Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Alan Bilgisi Ceza Hukuku Deneme - 7 - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Alan Bilgisi Ceza Hukuku Deneme - 7

reklam

Kpss Alan Bilgisi Ceza Hukuku Deneme - 7

 

 

1)Aşağıdaki hallerin hangisinde ihtiyariyle vazgeçme vardır ?
a)A, B’yı öldürmek için silahını çekiyor fakat gece bekçisinin geldiğini görünce korkup kaçıyor b)A, yüzme bilmediğini bildiği B’yi denize atıyor. B tam boğulmak üzereyken onu kurtarmak için gayret sarfediyor. Ancak kurtarmıyor. c)A, B’ye üç el ateş ediyor, kurşunlar isabet etmediği için bir şey olmuyor d)A, hırsızlık için girdiği binadan herhangi bir şey çalmadan ayrılıyor. e)A, B’yi öldürmek için silahını çekiyor fakat hapse girmekten korktuğu için öldüremiyor

2) Abbas 15 yaşından küçük bir kızın ırzına geçmek amacı ile kızı ıssız bir yerde yakalamış ve amacına da ulaşmıştır. Ne var ki mağdure bu olay sonucu hayatını da kaybetmiştir.
Abbas’ın cezai sorumluluğu ile alakalı doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadece ırza geçmeden sorumludur.
B) Taksirle adam öldürmeden sorumludur.
C) Adam Öldürmeye teşebbüsten sorumludur.
D) Müşterek sebepli adam öldürmeden sorumludur.
E) Neticesi sebebi ile ağırlaşan suç kapsamında adam öldürmeden sorumludur.


3) Genel af –özel af ilişkisi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiş? a)Cezanın bütün sonuçlarını ortadan kaldıran affa özel af, yalnızca cezayı ortadan kaldıran affa, genel af denir
b)Özel af, kanunda aksi yazılı olmadıkça cezanın mütemmim ve fer’ilerini ortadan kaldırır; genel afta ise aksi yazılı olmadıkça cezanın fer’îlerine sirayet etmez c)Belli suçtan mahkum olanların cezalarını ortadan kaldıran af, genel af;tüm suç ve cezaları ortadan kaldıran af, özel aftır d)Cezayı ortadan kaldıran veya azaltan veya değiştiren af veya adli para cezasına çeviren af, özel af; hukukî amme davasını ve hükmolunan cezaları bütün neticeleri ile birlikte ortadan kaldıran af, genel aftır e)Cumhurbaşkanı’nın belli şartlar altında kabul ettiği affa özel af; TBMM’nın kabul ettiği affa genel af denir.


4)aşağıdakilerden hangisi dava zamanaşımını kesen nedenlerden değildir?
a)Savcının iddianame düzenlemesi b)Sanık hakkında tutuklama müzekkeresi çıkarılması c)Sanığın firarı d)Sanık savcı huzurunda ifadesinin alınması e)Şüphelinin Savcı tarafından ifadesinin alınması

5) Temel yatak odasında yatmakta olduğunu düşündüğü patronu Fadime’yi gece saat 02:00 sıralarında öldürmek için ateş etmiştir. Ancak Fadime zaten gece saat 01:00 sıralarında beyin kanaması geçirerek ölmüştür.
Buna göre Temel2in bu fiili aşağıda verilen hallerden hangisi ile nitelenebilir?

A) Hata
B) Sapma
C) Teşebbüs
D) Mefruz Suç
E) İşlenemez Suç
6)Aşağıdakilerden hangisi hüküm değildir?
a)Mahkumiyet kararı b)Beraat kararı c)Davanın reddi kararı d)Muhakemenin durması kararı e)Davanın düşmesi kararı

7)Bölge Adliye mahkemelerinden verilen hükümler ne kadar süre içinde temyiz olunabilir?
a)Hükmün tefhiminden ya da tebliğinde itibaren 7 gün içinde b)Hükmün tefhiminden itibaren onbeş gün içinde c)Hükmün tefhiminden itibaren bir ay içinde d)Hükmün tebliğinden itibaren bir ay içinde e)Hükmün tebliğinden itibaren onbeş gün içinde

8) Aşağıdakilerden hangisi cezai sorumluluğu azaltan ya da kaldıran sebepler arasında yer almaz?

A) Meşru Savunma
B) Haksız Tahrik
C) Zorda Kalma Hali
D) Kanun Emrini İcra
E) Fikri İçtima

9) Aşağıda verilenlerden hangi ikisine ilişkin bir düzenleme Yeni Ceza Kanununda yoktur?

