Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Kar - Zarar Ortaklığı Belgeleri (K.O.B.) - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Kar - Zarar Ortaklığı Belgeleri (K.O.B.)

reklam

Kar - Zarar Ortaklığı Belgeleri (K.O.B.)Kar ve zarar ortaklığı belgesi, “faiz” kavramı yerine “kar ve zarara ortak olma” kavramını ikame etmek isteyen bir anlayışın ve anonim ortaklıklara belli fonlar yatırarak karşılığında “kar” elde etmek arzusunun yarattığı bir menkul kıymettir.

Sermaye Piyasası Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun 7 Temmuz 1984 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 30 Sayılı Karar’ında değinilmesi üzerine, 13 Aralık 1984 tarih ve Seri III, No: 2 tebliğiyle, KOB’lara ilişkin hükümler getirmiştir. Bu konudaki son düzenleme ise 14 Temmuz 1992 tarih ve seri III No: 11 tebliğle yapılmıştır. Söz konusu tebliğin 3. maddesine göre, “ortaklıklar, kar ve zarara ortak olmak üzere,iştigal sahalarına giren tüm faaliyetlerin gerektirdiği finansman ihtiyaçlarını karşılamak için, yurtiçinde ve yurt dışında satılmak üzere, “kar ve zarar ortaklığı belgesi” adı altında menkul kıymetler ihraç edebilirler ve halka arz yoluyla satabilirler”. Yine aynı madde uyarınca, menkul kıymet alım satımı ile iştigal eden ortaklıklar KOB çıkaramazlar. KOB ihraç etmiş olan ortaklıklar, başka bir nedenle Kurul denetiminde bulunmuyorlarsa, bu belgeler itfa edilinceye kadar kurul denetimine tabidirler.

Ortaklıklar, bağımsız denetimden geçmiş son mali tabloda yer alan çıkarılmış sermaye veya ödenmiş sermaye ile genel kurulca onaylanmış son mali tabloda görülen yeniden değerleme değer artış fonu ve yedek akçelerin toplamından varsa zararlar indirildikten sonra bulunan miktarın Kurul’ca belirlenip Resmi Gazetede ilan edilecek bir emsalle çarpımı sonucu bulunacak tutara kadar KOB çıkarabilirler. İhraç limiti içinde, KOB’ların ihracı için Kurul kaydına konu olan her miktar, “tertip” adını alır. Ortaklık, bir tertip içindeki KOB’ları bir defada ihraç edebileceği gibi, en çok 3 seri halinde de satışa sunabilir. İhraç edilecek her bir KOB 1.000.000 TL veya katları tutarında, hamiline veya nama yazılı şekilde ihraç edebilir. En kısa vade 3 ay, en uzun vade 7 yıl olabilir. Özel finans kurumlarının ortaklıklara katılmasını sağlamak amacıyla çıkarılabilecek KOB’lerde vade 15 yıl, halkın özel finans kurumları hesaplarına katılmasına ilişkin olarak çıkarılabilecek KOB’larda 2 yılı aşamaz.

Kar - zarar ortaklığı belgeleri yarı hisse senedi, yarı tahvil niteliğinde menkul kıymetlerdir. KOB sahiplerinin yönetimde oy hakları yoktur. Ayrıca KOB lar belli bir vadeye sahiptir. Bu nedenlerle de hisse senedinden farklılıklar gösterirler. Bu belgelere ödenecek kar paylarının faiz gideri gibi vergi matrahından indirilebilmesi, K.O.B. ları tahvile, özellikle de kara iştirakli tahvile yaklaştırır. Ancak K.O.B. ların bu tür tahvillerden önemli bir farkı karın yanında zarara da iştirakin söz konusu olmasıdır. Ortaklık mali yılı zararla kapatmışsa, her bir K.O.B. nin payına düşen zarar hesaplanarak nominal değerinden düşülür. Sonraki yıllarda kar edilmesi halinde öncelikle bu açık kapatılır ve karın, nominal değeri tamamlandıktan sonra kalan kısmı belge sahiplerine dağıtılır. Ancak itfa tarihine kadar işletmenin sürekli zararlar etmesi halinde K.O.B. sahiplerinin değil kar elde etmek, yatırdıkları paranın bile bir kısmını geri alamama olasılıkları vardır. Çıkarılacak KOB’ların üzerine, kara ve zarara katılacağı ve bu belgelere kar garantisi verilemeyeceği, açıkca yazılır.

Kar - zarar ortaklığı belgeleri ülkemizde çok yaygın kullanım alanı bulabilecek bir araç olmakla birlikte, uygulamada pek rağbet görmemesinin en önemli nedenlerinden biri, bu belgelere ödenecek kar payı oranının hesaplanmasındaki güçlüktür. Tebliğin detaylı tariflerinin kısaca özetini aşağıdaki cümlelerle toparlamak mümkündür.

İhraç edilmiş KOB’ların tümünün ortaklığın uyguladığı yıllık hesap dönemi itibariyle kar veya zarara katılma oranı, KOB’ların ortaklıkta kalış süreleriyle çarpılan nominal değerleri toplamının, aynı şekilde hesaplanan KOB özkaynaklar ve eğer varsa katılma intifa senetleri (KİS) değerleri toplamına olan oranına göre belirlenir. Kar veya zarar miktarının tesbit edilebilmesi için, ortaklıktaki tüm KOB‘lara düşen global kar veya zarar miktarının belirlenmesinden sonra, bir tertip veya seriye düşen kar veya zarar miktarı bulunur; daha sonra da biraz KOB’a düşen kar veya zarar miktarı belirlenir. Kar ve zarar payının belirlenmesi ve anapara ödeme zamanları, ortaklığın uyguladığı yıllık hesap döneminin son gününe gelecek şekilde belirlenecektir.

Ülkemizde halen, dört özel finans kurumu tarafından ihraç edilmiş kar zarar ortaklığı belgesi mevcuttur.


Etiketler : kar - zarar ortaklığı belgeleri k o b


Facebook Yorumlar

KPSS Eğitim Bilimleri