Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Alan Bilgisi Ticaret Hukuku Deneme - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Alan Bilgisi Ticaret Hukuku Deneme

reklam

Kpss Alan Bilgisi Ticaret Hukuku Deneme

 

1. Aşağıdakilerden hangi ikisi ‘‘ticaret unvanı’’ dır?

a.) Bolkepçe Lokantası
b.) Tüccar-Terzi Sabit Sağ
c.) Geztur Turizm İşletmesi
d.) Nimet Gıda Pazarı
e.) Veli Şişman Lokantası

2. Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet davalarında ‘‘davalı’’ olamaz?

a.) Rekabete konu malı satan kişiler
b.) Rakip firma
c.) Basın
d.) Mesleki kuruluşlar
e.) Adam çalıştıran kişi

3. 01.01.1995 tarihinde firması aleyhine bir haksız rekabet fiili işlenmiş bulunduğunu, 01.01.1997 tarihinde öğrenen (A), 11.01.1998 tarihinde haksız rekabet davası açmıştır. Bu davada zamanaşımı süresi hangi tarihte sona erer?

a.) 01.01.1996
b.) 01.01.1998
c.) 01.11.1998
d.) 01.11.1999
e.) 11.01.1999

4. Ticaret hukukunun üzerine oturduğu temel/anahtar kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a.) Tacir
b.) Ticari iş
c.) Ticari işletme
d.) Ticaret Kanunu
e.) Ticaret unvanı
f.) İşletme adı

5. Aşağıdaki cümlelerden yanlış olan ikisini işaretleyiniz.

a.) Ticari işletme rehni için rehin borçlusunun tacir olması şart değildir.
b.) Bir tacire ait tüm işletmeler ancak bir rehin sözleşmesine konu edilebilir.
c.) İşletmeye ait taşınmazlar, rehin kapsamına alınamaz.
d.) Sınai mülkiyet hakları rehin kapsamı dışında bırakılabilir.
e.) Rehin sözleşmesi noterde yapıldığı anda rehin hakkı doğmuş sayılır.
f.) İşletme üzerinde birden fazla rehin varsa, alacaklıların hakları tescil sırasına göre belirlenir.

6. Trabzon’da ‘‘deniz ticareti odası’’ kurulabilmesi için, bu alanda faaliyet gösterip de ticaret ticaret siciline kayıtlı olan tacirlerden en az (......) kişinin başvurusu ve bu sayının deniz ticaretiyle uğraşan tacirlerin en az % (......) teşkil etmesi ve bakanlığın izni gerekir.

a.) 100 – 75
b.) 50 – 50
c.) 30 – 60
d.) 10 – 80
e.) 20 – 51
7. Temsil yetkisi 1 milyar lira ile sınırlandırılarak tescil ve ilan edilen bir ticari mümessilin (M), yetkisini aşarak (C) ile sözleşme yapması durumunda, tacir (T) nasıl bir savunma yaparak sözleşmenin kendisini bağlamadığını ileri sürebilir?

a.) Sınırlamanın tescil edildiğini ve (C) nin bunu bilmesi gerektiğini
b.) (C) nin, ilan edilmiş bir sınırlamayı bilmediğini ileri süremeyeceğini
c.) (C) nin tescil ve ilan dışında sınırlamayı bildiğini ispat
d.) Öğrendiğinde, derhal sözleşmenin kendisini bağlamayacağını (C) ye bildirir.

8. Acentelik ücreti taraflar arasında kararlaştırılmamışsa (......)’e göre, o da yoksa (......) ile belirlenir.

a.) Örf ve adet – anlaşma
b.) Hakim kararı – ticari teamül
c.) Sözleşme – ticari uygulama
d.) Ticari teamül – mahkeme
e.) Örf ve adet – kanun

9. Aşağıdakilerden yanlış olan ikisini işaretleyiniz.

a.) Ticari işletmeye ait marka hakkı, rehin sözleşmesi kapsamı dışında tutulabilir.
b.) Ticari işletmeyi ilgilendiren işler, TK. da düzenlenmemiş olsa dahi ticari iş sayılır.
c.) Taraflar arasında kararlaştırılmamışsa, adi temerrüt faizi %30 dan fazla istenemez.
d.) Bazı tacirlerin sadece işletme defteri ile yetinmesi mümkündür.
e.) Her tür hukuki ilişkide faizin anaparayı geçmesi mümkündür.
f.) Türk Medeni Kanunu, Türk Ticaret Kanununun ayrılmaz bir parçasıdır.
g.) Komisyoncu kendisi ile sözleşme yapamaz.

