Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Alan Bilgisi Ceza Hukuku Deneme - 4 - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
YDS Sınavı Hazırlık Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Alan Bilgisi Ceza Hukuku Deneme - 4

reklam

Kpss Alan Bilgisi Ceza Hukuku Deneme - 4

 

 

1)Kumarhanede oyun makinelerinde birikmiş olan jetonları kumarhane idaresine teslim ile görevli olan arkadaşı L ’yi ziyarete giden K, L ’nin masasının üzerinde unuttuğu anahtarları alarak makineleri açmış ve kumarhaneden olan alacağına karşılık, biriken jetonları almıştır. K’nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)Kendiliğinden hak alma suçunu işlemiştir. b)Hırsızlık suçunu işlemiştir. c)Güveni kötüye kullanma suçunu işlemiştir. d)Menkul mal yağması suçunu işlemiştir. e)Jetonları kumarhaneden olan alacağına karşılık aldığı için fiili suç oluşturmaz.

2)Kardeşi K ’nın her zaman kilitlediği yatak odasının kapısını kilitlemeden evden çıktığını
gören L, kendi odasından çıkıp gizlice kardeşi K ’nın odasına girer; daha önce kardeşinin cebinden gizlice aldığı anahtarla çekmeceyi açar ve içindeki parayı alır. L’nin cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)Basit hırsızlık suçundan cezalandırılır. b)Hafifletilmiş hırsızlık suçundan cezalandırılır. c)Hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından cezalandırılır. e)Cezalandırılmaz

3)Tüccar K, vergi borcunu yatırması için vergi tutarını yanında çalıştırdığı L ’ye verir. L, vergi memuru M ile anlaşarak bu para ile ortak bir araba alırlar. Daha sonra vergi memuru M , söz konusu verginin ödendiği konusunda K ’yi ikna etmek için gerçeğe aykırı bir alındı makbuzu düzenler ve L , bunu K ’ye verir. L ve M aşağıdakilerin hangisinden cezalandırılırlar?
a)Sadece güveni kötüye kullanma suçundan b)Sadece nitelikli zimmet suçundan c)Güveni kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik suçlarından d)Dolandırıcılık ve sahte evrak kullanma suçlarından e)Sadece dolandırıcılıktan

4)Sanığın suçun karşılığı olan para cezasını ve muhakeme giderlerini ödemeyi kabul ederek ceza davasını düşürmesine ne ad verilir?
a)Şahsi davanın düşürülmesi b)Davadan sarfı nazar edilmesi c)Özel af d) Önödeme e)Ceza davasının düşürülmesi

5)Hazırlık soruşturmasında yetkili olan yargısal makam aşağıdakilerden hangisidir?
a)Savcılık b)Kolluk c)Ağır Ceza Mahkemesi d)Sulh ceza yargıcı e)DGM Başsavcılığı

6)Hazırlık soruşturması sırasında savcının , “kovuşturmaya yer olmadığı “şeklindeki kararlarına karşı itiraz için nereye başvurulabilir?
a)Temyiz yolu ile Yargıtay ’a b)En yakın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına c)İtiraz yolu ile Başsavcılığa d)Sulh Ceza Yargıcına e)Bu karara itiraz edilemez

7)Aşağıdakilerden hangisi ceza yargılaması makamlarından değildir?
a)Sulh Ceza Mahkemeleri b)Asliye Ceza Mahkemeleri c)Ağır Ceza Mahkemeleri d) Aile Mahkemeleri e)Yargıtay

8)Aşağıdakilerden hangisi özel nitelikli ceza yargılaması makamlarındandır?
a)Çoçuk Mhkemesi b)Ağır Ceza Mahkemesi c)Sulh Ceza Yargıcı d)Asliye Ceza Mahkemesi e)Sulh Ceza Mahkemesi


9) Avukat Hayrettin hasmı Avukat Meryem’i yaralamak amacı ile Meryem’in sırtına elindeki kalın bir odun ile beş kez vurmuştur. Ne var ki bu darbeler sonucunda Meryem çocuk doğuma yeteneğini de kaybetmiştir.
Bu olaya göre Avukat Hayrettin’in cezai sorumluluğu için en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kastı aşan suç
B) Neticesi sebebi ile ağırlaşan suç
C) Adam öldürmeye Tam teşebbüs
D) Bilinçli taksirle adam yaralamak
E) Adam öldürmeye eksik Teşebbüs

10)Azmi Bey Karısı Mazlume Hanıma sarkıntılık yapmış olan Halil Beye ateş ettiğini zannederek tetiğe basmış, ancak iyi seçememiş olması sebebi ile silahtan çıkan kurşun Azmi Beyin babası olan Kadir Beyin ölümüne sebebiyet vermiştir.

Bu olay dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)Somut olayda sapma vardır.Dolaysı ile Azmi Beyi öldürmeye teşebbüsten, babasını ise taksirle öldürmekten sorumlu olur.
B) Somut olayda sapma vardır.dolaysı ile Azmi Beyi öldürmeye teşebbüsten, babasını ise kasten öldürmekten sorumlu olur.
C) Somut olayda hata vardır. Dolaysı ile Azmi Beyi öldürmeye teşebbüsten, babasını ise kasten öldürmekten sorumlu olur.
D) Somut olayda hata vardır. Dolaysı ile Azmi Beyi öldürmeye teşebbüsten, babasını ise taksirle öldürmekten sorumlu olur.
E)Somut olayda hata vardır. Azmi Bey sanki Hali beyi öldürmüş gibi tek bir fiilden ceza alır.

