Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Alan Bilgisi Borçlar Hukuku Deneme - 6 - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
Yabancı Dil Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Alan Bilgisi Borçlar Hukuku Deneme - 6

reklam

Kpss Alan Bilgisi Borçlar Hukuku Deneme - 6

 

1. Nispi muvazaa için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a.) Taraflar görünürdeki işlemi gerçek işlemin ardına gizlerler.
b.) Tarafların görünürdeki işlemidir.
c.) Taraflar gerçek işlemi görünürdeki işlemin ardına gizlerler.
d.) Tarafların gerçekte yaptıkları işlemdir.

2. Aşağıdakilerden hangisi ‘‘esaslı hata’’ hallerinden sayılmaz?

a.) Sözleşmenin niteliğinde hata
b.) Şahısta hata
c.) Adi hesap hatası
d.) Vasıtanın hatası

3. Bir kimse, yaptığı bir sözleşmeyi, hangi nedene dayanarak feshederse, karşı tarafın zararını ödemek zorunda kalabilir?

a.) Esaslı hata haline
b.) Karşı tarafın hilesine
c.) Karşı tarafça yapılan ikraha
d.) Gabin halinin varlığına
e.) Mutlak butlan sebebine

4. Hilenin şartlarından biri ‘‘aldatma kastı’’ dır. Bir diğeri aşağıdakilerden hangisidir?

a.) Sözleşmeyi yapan kimsenin şahıs veya malvarlığına yönelmiş bir tehlikenin varlığı.
b.) Sözleşmede karşılıklı edimler arasında açık bir nispetsizliğin bulunması.
c.) Haksız bir tehdidin söz konusu olması.
d.) İlliyet bağlantısı.

5. İkrah ile yapılan sözleşmeler için hangisi doğrudur?

a.) Geçersizdirler.
b.) Mutlak butlan vardır.
c.) Hükümsüzlük vardır.
d.) Tek taraflı bağlamazlık söz konusudur.

6. (A) tarafından yetkili kılınmış (B), (A) nın hesabına fakat kendi adına üçüncü kişi ile bir alım-satım sözleşmesi yapmış ise ne tür bir temsil söz konusudur?

a.) Vasıtasız temsil
b.) Vasıtalı temsil
c.) Kanuni temsil
d.) Yetkisiz temsil

7. Doğrudan (vasıtasız) temsilin söz konusu olabilmesi için bulunması gereken şartlardan birincisi, ‘‘temsil yetkisinin bulunması’’dır. İkinci şart aşağıdakilerden hangisidir?

a.) Temsilcinin reşit olması
b.) Temsilcinin temsil edilen adına hareket etmesi
c.) Temsil yetkisinin notere düzenlettirilmesi
d.) Temsil yetkisinin yazılı verilmesi
8. Mümessil, alım-satım işlemini yaptığı üçüncü kişiyle işbirliği içerisinde hareket ederek, temsil edilene ait taşınmazı düşük bedelle satarsa, bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

a.) Temsil edilen tapu kaydının iptalini ve taşınmazın kendi adına tescilini isteyebilir
b.) Olayda nisbi muvazaa vardır.
c.) Olayda mutlak muvazaa vardır.
d.) Alım-satım sözleşmesi temsil edileni bağlar.

9. (T) uygun bir fiyatla satması için (M) ye bilgisayarını verir. Satışı veresiye de yapabileceğini, böyle bir durumda (T) adına senet düzenleyebileceğini söyler. (M) de bu işi yapmayı kabul ettiğini (T) ye beyan eder. Olguya göre (T) ile (M) arasında ne tür bir hukuki ilişki vardır?

a.) Sadece temsil vardır.
b.) Sadece vekalet vardır.
c.) Hem vekalet hem de temsil vardır.
d.) Sebepsiz zenginleşme vardır.

10. Herkesin gösteremeyeceği fakat dikkatli ve tedbirli bir kimsenin hukuka aykırı neticenin meydana geleceği düşüncesiyle göstereceği dikkat ve özeni, göstermemek suretiyle bir haksız fiile sebebiyet verilmesi halinde fail için aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

a.) Hakkaniyet sorumluluğu
b.) Ağır ihmal
c.) Hafif ihmal
d.) Kast

11. Tam ehliyetsizliğin haksız fiillerinden doğan zararlarından sorumlu olmayacakları kuralına getirilen iki istisnadan birisi, hakkaniyet gerektiriyorsa hakimin tazmine hükmetmesidir. Diğeri hangisidir?

a.) Temyiz kudretini geçici kaybeden kimsenin, bu halde iken verdiği zararı ödeyecek olması.
b.) Temyiz kudretinin sonradan kazanılması
c.) Kanuni temsilcinin icazet vermesi
d.) Hak düşürücü sürenin geçirilmiş olması.

