Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kpss Alan Bilgisi Borçlar Hukuku Deneme - 5 - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
YDS Sınavı Hazırlık Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kpss Alan Bilgisi Borçlar Hukuku Deneme - 5

reklam

Kpss Alan Bilgisi Borçlar Hukuku Deneme - 5


1. Bir borç ilişkisindeki çeşitli borçlardan her birini ayrı ayrı ifade eden hangisidir?

a. ) Borç ilişkisi
b. ) Alacak ilişkisi
c. ) Geniş anlamda borç
d. ) Dar anlamda borç

2. Aşağıdakilerden hangisi edimin konusu olamaz?

a.) Bir şey yapmak
b.) Bir şey yapmamak
c.) Bir şey vermek
d.) Bir suç işlemek

3. Aşağıdaki sorumluluk türlerinden hangisi günümüzde geçerli değildir?

a.) Sınırsız sorumluluk
b.) Şahıs ile sorumluluk
c.) Mal ile sorumluluk
d.) Şahsi sorumluluk

4. (A) ile bir yıllık hizmet sözleşmesi yapan işveren (B), ücretini aylık ödediği (A) yı gece bekçisi olarak istihdam etmektedir. Olguya göre doğru ifade hangisidir?

a.) (A) nın edimi maddi edimdir
b.) (A) nın edimi süreksiz edimdir
c.) (B) nin edimi bölünemez edimdir
d.) (B) nin edimi sürekli edimdir

5. Aşağıdakilerden hangisi taşınmaz mülkiyetini devir işlemini ve işlemin hukuki niteliğini doğru olarak ifade etmektedir?

a.) Şerh – Borçlandırıcı işlem
b.) Şerh – Tasarrufi işlem
c.) Tescil – Borçlandırıcı işlem
d.) Tescil – Tasarrufi işlem

6. Bağışlama ne tür bir hukuki işlemdir?

a.) Tek taraflı hukuki işlem olup, tek yanlı sözleşmedir
b.) Tek taraflı hukuki işlem olup, iki yanlı sözleşmedir
c.) Çok taraflı hukuki işlem olup, tek yanlı hukuki sözleşmedir
d.) Çok taraflı hukuki işlem olup, iki yanlı sözleşmedir

7. Davalının alım-satım sözleşmesinin hükümsüz olduğunu ileri sürmesine ne denir?

a.) İtiraz
b.) Def’i
c.) İnkar
d.) İkrar

8. İnsan iradesiyle veya kendiliğinden meydana gelen ve hukuk düzeninin kendilerine hukuki sonuç bağladığı olaylara ne denir?

a.) Hukuki fiil
b.) Hukuki işlem
c.) Tabii olay
d.) Hukuki olay

9. İcap için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

a.) İcap tek taraflı hukuki işlemdir.
b.) İcap ulaşması gerekli bir irade açıklamasıdır.
c.) Bir sözleşmenin meydana gelmesi için gerekli olan iki irade açıklamasından önce yapılana denir.
d.) İcabın belli bir kişiye yapılması gerekir.

10. Karşı karşıya bulunanlar arasında yapılan bir sözleşme ne zaman meydana gelmiş sayılır?

a.) İcapta bulunulduğu an
b.) İcaptan dönüldüğü an
c.) Kabulün açıklandığı an
d.) Kabulün vardığı an

11. Fındık tüccarı (A), fındık fabrikatörü (B) ye çektiği bir telgrafta, on ton kabuklu kuru fındığı kilosu 500.000,-TL’den satmayı teklif eder ve üç gün içinde kendisine red cevabı verilmezse, anlaşmanın yapılmış sayılacağını bildirir. (B) belirtilen süre içerisinde bu teklife hiçbir cevap vermez. Olguya göre hangi ifade yanlıştır?

a.) (B) nin hiçbir beyanda bulunmaması (susması) kabul niteliğinde değildir.
b.) (B) nin sözleşmeyi yapmak istememesi halinde, bu şekilde yapılan icaba red cevabı verme zorunluluğu yoktur.
c.) (A) nın yaptığı icapta sözleşmenin esaslı noktaları mevcuttur.
d.) (A) nın icabının bağlayıcı olması için, malın teslim tarihi, ödeme şartları ve bunun gibi sözleşmenin ikinci derece (tali ) unsurlarının teklifte belirtilmesi gerekir.

