Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Alan Bilgisi Ceza Hukuku Deneme - 3 - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Alan Bilgisi Ceza Hukuku Deneme - 3

reklam

Kpss Alan Bilgisi Ceza Hukuku Deneme - 3

 

 

1)K, birer hafta arayla, komşusu M’nın deposundan gizlice her defasında her defasında bir torba olmak üzere toplam beş torba kömür almış ve evindeki sobada yakmıştır.
K’ye aşağıdaki suçların hangisinden ceza verilir?
a)Müteselsil hırsızlık suçundan b)Beş hırsızlık suçundan ayrı ayrı c)Beş nası ızrar suçundan ayrı ayrı d)Müteselsil nası ızrar suçundan e)Beş hırsızlık ve nası ızrar suçundan ayrı ayrı

2)Aşağıdakilerden hangisi tutuklama kararı veremez?
a)Savcı b)Ağır ceza mahkemesi c)Asliye ceza mahkemesi d)Sulh ceza mahkemesi e)Sulh ceza yargıcı

3)Aşağıdaki tanıklardan hangisine yemin verdirilmesi yasak değildir?
a)15 yaşını bitirmemiş olan tanık b)Akli melekelerinin gelişmemesi nedeniyle yemininin anlamı ve önemini bilmeyen tanık c)Soruşturmanın konusu olan olaylara yataklıktan sanık olan tanık e)Sanığın yakını olması nedeniyle tanıklıktan çekinen tanık

4)Savcının takipsizlik kararına karşı itirazı inceleyecek makam aşağıdakilerden hangisidir?
a)Sulh yargıcı b)Savcının yanında olduğu asliye ceza mahkemesi c)Savcının yanında olduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi başkanı d)Savcının yanında olduğu ağır ceza mahkemesinin başkanı e)Savcının hiyerarşik olarak bağlı olduğu başsavcı

5) aşağıdakilerden hangisi istinaf başvurusunda bulunamaz?
a)Sanık b)Müdahil c)Mahalli savcı d)müdafi e)Kararı veren mahkemenin hakimi

6)Aşağıdaki kararlardan hangisine itiraz edilemez?
a)Mahkemenin tutuklamanın devamın dair kararı b)Yargıcın reddi isteminin kabulü kararı c)Mahkemenin elkoymaya ilişkin kararı d)Mahkemenin verdiği madde yönünden yetkisizlik kararı e)Sanığın şuurunun incelenmesi kararı

7)Aşağıdakilerden hangisi, kamu güvenliği nedeniyle muhakemenin naklini isteyebilir?
a)Savcı b)Sanık c)Yargıtay Başsavcısı d)Adalet Bakanı e)Mahkeme kendiliğinden karar verir

8) Yeni Ceza Kanununda aşağıdakilerden hangisine yönelik bir düzenlemeye yer verilmiştir?
a) Tam teşebbüs b) Eksik teşebbüs c) Ihkak-ı hak suçu d) Asli iştirak e) Zincirleme suç

9) Aşağıdakilerden hangisine dair bir düzenleme Yeni Ceza Kanununda yer almıştır?
a) Ağır haksız tahrik b) Basit haksız tahrik c) Memnu Hakların iadesi d) Kasdı aşan adam öldürme e) Neticesi sebebi ile ağırlaşan suç

10)A, B ile otogarda karşılaşmış ve zor durumda olduğunu, memlekete gidecek parasının olmadığını söyleyerek, bir miktar para almıştır.Sonra B, A’nın gerçekte zor durumda olmadığını, kendisinden para almak için böyle söylediğini anlamıştır.Burada A, ne tür bir suç işlemiştir?
a)İrtikâp b)Rüşvet c)Emniyeti sui-istimal d)Hırsızlık e)Belirtilen suçlardan hiçbirini işlememiştir

51) Yeni Ceza Kanunu dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi cezayı azaltan bir sebep olamaz?
a) Muhtemel kasıt b) Bilinçsiz taksir d) Yaş d) Tekerrür e) Takdiri hafifletici sebepler

12)A, bir kurumda memurdur. Kurumun açtığı sınavı kazanmayan C’yi, kazananlar listesine almıştır ve C, işe başlamıştır. A, aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiştir?
a)Resmi mercileri iğfal b)Görevi kötüye kullanma c)Delilleri yok etme d)Görevi ihmal e)Hiçbiri

13) Aşağıdakilerden hangisi Yeni Ceza Kanunu açısından, fert ile devlet arasındaki ceza hukuku ilişkisini sona erdirebilen bir sebep olarak kabul edilemez?
a) Ölüm b) Genel af c) Uzlaşma d) Şikayetin geri alınması e) Tutuklanma

14)Devlet memurunun, kendisine görevi nedeniyle teslim edilen malı veya parayı yahut ekonomik başka bir şeyi mal edilmesine ne ad verilir?
a)Görevi sui-istimal b)İrtikâp c)Emniyeti sui-istimal d)Görevi ihmal e)Zimmet

15)A, evindeki eşyaları kırıp ortalığı dağıtmış ve evinin yağmalandığı yönünde polise ihbarda bulunmuştur. Bu durumu aşağıda belirtilenlerden hangisi niteler?
a)İftira b)Yalan tanıklık c)Suç tasnîi d)Emniyeti sui-istimal e)Nas-ı ızrar

16)Aşağıdakilerden hangisi ‘Devlet İdaresine karşı işlenen suçlardan değildir?
a)Zimmet b)rtikâp c)Rüşvet d)Görevi sui-istimal e)Emniyeti sui-istmal

17)A, ceza evinde bir mahkumdur. B’den zorla beş milyon TL almıştır.Burada hangi suç vardır?
a)Yağma b)Hırsızlık c)Cebir-şiddet d) Görevi kötüye kullanmak e)Adam kaldırma

18)Ceza Muhakemesi Hukuku ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)Kıyas yasağı vardır b)Mülkîlik ilkesi geçerlidir c)Mecburilik ilkesi geçerlidir d)Maddî gerçeği yansıtır e)Suçluluğu sabit olmadıkça sanık masum sayılır

19)“Ceza muhakemeleri Kanunları, ister failin lehine ister aleyhine olsun, yürürlüğe girdikleri andan itibaren tüm sanıklara uygulanırlar .”Bu ilkeye ne ad verilir ?
a)Lehe uygulanabilirlik b)Derhal uygulanabilirlik c)Yorum yoluyla uygulanabilirlik d)Mülkilik e)Aleyhe uygulanabilirlik

20)Ceza Muhakemesi kanunları yürürlüğe girdikleri andan itibaren tüm ülke topraklarında uygulanabilirliğine ne ad verilir?
a)Şahsilik b)Derhal uygulanırlık c)Mülkilik d)Geriye yürümezlik e)Eşitlik
 


Etiketler : kpss alan bilgisi ceza hukuku deneme - 3

KPSS Lise

Facebook Yorumlar