Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Alan Bilgisi Ceza Hukuku Deneme - 5 - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Alan Bilgisi Ceza Hukuku Deneme - 5

reklam

Kpss Alan Bilgisi Ceza Hukuku Deneme - 5

 

 

1)Aynı Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevresinde bulunan, Sulh Mahkemesi ile Asliye Mahkemesinin müşterek yüksek görevli mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Ağır Ceza Mahkemesi b)Sulh Ceza Mahkemesi c)Uyuşmazlık Mahkemesi d)Yargıtay e)Danıştay

2)I-Sanığın yakalandığı yer II-Suçun işlendiği yer III-Sanığın ikậmetgậhının bulunduğu yer IV-İlk muhakeme işleminin yapıldığı yer V-Sanığın Türkiye’de en son sakin olduğu yer
Ceza Muhakemesi Hukuku bakımından yer yönünden yetki kurallarının sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a)I,II,III,IV,V b)II,I,IV,III,V c)I,IV,III,II,V d)II,I,V,IV,III e)II,I,III,V,IV

3)Basın yolu ile işlenen suçlar bakımından aşağıdaki yerlerden hangisi yetkili mahkeme olamaz?
a)Matbuanın neşir merkezi b)Matbua neşir merkezi dışında basılmışsa basım yeri mahkemesi c)Matbuanın dağıtıldığı bütün yerlerin mahkemeleri d)Davacının ikametgậhı olan yer mahkemesi e)Davacının sakin olduğu yer mahkemesi

4)“İstanbul siciline kayıtlı “martı” yolcu gemisi İzmir’den aldığı yolcuları Trabzon’a götürürken, önce Samsun’a uğramış daha sonra Ordu açıklarında seyrederken yolculardan A, B’yi öldürmüştür. Gemi daha sonra Trabzon limanına yaklaşmış ve yolcuların tahliyesi sırasında B’nin öldürüldüğü fark edilmiş, daha sonra A,Rize’de yakalanmıştır.”Yukarıdaki olayda yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
a)İzmir mahkemeleri b)Samsun mahkemeleri c)Ordu Mahkemeleri d)Trabzon mahkemeleri e)Rize mahkemeleri

5)Kamu güvenliği nedeniyle muhakemenin naklini talep etme ve nakle karar verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
a)Savcının talebi üzerine davaya bakan mahkemelere b)Savcının talebi üzerine yüksek görevli mahkeme
c)Tarafların talebi üzerine Yargıtay d)Tarafların talebi üzerine en yakın Ağır Ceza Mahkemesi
e)Adalet bakanlığının talebi üzerine Yargıtay

6)Yetki itirazı en son ne zamana kadar yapılabilir?
a)Hazırlık soruşturması bitinceye kadar b) İlk derece mahkemesinde sanığın sorgusundan önce c)Yargılama bitinceye kadar d)Karar kesinleşinceye kadar e)Ceza mahkemeleri yetkisine itirazda bulunulamaz

7)Açılan kamu davasına suçtan zarar gören olarak katılana ne ad verilir?
a)Müdafî b)Sanık c)Müdahil d)Davalı e)Müvekkil

8)Aşağıdakilerden hangisinde baro tarafından sanığa müdafi tayini zorunlu değildir?
a)Sanığın taksirli müessir fiilden yargılanıyor olması b)Sanığın 18 yaşından küçük olması c)Sanığın sağır olması d)Sanığın kendini savunamayacak derecede malül olması e)Sanığın, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan etmesi ve müdafi talebinde bulunması

9) Aşağıda verilmiş olan kanun yollarından hangisine ilk kez Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ile yer verilmiştir?

A)İstinaf
B) İtiraz
C) Muhakemenin iadesi
D) Kanun yararına bozma
E)Yargılamanın yenilenilmesi

10)Ceza Muhakemesi Hukukunda “ispat külfeti” aşağıdakilerden hangisine aittir?
a)Kamu davacısı olan savcıya b)Sanığa c)Müdậhile d)Mağdura e)İspat külfeti yoktur

11)Ceza muhakemesinde hakim, aşağıdaki delillerin hangisi ile bağlıdır?
a)Tanık beyanları b)Sanığın ikrarı c)Olayla ilgili belgeler d)Olayla ilgili görüntü ve ses kayıtları e)Hiçbiri ile bağlı değildir
12)Aşağıdaki tanıklarda hangisi yeminsiz dinlenemez?
a)15 yaşını bitirmemiş olan sanık b)mağdurun nişanlısı c)Amme hizmeti gören tanık d)Tanıklıktan çekinme hakkı olan akraba e)Yeminin mahiyeti ve önemi hakkında yeterli fikir sahibi olmayan tanık

13) A, hasmı B’yi yaralamak yaralama amacı ile B’nin kalça kısmına iki bıçak darbesi atmış, ancak üçüncü bıçak darbesinin B’nin karşılık vermek üzere A’ya dönmesi sonucu, B’nın karın bölgesinde ölümcül bir darbeye neden olması ile B ölmüştür.

