Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Eğitim Bilimleri Deneme Soruları - 3 - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
Yabancı Dil Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Eğitim Bilimleri Deneme Soruları - 3

reklam

Kpss Eğitim Bilimleri Deneme Soruları - 3

 

1. Karlı günlerde çok sık kaza yaşandığına tanık olan Cevahir Bey, o günlerde aracıyla dışarı çık­mamıştır. Ancak kartla doğalgaz yüklenen sa­yaçta doğalgaz miktarının çok azaldığını görür. Hafta sonu doğalgaz satışı yapılmamaktadır. Mesainin bitmesine de çok az bir süre kaldığını görür. Bunun üzerine hemen aracının lastikleri­ne zincir takar ve güvenli bir şekilde doğalgaz bürosuna giderek kartına gaz yükletir.
Bu parçada Cevahir Bey'in kaza yaşanması­na tanık olması (I), aracıyla dışarı çıkmaması (II), doğalgazın bitmekte olması nedeniyle aracıyla dışarı çıkması (III), ve zincir takarak aracıyla güvenli bir şekilde gidebilmesi (IV), sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak veril­miştir?

I

II

III

IV

A) Gizil

Batıl

Tepkisel

Olumlu

öğrenme

davranış

koşullanma pekiştirme

B) Dolaylı

Kaçınma

Engelleme

Gölgeleme

öğrenme

 

 

 

C) Kavrama

Pekiştirme

Ceza

Gölgeleme

D) Taklit

Deneme

Olumsuz

Sönme

 

yanılma

pekiştirme

 

E) Dolaylı

Kaçınma

Gölgeleme

Olumsuz

öğrenme

 

 

pekiştirme

 

 

2. Aşağıdaki öğrenme türlerinin hangisi öğrenenin en üst düzeyde aktif olmasını, ipuçları arasındaki ilişkileri kurarak kendisinin sonuca ulaşmasını daha önemli görür?


A) Kavrama yoluyla öğrenme
B) Gizil öğrenme
C) Edimsel koşullanma
D) Tepkisel koşullanma
E) Sınama yanılma yoluyla öğrenme


3. Bennu kendisini iyi ya da kötü olarak etkileyen durumları kendi yetenek, özellik ya da davranışlarının sonuçları olarak algılamaktadır. Kendini etkileyen her türlü olayın kendi kontrolünde olduğu bilinciyle hareket eder. Örneğin beklediği notu alamadığı bir sınavın arkasından “Hatalarımın nerelerden kaynaklandığını biliyorum, bir dahaki sefere bunları dikkate alarak ona göre hazırlanacağım.” der.
Buna göre Bennu'yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi daha doğrudur?


A) Sahip olduğu öz benlik düzeyiyle ideal benliği arasında uyumsuzluk vardır.
B) Özyeterlilik algısı düşüktür.
C) Öğrenilmiş çaresizliğe sahiptir.
D) içten denetimlidir.
E) Kendini gerçekleştirememiştir.


4. “Ünlü Fransız fotoğrafçısı Yann Arthus Bertrand, tam beş kıtadan yetmiş ülke gezerek yaptığı binlerce röportaj yolu ile farklı kimlikleri, fikirleri, yaşamları belgesel formatında karşımıza çıkartıyor. 2009 tarihli yapımın adı “sen de bir ötekisin... bir diğerinin penceresinden...” gerçeğini yüzümüze vurmak ister gibi: “6 milyar Öteki”. Bizden çok uzaklarda dünyayı paylaştığımız nice insan var. Her biri kendi hikayesini yaşıyor. Hayata baktığımız pencerelerin dar çerçevelerinden onları birer “öteki” olarak görsek bile kimlikleri, renkleri, inançları ne olursa olsun hepsinin hisseden bir kalbi var.”
Yasemin Şengör'e ait herkesin kendine ait bir dünyasının varlığına işaret eden yukarıdaki satırlar insancıl kuramla ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisinin anlatımına bir örnek olarak verilebilir?