10. Ticaret sicili memurunun işlemlerine karşı kaç günlük süre içinde, nereye itiraz için başvurulabilir?

a.) 10 gün - İdare Mahkemesi
b.) 8 gün – Oda Meclisi
c.) 1 hafta – Asliye Hukuk Mahkemesi
d.) 10 gün – Bakanlık
e.) 8 gün – Asliye Hukuk mahkemesi
f.) 1 hafta – İdare Mahkemesi

11. Aşağıdaki cümlelerden yanlış olan ikisini işaretleyiniz.

a.) ETK.nun kara ticaretine ilişkin hükümleri 1926 da, deniz ticareti ile ilgili hükümleri 1929 da yürürlüğe girdi.
b.) Toplama bir kanun olan ETK., İsviçre’den alınan BK. İle uyumsuzluk içinde idi.
c.) 1957 yılında yürürlüğe giren TK.nın bir kısım hükümleri İsviçre BK.dan, bir kısım hükümleri Alman TK.dan, bir kısım hükümleri de ETK.dan alınmıştı.
d.) TK.nın ‘‘madde başlıkları’’ kanun metnine dahil değildir.
e.) Yeni Ticaret Kanunumuz üç bölümden oluşur: Ticari İşletme, Kıymetli Evrak, Şirketler
f.) Ülkemizde modern anlamda hazırlanmış ilk Ticaret Hukuku 1850 tarihli Kanunname-i Ticaret’tir.

12. Aşağıdaki işlerden hangisi ‘‘ticari iş’’ sayılmaz?
a.) Tacir T1 in timsah derisi çantasını tacir T2 ye satması
b.) Düzenleyeni ve lehdarı memur olan bir bono ilişkisi
c.) İşletmeye alınan işçilerle yapılan sözleşme
d.) Sebze üreticisi ile komisyoncu tacir arasındaki sözleşme
e.) İşletme avukatı ile yapılan vekalet sözleşmesi
13. Gerçek kişilerde tacir sıfatı hangi işlem ile kazanılır?

a.) Tescil
b.) İlan
c.) (sözlü) Beyan
d.) (yazılı) Bildirim
e.) İzin
f.) Hiçbiri

14. Ticari mümessil ile ilgili aşağıdaki cümlelerden yanlış olanı işaretleyiniz.

a.) Taciri ‘küçük’ olan bir işletmenin ticari mümessili, kanuni temsilci tarafından atanır.
b.) Ticari mümessil gerçek veya tüzel kişi olmalıdır.
c.) Ticari mümessilin tam ehliyetli olması gerekmez, mümeyyiz olması yeterlidir.
d.) Esnaf da ticari mümessil atayabilir.
e.) Ticari mümessil sıfatı tescil ile değil atama ile kazanılır.

15. Ali ÖZER ve Veli GEZER’in ortağı bulundukları ve gıda maddeleri üretimi ve ticareti alanında faaliyet gösteren bir limited şirketin unvanı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a.) GEZER Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
b.) Ali ÖZER ve Ortakları Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
c.) Ali ÖZER ve Veli GEZER Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
d.) Ali ÖZER ve Veli GEZER Limited Şirketi
e.) Hiçbiri

16. Tescilli markalar, markalar mevzuatı ile, tescilsiz markalar ise, (......) hükümleri ile korunurlar. Boşluğa ne gelmelidir?

a.) Borçlar Kanunu
b.) Ticaret Kanunu
c.) Haksız rekabet
d.) Markalar kanunu

17. Ticari işletmesini 01.01.1997 tarihinde (C) ye devreden (A), 01.12.1996 tarihinde işletme borcu için (B) ye verdiği iki ay vadeli bir bono dolayısıyla ne zamana kadar sorumlu olmaya devam eder?

a.) 01.01.1999
b.) 01.12.1998
c.) 01.02.1997
d.) 01.01.1997
e.) 01.02.1999

18. Aşağıdakilerden yanlış olan iki şıkkı işaretleyiniz.

a.) Kollektif ve Komandit Şirket ortakları, tacir olmadıkları için iflasa tabi değildir.
b.) Ticaret sicilindeki kayda iyi niyetle güvenerek işlem yapan kimse hak elde edemez.
c.) Adi ve ticari bütün işlerde faizin anaparayı geçebilmesi mümkündür.
d.) Küçük ve kısıtlılar da tacir sıfatını kazanırlar ve hukuki sorumluluğu üstlenirler.
e.) Ticaret sicili memuru, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının uygun görüşü alınarak ilgili oda meclisi tarafından atanır.19. Ticari mümessil ile ilgili aşağıdaki cümlelerden yanlış olan ikisini işaretleyiniz.

a.) Tüzel kişiler ticari mümessil olamazlar.
b.) İşletme aleyhine açılan davalarda işletmeyi temsil edebilirler.
c.) Ticari işletme adına dava açamaz.
d.) İşletme konusu dışında işlem yapamaz.
e.) Bir başkası ile birlikte yetkili kılınabilir.
f.) Belli bir miktara kadar imza atmaya yetkili kılınabilir.