A’nın Ceza kanunu açısından sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) A taksirle adam öldürmekten sorumludur.
B) A, neticesi sebebi ile ağırlaşan adam öldürmeden sorumludur.
C) A Müşterek sebepli olarak adam öldürmekten dolayı sorumludur.
D) A kastın aşılması sureti ile adam öldürmekten dolayı sorumludur.
E) A, illiyet bağı kesilmiş olduğu için adam öldürmeden değil, adam yaralamadan sorumludur.

14) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sonradan yürürlüğe giren ceza kanunu hükümleri, failin daha aleyhine ise bir önceki kanun döneminde işlenilen suçlar için geçerli olmaz.
B)Yürürlükten kalkan ceza kanunu hükümleri failin lehine de olsa, yeni ceza kanunu döneminde işlenmiş fiiller için geçerli olamaz.
C)Yürürlükten kalkan ceza kanunu döneminde işlenmiş suçlar için, sonradan yürürlüğe giren ceza kanunu hükümleri daha lehe dahi olsa, sadece hüküm verilinceye kadar dikate alınabilmesine dair bir kısıtlama yoktur.
D) Lehte kanunilik hükümleri tatbik edilirken, yürürlükten kalkan ceza kanunun lehe olan hükümleri ile yürürlükte olan ceza kanun hükümleri karşılaştırılır. her iki kanunun lehe olan hükümleri seçilmek sureti ile cezai uyuşmazlığa uygulanır.
E) Yürürlükten kalkan ceza kanunu döneminde işlenmiş suçlar için, sonradan yürürlüğe giren ceza kanunu hükümleri daha lehe ise her zaman bir önceki kanun dönemindeki suçlar için geçerli olur.

15) Ceza Muhakemesi Kanunu açısından itiraz süresi ne kadardır?

A) 7 gün
B)1 hafta
C) 8 gün
D) 15 gün
E) 30 gün

16)Aşağıda belirtilen kişiler, meslekleri nedeniyle öğrendikleri sırlar hakkında tanıklıktan çekinebilirler. Fakat sır sahibi izin verirse tanıklıktan çekinemezler. Sır sahibinin iznine rağmen yine de tanıklıktan çekinebilecek olan hangisidir?
a)Hakimler b)Müdafiler c)Devlet memurları d)Ebeler e)Hemşireler

16)Çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde rey ve mütậlậsı alınan kişiye ne ad verilir?
a)Bilirkişi b)Tanık bilirkişi c)Delil kaynağı d)Müdahil e)Müdafi

17) Aşağıda verilenlerden hangi ikisine dair bir düzenlemeyi Yeni Ceza Kanunumuz içerir?

A)Cürüm-Kabahat
B) Asli iştirak- Feri iştirak
C) Tam teşebbüs-Eksik teşebbüs
D) Ağırlaştırılmış müebbet hapis-Adli para cezaları
E) Memnu hakların iadesi- Kamu hizmetlerine girmekten sürekli mahrumiyet.

18)Hakimin, delillerin içeriğini öğrenmek, değerlendirmek ve sübut konusunda hükme varabilmek için beş duyusu ile yaptığı işleme ne ad verilir?
a)Bilirkişilik b)Keşif c)Delil kaynağı d)Otopsi e)Özel hüküm sebepleri

19) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ceza Kanunu açısından suçun faili ancak hakiki şahıslar olabilir.
B)Sadece 2 yıla kadar hapis cezaları ertelenebilirken, para cezalarında miktar ne kadar az olursa olsun erteleme mümkün değildir.
C)Erteleme sadece Ceza Kanunu kapsamındaki suçlar için geçerli olmayıp, diğer kanunlarda yer alan cezaları için de geçerlidir.
D)Suç için öngörülen yaptırımlar temel olarak cezalar ve emniyet tedbirleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
E) Tekerrür hükümlerinin tatbik edilebilmesi için ilk mahkümiyetin sonucunda verilmiş cezanın çekilmesi şarttır.

20)Sanığın tutuklanması için ana kural aşağıdakilerden hangisidir?
a)Kaçma şüphesi uyandırması b)İkậmetgậhının bilinmemesi c)Sanığın, kim olduğunu ispat edememesi d)Sanığın bilirkişileri etkisi altına almaya çalışması e)Suçluluğu hakkında “kuvvetli belirtilerin” olması ve bir tutuklama nedeninin bulunması
 


Etiketler : kpss alan bilgisi ceza hukuku deneme - 5

KPSS Eğitim Bilimleri

Facebook Yorumlar