12. Kendisini vahşi hayvandan kurtarmak için başkasının camını kırıp evine girmek eylemi ne teşkil eder?

a.) Zorda kalma
b.) Meskene tecavüz
c.) Kuvvet kullanma
d.) Meşru müdafaa
 

13. Gece kapısının açık bırakıldığını gördüğü (A) nın otomobilini, hırsız (H) çalıp kaçarken (B) ye çarparak yaralanmasına ve aracın hasara uğramasına sebebiyet verir. Akıl hastalığı nedeniyle temyiz kudretinden yoksun olan (H), babası (C) ile birlikte yaşamaktadır. Olguya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a.) (B) ye verdiği zarardan, kural olarak (H) nin sorumluluğu yoktur.
b.) (B) nin zararından (C) sorumludur.
c.) (B) nin zararından (A) sorumlu tutulamaz.
d.) (A) nın zararıdan, ev reislerinin kusursuz sorumluluğu gereğince (C) sorumludur.

14. (A) nın sahip bulunduğu ve kullandığı at arabası, dikkatsizce yaptığı bir manevra yüzünden otobüs durağında bekleyen (B) ye çarpıp yaralanmasına neden olur. (A), (B) nin zararını hangi hukuki sebep gereğince tazminle yükümlü tutulabilir?

a.) Haksız fiil sorumluluğu gereğince
b.) Hayvan idare edenlerin sorumluluğu gereğince
c.) Trafik Kanunu’na göre, işletenin sorumluluğu gereğince
d.) İstihdam edenlerin sorumluluğu gereğince

15. (A) ya ait binanın çatısını onarmakta olan işçisi (İ), üzerinde paslı çiviler bulunan bir tahta parçasını aşağıya atıp, yoldan geçmekte olan (Y) nin yaralanmasına sebep olur. (Y) nin zararını tazminle yükümlü kişiyi (sorumluluğun hukuki dayanağıyla) doğru ifade eden hangisidir?

a.) (A) – Bina maliklerinin sorumluluğu
b.) (A) – İstihdam edenlerin sorumluluğu
c.) (İ) – Sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk
d.) (A) – Gayrimenkul malikinin sorumluluğu

16. Haksız fiiliyle bedenel bir zarara sebep olan kimsenin karşılayacağı maddi zararlar içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a.) Tedavi giderleri
b.) Çalışma gücünün tamamen ya da kısmen kaybından doğan zararlar
c.) Ekonomik gelişmenin zorlaşmasından doğan zararlar
d.) Destekten yoksun kalmaktan doğan zararlar

17. Bir kimsenin şahsiyet haklarına haksız bir saldırının bulunması halinde, saldırıya son verilmesi amacıyla aşağıdaki davalardan hangisi açılır?

a.) Manevi tazminat davası
b.) Önleme davası
c.) Men davası
d.) Tespit davası

18. Manevi tazminat davasında hakim, bu tazminatın şeklini tayin ederken hangisine karar veremez?

a.) Belli bir paranın ödenmesine
b.) Belli bir paranın ödenmesi yanında, bu mahkumiyet kararının belli gazetelerde yayınlanmasına
c.) Sadece tecavüzün kınanmasıyla bu husustaki kararın belli gazetelerde yayınlanmasına
d.) Hapis cezasıyla mahkumiyete

19. Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşmenin şartlarından değildir?

a.) Fakirleşme
b.) Zenginleşme
c.) Hukuka aykırılık
d.) Haklı bir sebebin bulunmaması
e.) Hiçbiri

20. (A) nın işyerinde gece bekçisi olarak çalışan (B) nin uyumasından faydalanarak işyerine giren hırsız (H), işyerinden çok değerli eşyalar çalar. Olguya göre doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a.) (A) nın zararından (B) sorumludur ve (H) nin müteselsilen sorumluluğunda eksik teselsül vardır.
b.) (A) malvarlığında ortaya çıkan zarar nedeniyle (B) ve (H) aleyhine manevi tazminat davası açabilir.
c.) (A), (H) aleyhine sebepsiz zenginleşme davası açarak eşyalarının iadesini talep edebilir.
d.) (B) ve (H) nin davranışlarıyla ortaya çıkan zarar arasında ortak illiyet vardır.


Etiketler : kpss alan bilgisi borçlar hukuku deneme - 6

KPSS A

Facebook Yorumlar

KPSS Lise