A) Bağdaşım içinde olma
B) Kendini gerçekleştirme
C) Koşulsuz kabul
D) Tarafsızlık
E) Kendini kabul 


5. Rogers'a göre kendini gerçekleştirme, sosyal gelişmenin sonu, psikoterapinin en son amacıdır. Rogers, kendini gerçekleştiren kişiye "kapasitesini tam olarak kullanan" kişi demektedir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştiren bireylerin özellikleri arasında yer almaz?

 

A) Uyarıcıları çarpıtmadan, rahatça algılama, duyguların farkında olma, onları bastırma gereğini duymama
B) ilke ve kurallara sıkı sıkıya bağlanmaksızın, hayatın her anını tam olarak yaşayabilme
C) Arzu, beklenti ve önyargıların etkisi altında olmadan, nesne, olay ve insanları oldukları gibi algılayabilme
D) içten geldiği şekilde hareket etme; dışardan empoze edilen kurallardan çok kendi geliştirdiği değerler sistemine göre davranma
E) Kültürün geliştirdiği davranış kalıplarını benimsemeyi ve modayı yakından izleme gereğini duyma


6. Bir okulda görev yapan psikolojik danışman Bülent Bey, kendisinden bir sorununa yardımcı olmasını isteyen öğrencisiyle iyi ilişkiler kurduktan sonra onun kendini tanımasına yardımcı olmak ve sorununun kaynağını bulabilmek için çeşitli ölçme araçları uygular. Verilerin bütünleştirilmesi ve anlamlaştırılmasından sonra varılan sonucu öğrencisine, bireysel psikolojik danışma yoluyla iletir. Hatta beklenti tabloları ve profiller kullanarak öğrencisine uygulayıp elde ettiği ölçme sonuçlarını somut bir biçimde anlatmaya çalışır. Öğrencisinin durumuna ve hakkında edindiği bilgilere dayanarak, çeşitli hareket programları geliştirir, tavsiyelerde bulunur ve onu belli bir hareket tarzını benimsemeye ikna etmeye çalışır.
Yukarıdaki bilgilere göre psikolojik danışman Bülent Bey'in hangi psikolojik danışma yaklaşımını benimsemiş olduğu söylenebilir?


A) insancılvaroluşçu yaklaşım
B) Özellikfaktör kuramı
C) Gelişimsel model
D) Eğitimle kaynaştırılmış model
E) Gestalt yaklaşım


7. Mesleki gelişim açısından 5 12 yaşlar arası bir “Uyanış” dönemi olarak nitelenir. Anaokulu yaşlarından başlayarak, ilköğretimin birinci dönemini kapsayan bu yaşlar arasında çocuğun temel ihtiyaçları açısından mesleki gelişimin sağlıklı sürebilmesi için başarması beklenen bazı gelişim görevleri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yaş aralığı için öngörülen gelişim görevleri arasında yer almaz?


A) Kararlarını uygulanabilirlik ve kendine uygunluk açısından gerçekçi olarak değerlendirebilme
B) Kişisel nitelikleri ile meslekler arasındaki ilişkileri anlamaya başlama
C) Meslekleri keşfetme ve tanıma
D) Okul ve ev yaşamının dışındaki çalışma dünyasının farkına varma
E) iş yaşamı ve çalışmaya ilişkin olumlu tutumlar geliştirme


8. Alev Öğretmen, öğrencilerini tanımasına yardımcı olacak bir oyun seçer. Sınıfa bu oyunun sahneye konulmasının düşünüldüğünü söyler ve oyunda yer verilmiş oyuncuların kişilik özelliklerini anlatır, bazen de oyunu öğrencilerine okutur. Sonra da sınıftakilerin arasından bu rollere uygun kişilerin seçilmesini ister. Zaman zaman da bu rolleri çoğaltarak her rolü tanımlayan cümlenin ya da rolü temsil eden adın önündeki boş yere bu rolleri en iyi yapabilecek sınıfındaki arkadaşlarının ad ve soyadlarını yazmasını ister. Yazdıklarını kimseye söylememeleri ve göstermemeleri konusunda da onları uyarır. Böylece elde ettiği her öğrenciye ilişkin olarak bu bilgiler, öğrencilerin olumlu ya da olumsuz kişilik özelliklerinin tanınmasına yardımcı olur.
Alev Öğretmen'nin öğrencilerini tanımakta kullandığı bireyi tanıma tekniği hangisidir?


