değiştirme amacıyla hareket ederler.”
Buna göre Mustafa'nın Eğitim Bilimlerine Giriş dersi aldığı öğretim üyeleri Fatih ve Eren Beylerin etkilendikleri eğitim felsefesi akımları aşağıdakilerden hangisidir?


Fatih Bey Eren Bey
A) Daimicilik ilerlemecilik
B) Daimicilik Yeniden kurmacılık
C) Yeniden kurmacılık Esasicilik
D) Esasicilik ilerlemecilik
E) Esasicilik Yararcılık

3. Eğitim fakültelerinde YÖK tarafından belirlenen standart dersler öğretmen adaylarına okutulmaktadır. Yani her fakülte aynı dersi okutur ancak bazı fakültelerde dersler genelde öğrenci merkezli, uygulamalı olarak yapılırken bazı fakültelerde ise genelde öğretmen merkezli ve konu merkezli yapılabilmektedir.
Bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A) Eğitim fakültelerinin farklı örtük programları
B) Öğretim elemanlarının eğitim anlayışları
C) Araç ve gereç yetersizliği
D) Zaman ve planlamada olan farklılıklar
E) Öğretim elemanlarının yetersizliği
 

4. Fizik öğretmeni olan Nur Hanım nakış sanatı ile ilgilenmekte ve bu sanatı icra etmek istemektedir. Bu amaçla halk eğitim merkezinde açılan bir nakış kursuna kayıt olmuş ve kurs süresince çalışmalara katılmıştır.
Nur Hanım'ın kayıt olduğu halk eğitim merkezi hangi eğitim türü kapsamında ele alınabilir?


A) informal eğitim
B) Teknik eğitim
C) Hizmet içi eğitim
D) iş başında eğitim
E) Yaygın öğretim
 

 

PROGRAM

ÇALIŞMA

KURULU

YELERİ

GÖREVLERİ

I.

Program

geliştirme

uzmanı

Geliştirilecek programın program geliştirme kuram ve ilkelerine uygunluğunu sağlar

II.

Ölçme ve

değerlendirme

uzmanı

Geliştirilecek programın sınama süreçlerinden sorumludur. Programın felsefesine uygun ölçme değerlendirme anlayışını yansıtır.

III.

Branş

Öğretmeni

Geliştirilecek programın sınıftaki uygulama boyutundan sorumludur. Sınıfı bilen öğrencileri tanıyan programın öğrenciye uygunluğunu bilen kişidir.

IV.

Alan uzmanı

Geliştirilecek

programın

içerik alanı ile ilgilidir. Alandaki gelişmeleri, güncel durumları ve bilimsel içerik düzenlemesinden sorumludur.5.Yukarıda görevleri verilen çalışma kurulu üyelerinden hangisi ya da hangileri aynı zamanda program karar ve koordinasyon kurulunda da bulunabilirler?


A) I ve II B) I ve IV C) III ve IV
D) Yalnız I E) Yalnız II


6. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim yaşını 5'e çekerek okul öncesi eğitimi zorunlu kılmayı amaçlamaktadır. MEB, bu uygulamasını önce 15 ilde pilot uygulama ile seçilen okullarda uygulamaya başlamış daha sonra 36 ilde ve 2011 yılında da 57 ilde yaygınlaştırmıştı.
Buna göre okul öncesi eğitimi zorunluluk çalışmalarının öncelikle pilot okul uygulamasıyla gerçekleşmesi ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmaktadır?


A) Seçilmiş bu illerin diğer illerden önce bu uygulamaya geçmelerini sağlamak.
B) 5 yaş grubu öğrencilerin çoğunlukta olduğu illerde bunu uygulamak.
C) Ülkenin tamamında uygulama yapmadan önce kontrollü ortamlarda deneme yapmak.
D) Uygulamanın değerlendirme çalışmalarını planlamak.
E) Ülkenin gelişmiş ve eğitimde ilerlemiş illerinde de bu uygulamayı gerçekleştirmek.


7. Hayat Bilgisi derslerinde öğrenilen temel kavram ve bilgiler, yakından uzağa, basitten karmaşığa, somuttan soyuta ilkelerine uygun biçimde, konuları bakımından birbirinin önkoşulu olma durumuna göre düzenlenir.
Buna göre Hayat Bilgisi dersinin içeriği aşağıdaki hangi içerik düzenleme yaklaşımı ile ilgilidir?


