Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::query() should be compatible with ezSQLcore::query() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263

Strict Standards: Declaration of ezSQL_mysql::escape() should be compatible with ezSQLcore::escape() in /home/kpssders/public_html/database/ez_sql_mysql.php on line 263
Askerliğini Yapmış Olma Şartı Aranamaz 3 - KPSS Dersanesi, KPSS Sınavına Hazırlık
Hoşgeldiniz Sayın Ziyaretçi; ÜYE OLUN ya da üye iseniz GİRİŞ YAPIN.
biz-sizi-arayalim
biz-sizi-arayalim
KPSS Eğitim Seti
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Okul öncesi eğitim vatandaşın cebini yaktı
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
Maliye Bakanlığı 25 uzman yardımcısı alacak
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı
2015 ODTÜ Akademik Parsonel Alımı

kpss-egitim-setleri
KPSS PRATİK BİLGİLER
KPSS Rehberlik
KPSS Genel Yetenek
KPSS Genel Kültür
KPSS Eğitim Bilimleri
KPSS A Alan Bilgisi
KPSS Deneme Sınavları
KPSS Videolar
Askerliğini Yapmış Olma Şartı Aranamaz 3


Askerliğini Yapmış Olma Şartı Aranamaz 3


Memur alım ilanlarında sadece "askerlik hizmetini yapmış olma" şartını içerecek şekilde kısıtlama getirilmesi 1999 yılından bu yana yaşanmaktadır. Memurlar.net olarak ilk merkezi atamanın yapıldığı 1999 yılından bu yana, yapılan işlemin yanlış olduğunu ve dava açılması halinde ilgililerin kazanabileceklerini belirtmeyiz. Bu konuya ilişkin nihai bir karar olmamakla birlikte önemli bir karar olan Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun Kararını 19 Şubat 2005 tarihinde yayımladık...

Ancak, hala konuya ilişkin yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Yukarıda, linkini de vermiş olduğumuz Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurul Kararına 30 üyenin 26'sı kabul yönünde oy vermiştir. Danıştay Onikinci Dairesince verilen bir karar üzerine alınan yukarıdaki genel kurul kararı nihai bir karar değildir. Son kararı Danıştay Onikinci Dairesi verecektir.

Ancak, Danıştay Onikinci Dairesi bu genel kurul kararı üzerine ilgili dosyayı görüşürken aynı mahiyetteki benzer davalar hakkında dava açan lehine karar vermeye başlamıştır. Aşağıda yine askerlik hizmetini yapmış olma şartını arayan memur yerleştirmelerine ilişkin açılmış bir davanın sonucu yer almaktadır. Bu kararda da ilgili kişi 60 günlük dava zaman aşımı süresinde davasını açmış ve kazanmıştır.

Burada sitemize gelecek en sık soru bu durumun eski olaylara da uygulanıp uygulanamayacağı oluşturacaktır. Bu konuda İdari Yargılama Usulü Kanunu açık olup, süre 60 gündür. Yani işlemden sonra 60 gün içinde dava açılması veya başvuru yapılmış olup da idare hiç cevap vermemiş ise bu tarihten itibaren 60 gün içinde dava açılması gerekmektedir.

Aşağıdaki mahkeme kararı yapılması muhtemel bir memur yerleştirmesinde yeniden askerlik şartının aranması halinde emsal olarak kullanılabilir. Eski olaylara kullanılamayacağını düşünüyoruz.

T.C.
DANIŞTAY
Onikinci Daire

Esas No : 2003/1359
Karar No : 2004/3670

Özeti : KPSS Ek Yerleştirme Tercih Klavuzunda 657 Sayılı Yasanın askerlikle ilgili 48/A-6. maddesine aykırı olarak sadece muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak şeklinde hüküm getirilmesinde ve bu koşulu taşımadığından bahisle davacının tercih ettiği kadrolardan birine yerleştirilmemesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Davacı Vekili : Av...
Davalı: 1- Orman Genel Müdürlüğü Av. ...
2- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Vekili Av. ...