A) Suç Tasnii- İftira
B) Eksik Teşebbüs- Teşebbüs
C) Bilinçli Taksir- Muhtemel Kast
D) Kastı Aşan Suç- Adam kaldırma
E) Memnu Hakların İadesi-Emniyet Tedbirleri

10) Asım yaralamak istediği sevgili Aylin’in arabasından indiğini ve benzin almak için pompacının yanına gittiğini görmüş bunun üzerine pompacı ile birbirlerine çok yakın durmakta olan sevgilisine bir el ateş etmiştir. Fakat silahtan çıkan kurşun pompacının yaralanmasına neden olmuştur.

Pompacının yaralanması açısından düşünüldüğünde bu durumu nitelemek için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

Muhtemel kasıt
Taksir
Bilinçli taksir
Doğrudan kasıt
E)İsabette hata

11)A, bir kamu bankasına para yatırmak için gittiğinde öğle tatili nedeniyle veznedarın yerinde olmadığını görür. Acele işi olması nedeniyle parasını, daha önceden tanıdığı banka personelinden B’ye bırakır ve vezne açılınca parasını yatırmasını rica ihtiyaçları için kullanır. Bu durumda B aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiş sayılır?
a)İrtikap suçu b)Dolandırıcılılık suçu c)Hırsızlık suçu d)Emniyeti suistimal suçu e)Zimmet suçu

12) İki kafadar Ali ile Veli soymak istedikleri arabanın açık unutulmuş kapısını açarak içerisindeki çantayı açmışlar, ancak çantada para olmadığını görünce derhal olay yerini terk ettikleri esnada polis memuru tarafından yakalanmışlardır.

Olayda verilen durumu nitelemek için aşağıda verilenlerden hangisi söz konusudur?

A) İşlenemez Suç
B) Faal nedamet
C) Teşebbüs
D) İhtiyari ile vazgeçme
E) Eksik teşebbüs

13)Aşağıdaki suçlardan hangisi Türk Ceza Kanunu’na göre Devlet İdaresi aleyhine işlenen bir suçtur?
a)Suç tasnii b)Evrakta sahtekarlık c)İrtikap d)İftira e)yalancı tanıklık

14)Polis memuru A, gittiği bir lokantada yemek yerken B’nin havaya ateş ettiğini görür ve B’yi yakalayarak tabancasına el koyar. Daha sonra bu tabancayı ilgililere teslim etmeyerek satar. A Aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiştir?
a)İcbar suretiyle irtikap suçu b)İkna suretiyle irtikap suçu c)Zimmet suçu d)Görevi kötüye kullanma suçu e)Güveni kötüye kullanma suçu

15)Suçu işlediği sırada tam akıl hastası olan failin cezai sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)Tam ceza verilir b)Cezası azaltılır c)Sadece akıl hastalarına özgü emniyet tedbiri uygulanır d)Hem cezası azaltılır, hem tedavi tedbiri uygulanır e)Hiçbir ceza verilmez


16)Aşağıdakilerden hangisi özgü (mahsus) suç sayılabilir?
a)Hırsızlık b)Müessir fiil c)Dolandırıcılık d)Adam öldürme e)İşkence

17) Bir köydeki fındık harmanın bekçisi borcu karşılığında vermek istediği başkalarına ait fındığı gece karanlığında seçememiş ve aslında kendisine ait fındığı borçlu olduğu kişiye vermiştir.

Bekçinin bu fiilini nitelemek için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

İşlenemez suç
Teşebbüs
Suçta sapma
Hukuki hata
E) Hırsızlık

18)Aşağıdakilerden hangisinin varlığı halinde teşebbüsten söz edilebilir?
a)Suç işlemeye karar verilmiş olması b)Suç işleme kararının açıklanması c)Hazırlık hareketlerine başlanmış olması d)İcra hareketlerine başlanmış olması e)İşlenilmek istene suçun son bulması

19) Polis memuru Anıl hız kurallarına uyarak seyretmekte olan sürücü Cansu’nun arabasını durdurmuş ve kendisine “ Eğer 10 YTL verir ise” Cansu Hanıma ceza kesmeyeceğini bildirmiştir. Bunun üzerine Cansu Hanım da polis memuru P’ye 10 YTL vererek hakkında ceza verilmesini önlemiştir.

Bu olayda aşağıdaki suçlardan hangisi gerçekleşmiştir?

A) İrtikap
B) Rüşvet
C) Zimmet
D) Şantaj
E)Görevi kötüye kullanma


20)İsteyerek tam sarhoş olup suç işleyen kimsenin cezai sorumluluğu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a)Sadece emniyet tedbiri uygulanır b)Cezası arttırılır c)Cezası azaltılır d)Ceza verilmez e)Tam ceza verilir


Etiketler : kpss alan bilgisi ceza hukuku deneme - 7

KPSS Lise

Facebook Yorumlar