Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Finansman Bonoları - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
YDS Sınavı Hazırlık Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Finansman Bonoları

reklam

Finansman Bonoları

Finansman bonosu, ortaklıkların kısa süreli finansman gereksinmelerini banka dışı kaynaklardan sağlamalarına fırsat tanıyan yeni bir finansal araç olarak para ve sermaye piyasasına sokulmuştur.

Başka bir tarifle, “finansman bonoları, kısa vadeli işletme sermayesi ihtiyaclarını karşılamak için büyük şirketler tarafından ihraç edilen kısa vadeli ve teminatsız senetlerdir. Bu tarihten çıkarılan sonuçlar, finansman bonolarının daha çok, işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere ihraç edildikleri ve daha ziyade büyük şirketler tarafından çıkarıldıklarıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu, 31 Temmuz 1992 tarih ve Seri III. No: 13, tebliğiyle, finansman bonolarının kurul kaydına alınmasına ilişkin esasları düzenlemiştir. Bu tebliğin çeşitli maddeleri değerlendirilerek, finansman bonolarının ihraç koşullarını ve çeşitli özelliklerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.
Finansman bonosu ihracı için anonim ortaklık statüsündeki ihraçcıların esas sözleşmelerinde buna yetki veren hüküm bulunması ve bu konuda genel kurulca karar alınmış olunması zorunludur. Sermaye Piyasası Kanun’una göre, finansman bonosu ihraç yetkisi, esas sözleşme ile yönetim kuruluna devredilebilir.(m.10)

Halka açık anonim ortaklıkların ihraç edebilecekleri azami finansman bonosu tutarı, Kurul’un ilgili tebliğ hükümlerine göre hazırlanmış ve genel kurulca onaylanmış son yıllık bilançoda görülen çıkarılmış veya ödenmiş sermaye ve yedek akçeler ile yeniden değerleme değer artış fonunun toplamından varsa toplam zararların düşülmesinden sonra kalan miktarı geçemez.(m.6.) Ancak bu bu ihraç limitinin, tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri ihraç limitine uygulanan katsayılardan yararlanabileceğini kabul etmek gerekir. Öte yandan bir borçlanma aracının ihracında, ortaklığın tedavülde bulunan diğer tüm borçlanma araçlarının tutarının dikkate alınması ve ihraç miktarının ortak limiti aşmayacak şekilde belirlenmesi gerekeceği açıktır. Sadece, hazine garantisini ihtiva eden finansman bonolarında, mevzuatta öngörülen ihraç limitleri uygulanmaz. Çıkarılan finansman bonoları tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe yeni finansman bonosu çıkarılamaz.(m.6.) İhraç edilecek finansman bonolarının küpür büyüklüğü 5 milyon liradan az olamayacaktır.(m.7.)

İhraç edilecek finansman bonolarının kayda alınması için genel kurul kararının alındığı tarihten itibaren 1 yıl, yönetim kurulu kararının alındığı tarihten itibaren 1 ay içinde SP Kurulu’na yazılı olrak başvuruda bulunma zorunluluğu bulunmaktadır.(m.10) Kayda alınan finansman bonolarının satış işlemi, Kurul kaydına alınma tarihinden itibaren 1 yıl içinde bitirilmelidir.
Taşıdıkları teminata göre finansman bonoları 5’e ayrılır:

-Garanti kaydı taşımayan finansman bonoları : A tipi
-İhraçcıya karşı taahhüt edilmiş banka kredisi ile desteklenmiş finansman bonoları: B tipi,
-Banka garantisi taşıyan finansman bonoları : C tipi,
-Hazine garantisi taşıyan finansman bonoları : E tipi,
-Bir anonim ortaklığın müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla ödeme vaadini ihtiva eden finansman bonoları: F tipi,
olarak adlandırılır. (m.8.)

Finansman bonolarının satışında da banka bonoları ve banka garantili bonolarda olduğu gibi iskonto esası uygulanır, yani satılan finansman bonolarının üzerinde yazılı bedel, anaparayı ve faizi kapsar. Finansman bonolarının vadesi 30 günden az 360 günden çok olmamak üzere 30 gün ve katları şeklinde belirlenebilir. Vadenin başlangıç tarihi , finansman bonolarının satışa sunulduğu ilk gündür. Finansman bonoları, vadenin 1/4‘ünü geçmeyecek satış süresi içinde her gün, iskonto esasına göre aşağıdaki formülle hesaplanan değer üzerinden satılır. (m.5)


 

Formülde kullanılan iskonto oranı, ortaklığın yetkili organları tarafından serbestçe belirlenebilecektir.

Finansman bonolarının halka arzının aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması zorunlu tutulmuştur (m.16). İhraçtan sonra, finansman bonolarının ikinci el piyasada alım satımı serbesttir (m.27). Finansman bonolarının da borsaya kote edilmeleri söz konusu olmayıp, yalnızca yapılan işlemler tescil edilmektedir.

Kısa vadeli banka kredilerine göre daha ucuz bir alternatif teşkil etmeleri ve şirketin önceden belirlediği finansman gereksinmesinin zamanlamasına uygun olarak istenilen zamanlarda 30’ar gün farklı esnek vadelerle ihraç edilebilmeleri nedeniyle finansman bonoları, şirketler açısından oldukça cazip ve giderek ilgi çeken bir finansal araç teşkil etmektedirler. Nitekim, finansman bonosu ihraçları, 1987 yılında 55.8. milyar Tl. iken , hızlı bir artış göstererek 1991 yılında da 667.4 milyar liraya, 1992 yılında 1 trilyon 46 milyar 630 milyon liraya yükselmiştir.
 


Etiketler : finansman bonoları


Facebook Yorumlar

KPSS Lise