İsteğin Özeti: ÖSYM tarafından Temmuz 2002 döneminde yapılan KPSS Sınavında başarılı olan davacı 2002 yılı KPSS Ek Yerleştirme Tercih Klavuzunun ö.sırasında yer alan "muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak" koşulu ile bu koşulu taşımadığından bahisle ÖSYM tarafından tercih ettiği kadrolardan hiçbirisine yerleştirilmemesine ilişkin 18.12.2002 günlü işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Davalı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Savunmasının Özeti: Orman Mühendisliği için Ek Yerleştirme Tercih Klavuzunda muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak koşulunun arandığı, bu koşulun Orman Genel Müdürlüğünce öngörüldüğü, davacının Aday Bilgi Formunda askerllikten muaf olduğuna dair seçeneği işaretlediği öne sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Orman Genel Müdürlüğünün Savunmasının Özeti: Davacı hakkında tesis edilmiş bireysel bir işlem bulunmadığından hasım mevkiinden çıkarılmaları gerektiği, ormancılık faaliyetinin arazilerde çok zor iklim koşullarında süreklilik ve aciliyet gerektirmesi nedeniyle fiziki olarak mesleğe alınacakların uygun olması gerektiği öne sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: Fadime Var

Düşüncesi : Yasal dayanaktan yoksun bulunan davanın reddi gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Efser Koçakoğlu
Düşüncesi : ÖSYM tarafından Temmuz 2002 döneminde yapılan KPSS Sınavında başarılı olan davacı 2002-KPSS Ek Yerleştirme Tercih Klavuzunun ö.sırasında yer alan "muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak" koşulu ile bu koşulu taşımadığından bahisle ÖSYM tarafından tercih ettiği kadroların hiçbirisine yerleştirilmemesine ilişkin 18.12.2002 tarihli işlemin iptalini istemektedir.

657 sayılı Yasanın Devlet Memurluğuna atanacaklarda aranan genel ve özel şartları düzenleyen 48.maddesinin (A) bendinin 6.fıkrasında; askerlik durumu itibarıyla a)Askerlik ile ilgisi bulunmamak b)Askerlik çağına gelmemiş olmak c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak hükmü yer almış B-2 bendinde de kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranılan şartları taşımak koşulu yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Orman Mühendisi olan davacının 4-7 Temmuz 2002 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girerek başarılı olduğu 2002-KPSS Ek Yerleştirme Tercih Formunda Orman Genel Müdürlüğüne Orman Mühendisi kadrosuna atanma isteminde bulunduğu ancak 2002 KPSS Ek Yerleştirme Klavuzunda atanmak izin "muvazzaf askerlik hikmetini fiilen tamamlamış olmak" koşulunu taşımadığı gerekçesiyle isteminin reddedildiği, davacının da bu işlemin ve dayanağı klavuzda belirtilen koşulun iptali istemiyle bu davayı açtığı anlaşılmaktadır.

2002 KPS Ek Yerleştirme Klavuzunda Orman Genel Müdürlüğü Orman Mühendisliği kadrolarına yerleştirme yapılması için "getirilen muvazzaf askerlik hizmetinin fiilen tamamlamış olmak" koşulu, 657 sayılı Yasanın 48.maddesinde devlet memurluğuna atanabilmek için aranılan askerlikle ilgili koşullan kısıtlayıcı nitelikte görülmüş olup, bu koşul gereği davacının atamasının yapılmaması yolunda tesis edilen işlemde ve dayanağı olan klavuzun ilgili maddesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenle 657 sayılı Yasaya aykırı olarak yapılan düzenlemenin ve düzenleme dayanak alınarak tesis edilen işlemin iptali gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince davalı idarelerden Orman Genel Müdürlüğünün husumet defi yerinde görülmeyerek işin gereği düşünüldü:

