Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
YDS Sınavı Hazırlık Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar

reklam

Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar

Banka bonoları ve banka garantili bonolar, yatırım ve kalkınma bankaları,(mevduat toplamayan bankalar) ile anonim şirketlerin ihtiyaç duydukları zaman, ihtiyaç duydukları miktarda bono ihdas etmek suretiyle direkt finansman sağlamalarına imkan veren sermaye piyasası araçlarıdır. Bunlar seri halinde ve kitle senedi olarak ihraç edilmezler, dönemsel gelir getirmezler. Uygulamada halka arz edildikleri de söylenemez. Halka arz edildikleri farz edilerek SPK izniyle ihraç edilirlerse de, ilan ve toplu satıştan ziyade ikili ilişkiler içinde büyük miktarlarda ve belli yerlere plase edilen senetlerdir. Bunların tahvil ihracından farkı, tahvil ihracındaki formalitelere tabi bulunmaması, tahvil ihracı gibi masraflı ve zaman kaybettirici olmaması ve en önemlisi, bir sürü formalite ve külfete katlanmışken büyük miktarlarda çıkarılan tahvillerin aksine, lazım olduğu zaman ve lazım olduğu kadar çıkarılması, vade bakımından da tahvilden daha esnek bulunmasıdır.

3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 13. maddesi dolaylı olarak banka bonosundan söz etmekte ve “Kalkınma ve Yatırım Bankalarının” genel esaslar dairesinde, tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ve kıymetli evrak ihracı suretiyle sermaye piyasasından kaynak sağlamalarının mevduat sayılmayacağını hükme bağlamaktıdır. Sermaye Piyasası Kurulu da 14 Temmuz 1992 tarihli “Banka bonoları ve banka garantili bonoların Kurul Kaydına Alınmasına ilişkin esaslar” adlı, Seri III. No: 12 tebliğiyle her iki finansal araç türüne açıklama getirmiştir. Tebliğin 2.maddesinde şu tanımlar bulunmaktadır:

Banka bonoları; bankanın bu tebliğ hükümlerine göre borçlu sıfatıyla düzenleyip, Kurul’ca kayda alınmasını müteakip ihraç ettiği emre veya hamiline yazılı kıymetli evraktır.

Tebliğ hükümlerine göre ihraç edilecek bonolar Sermaye Piyasası uygulamaları bakımından menkul kıymet niteliğinde kabul edilmiş, ihraç edilecek bonoların Kurul’a kaydettirilmesi zorunlu tutulmuştur. (m.6.)

Kalkınma ve yatırım bankalarının tebliğ hükümlerine göre satabileceği bonolardan herhangi bir anda tedavülde bulunanların nominal tutarları toplamı, bankanın yetkili organlarınca onaylanmış son bilançosunda görülen ödenmiş sermayesi ve yeniden değerleme değer artış fonu toplamından varsa zararların düşülmesinden sonra kalan miktarı geçemez. Halka açık anonim ortaklık niteliğindeki bankaların tedavül limitinin hesabında yedek akçeler de dikkate alınır.(m.7) Ancak, bu tebliğin yayınından sonra, 27 Ocak 1993 tarih ve 21478 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, “Tahvil ve Sermaye Piyasası Aracı Niteliğindeki Diğer Borçlanma Senetleri İhraç Limitlerine Dair Karar” ile, kalkınma ve yatırım bankalarının, Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen tedavül limitlerinin 6 katına kadar banka bonosu ve banka garantili bono ihraç edebilecekleri belirtilmiştir.

Banka bonolarının vadesi en az 90 en çok 360 gün olmak üzere satış sırasında belirerek tanzim anında bononun üzerine yazılır. Banka garantili bonolarda ise satışın yapıldığı tarih itibariyle vadelerine en az 90, en çok 720 gün kalmış olması zorunludur. Bonoların faiz oranlarının tespitinde banka yönetimi yetkilidir.

Yine tebliğ hükümlerine göre, halka arz yoluyla satılacak bonoların nominal değerleri 5.000.000. TL.den az olmamalıdır. Bonoların satışında iskonto esası uygulanır, yani bonoların üzerinde yazılı olan değer anapara ve faizi kapsar. örneğin 10.000.000 TL. nominal değerli ve 1 yıl vadeli bono, faiz oranı % 25 olarak belirlendiğinde, 8.000.000 TL‘na satılacak, vade sonunda ödenecek 10.000.000 TL.’nın 8.000.000 TL.’si anapara, 2.000.000 TL.’si faiz ödemesi olacaktır.

Bonoların ikinci el piyasada alım satımı serbesttir. Bu hüküm bonoların ihraç etmiş olan banka için de geçerlidir. Bonoların borsaya kote edilmeleri sözkonusu olmayıp, yalnızca yapılan işlemler tescil edilmektedir.

İ.M.K.B.’nin 1992 yılı Faaliyet Raporu’ndaki verilere göre, banka bonosu ve banka garantili bono ihraçları 1991 yılında 726 milyar, 1992 yılında 770 milyar lira olmuştur.
 


Etiketler : banka bonoları ve banka garantili bonolar


Facebook Yorumlar

KPSS Eğitim Bilimleri