Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Alan Bilgisi Ceza Hukuku Deneme - 9 - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
Yabancı Dil Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Alan Bilgisi Ceza Hukuku Deneme - 9

reklam

Kpss Alan Bilgisi Ceza Hukuku Deneme - 9

 

 

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?

A) Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.
B) Suçun aktif sujesi sadece gerçek kişiler olabilir.
C) Tüzel kişiler suçun faili olamaz.
D) Tüzel kişiler suçun zarar göreni olabilir.
E) Suçun faili ile mağdurunun birleşebileceği halle söz konusu olabilir.

2. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ceza Kanununa göre suçlar, cürümler ve kabahatler olmak üzere ikiye ayrılır.
B) Örf ve âdet, Ceza Kanununda suç ve ceza üretmede kaynak olamaz.
C) Sonradan yürürlüğe giren kanun hükümleri, eski kanun döneminde işlenen suçların faillerinin aleyhine ise geçmişe yürümez.
D) İradesiz suç olmaz kuralının istisnası yoktur.
E) Kanunilik ilkesi açısından, bizim ceza kanunumuz biçimsel kanunilik ilkesini benimsemiştir.

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.

A) Ceza Kanunu açısında , asıl müeyyide tazminattır.
B) Ceza Kanunumuz İtalya’dan alınmıştır.
C) Ceza Kanunumuz 2004 Yılında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
D) Ceza Kanunun amaçlarından bir tanesi de suç işleyen kişiden mağdurun öcünü almış olmak için, mağdurun maruz kaldığı suç teşkil eden eylemin aynısının fail üzerinde gerçekleştirilmesidir.
E) Ceza Kanunun temel amaçlarından bir tanesi de suç işleyen kişiyi ıslah ederek onu tekrar topuma kazandırabilmektir.

4. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A)Kastın varlığından bahsedebilmek için, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek veya istenerek gerçekleştirilmesi gerekir. Yani bilme yada isteme unsurlarından birinin varlığı kasıt kavramından söz edebilmek için yeterlidir.
B) Bir kimse, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen yine de fiili işlemesi durumunda muhtemel kasıt söz konusudur.
C) Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık sonucu, işlenilmiş olan bir fiil sonucu suçun kanuni tanımındaki netice öngörülmemesine rağmen bir suçun gerçekleşmesine sebebiyet verme halinde taksirden söz edilir.
D) Öngörülen netice istenmemesine rağmen, suç teşkil eden bir fiile sebebiyet verilmesi halinde, bilinçli taksirden söz etmek mümkündür.
E) Olası kasıt ve bilinçsiz taksir sonucu işlenmiş olan suçların cezası, doğrudan kasıt ve bilinçli taksir sonucu işlenmiş olan suçlara nazaran daha azdır.

5. Aşağıdakilerden hangisi Ceza Kanununda sayılan hukuka uygunluk sebepleri arasında yer almaz?
A) Kanun hükmünü icra
B) Ağır haksız tahrik
C) Meşru savunma
D) Hakkın kullanılması
E) İlgilinin rızası6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Kanun hükmünü yerine getiren bir kimseye ceza verilmemesinin sebebi, kanun hükmünü yerine getirmenin bir hukuka uygunluk sebebi olarak sayılmasıdır.
B) Konusu suç sayılan bir emir asla yerine getirilmez. Emrin hukuka uygunluğunun denetlenilmesinin engellenildiği hallerde, emri veren sorumlu olur.
C) Hukuka uyguluk sebeplerinde sınır kasıtlı olarak aşılırsa, kasıtlı olarak aşılan kısmın kanunda vücut verdiği suçtan sorumluluk söz konusu olur.
D) Hukuka uygunluk sebeplerinde sınır taksirli olarak aşılmış ise, taksirli olarak aşılan kısım için sorumluluk söz konusu olmaz.
E) Meşru savunma hali için geçerli olmak üzere, eğer sınır mazur karşılanabilecek heyecan, korku veya telaş sonucu aşılmış ise sınırı aşmış olan meşru savunma halindeki kişiye ceza verilmez.

7) Aşağıdakilerden hangisi madde itibari ile yetki için söylenemez?
A)İster olumlu ister olumsuz görev uyuşmazlığı olsun, bu konuda karar veren mahkemelerden biri mutlaka gerçektende görevli mahkeme olmalıdır, ve verilen kararlar kesin olmalıdır.
B)İster olumlu ister olumsuz görev uyuşmazlığı olsun, bu problemi ortak (müşterek) yüksek görevli mahkeme çözer.
C)Eğer olumlu görev uyuşmazlığı söz konusu ise, gerçekte görevli olmayan mahkemenin kararını yetkili merci bozar.
D)Mahkemeler arasında şayet olumsuz görev uyuşmazlığı çıkmış ise bu durumda, gerçekte görevli olmayan mahkemenin kararını yetkili merci bozar.
E)Mahkemelerin görevsizlik kararlarına karşı itiraz mümkündür.

8) Hakimin reddi ile alakalı aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Hakimin reddini isteyen bunu ispat etmekle yükümlüdür.
B) Hakimin reddinde yemin delil olmaz.
C)Mahkemenin heyet halinde reddi mümkün değildir.
D)Hakimin davaya bakmasının yasak olduğu haller sonucu reddedilmesi yargılamanın her aşamasında mümkün değildir.
E)Hakimin reddi gibi, bilirkişilerin , zabıt katiplerinin de reddi mümkündür.