A) Sarmal yaklaşım
B) Doğrusal yaklaşım
C) Modüler yaklaşım
D) Sorgulama yaklaşım
E) Çekirdek yaklaşım


8. Yasemin Öğretmen öğrenmeöğretme sürecinde aşağıdaki davranışları yapmıştır:
I. Derse giriş yaparken başından geçen bir olayı anlatmıştır.
II. Öğrencilere dersin amacını ve konusunu söylemiştir.
III. Öğrencilere soru sormuş doğru yanıtlayanlara “aferin” demiştir.
IV. Yanlış ya da eksik yanıtlayanlara ise küçük mesajlar vererek doğru yanıtı bulmalarına yardımcı olmuştur.
V. Öğrencilere konu ile ilgili önceden öğrendiklerini anımsamalarını söylemiştir.
Yasemin öğretmenin davranışları aşağıdaki
lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?


 

I

II

III

IV

V

A) Dikkat çekme

Ön

bilgileri

hatırlatma

Dönüt ve düzeltme verme

Hedeften

haberdar

etme

Pekiştirme

B) Dikkat çekme

Hedeften

haberdar

etme

Pekiştirme Ön

bilgileri

hatırlatma

İpucu

verme

C) Dikkat çekme

Hedeften

haberdar

etme

Pekiştirme İpucu verme

Ön

bilgileri

hatırlatma

D) Pekiştirme İpucu verme

Ön

bilgileri

hatırlatma

Dikkat

çekme

Hedeften

haberdar

etme

E) İpucu verme

Ön

bilgileri

hatırlatma

Dikkat

çekme

Hedeften

haberdar

etme

Pekiştirme

 

 

9. I. Coğrafya dersinde çevre kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerle ilgili yeni bir yaklaşım önerebilme.
II. Çağdaş, güçlü ordu ve donanmaya sahip bir devletin neden diğer devletleri egemenliği altına alabileceğini açıklama,
III. Fen Bilgisi dersinde verilen bazı doğal bileşikler içinde bulunan elementleri belirleyebilme
IV. Kuvvet, hareket ve enerji ünitesi ile ilgili problemleri çözebilme,
V. Ülkemizin en geniş orman alanı hangi bölgemizde olduğunu söyleme
Yukarıdaki kazanımlardan hangisi Bloom'un
bilişsel alan sınıflamasına göre daha üst düzeydedir?

A) I B) II C) III D) IV E) V 


10. Program geliştirme sürecinin son aşaması değerlendirmedir. Sınama durumları olarak da adlandırılan bu süreç gerçek sonuçlar ile beklenen sonuçlar arasında bir kıyaslama olanağı sağlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi değerlendirme sürecinde karşılıkları aranan sorulardan biri olamaz?


A) Bireylerde meydana gelen davranış değişiklikleri ölçülebilir bir nitelikte midir?
B) Programdaki kazanımlar ne ölçüde gerçekleşmiştir?
C) içerik dersleri ve programın özelliklerine uygun bir şekilde düzenlenmiş midir?
D) Değerlendirmede kullanılan araçlar ve yöntemler yeterli ve etkin midir ?
E) Program, ait olduğu disiplin alanında uzmanlığını kanıtlamış kişiler tarafından hazırlanmış mı?
Atatürk Lisesi'ne yeni atanan okul müdürü Atilla Bey öğretmen kurulunda yaptığı bir konuşmada “Benim lisemde öğrencilerim bir kimyacı gibi deney yapmalı, bir matematikçi gibi hipotezler kurarak problem çözmeli, bir edebiyatçı gibi şiirler okumalı ve yazmalıdır.” demiştir.
Buna göre Atilla Bey aşağıdaki hangi program tasarımını temel almaktadır?


A) Konu merkezli
B) Disiplin merkezli
C) Geniş alan
D) Süreç
E) Romantik


11. Ayşe Öğretmen dersinde trafik kazaları konusunu işleyecektir. Derse başından geçen bir trafik kazasını anlatarak başlar. Daha sonra bu derste öğreneceğiniz bilgilerle trafikte olası kaza durumlarından kaçınacak ve bu bilgileri yaşam boyunca kullanacaksınız der ve dersi işlemeye başlar.
Yukarıdaki örnekte Ayşe Öğretmen ders işlerken aşağıdaki hangi işlemleri uygulamıştır?


A) Gözden geçirmeGeçiş
B) Geçiş Dikkat çekme
C) Dikkat çekmeMotivasyon
D) MotivasyonAra geçiş
E) ÖzetlemeTekrar güdüleme


 Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur.
 Gerekli görülen eğitim ve öğretim ile ilgili konuları tetkik etmek ve teklif niteliğinde kararlar almakla görevlidir.
 Kararları bağlayıcı değildir. Tavsiye niteliği taşır.
 Kararlar, Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.