A) Sosyometri B) Sosyodrama
C) Bibliyoterapi D) Kimdir bu
E) Rol dağıtım tekniği 


9. Öğrencinin yazılı olarak kendisini anlattığı tekniğe otobiyografi denir. Otobiyografide amaç: bireyin davranışlarının gerisinde bulunan ihtiyaçları ve tutumları tespit etmektir. Öğrenci otobiyografide hayatının belirli zamanlarındaki kendi önem vurgusu hakkında bilgi verir. Bu anlatım sırasında olaylara karşı tutumunu, bunların oluşmasında rol oynayan geçmiş olaylara ve kişilere verdiği önemi yansıtır.
Aşağıdakilerden hangisi otobiyografinin uygulanma ve değerlendirilmesiyle ilgili bir özellik değildir?


A) Öğrenciye verdiği bilginin gizli kalacağı söylenmelidir.
B) Öğrenci okula alıştıktan sonra yazdırılmalıdır.
C) Öğrenciler birbirlerini tanıdıktan sonra uygulanmalıdır.
D) Otobiyografiden elde edilen bilgiler diğer araçlarla elde edilen bilgilerle birlikte değerlendirilmelidir.
E) Öğrenciye istediğinde otobiyografide belirtilen herhangi bir problemi için serbestçe görüşme fırsatı verilmelidir.


10. insanların temel psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmaması, sınırlı kaynakların olması ve farklı değer yargıları çatışmalara neden olmaktadır. Bireyler çatışma durumunda bilinçli ya da bilinçsiz bazı taktikler geliştirirler. Bu taktikler çatışmanın türüne, yerine, kiminle yaşandığına, şiddetine ve olası sonuçlarına bağlı olarak yeri geldikçe kullanılır. Bu taktiklerden birisi de kaplumbağa taktiğidir. Kaplumbağa bir çatışma durumunda isteklerden ve ilişkilerden vazgeçer, geri çekilir.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde kaplumbağa taktiğinin kullanılması uygun olur?


A) Önemli bir sorun için uygun çözümlere ulaşılmak isteniyorsa
B) Çatışma yaşayan kişilerin arasında büyük bir güven duygusu olduğunda
C) Karmaşık bir sorun için geçici bir çözüme ulaşmak gerektiğinde
D) Sorunun kişi için değil, ama diğer kişi için çok önemli olduğunda
E) Kişinin tam olarak hazır olmadığı, bilgi edinmeye ve düşünmeye ihtiyaç duyduğunda


11. On birinci sınıfların rehber öğretmeni Aslı Hanım uyguladığı otobiyografide öğrencilerinden birisinin; hayattan bıktığını, anne ve babasının kendisini hiç anlamadığını, derslerinde yaşadığı başarısızlığın sürekli bir hayal kırıklığı yarattığını ve kendisini bu dünyada çaresiz ve yalnız hissettiğini yazdığını okur.
Bu durumda Aslı Hanım öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Öğrencinin ifadeleri depresyon belirtilerine uyduğundan depresyon düzeyini belirlemek için hemen bir depresyon ölçeği uygulamalıdır.
B) Öğrenciyle görüşüp yazdıklarının altında yatan nedenleri ve hissettiklerinin kendisi için yarattığı anlamları anlamaya çalışmalıdır.
C) Vakit geçirmeden ailesini okula davet edip onu değerlendirilmek üzere bir uzmana götürmelerini önermelidir.
D) Öğrencinin diğer öğretmenleriyle görüşüp anlattıklarını doğrular davranışlar sergileyip sergilemediğini takip etmesine yardımcı olmalarını istemelidir.
E) Öğrencinin arkadaşlarıyla görüşüp onu yalnız bırakmamalarını ve arkadaşlarına destek olmalarını istemelidir. 

