Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Alan Bilgisi Ceza Hukuku Deneme - 6 - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Genel Kültür
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Alan Bilgisi Ceza Hukuku Deneme - 6

reklam

Kpss Alan Bilgisi Ceza Hukuku Deneme - 6

 

 

1)Aşağıdakilerden hangisi koruma önlemlerinin ortak özelliklerinden değildir?
a)Koruma önlemleri birer araçtır b)Koruma önlemleri geçicidir c)Koruma önlemleri hakkında kıyas caizdir d)Koruma önlemleri ihtiyari yetkiye tabidir e)Koruma önlemleri hükümleri yorum yolu ile genişletilemez

2)Tutuklu sanığın tutukluluk süresinin devam edip etmeyeceği en geç hangi süre içinde tetkik edilmelidir?
a)24 saat b)72 saat c)15 gün d)30 gün e) 45 gün

3)Sanık, ağır cezayı gerektirmeyen bir suçtan yargılanırken soruşturma aşamasında en fazla ne kadar tutuklu olarak kalabilir?
a)3 ay b)6 ay c)1 yıl d)2 yıl e)30 gün

4)Aşağıdakilerden hangisi olağan kanun yollarındandır?
a)Başsavcının itirazı b)Yargılamanın yenilenilmesi c)İstinaf d)Yazılı emirle bozma e)Muhakemenin iadesi

5)Temyiz kanun yoluna başvurma sürersi ne kadardır?
a)15 gün b)2 hafta c)10 gün d)8 gün e)7gün

6) itirazda bulunma süresi ne kadardır?
a)5 gün b)Bir hafta c)8 gün d)10gün e)7 gün

7)Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz süresi ne kadardır?
a)1 hafta b)30 gün c)15 gün d)1 ay e)Süreye tabi değildir

8)Aşağıdaki hallerden hangisi kusur yeteneğini etkileyen hallerden değildir?
a)Sağırlık ve dilsizlik b)Yaş c)Âmậ olmak d)Akıl hastalığı e)Sarhoşluk

9) Aşağıdakilerden Hangisi Yeni Ceza Muhakemesi Kanunun ilk kez öngördüğü kanun yolları arasında yer alır?

A) Temyiz
B) İstinaf
C) Karar Düzeltme
D) Kanun Yararına bozma
E) Yargılamanın yenilenilmesi

10)Aşağıdakilerden hangisi mala karşı işlenilen suçlardan değildir?
a)Hırsızlık b)Yağma c) Güveni kötüye kullanma d)Dolandırıcılık e)İrtikập

11)Aşağıdakilerden hangisi adliye aleyhine işlenilen suçlardandır?
a)İhkậkı hak b)Korkutarak faydalanma c) Yalan yere yemin etmek d)Memura hakaret e)Görevi ihmal

12)Aşağıdakilerden hangisi şahsa karşı işlenilen suçlar arasında sayılmamıştır?
a)Adam öldürme b)Müessir fiil c) insan üzerinde deney d)Hakậret e)Sövme

13)Aşağıdakilerden hangisi toplumsal savunma makamıdır?
a)Savcı b)Sanık c)Yargıç d)Müdậfi e)Müdậhil

14)CMK’da tayin edilen süre adli tatilde biterse bu süre adli tatilin bitiminden itibaren ne kadar uzar?
a)7 b)5 c)8 d)3 e)10

15)Aşağıdaki muhakeme tedbirlerinden hangisi için mutlaka hakim kararı gerekmektedir?
a)Adli kontrol b)El koyma c)Arama d)Yakalama e) Teknik araçlarla izleme


16)Beş yıl ve daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezalarda tekerrür hangi süre içerisinde dikkate alınır?
a)3 yıl b)5 yıl c)10 yıl d)15 yıl e)20 yıl

17)“Memur M, tütün üreticilerinin tütünlerini teslim alıp karşılığı olan çekleri vermekle görevlidir. M, çekleri üreticilere verirken gerekmediği halde belli bir miktar para vermeleri gerektiğini söyleyerek çekleri sahiplerine vermiştir”. Memur M’nin işlediği suçun niteliği nedir?
a)Dolandırıcılık b)Rüşvet c)İhtilậsen zimmet d)İcbar suretiyle irtikap e)İkna suretiyle irtikap


18) Madde itibari ile yetki için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Madde itibari ile yetki itirazı ancak iddianame kabul edilinceye kadar ileri sürülebilir.
B) Madde itibari ile yetkisiz mahkemenin yenilenilmesi mümkün olmayan işleri yapması mümkündür.
C) Üst derece mahkemeler kendilerine açılmış olan davanın alt derece mahkemenin görevine girdiği gerekçesi ile kural olarak ancak iddianame kabul edilinceye kadar görevsizlik kararı verebilirler.
D) Aynı Konuda birden fazla Mahkeme arasında olumlu ya da olumsuz görev uyuşmazlığından söz edebilmek için bu konuda kara veren mahkemelerden birisi gerçekten de görevli olması gerekir ve verilen görevsizlik kararının da kesin olması zorunludur.
E) Aynı konuda birden fazla mahkeme arasında olumsuz görev uyuşmazlığı çıkması halinde görev uyuşmazlığını çözecek merci gerçekte görevli olan mahkemenin kararını bozar.

19)İki ayrı ağır ceza mahkemesinin yargı çevresinde bulunan adliye mahkemeleri arasındaki yetki uyuşmazlığı hangi merci tarafından giderilir?
a)Ağır ceza mahkemelerinden biri tarafından b)Ceza Genel Kurulu tarafından c)Kural olarak Bölge adliye mahkemesi e)Adalet Bakanlığı tarafından

20) Dursun Almanya’da bir adam öldürmüştür. Dursun bu suçu işledikten sonra yakalanamadığı gibi, Türkiye’de ikamet ettiği bir yer de söz konusu da değildir. Hatta Dursun’un Türkiye’de en son ikamet ettiği yer de yoktur. Dursun’u yargılanılmak üzere Türkiye’ye iade edildiğinde aşağıda verilen yerlerin hangisinde yargılanır?

A) Muhakeme hukukuna ilişkin ilk işlemin yapıldığı yerde.
B) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun belirlediği yerde
C) Cumhuriyet savcısının Yargıtay’a doğrudan başvurusu üzerine Yargıtay’ın belirlediği yerde
D) Adalet Bakanının Belirlediği yerde.
E) Adalet Bakanının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından talebi üzerine Başsavcının Yargıtay’a Müracaatı ile Yargıtay’ın belirlediği yerde


Etiketler : kpss alan bilgisi ceza hukuku deneme - 6


Facebook Yorumlar

KPSS Lise