Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Alan Bilgisi Ceza Hukuku Deneme - 8 - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
YDS Sınavı Hazırlık Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Alan Bilgisi Ceza Hukuku Deneme - 8

reklam

Kpss Alan Bilgisi Ceza Hukuku Deneme - 8

 

 

1) Aşağıdakilerden hangisi yer itibari ile yetki için söylenemez?
A)Yer itibari ile yetki de kesindir. Yani taraflar anlaşarak yetkili mahkemeyi değiştiremez.
B)Yer itibari ile yetkisizlik iddiası muhakemenin her hal ve derecesinde ileri sürülebilir.
C) Yer itibari ile yetkisizlik iddiasını taraflar ileri sürmeseler de ilgili mahkeme süresi içerisinde bu durumu re’sen dikkate alabilir.
D)Yer itibari ile yetkisiz mahkeme gecikmesinde sakınca olan işleri yapabilir.
E) Yer itibari ile yetkisizlik iddiasını savcıda süresi içerisinde ileri sürebilir.

2) Eğer suç yurt dışında işlenipte Türkiye’de kovuşturulabilen bir suç ise; Türkiye’nin suçun işlenildiği yerde yargılama yetkisi olamadığı için, sanığın veya şüphelinin yakalandığı yer mahkemesi, yakalanamamış ise ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi, Türkiye’de ikametgahı yoksa en son adresinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Tüm bulara rağmen yetkili mahkeme belirlenememiş ise aşağıdaki mahkemelerden hangisi kesin olarak yetkili olur?

A)Muhakeme Hukukuna ilişkin ilk işlemin yapıldığı yer mahkemesi
B)Yerel cumhuriyet savcısının talebi üzerine Yargıtay’ın belirleyeceği mahkeme
C)Adalet bakanın talebi üzerine Yargıtay’ın belirleyeceği mahkeme
D) Adalet bakanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından talep etmesi üzerine Yargıtay’a Cumhuriyet Başsavcısının Müracaatı üzerine Yargıtay’ın belirleyeceği mahkeme
E)Yargıtay’ın re’sen belirleyeceği mahkeme

3) Aşağıdakilerden hangisi hukuka uygunluk sebepleri için söylenemez?

A)Kötü niyetli bir şekilde kendini hukuka uygunluk sebepleri içine sokan kişi bundan hiçbir şekilde yararlanamaz.
B)Hukuka uygunluk sebeplerinin tümünün kanunda yazılı olması gerekmez. Yani hukuka uygunluk sebeplerinde sınırlı sayıda olma ilkesi geçerli değildir.
C)Hukuka uygunluk sebeplerinin varlığını bilmeyen kişi bu sebeplerin birisi somut olayda olsa dahi yine de hukuka uygunluk sebeplerinden istifade edemez.
D)Hukuka uygunluk sebepleri üçüncü kişi lehine de mümkündür.
E)İştirak halinde işlenilen suçlarda , asıl failin hareketi hukuka uygun ise , kural olarak diğer şeriklerin hareketi
de hukuka uygundur.

4) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi erteleme için doğru olmayan bir ifadedir?

A)Sadece hapis cezaları ertelenebilir. Adli para cezaları ve emniyet tedbirleri ertelenemez.
B)Taksirli suçlarda süre ne kadar fazla olursa olsun erteleme mümkündür. Yalnız bu ifade bilinçli taksir neticesi işlenilen suçlar için geçerli değildir.
C)Daha önce taksir sonucu işlenilen bir filden dolayı hüküm giymiş olmak tecilden istifade edebilmeye engel değildir.
D) Cezası ertelenen kişi tecil süresi içerisinde suç işlenilmemiş olması halinde hiç suç işlememiş sayılır.
E) Ertelenen ceza, deneme süresi içerisinde hiç suç işlenilmemiş olsa dahi diğer şartlar da varsa tekerrürde dikkate alınabileceği gibi yeniden ertelemeden istifade etmede de engel olabilir.

5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi zincirleme suç için yanlış bir ifadedir?
A)Kanunun aynı hükmünü ihlal etmiş olmaktan kasıt , aynı maddesini ihlal etmiş olmak anlamına gelmez.
B)Aynı mağdur üzerinde ancak bir kez icra edebilecek suçlarda teselsüliyet olmaz.
C)Suç işleme kararı aynı olsa da eğer failler farklı ise kural olarak müteselsil suç hükümleri uygulanmaz.
D) Eğer bir fil ile birden fazla kişiye karşı aynı zamanda ve aynı suç işlenilmiş ise zincirleme suç hükümleri uygulanır.
E)Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, cinsel saldırı gibi suçlarda diğre şartlar da varsa zincirleme suç hükümleri uygulanır.

6) Temel ile Fadime Edirne Selimiye Camiinin ziyaret etmişler, daha sonrada çıkışta Fadime, bağcıklı botlarını giymek için elindeki çantasını tutmasını Temel’den rica etmiştir. Fadime botlarını giymekle meşgul iken Temel Fadime’nin çantası ile birlikte o civardan tüymüştür.

Temel’in bu hareketi aşağıdaki suçlardan hangisine vucut verir?

A)Hırsızlık
B)Yağma
C) Dolandırıcılık
D)Güveni kötüye kullanma
E) Karşılıksız yaralanma


7) Nihal Hanım komşusu Ahmet Bey’in telefon hattına girerek yurt dışındaki eşi Mehmet Efendi ile iki saat konuşmuştur.


Nihal Hanım aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiştir?

A)Hırsızlık
B) Dolandırıcılık
C) Güveni kötüye kullanma
D) Karşılıksız yaralanma
E) Nihal Hanımın işlediği fiil kanunda suç olarak düzenlenilmemiştir.