12.Yukarıda özellikleri verilen yapı aşağıdakiler
den hangisidir?


A) Özel ihtisas Komisyonları
B) Milli Eğitim Akademisi,
C) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
D) Milli Eğitim Şurası
E) Teftiş Kurulu Başkanlığı 


13. Fen Bilgisi öğretmenliği bölümünde Program geliştirme dersine giren Dr. İbrahim Akyol öğrencilerinden ilköğretim 4.sınıf öğrencilerine dönük olarak Fen ve Teknoloji dersi ile ilgili kazanım yazmalarını ister.
Öğretmen adaylarından Osman: “Türkiye' nin biyolojik çeşitlilik açısından zengin olmasının nedenlerini inceler.” kazanımını yazar ve ibrahim hocaya gösterir.
ibrahim Hoca: Osman bu örnek kazanım yazım tekniklerine uygun ancak
değil.
Osman: Anladım hocam düzelteyim der. Yukarıda verilen diyalogdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A) Açık ve seçik
B) Ulaşılabilir
C) ihtiyaca dayalı
D) Güncel
E) Binişik

14. İstanbul’un Kadıköy ilçesinde görev yapan Yasemin Hanım, Sosyal Bilgiler dersi “Yaşadığımız Yer” ünitesinde İstanbul'un ilçelerini anlatırken Bakırköy ilçesinden konuya başlamıştır. Buna göre Yasemin Hanım aşağıdaki hangi öğretim ilkesini ihlal etmiştir?


A) Basitten karmaşığa
B) Somuttan soyuta
C) Ekonomiklik
D) Açıklık
E) Yakından uzağa


15. Taner Öğretmen öğrencilerine aşağıdaki özellikleri kazandırmak istemektedir;
-   Derslerde katılımcı ve enerjik olmaları,
-   Kendilerini yönetmeleri,
-   Özdenetime sahip olmaları,
-   işbirliğini öğrenme, meraklı ve dikkatli olmaları,
-   Çevrelerine karşı duyarlı olmaları ve kendi kararlarını verebilmeleri.
Taner Öğretmen bu amaçlarına ulaşabilmek için öğrenme ortamlarını aşağıdaki hangi öğrenme yaklaşımına göre düzenlemelidir?


A) Tam öğrenme B) Yaşam boyu
C) Aktif D) Temel öğretim
E) Basamaklı

16. ve 17. Soruları aşağıdaki metne göreyanıtlayınız.
Öğretmenler kurulunda yapılan bir tartışma şöyledir;
“Öğrencilerimiz sürekli bizden bilgi bekliyor, ders kitabını ve diğer yazılı kaynakları önemsiyorlar. Bu durumda onların yaratıcı düşüncenin kullanılmasına, bilgiyi inceleme, analiz etme ve üretme becerilerini geliştirilmemesine neden oluyor. Bu sorun ülke eğitiminin genelinde var. Sınıf içi ve dışı öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanmalıyız. Yaparak yaşayarak öğrenme ilkesini temele alırsak bir nebze soruna çözüm üretebiliriz.”
16. Yukarıdaki çözüm için ifade edilen özelikler aşağıdaki hangi öğretim yaklaşımına aittir?

A) Tam öğrenme modeli
B) Temel öğretim stratejisi
C) Araştırma  inceleme yoluyla öğretim stratejisi
D) işbirliğine dayalı öğretim
E) Sunuş yoluyla öğretim stratejisi 

17.Yukarıdaki çözüm için önerilen öğretim yaklaşımı kabul edilirse aşağıdaki hangi öğretim yöntemi öncelikle öğretim süreçlerinde kullanılır?


A) Bireysel öğretim
B) Problem çözme
C) Örnek Olay
D) Tartışma
E) Gösterip yaptırma


I. Öğrencilerin öğrenmeye aktif katılımını sağlar.
II. Farklılıkları görmelerini sağlayarak çok yönlü düşünebilme becerilerini geliştirir.
III. Aynı özellikteki öğrenciler daha iyi öğrenir.
IV. Gerekli zaman sağlandığında her öğrenci öğrenir.
V. Sinerji oluşturarak özgüven duygusunun gelişmesini sağlar.
18.Yukarıdakilerden hangisi işbirliğine dayalı
öğrenme ile ilgili değildir?


A) I ve II        B) I ve III
C) III ve IV    D) III ve V


E) II, III ve IV


Etiketler : kpss eğitim bilimleri deneme soruları - 4

KPSS A

Facebook Yorumlar