 


12 - 15 arası soruları aşağıdaki parçaya göre yanıtlayınız.
Sınıf rehber öğretmeni Hacer Hanım, sorumlusu olduğu ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerine rehberlik araştırma merkezinden uzman birisini davet ederek verimli ders çalışma yolları, sınavlara hazırlanırken ve sınavda dikkat edilmesi gereken hususlarda aydınlatıcı bilgiler verilmesini sağlamıştır. Bununla yetinmeyen Hacer Öğretmen öğrencilerin ailelerini de okula davet edip uzmanın sınava hazırlanan çocuklarını nasıl desteklemeleri gerektiği konusunda doğru bakış açılarını kazanmalarını sağlayıcı bir etkinlik daha düzenlemiştir. Ardından zaman zaman öğrencileriyle, zaman zaman aileleriyle görüşerek ya da ev ziyaretleriyle hem öğrencilerinde hem de ailelerinde bir davranış değişikliği olup olmadığını takip etmiştir.


12. Uzmanın sınava hazırlanmaları sürecinde ailelerin çocuklarını desteklemelerini sağlayıcı etkinliği aşağıdaki rehberlik hizmetlerinden hangisine örnektir?


A) izleme
B) Yöneltme yerleştirme
C) Müşavirlik
D) Çevreyle ilişkiler
E) Mesleki rehberlik


13. Hacer Öğretmen'in sağladığı hizmet, rehberliğin hangi problem alanıyla doğrudan ilişkilidir?


A) Eğitsel
B) Mesleki
C) Kişisel
D) Sosyal
E) Aileyle ilişkiler

14. Hacer Öğretmen'in öğrencilerine uzman aracılığıyla sağladığı hizmet aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?


A) Yöneltme yerleştirme
B) Bilgi toplama ve yayma
C) Müşavirlik
D) izleme
E) Yardım almaya yönlendirme


15. Hacer Öğretmen'in yapılan çalışmalardan sonra öğrencilerinde ve ailelerinde davranış değişikliği olup olmadığını anlamak amacıyla yürüttüğü görüşme ve ev ziyaretleri hangi rehberlik hizmetine örnek oluşturur?


A) Yöneltme
B) Kişisel sosyal rehberlik
C) Yöneltme yerleştirme
D) Bireyi tanıma
E) izleme 


16. ve 17. soruları aşağıdaki paragrafa göre yanıtlayınız.
Bir lisede alt sınıflardan bir öğrenci okul rehber öğretmenine isimlerini de vererek bazı üst sınıf öğrencilerinin zorla elinden harçlığını aldığını hatta zaman zaman kendisine şiddet uyguladıklarını, korkudan bu durumu ne ailesine ne de okul yönetimine anlatamadığını söyler. Bunun üzerine okul rehber öğretmeni o öğrencilerle görüşeceğini, bu durumun aralarında kalmasını ve merak etmemesini söyler. Aradan birkaç gün geçer ve öğrencinin darp edildiği ve hastanelik olduğu haberi duyulur. Olay daha sonra polise ve adliyeye yansır. Öğrenci başından geçen tüm süreci anlatır. Hakim, konuyla ilgili uzmanların yer aldığı bilirkişileri dinledikten sonra olayda rehber öğretmeni de kusurlu bulur ve cezalandırır.