12. Hak ve borç sahibi olabilme, diğer bir ifadeyle hakların ve borçların süjesi olabilme iktidarına ne denir?

a.) Fiil ehliyeti (medeni hakları kullanabilme ehliyeti)
b.) Hak ehliyeti (medeni haklardan yararlanma ehliyeti)
c.) Sınırlı ehliyet
d.) Sınırsız ehliyet

13. Şekil konusunda Borçlar Kanunumuzdaki kural nedir?

a.) Kanuni sözleşmeler yazılı şekilde yapılmalıdır.
b.) Bütün sözleşmelerin yazılı şekilde yapılması gerekir.
c.) Taraflar anlaşırsa bütün sözleşmeler sözlü şekilde yapılabilir.
d.) Sözleşmeler şekle bağlı değildir.

14. Fiil ehliyetleri bulunan (A) ile (B) arasında yapılacak olan sözleşme ‘‘yazılı şekle’’ tabi olup, sadece (B) yi borç altına sokan bir sözleşmedir. Bu duruma göre doğru olan ifade hangisidir?

a.) Sözleşmenin tamamlanması için iki tarafın da yazılı metni imzalaması şarttır.
b.) (B), bedeni bir sakatlık nedeniyle el yazısıyla imza atamıyorsa, taraflar anlaşarak sözleşmeyi sözlü de yapabilirler.
c.) İmza bütün metni kapsayacak şekilde fakat, metin yazılmadan önce tamamen veya kısmen boş kağıda atılsa da geçerlidir.
d.) (B), imza atabilen ve imza atmaya engel hali bulunmayan bir kişi olsa da mühür kullanabilir.

15. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin yazılı şekilde düzenlenmesi zorunlu değildir?

a.) Kefalet sözleşmesi
b.) Alacağın temliki
c.) Bağışlama taahhüdü
d.) Evlenme akdi

16. Bir hukuki işlemi kanunun ön gördüğü şekilde yapmamanın müeyyidesi (yaptırımı) aşağıdakilerden hangisidir?

a.) Tazminat
b.) Ceza
c.) Hükümsüzlük (butlan)
d.) İptal edilebilirlik

17. (A) ya ait bir taşınmazın kiracısı olan (K), kira sözleşmesindeki ‘‘kiralananın başkasına devredilmesini yasaklayan hüküm’’den kaçınmak amacıyla, kiralananın devri sözleşmesi yerine (C) ile ortaklık sözleşmesi yaparak, kiraladığı taşınmazı (C) ye devreder. Olguya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a.) (A), kanuna karşı hile olduğunu ileri sürerek (C) nin taşınmazdan çıkarılmasını sağlayabilir.
b.) (K) ile (C) arasındaki sözleşmenin muvazaalı olduğu iddia edilebilir.
c.) (A), zorunlu unsurlarında hata sebebiyle sözleşmenin iptalini isteyebilir.
d.) (K), kira sözleşmesinden doğan şahsi hakkını kuvvetlendirmiştir.

18. Bir kimsenin hacizden mal kaçırmak amacıyla evini bir başkasına satmış gibi işlem yapması halinde hangisi söz konusu olur?

a.) İkrah
b.) Hile
c.) Muvazaa
d.) Hata

19. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi baştan itibaren hükümsüzdür?

a.) Esaslı hata nedeniyle sakat olan sözleşme
b.) Hileyle yapılan sözleşme
c.) Sınırlı ehliyetsiz kişinin velisinden izinsiz yaptığı sözleşme
d.) Konusu şahsiyet haklarına aykırı olan sözleşme


20. (A) altın saatini (B) ye sattığı halde herhangi bir sebeple satış ‘‘bağış’’ olarak gösterilirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

a.) Satış sözleşmesi muvazaalıdır.
b.) Bağış sözleşmesi geçerlidir.
c.) Satış sözleşmesi geçerlidir.
d.) İki sözleşme de geçersizdir.
 


Etiketler : kpss alan bilgisi borçlar hukuku deneme - 5

KPSS A

Facebook Yorumlar

KPSS Lise