11CMK, kamu davası açılması bakımından hangi sistemi kabul etmiştir?
a)İhtiyarilik b)Mecburilik c)Uygunluk d)Maslahata uygunluk e)Karma sistem

12)“Kamu davası ”hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Savcı yeterli delil toplamış olmasına rağmen hakkında dava açacağı kişi için şahsi cezasızlık sebebi var ise dava açmaktan imtina edebilir. b)Kamu davası açılması için yeterli delil toplayan savcı, dava açmak zorundadır c)Kamu davası açan savcı, bu davayı sonuna kadar takip etmeye mecburdur d)Kamu davası açan savcı, ancak sanığın mahkumiyetini talep edebilir e)Savcı sanık lehine kanun yolu müracaatında bulunmuş ise sanığın muvafakati olmadıkça kanun yolu başvurusunu geri alamaz.

13) Aşağıdakilerden hangisine dair bir hüküm Ceza kanununda mevcuttur?

A) Asli İştirak
B) Feri İştirak
C) Azmettirme
D) Tam teşebbüs
E) Eksik Teşebbüs

14)Mahkeme, sanık hakkında açılan dava ile ilgili daha önce verilmiş bir mahkumiyet kararı olduğunu öğrenirse nasıl bir karar vermelidir?
a)Durma b)Düşme c)Beraat d)Ret e)Takipsizlik

15)“Şikậyet şartı gerçekleşmeden, A hakkında açılan dava sırasında, şartın gerçekleşmesi beklenirken suçun bir başka kişi tarafından işlendiği sabit olmuştur” Bu durumda mahkeme nasıl bir karar vermelidir?
a)A’nın beraatine karar verir b)Muhakeme şartı gerçekleşmediği için muhakemenin durmasına karar verir c)Muhakeme şartı gerçekleşmediği için davanın düşmesine karar verir d)Muhakeme şartı gerçekleşmediği için davanın reddine karar verir e)Kovuşturmaya yer olmadığından bahisle, takipsizlik kararı verir

16)Bir kimse, “şikậyet dilekçesi”ni aşağıdaki makamlardan hangisine tevdi edemez?
a)Savcılığa b)Kolluk kuvvetlerine c)Kaymakamlığa d)Valiliğe e)Büyükşehir Belediyesine

17) Temel, Gazi Mustafa Kemal Bulvarında BMW marka arabası ile saat 12:30 sıralarında 140 km/hız ile seyretmektedir. Çok yoğun ve her yerinden insanların geçmesinin muhtemel olduğu bu caddede Temel, aşırı süratle araba kullandığı için yoldan geçmesi muhtemel birilerine çarpabileceğini öngörmesine rağmen çok usta bir şoför olduğunu, dolaysı ile gerçekleşmesi muhtemele kazaları şoförlük becerisini devreye sokarak önleyebileceğini düşünmüş, ancak caddenin yaya geçitlerinden birinde yoldan geçmekte olan Fadime’ye çarparak Fadime’nin ölümüne sebebiyet vermiştir.

Temel’in cezai sorumluluğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

A)Temel, kasten adam öldürmeden sorumludur.
B) Temel, Dolaylı kasıt ile adam öldürmekten dolayı sorumludur.
C) Temel, Kastın aşılması sureti ile adam öldürmeden sorumludur.
D)Temel, bilinçli taksirle adam öldürmeye sebebiyet vermekten dolayı sorumludur.
E)Temel, bilinçsiz taksirle adam öldürmeye sebebiyet vermekten dolayı sorumludur.

18)Şikậyetin geri alınmasının geçerlilik şartı nedir ?
a)Mahkemenin kabul etmesi b)Savcının kabul etmesi c)Müdahil tarafından kabul edilmesi d)Sanık tarafından kabul edilmesi e)Herhangi bir geçerlilik şartı yoktur tek taraflı irade beyanı yeterlidir

19)Sanıklık sıfatı ne zaman başlar?
a)İddianamanin kabul edilmesi ile b)Muhakemeye başlanmasıyla c)Kolluk kuvvetlerinin yakalamasıyla d)Mahkumiyet kararı verildiği anda e)Şüpheliye suç isnat edici işlemlerin yapılmaya başlanmasıyla

20) Rize Limanından aldığı yolcuları Trabzon Limanına getirmek üzere harekete geçen bir gemide, geminin limandan tam ayrıldığı sırada, gemideki yolculardan Temel, bir diğer yolcu olan Fadime’yi kolundan bir bıçak darbesi ile yaralamıştır. Samsunda ikamet etmekte olan Temel Artvin’de yakalanmıştır

Temel aşağıdaki yerlerden hangisinde yargılanır?

A)Rize
B)Artvin
C) Ankara
D) Samsun
E)Trabzon    


Etiketler : kpss alan bilgisi ceza hukuku deneme - 4


Facebook Yorumlar

KPSS Lise