Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Fon Kaynağı Yaratmak - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
Yabancı Dil Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Fon Kaynağı Yaratmak

reklam

 Fon Kaynağı Yaratmak

 

Fon tüm aktif tüm mali olanaklardır.

Fon akım tablosu; bir dönemden diğerine mali durumda meydana gelen değişmeler ve bunun nedenlerini gösteren tabloya denir. Amacı, fon yaratma gücünü ve fon ihtiyacını belirlemektir. F.A.T. düzenlemek için birbirini izleyen iki dönem ilişkin dönem sonu bilançolarına ikinci yılın gelir tablosuna ve ek bilgilere ihtiyaç vardır.

Fon akım tablosu mali durumda meydana gelen değişmeleri inceler.

*Aktifte artış pasifte azalış fon kullanımını tersi ise fon kaynağını ifade eder.

Hiç arzu edilmeyen fon kullanımı, ‘’düzeltilmiş dönem zararıdır’’Çünkü fonlar temelli kaybedildiği gibi yeni fona gereksinim duyulur. En çok arzu edilen fon kullanımı,’’düzeltilmiş dönem karıdır’’. Kapanan yıla olduğu kadar gelecek yılda da ekonomik faaliyetlere fon girişine neden olacağı beklenir.

*Düzeltilmiş dönem karı veya zararı; haksız yere arttırılan unsurlar düşülerek, haksız yere azaltılan unsurlar eklenerek düzeltilmiş dönem net kar veya zararına ulaşılır.

Net Çalışma Sermayesi Değişim Tablosu: Bir dönemden diğerine net çalışma sermayesinde meydana gelen değişmeyi, nedenleriyle birlikte göstermek ve incelemek üzere hazırlanana tablodur.

N.Ç.S.D.T. düzenlenirken fon kavramı dönen varlıklarla kısa vadeli yabn. Kaynaklar arasında ki fark olarak tanımlanır. Tablo hazırlanırken iki yılın bilançosuna, ikinci yılın gelir tablosuna ve ek bilgilere ihtiyaç vardır.

Dönen varlıkta ki artış KVYK azalışlar net çalışma sermayesini arttırır. Tersi ise azaltır.

Fon kullanım toplamı; fon kaynaklarından büyükse;

-Net çalışma serm azalış olur

-N.Ç.S. noksana geçer

-Kısa vadeli borçları ödeme gücü kalmaz

-Fon kaynağı yaratılamaz

-Bir önceki yılın net çalışma serm harcama yapılır.

Net Çalışma Serm değişim tablosundaki sonuç; fon kaynak toplamının fon kullanımlarından büyük olması istenir.

Nakit Akım Tablosu: Bir dönemden diğerine kasa ve banka kalemlerinde meydana gelen değişimlerin nedenlerini gösteren tablodur. Amaç; nakit fon yaratma gücü ve fon ihtiyacını belirlemektir. Nakit akım fon tanımı ikinci halini alır; para ve benzeri şeyler olarak kullanılır.

Kasa ve bankada ki değişimleri inceler.

En çok tercih edilen nakit kaynağı; peşin satışlar ve ticari alacaklardır.

Nakit akım tablosunun kullanımları kaynağından büyük olması, nakitte azalışı meydana getirir.

Olağan gelir ve karlar; olağan gider ve zararları aynı zamanda finansman giderlerini karşılamalıdır.

Karşılık giderleri ve reeskont faiz gideri nakit çıkışı gerektirmeyen unsur olarak ‘’olağan gider ve zarara’’ atılmalıdır.

FON KAYNAKLARI

1 - Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar: Bu başlıkta işletmenin olağan faaliyetlerinden sağlanan net kaynak tutarı gösterilir.

Bu kalemin hesaplanmasında, gelir tablosundaki olağan kar bir fon kaynağı olarak dikkate alınır. Bu tutara, karın oluşumuna etki eden ancak, gerçek anlamda bir fon hare­keti sağlamayan giderler eklenir, fon hareketi sağlamayan gelirler ise indirilir.

Fon çıkışı gerektirmediği için eklenmesi, gereken giderler; amortismanlar, karşılıklar ve gelecek aylara ait giderlerin döneme ilişkin paylarıdır. Olağan karı olumlu etkilemekle birlikte fon girişi saylamayan gelecek aylara ait gelirlerin bu döneme ilişkin payları ve konusu kalmayan karşılıklar bu kardan indirilir.

