Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı

reklam

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı

 

MADDE 130/3/2006 tarih ve 26124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 33 Sıra no’lu Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar" Standardının 34B Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“34B. Böyle bir plana dahil olunması, her bir grup işletmesi açısından ilişkili taraf işlemidir. Dolayısıyla bir işletme, aşağıdaki hususları ayrı ya da bireysel finansal tablolarında kamuoyuna açıklar:
(a) Net tanımlanmış fayda maliyetlerinin paylaştırılmasına ilişkin sözleşmeye dayalı düzenleme ya da buna ilişkin belirlenmiş politikasını, ya da böyle bir politikanın olmadığını.
(b) İşletme tarafından yapılacak katkının belirlenmesine ilişkin politikayı.
(c) İşletmenin, net tanımlanmış fayda maliyetinin paylaştırılması işlemini 34A Paragrafına uygun olarak muhasebeleştirmesi durumunda, planın tamamı hakkındaki 120-121 inci Paragraflarda yer alan tüm hususları.
(d) İşletmenin ilgili dönemde ödenecek katkıyı 34A Paragrafına uygun olarak muhasebeleştirmesi durumunda, anılan planın tamamına ilişkin 120A (b)–(e), (j), (n), (o), (q) ve 121 inci Paragraflardaki hususları. 120A Paragrafının gerektirdiği diğer açıklamalar uygulanmaz.”

MADDE 2 - Aynı Standardın 39 uncu Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“39. Bir işletme, işten ayrılma sonrasında fayda sağlayan planları fonlamak amacıyla sigorta primi ödeyebilir. İşletmenin aşağıda yer alan hususlara ilişkin yasal veya zımni kabulden doğan bir yükümlülüğünün (doğrudan veya plan aracılığıyla dolaylı olarak) bulunmaması durumunda, işletme, bu tür bir planı tanımlanmış katkı planı olarak dikkate alır:
(a) Çalışanlara sağlanan faydaların vadesinde doğrudan ödenmesi; veya
(b) Sigortacının, çalışanının mevcut ve geçmiş dönemlerdeki hizmetlerine karşılık çalışanlara gelecekte sağlanan faydaların tamamını ödemediği takdirde, işletmenin ek ödemede bulunmak durumunda olması.
İşletmenin böyle bir yasal veya zımni kabulden doğan yükümlülük taşıması durumunda, işletme, söz konusu planı tanımlanmış fayda planı olarak dikkate alır.”

MADDE 3 - Aynı Standardın 58B Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“58B. 58A Paragrafı, yalnızca, bir işletmenin hesap dönemi başı ya da sonunda, tanımlanmış fayda planlarında bir fazlalığa sahip olması ve planın mevcut koşulları temel alınarak, geri ödeme aracılığıyla veya gelecek katkıları azaltmak suretiyle bu fazlalığı telafi edemediği durumlarda uygulanır. Böyle durumlarda, 54 üncü Paragrafa göre muhasebeleştirilen ve ilgili dönemde oluşan geçmiş hizmet giderleri ve aktüeryal zararlar, Paragraf 58 (b) (i)’de belirtilen tutarı artıracaktır. Söz konusu artışın, muhasebeleştirilmesi Paragraf 58 (b) (ii)’ye göre uygun olan ekonomik yararların bugünkü değerinde meydana gelen eşit bir azalmayla yok edilememesi durumunda, Paragraf 58(b)’de belirtilen net toplamda bir artış ve dolayısıyla bir kazanç muhasebeleştirilmiş olacaktır. 58A Paragrafı bu koşullarda kazanç muhasebeleştirilmesini yasaklar. 54 üncü Paragraf uyarınca muhasebeleştirilmesi ertelenen dönem içerisinde meydana gelen aktüeryal kazançların, muhasebeleştirilmemiş birikmiş aktüeryal zararları azalttığı tutarda zıt bir etki ortaya çıkar. 58A Paragrafı bu koşullarda zarar muhasebeleştirilmesini yasaklar. Bu Paragrafın uygulanmasına ilişkin örnekler için EK C’ye bakılması gerekmektedir.”

MADDE 4 - Aynı Standardın 117 nci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“117. Mahsuplaştırma ilkeleri “TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum” Standardında finansal araçlara ilişkin belirlenen mahsuplaştırma ilkelerine benzerdir.”

MADDE 5 - Aynı Standardın 155 inci Paragrafının 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“155. Geçici borç tutarının, muhasebe politikası değiştirilmemiş olsaydı o tarih itibariyle muhasebeleştirilmesi gerekecek olan borçtan fazla olması durumunda, işletme, bu artışın 54 üncü Paragrafa göre tanımlanmış fayda borcunda muhasebeleştirilmesine yönelik aşağıda yer alan geri dönülemez nitelikteki tercihlerden birini yapar:”

MADDE 6 Aynı Standarda aşağıdaki şekilde 161 inci Paragraf eklenmiştir.
“161. “-” ”

MADDE 7 Bu Tebliğ 31/12/2007 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 8 Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.


Etiketler : Çalışanlara sağlanan faydalar standardı


Facebook Yorumlar

KPSS Lise