20. Aşağıdaki sözleşme ilişkilerinden hangi ikisi yazılı olmak zorundadır?

a.) Cari hesap sözleşmesi
b.) Gayrimenkul tellallığı
c.) Ticari mümessil ilişkisi
d.) Acentelik ilişkisi
e.) Alım-satım komisyonculuğu
f.) Ticari işler tellallığı
g.) Taşıma işleri komisyonculuğu

21. Aşağıdaki işletmelerden hangi ikisi, ‘‘ticari işletme’’ kriterlerine uygundur?

a.) Elde ettiği geliri fakir öğrencilere burs olarak dağıtan vakıf işletmesi
b.) Kimsesiz çocuklara ücretsiz giyim eşyası dağıtmak amacıyla kurulan bir mağaza
c.) Gelir vergisinden muaf bir işletme
d.) Götürü vergiye tabi işletme
e.) Kazancı geçiminin çok üzerinde bir terzi
f.) Banka şubesi

22. T1 ticari işletmesini 1.1.2000 tarihinde T2 ye devreder. 1.4.2000 vade tarihli bir işletme borcundan dolayı, T1 in sorumluluğu hangi tarihte sona erer?

a.) 1.1.2001
b.) 1.4.2002
c.) 1.1.2002
d.) 1.4.2001
e.) Hiçbiri

23. Tescil edilen bir ticaret unvanı, sahibine ‘‘kullanma tekeli’’ sağlar. Fakat bu temel hakkı, (......) unvanlarında aynı sicil çevresi ile sınırlı bir koruma sağlarken, (......) unvanlarında ülke genelinde koruma sağlar.

a.) Tüzel kişi / gerçek kişi
b.) Şahıs / konu
c.) Gerçek kişi / tüzel kişi
d.) Konu / kişi
e.) Kişi / şirket

24. Aşağıdakilerden yanlış olanı işaretleyiniz.

a.) Her şube merkezin unvanını şube kaydını ekleyerek kullanır.
b.) Adı unvanda yazılı ortağın adı, mahkeme kararıyla değişse de, adı olduğu gibi unvanda kalabilir.
c.) Ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak devredilemez.
d.) İşletmesini devreden tacir, açtığı yeni işletmede eski unvanını kullanabilir.
e.) Gerçek kişiye ait seyahat işletmesi unvanı ülke çapında korunur.

25. Aşağıdakilerden iki tanesi yanlıştır. İşaretleyiniz.

a.) Şubeden söz edebilmek için ayrı bir muhasebesinin olması gerekir.
b.) Merkez ile aynı binada olması şube niteliğine engel değildir.
c.) Müşteri ile doğrudan teması olmayan depo ve atölye gibi yerler şube sayılmaz.
d.) Merkez ticaret siciline tescil edilmişse, şubenin tescili zorunlu değildir.
e.) Şubeler dava açma ehliyetine sahip değildir.
f.) İflas davası şubeye karşı açılamaz.

26. Aşağıdakilerden hangisi esnafa da uygulanacak ticari hükümlerden değildir?

a.) İşletme adı seçip kullanma
b.) Hapis hakkı
c.) Ticaret unvanı seçip kullanma
d.) Ticari işletme rehni
e.) Yaptığı iş veya hizmet için kararlaştırılmasa da faiz isteme

27. Aşağıdaki cümlelerden ikisi yanlıştır. İşaretleyiniz.

a.) Komisyoncu, piyasa fiyatı bulunan menkul malları kendisi de satın alabilir.
b.) Kendisi ile sözleşme yapan komisyoncuya ‘‘dükrüvar komisyoncu’’ denir.
c.) ‘‘Emlak komisyoncusu’’ olarak bilinen kişiler, hukuki açıdan tellaldır.
d.) Komisyoncu işini bizzat ifa etmek zorundadır, ‘‘ara komisyoncu’’ kullanamaz.
e.) Komisyoncu tüm masraflarını ister, acente sadece olağanüstü masrafları isteyebilir.
f.) Bayilik ilişkisi için tekel hakkı zorunlu bir unsur iken, acentelik için değildir.

28. Aşağıdakilerden hangi ikisi ticaret hukuku tekniğine ait özelliklerdendir?

a.) Toplum menfaatini gözeten hükümlere yer verilmesi
b.) Şekil serbestliği ilkesi
c.) Katı şekilcilik
d.) Yazılı kuralların örf ve adet hukukundan önce gelmesi
e.) Yedek hukuk kurallarının fazlalığı
f.) Taraf iradelerine fazla değer vermesi

29. Rehinli bir ticari işletme sicilden terkin edilirse, rehin alacağı muaccel hale gelir. Rehin alacaklısı, sicil memurunun bildirimini izleyen (......) süre içinde icra tekibine girişmezse, (......) hakkı düşer. Boşlukları doldurunuz.

a.) 1 ay – alacak
b.) 6 ay – talep
c.) 1 yıl – dava
d.) 2 ay – rehin
e.) 10 gün – alacak

30. Sadece anaparaya faiz işletilmesine (......) faiz, faizin anaparaya eklenmesi ile elde edilen meblağa faiz işletilmesine ...... faiz denir.

a.) Anapara – tazminat
b.) Kapital – temerrüt
c.) Akdi – kanuni
d.) Basit – mürekkep
e.) Adi – ticari
 


Etiketler : kpss alan bilgisi ticaret hukuku deneme

KPSS Eğitim Bilimleri

Facebook Yorumlar

KPSS Lise