Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III.Ünite Test Soruları - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
YDS Sınavı Hazırlık Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III.Ünite Test Soruları

reklam

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III.Ünite (Soğuk Savaş Dönemi) Test Soruları
 


1.Aşağıdakilerden hangisi, 1945–1975 yılları arasında özellikle Avrupa, ABD ve Japonya’da yaşanan ekonomik büyümenin nedenlerinden değildir?


A) Yüksek doğum oranı,
B) Yeni teknolojilerin geliştirilmesi,
C) Refah Devleti tarafından yürürlüğe konan sosyal yardımlar,
D)Moda anlayışının değişmesi,
E) Üçüncü dünya ülkelerinden gelen hammadde ve enerjinin düşük olması.


2.Aşağıdakilerden hangisi Marshall yardım planının ABD tarafından uygulamaya konulmasında ABD’ye doğrudan daha fazla yarar sağlar?


A) Avrupa ülkelerinin ekonomilerini yeniden yapılandırması,
B)Amerikan ürünlerine gerekli pazarları sağlamak,
C) Avrupa ülkelerinin Sovyetler Birliği’ne yakınlaşmasını engellemek,
D) Dünya barışının korunmasına katkıda bulunmak,
E) Ülkeler arasındaki gelir dağılımını daha dengeli hale getirmek.3. Hangisi 1945–1975 yılları arasındaki ekonomik büyümenin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlardan biri değildir?


A) Kadınların fabrikalarda daha fazla çalışması,
B) Köy ve mahallelerdeki geleneksel ilişkilerin alt üst olması,
C) 1960’lı yıllarda, gençler arasında hem topluma hem de maddî tüketim alışkanlıklarına yönelik bir tepki hareketinin başlaması,
D)Tarımda makineleşmenin artması,
E) Yeni sanayilerin ortaya çıkışı nedeniyle nitelikli işgücü yetiştirme zorunluluğu.


4.1950’li yıllardan itibaren Türkiye de kalkınma hızının artış göstermesinde;

I.BM’ye üye olması

II.Savaş ekonomisinin sona ermesi

III.Marshall yardımı

Durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A)Yalnız I B) II-III C)I-II D) Yalnız III E)I-II-III5.Türkiye’de 1945 yılına kadar çok partili hayata geçiş denemeleri çeşitli nedenlerden dolayı kesintiye uğramıştır.Aşağıdaki partilerden hangisi Türkiye’nin 3.Muhalefet partisi olma özelliğine sahiptir?A)Demokrat Parti B)Adalet partisi C) Milli Selamet Partisi

D)Serbest Cumhuriyet Partisi E) Milli Kalkınma Partisi6.I.SanFrancisco Konferansı

II.Balfour deklarasyonu

III.II.Dünya savaşı

IV.Haganah örgütünün çalışmaları

V.Yalta konferansı

Yukarıdakilerden hangisi yada hangilerinin İsrail devletinin kurulmasında etkisi olduğu söylenebilir?A)Yalnız II B)I-II C) II-III-IV D)I-IV-V E) II- III7. Türkiye ,Balkan paktının ardından artan Sovyet tehdidi karşısında Ortadoğu da bir savunma hattı oluşturmak istemiştir.

Bu amaçla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?A)Kellog Paktı B) Akdeniz Paktı C)Varşova paktı

D)Küçük Antantı E) Bağdat Paktı8.Asya ve Afrika da yeni kurulan devletlerin kendilerini ABD ve SSCB ye karşı korumak için kurdukları uluslar arası teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?A)BM B) OECD C)NATO D)CENTO E) Bağlantısızlar Hareketi9.Türkiyenin NATO ya üye olmasında

I.Vietnam savaşı II.Kıbrıs Barış harekatı III.Kore savaşı

Gibi savaşlardan hangisinde gösterdiği başarılar etkili olmuştur?A)Yalnız I B) I-III C)I-II D) Yalnız III E)I-II-III10.Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler teşkilatında veto yetkisi olan ülkelerden değildir?A)Çin B)Türkiye C)Fransa D)İngiltere E)ABD11.Sovyetler birliğinin Avrupa’da komünizmi yaymak istemesine karşılık ABD ;

I.Marshall Planı II.Truman doktrini III.Molotof planı

Yukarıdakilerden hangilerini uygulamaya koymuştur?A)Yalnız I B)Yalnız II C)I-II D)II-III E)I-II-III12.Aşağıdakilerden hangisi Yalta konferansında görüşülen konulardan biri değildir?A)İranın içinde bulunduğu durum

B)Uzakdoğu sorunu

C)Birleşmiş milletlerin yapısı

D)Yahudi soykırımı

E)Boğazların statüsü13.NATO’nun kuruluşuna karşı Sovyet Rusya ve doğu bloku ülkelerin oluşturduğu grup hangi savunma teşkilatını kurmuştur?A)Molotof planı B)Varşova paktı C)Birleşmiş milletler

D)Cento E)Bağdat paktı14.Türkiyenin Kuzey Atlantik Paktına davet edilmesinde

I.Vietnam savaşı

II.1974 Kıbrıs barış harekatı

III.Kore savaşı

Yukarıdaki olaylardan hangileri etkili olmuştur?A)Yalnız I B)Yalnız III C)I-III D)II-III E)I-II-III15.Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler ile ilgili doğru bir bilgi değildir?A)Dünya barışını korumak için II.Dünya savaşından sonra kuruldu

B)Milletler cemiyetinin yerine kuruldu

C)Merkezi New York tadır

D)Örgüte üye tüm üyeler eşittir

E)Örgüt üye devletlerin içişlerine karışabilirCEVAPLAR:

1.D 2.B 3.D 4.B 5E 6.C 7.E 8.E 9.D 10.B 11.C 12.A 13.B 14.B 15.D
 


Etiketler : Çağdaş türk ve dünya tarihi iii Ünite test soruları

KPSS A

Facebook Yorumlar

KPSS Lise