ÖSYM tarafından Temmuz 2002 döneminde yapılan KPSS sınavında başarılı olan davacı, 2002-KPSS Ek Yerleştirme Tercih Klavuzunun 6.sırasında yer alan "muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak" koşulu ile bu koşulu taşımadığı nedeniyle ÖSYM tarafından tercih ettiği kadrolardan hiçbirisine yerleştirilmemesine ilişkin işlemin iptaline hükmedilmesi istemiyle dava açmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel ve özel şartları düzenleyen 48.maddesinin genel şartlar başlıklı (A) bendinin 6.fıkrasında; askerlik durumu itibariyle;
a-Askerlik ile ilgisi bulunmamak
b-Askerlik çağına gelmemiş olmak
c-Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak hükmü yer almış olup, aynı maddenin B-2 bendinde ise; kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranılan şartları taşımak koşulu düzenlenmiştir.

Olayda, Orman Mühendisi olan davacının 6-7 Temmuz 2002 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılarak başarılı olduğu, 2002-KPSS Ek Yerleştirme Tercih Formunda, Orman Genel Müdürlüğüne ait olan Orman Mühendisliği kadrosuna yerleştirilme yönünde tercihte bulunduğu, 2002 KPSS Ek Yerleştirme Kılavuzunda yer alan, Orman Genel Müdürlüğü Orman Mühendisliği kadrolarına yerleştirilmek için "muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak" koşulu arandığından, bu koşulu taşımadığı nedeniyle herhangi bir kadroya yerleştirilmemesi üzerine bu işlemin ve dayanağı koşulun iptali istemiyle bu davayı açtığı anlaşılmış olup, 657 sayılı Kanunun 48.maddesinin B-2 bendinde, her ne kadar kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranılan şartları taşımak koşulu getirilmiş ve bu madde uyarınca kurumlara personelde aranılacak özel nitelikler belirleme yetkisi verilmiş ise de, bu yetkinin genel Kanun olan 657 sayılı Kanuna aykırı olarak, bu Kanunda düzenlenmiş bulunan konularda ayrıca bir kısıtlama yapmak şeklinde kullanılamayacak olması karşısında, 657 sayılı Kanunun yukarıda aktarılan hükmüne aykırı olarak yapılan düzenlemede ve bu düzenlemeye dayanılarak tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu 2002 yılı KPSS Ek Yerleştirme Tercih Klavuzunun 6.sırasında yer alan "muvazzaf askerlik hizmetini fiilen yapmış olmak" koşulu ile bu koşulu taşımadığından bahisle davacının ÖSYM tarafından tercih ettiği kadrolardan hiçbirine yerleştirilmemesine ilişkin 18.12.2002 günlü işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 74.060.000 lira yargılama giderinin davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine karar verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 300 milyon lira vekalet ücretinin davalı idareliden alınarak davacı vekiline verilmesine 19.11.2004 tarihinde düzenleyici işlem yönünden oyçokluğu bireysel işlem yönünden oybirliği ile karar verildi.

KARŞI OY
Kamu hizmetinin sürekliliği ve aciliyeti dikkate alınarak ilk defa ataması yapılacak memur adayları için fiilen askerliğini yapmış olmaları yolunda düzenleyici hükümler getirilmesinde hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığından davanın ek Tercih Klavuzuna ilişkin kısmının reddi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararının bu kısmına katılmıyoruz.


Etiketler :
Warning: rand() expects exactly 2 parameters, 1 given in /home/kpssders/public_html/yazidetay.php on line 61
askerliğini
Warning: rand() expects exactly 2 parameters, 1 given in /home/kpssders/public_html/yazidetay.php on line 61
yapmış
Warning: rand() expects exactly 2 parameters, 1 given in /home/kpssders/public_html/yazidetay.php on line 61
olma
Warning: rand() expects exactly 2 parameters, 1 given in /home/kpssders/public_html/yazidetay.php on line 61
Şartı
Warning: rand() expects exactly 2 parameters, 1 given in /home/kpssders/public_html/yazidetay.php on line 61
aranamaz
Warning: rand() expects exactly 2 parameters, 1 given in /home/kpssders/public_html/yazidetay.php on line 61
3


Facebook Yorumlar