9) Aşağıdakilerden hangisinde erteleme için deneme süreleri doğru olarak verilmiştir?
A)1 yıl – 3 yıl B)1 yıl – 5 yıl
C)3 yıl 5 yıl D)5 yıl – 10 yıl E) 10 yıl – 15 yıl

10) Aşağıdakilerden hangisinde tekerrür süreleri doğru olarak verilmiştir?

A)1 yıl – 3 yıl B)1 yıl – 5 yıl
C)3 yıl 5 yıl D)5 yıl – 10 yıl E) 10 yıl – 15 yıl

11) Aşağıdakilerden hangisi YCMK’na göre hükümdür?

A) Muhakemenin düşmesi
B) Davanın durması
C) Muhakemenin reddi
D) Muhakemenin durması
E) Davanın reddi

12. Kara yolu ihalesinin “Yine Senin Oldu” şirketine ihalesine Ulaştırma Bakanının fesat karıştırdığını öğrenen “ Gözümüzden Kaçmaz” gazetesinin muhabiri Doymaz DOYURULAMAZ bu haberi gazetede yayımlamayabileceğini, ancak bunun için bakanının kendisine 100 YTL para vermesi gerektiğini ulaştırma bakanına bildirerek bakanı kendisine bu miktar parayı vermeye zorlamıştır.

Doymaz DOYURULAMAZ aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiştir.

A) Tehdit.
B) Rüşvet
C) İrtikap
D) Şantaj
E) Görevi kötüye kullanma


13. Orman memuresi Sinem mutat bir kontrol sırasında kaçak olarak kesildiği tespit ettiği kerestelik ağaçlara elkoynuştur. Daha sonra bu kerestelik ağaçları bir atölyeye satmıştır.

Sinem aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiştir?

A) Güveni kötüye kullanma.
B) Görevi kötüye kullanma
C) İrtikap
D) Rüşvet
E) Zimmet

14. Arif, babasının düzenlediği vasiyetname üzerende bir fırsatını bulup kendi lehine bir kısım değişiklikler gerçekleştirmiştir.

Arif bu hareketi için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Özel evrakta sahtekarlık
B) Resmi evrakta sahtekarlık
C) Suç yoktur.
D) Güveni kötüye kullanma
E) Dolandırıcılık

15. Özkan askerliğini biraz daha geciktirmek için rapor almak üzere doktora gitmiştir. Doktor da Özkan’ın askere gitmesine engel bir durum olmamasına rağmen belli bir menfaat karşılığında Özkan’ın hakkında sanki askere gitmesine engel bir durum varmış gibi rapor düzenlemiştir.

Doktorun fiili aşağıdaki suçlardan hangisine vûcut verir?

A) Rüşvet
B) Görevi ihmal
C) Görevi kötüye kullanma
D) Özel evrakta sahtekarlık
E) Resmi evrakta sahtekarlık

16. Türk Kızılay’ı yönetim kurulu başkanı Çaktırmadan ALDIKAÇTI, deprem bölgesindeki bir vatandaşın depremden zarar görmemesine rağmen, bu vatandaşın başkana bir miktar para vermesi üzerine Başkan kendisine battaniye, çadır, gıda malzemeleri ve ilaç veriştir.

Verilen bu olayda aşağıdaki suçlardan hangisi işlenilmiştir?

A) Rüşvet
B) İrtikap
C) Zimmet
D) Emniyeti su-i istimal
E) Görevi kötüye kullanma

17. Aşağıdakilerden hangisi mala karşı suçlar arasında yer almaz?

A) Karşılıksız yararlanma
B) Adam kaldırma
C) Yağma
D) Dolandırıcılık
E) Güveni kötüye kullanma
18. Aşağıda verilenlerden hangisi adliyeye karşı suçlar arasında yer alır?

A) Ihkak-ı hak
B) Tanıklıktan sıyrılma
C) Bilirkişilikten sıyrılma
D) Tercümanlıktan sıyrılma
E) Yalan yere yemin etmek

19. Ormanlı Köyünde yaşayan K Köyün harmanında gördüğü tavşanı öldürmek için, mahalle sakinlerinin de harman alanında bulunduğunu dikkate almaksızın ateş etmiş ve silahından çıkan tek kurşun mahalle sakinlerinden L’ye isabet ederek L’nin ölümüne neden olmuştur.

Buna göre K’nın sorumluluğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kastı aşan adam öldürme
B) Olası kastla adam öldürme
C)Doğrudan kastla adam öldürme
D) Bilinçli taksirle adam öldürme
E) Bilinçsiz taksirle adam öldürme


20. Aşağıdakilerden hangisi Ceza Kanununda sayılan hukuka uygunluk sebeplerindendir?

A) Tedip hakkı
B) İlgilinin rızası
C) Yasama sorumsuzluğu
D)Savunma dokunulmazlığı
E) Hukuken korunan eleştiri hakkı


Etiketler : kpss alan bilgisi ceza hukuku deneme - 9

KPSS Eğitim Bilimleri

Facebook Yorumlar