2 - Olağandışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar: Bu grupta, işletmenin süreklilik göstermeyen olağandışı işlemlerinden dolayı sağladığı net fon tutarı gösterilir.

Olağandışı gelir ve karlar ile olağandışı gider ve zararlar arasındaki pozitif farkı gösteren olağandışı kara, fon çıkışı gerektirmeyen kalemler eklenir ve fon girişi sağlamayan kalemler bu kardan indirilir.

Duran varlık satışlarından sağlanan kaynağın satış tutarı üzerinden fon akım tablo­sunda yer alması gerektiğinden, olağandışı gelir ve karlara kaydedilen duran varlık satış karı veya zararının gerekli düzeltmeyi yapmak üzere, olağandışı kara; duran varlık satış zararı eklenir ve duran varlık satış karı ise indirilir.

3 - Dönen Varlıklar Tutarındaki Azalışlar: Dönen varlıkların brüt tutarında orta­ya çıkan azalışları ifade eder.

4 - Duran Varlıklar Tutarındaki Azalışlar: Duran varlıkların tutarındaki azalışlar da bir fon kaynağıdır. Duran varlık satışından sağlanan kaynaklar satış tutarı üzerinden tabloda gösterilir.

5 - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardekl Artışlar: Bilançolardaki borç ve gider karşılıkları dışında, kısa vadeli yabancı kaynak kalemlerindeki artışları gösterir.

6 - Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar: İşletmenin bilançoda yer alan borç ve gider karşılıkları dışında, uzun vadeli yabancı kaynak artışlarını ifade eder.

7 - Sermaye Artırımı: İşletmenin sermayesinde dış kaynaklardan sağlanan artış tutarlarını ifade eder.

8 - Hisse Senetleri İhraç Primleri: Cari dönemle ilgili ihraç primi tutarları da bir fon kaynağıdır.

B- FON KULLANIMLARI:

1 - Faaliyetlerle İlglli Fon Kullanımı: İşletmenin dönem faaliyetini zarala kapatması halinde bu zarar tutarı bir kaynak kullanımıdır.

Fon çıkışı gerektirmeyen giderler, olağan zararı azaltır. Buna karşılık, fon girişi sağl­amayan gelirler, olağan zararı artırır. Bu ekleme ve indirimler sonucunda pozitif bir tutarın ortaya çıkması durumunda; söz konusu tutar, fon kaynağı olarak dikkate alınır.

2 - Olağandışı Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar: Olağandışı gelir ve karlar ile olağandışı gider ve zararlar arasındaki negatif fark, olağandışı zararı ifade eder. Bu olağan­dışı zarara, fon çıkışını gerektirmeyen kalemlerin eklenmesi ve fon girişi sağlamayan ka­lemlerin indirilmesi sonucunda bulunan negatif fark olağandışı faaliyetlerle ilgili fon kulla­nımıdır. Bu farkın pozilif bir tutar olması durumunda, fon kaynağı olarak dikkate alınması gerekir.

3 - Ödenen Vergi ve Benzerleri: Bir önceki dönem karından ödenen kurumlar ve gelir vergileri ile diğer kesinti kalemlerini gösterir.

4 - Ödenen Temettüler: Bir önceki dönem karından pay sahiplerine ve diğer kişilere ödenen temettüler ve yedeklerden dağıtılan temettüleri ifade eder.

5 - Dönen Varlıkların Tutarındaki Artışlar: İşletmenin dönen varlıklarının brüt tutarında meydana gelen artışları ifade eder.

6 - Duran Varlıkların Tutarındaki Artışlar: Yeniden değelemeden kaynaklananlar dışında, duran varlıkların brüt tutarında ortaya çıkan artışları içerir.

7 · Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar: İşletmenin borç ve gider karşılıkları dışında, kısa vadeli yabancı kaynak kalemlerindeki azalışları ifade eder.

8 - Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar: İşletmenin borç ve gider karşılıkları dışındaki, uzun vadeli yabancı kaynaklarında ortaya çıkan azalışları ifade eder.

9 - Sermayedeki Azalış: İlgili mevzuat uyannca semayede yapılan indirim tutarlarını ifade eder.


Etiketler : fon kaynağı yaratmak

KPSS A

Facebook Yorumlar

KPSS A