16. Olay tümüyle düşünüldüğünde ve kusurlu bulunduğu da dikkate alındığında rehber öğretmenin, rehberliğin hangi ilkesini doğru yorumlamadığı söylenebilir?
A) Gönüllülük
B) Tüm öğrencilere yönelik olma
C) Ekip anlayışı
D) Gizlilik
E) Profesyonellik


17. Öğrenciyle görüştükten sonra rehber öğretmen aşağıdakilerden hangisini yapsaydı rehberlik açısından daha doğru davranmış olurdu?
A) Diğer öğrencilerle görüşüp öğrencinin kendilerinden şikayetçi olduğunu ve bir daha bu şekilde davranmamaları gerektiğini söyleseydi
B) Akran arabuluculuğuna başvurarak şikayetçi öğrenciyle diğer öğrenciler arasındaki sorunu çözümlemeye çalışsaydı
C) Durumu okul yönetimine bildirip emniyetin durumdan haberdar olmasını sağlasaydı
D) Üst sınıf öğrencilerinin ailelerini okula çağırıp durumu onlara iletseydi
E) Öğrenciye kendisini nasıl savunabileceğini anlatsaydı


18. Okulun açıldığı ve hemen hemen tüm birinci sınıf öğrencilerinin farklı çevrelerden geldiği bir okulda öğrencilerin ikili üçlü arkadaşlıklar kurduğu ancak aralarında yeterince kaynaşma olmadığı görülür. Yapılan anket sonucunda neredeyse tüm öğrencilerin bu durumdan şikayetçi oldukları görülür.
Buna göre rehberlik servisince öncelikle aşağıdaki etkinliklerden hangisinin yapılması rehberlik açısından daha doğru bir yaklaşımdır?


A) Öğrencilere grup rehberliği etkinlikleri şeklinde sosyal beceri eğitimi uygulamak
B) Öğrencilere yönelik çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek
C) Arkadaş ilişkilerinin önemine değinen konferanslar düzenlemek
D) Problem tarama envanteri uygulayıp sorunun kaynağını belirlemeye çalışmak
E) Sosyometri uygulayıp kimlerin kimlerle ilişki kurmaktan kaçındığını saptamak ve o öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak


19. “Mümkün olduğunca kendimi doğru anlamaya ve tanımaya çalıştım. Çoğu zaman kendimde neler olup bittiğini fark edebiliyordum. Zaman zaman korkuyor, kendimi çaresiz hissediyor, aldığım kötü bir not sonrası ya da arkadaşlarımın beni reddettiğinde ıstırap duyuyordum. Üstelik bu duyguların doğal olduğunu düşünüyor ve olduğu gibi kabul edip duygularımı rahatça yaşayabiliyordum. Elbette başardığım bir iş sonrası kendimi güçlü ve mutlu da hissediyor ve bunun tadını çıkarıp kendimi takdir ediyordum. Ne kendimi ne de başkalarını kandırmaya kalkışmadım hasta olduğumda ya da kendimi kötü hissettiğimde “Nasılsın?” diye soranlara gayet doğal bir şekilde “Hem iyi hem de mutlu değilim.” diyebiliyordum. Hiçbir zaman sevmediğim ya hoşlanmadığım birisine yapmacık bir şekilde gülümsemedim ya da halini hatırını sormadım. Bence o şekilde davranmış olmasaydım bu hem kendime hem de karşımdaki kişiye iki yüzlülük olurdu.” Bir öğrencinin günlüğünde yer alan yukarıdaki satırlar insancıl kuramla ilgili aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmaktadır?


A) Varoluşsal bir hayat sürme
B) Yaşantılara açıklık
C) Özyeterlik algısı
D) Empati
E) Demokratik karakter yapısı


20. Mesleki seçimlerine yardımcı olması için kendisine başvuran öğrencisiyle yaptığı görüşmede; bazı mesleki seçimlerinin uygun olmadığını, düşündüğü mesleklerin giderek popülaritesini kaybedeceğini, o meslekler yerine kendisinin önerdiği meslekleri seçmesinin daha uygun olacağını söyleyen bir rehber öğretmen, rehberliğin hangi ilkesine aykırı davranmış olur?


A) Özerklik
B) Gönüllülük
C) Gizlilik
D) Profesyonellik
E) Topluma karşı sorumluluk
 


Etiketler : kpss eğitim bilimleri deneme soruları - 3

KPSS Lise

Facebook Yorumlar

KPSS A