8) Cemal, babasının mirasından istifade etmesini istemediği kardeşi Recep Beye ateş ettiğini zannederek tetiğe basmıştır. Fakat silahtan çıkan kurşun Cemal’in oğlu Mazluma isabet ederek oğlunun yaralanmasına sebebiyet vermiştir.

Bu durumu niteleyen aşağıda verilenlerden hangisidir?

A) Hedefte hata
B) Hedefte sapma
C) Suçta sapma
D) Hukuki hata
E) Fikri içtima

9) Asiye kocası Turhan Bey’in yüzünde bir sıyrık oluşmasını sağlamak kastı ile elindeki çakı bıçağını çekmiş, ancak bunun neticesinde Turhan beyin hem yüzü yaralanmış hem de çok değerli deri montunun da yırtılması söz konusu olmuştur.

Buna göre Asiye Hanımın Fiili için aşağıdaki nitelemelerden hangisi doğrudur?

A) Fikri içtima
B) Müteselsil suç
C) İsabette sapma
D) Hedefte hata
E) Gerçek içtima

10) Kürşat Bey üzerine sahte imza attığı bir çek ile alışveriş ilişkisi içerisinde bulunduğu Ferşat Efendinin kendisine borcu bulunduğu konusunda Ferşat Efendiyi ikna ederek kendisinden çekin karşılığı miktarda parayı almıştır.

Bu durumu nitelemek için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Fikri içtima
B) Gerçek içtima
C) Suçta sapma
D) Mefruz suç
E)İsabette hata


11) Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu açısından, aşağıdakilerden kanun yolları arasında sayılmamıştır?

a) İtiraz b) Temyiz c) İstinaf d) Yargılamanın yenilenilmesi e) Karar Düzeltme

12) Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu açısından, aşağıdakilerden hangisinin tanıklıktan çekinme hakkı sınırsız değildir?

a) Sanığın evlatlığı b) Şüphelinin annesi c) Şüphelinin avukatı d) Meslekleri gereği hekimler e) Sanığın 10 yıl önce boşanmış olduğu eski eşi

13) Aşağıdakilerden hangisi dava zamanaşıını durduran sebepler arasında yer almaz?

a)İzin b) Karar c)Bekletici meselenin çözümü d)Bir kimsenin hakkında kaçak olduğuna dair mahkeme kararı e) tutuklama kararı

14. Yeni Ceza Kanunu dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?

A) Yeni Ceza Kanunu açısından, kanunu bilmemek mazeret sayılmaz kuralı mutlaktır.
B) Yeni Ceza Kanununda muhtemel kasıt kavramına dair düzenlemelere yer verilmiştir.
C) Yeni Ceza Kanunu bilinçli taksir kavramına dair düzenlemeye yer vermiştir.
D) Yeni Ceza Kanunu kastı aşan suç kavramına yer vermemiştir.
E) Yeni Ceza Kanununa göre neticesi sebebi ile ağırlaşan suçtan dolayı bir kimsenin sorumlu tutulabilmesi için , kastedilmeyen netice açısından en azından taksirle sorumluluğun söz konusu olabileceği bir durum ortaya çıkması gerekir.


15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İdarenin düzenleyici işlemleri ile suç, ceza yada emniyet tedbiri konulamaz.
B) Ceza Kanunun suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanılmasında kıyas yapılmaz.
C) Kanunu açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez.
D) Kanunun açıkça saymadığı bir fiil sebebi ile kimse hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz.
E) Ceza Kanunun genel hükümleri , özel ceza kanunları ile ceza içeren kanunlar için uygulanmaz.


17. Kanunları yer bakımından uygulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye’de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır.
B) Suç teşkil eden fiilin bir kısmının Türkiye’de gerçekleşmiş olması fiilin Türkiye’de işlenmiş sayılması için yeterlidir.
C) Suç sayılan fiil Türkiye sınırları dışında gerçekleşmiş olsa bile, şayet sonuç Türkiye’de gerçekleşmiş ise suç Türkiye’de işlenmiş sayılır.
D) Türk Bayrağını taşıyan her nevi gemide, yabancı ülke kara sularında suç işlenmiş olsa bile yine de Türkiye’de işlenmiş sayılır.
E) Açık denizlerdeki her Türk Bayrağı taşıyan her tür gemide işlenen suç Türkiye’de işlenmiş sayılır.

18. Suçluların iadesi ile Alakalı Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Suçluların iadesine, kural olarak sadece vatandaş olmayanlar konu olabilir.
B) İadesi istenen failin işlediği suç Türk Kanunlarına göre de suç olması gerekir.
C) İadesi istenen kişinin işlediği suç zamanaşımına ve affa uğramamış olması gerekir.
D) İadesi istenen kişinin iadesi için gerekli koşulların yerine getirilmesi halinde, iade edileceği ülkede, dini inançları, vatandaşlığı sebebi ile kötü muameleye maruz kalabileceği şüphesi olsa da iade edilmesi için yasal bir engel söz konusu değildir.
E) İade edilen kişi hangi suçtan dolayı iade edilmiş ise sadece o suçtan dolayı yargılanabilir.19. Aşağıdaki suçlardan hangisine dair iade talebi kabul edilir?

A)Düşünce suçu işleyenler.
B)Mali suç işleyenler.
C)Siyasi suç işleyenler
D)Askeri suç işleyenler
E)Türk Kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişi zararına suç işleyenler.

20. Suçluların iadesi ile ilgili Ceza Kanunu hükümleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Vatandaş işlediği suç sebebi ile yabancı ülkeye iade edilmez kuralı mutlak değildir.
B) İade isteminin söz konusu olması halinde, iade talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verme yetkisi yargıya aittir.
 


Etiketler : kpss alan bilgisi ceza hukuku deneme - 8

KPSS Lise

Facebook Yorumlar

KPSS A